Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ніж пасічницький, що містить пласке клиноподібне лезо, крайки якого забезпечені заточками, кронштейн, один кінець якого закріплений на поверхні леза, а другий - з'єднаний з ручкою, який відрізняється тим, що лезо виготовлене, наприклад, у вигляді ромба, менша діагональ якого співпадає з поздовжньою площиною симетрії кронштейна, закріпленого на поверхні леза в точці перетину діагоналей, при цьому одна пара протилежних крайок леза виконана хвилеподібними, а друга пара - рівними з нижньою заточкою.

Текст

Реферат: Ніж пасічницький має пласке клиноподібне лезо, крайки якого забезпечені заточками, кронштейн, один кінець якого закріплений на поверхні леза, а другий - з'єднаний з ручкою. Лезо виготовлене, наприклад, у вигляді ромба, менша діагональ якого співпадає з поздовжньою площиною симетрії кронштейна, закріпленого на поверхні леза в точці перетину діагоналей. Одна пара протилежних крайок леза виконана хвилеподібними, а друга пара - рівними з нижньою заточкою. UA 123204 U (12) UA 123204 U UA 123204 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель, що описується, належить до сільського господарства, а саме до пасічницького інвентарю, що застосовується в технологічних процесах виробництва бджолопродукції і зокрема до конструкції ножів пасічницьких. Відомий ніж пасічницький, що складається з клиновидного леза з заточними крайками і вмонтованим нагрівачем (електричний, водяний, паровий), кронштейна, один кінець якого прикріплений до леза, а другий - з'єднаний з ручкою, а також іншого обладнання, яке використовується для підведення і регулювання енергоносіїв [1, стор. 174, 175]. Робота з таким ножем починається з попереднього нагріву його леза до заданої температури, після чого приступають до виконання технологічних операцій зрізання забрусу з запечатаних комірок з медом, кришечок комірок з трутовим розплодом і т.д. При цьому повторно-короткочасний режим роботи ножа пасічницького супроводжується не раціональною витратою енергоносіїв і надлишковим перегрівом його крайок, що негативно впливає на якість медопродукції. Крім того підвищені масогабаритні показники пасічницьких ножів з обігрівним лезом створюють додаткові незручності в процесі їх експлуатації, особливо в польових умовах. Найбільш близьким за конструкцією є ніж пасічницький, який містить клиновидне пласке лезо з заточеними крайками, ручку, кронштейн, один кінець якого прикріплений до поверхні леза, а другий - з'єднаний з ручкою [2, стор. 151-153]. Під час виконання робіт з застосуванням такого ножа пасічницького виникають певні експлуатаційні незручності, обумовлені громіздкістю конструкції леза особливо при зрізанні забрусу з комірок, розташованих нижче поверхні стільникорамки, пошкодженням комірок під час зрізання кришечок, а також підвищеними трудозатратами на очищення шару налиплого меду на поверхні леза ножа [3]. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності виконання робочих процесів, що відбуваються з застосуванням ножів пасічницьких та зменшення трудозатрат операторів за рахунок удосконалення форми леза і більш раціонального розміщення кріплення кронштейна на поверхні леза, що дозволяє знижувати робочі зусилля під час виконання технологічний операцій. Поставлена задача розв'язується, якщо у відомій конструкції ножа пасічницького, який включає пласке клиновидне лезо, крайки якого забезпечені заточками, кронштейн, один кінець якого закріплений на поверхні леза, а другий - з'єднаний з ручкою в відповідності до корисної моделі, лезо виготовлене в вигляді ромба, менша діагональ якого співпадає з поздовжньою площиною симетрії кронштейна, закріпленого на поверхні леза в точці перетину діагоналей, при цьому протилежні крайки леза виконані хвилеподібними з нижньою заточкою. Виготовлення леза в вигляді ромба дозволяє при одній і тій же довжині ріжучої крайки зменшувати зусилля оператора і більш ефективно зрізувати, наприклад, забрус з комірок розташованих нижче площини поверхні стільникорамки. Закріплення кронштейна в точці перетину діагоналей та наявність двох гострих кутів і хвилеподібних крайок на протилежних сторонах ромба дозволяє покращати експлуатаційні характеристики ножа пасічного при обслуговуванні бджолосімей. Суть винаходу пояснюється кресленням, де показано: Фіг. 1 - ніж пасічницький, загальний вигляд; Фіг. 2 - конструктивна схема ножа пасічницького, вигляд зверху. Ніж пасічницький включає пласке лезо 1, виготовлене в вигляді ромба (Фіг. 1), кронштейна 2, один кінець якого прикріплений до поверхні леза 1, в точці перетину діагоналей ромба (Фіг. 2), а його другий кінець з'єднаний з ручкою 3, причому протилежні крайки 4, 5 виконані хвилеподібними (Фіг. 1, Фіг. 2), а 6, 7 - прямими з нижньою заточкою. Під час користування ножем пасічницьким, оператор береться правою або лівою рукою за ручку 3, з'єднану з кронштейном 2, прикріпленим до поверхні леза 1 в точці перетину його діагоналей і передає робочі зусилля в вибраному напрямку переміщення до протилежних кромок 4, 5 (хвилеподібні) або 6, 7 (прямі), або суміжних 4 (хвилеподібна) і 7 (пряма), або суміжним 5 (хвилеподібна) і 6 (пряма) леза 1. Наявність гострих кутів леза 1 ножа пасічницького дозволяє розширити його функціональні можливості за рахунок виконання точкових проколів комірок, маточників і т.п. Таким чином, застосовування ножів пасічницьких запропонованої конструкції дозволить підвищити ефективність виконання обслуговування бджолосімей та знизити трудозатрати операторів при виконанні технологічних операцій виробництва бджолопродукції. Джерела інформації: 1. Нуждин А.С. Учебник пчеловода / А.С. Нуждин, Г.Ф. Таранов, В.И. Полтов / М: Колос, 1984. – 415 с. 2. Щербина П.С. Пчеловодство / П.С. Щербина. - М.: Колос, 1952. - 567 с. 3. Секреты современного пчеловодства в вопросах и ответах: 300 полезных советов. Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2007. - 304 с. 1 UA 123204 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Ніж пасічницький, що містить пласке клиноподібне лезо, крайки якого забезпечені заточками, кронштейн, один кінець якого закріплений на поверхні леза, а другий - з'єднаний з ручкою, який відрізняється тим, що лезо виготовлене, наприклад, у вигляді ромба, менша діагональ якого співпадає з поздовжньою площиною симетрії кронштейна, закріпленого на поверхні леза в точці перетину діагоналей, при цьому одна пара протилежних крайок леза виконана хвилеподібними, а друга пара - рівними з нижньою заточкою. 2 UA 123204 U Комп'ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 59/02

Мітки: пасічницький

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123204-nizh-pasichnickijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ніж пасічницький</a>

Подібні патенти