Спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м’язів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів шляхом використання індивідуальних пристосувань візуальної і профілактичної діагностики, який відрізняється тим, що як інструмент діагностики використовують індивідуальну діагностично-захисну капу, яку виготовляють із еластичного матеріалу на нижню і/або верхню щелепи, в залежності від клінічної ситуації, товщиною не менше 0,7 мм, і встановлюють пацієнту зразу після фіксації керамічних/металокерамічних конструкцій незнімно до появи ділянки перфорування у місцях з підвищеними оклюзійними контактами на зубах.

Текст

Реферат: Спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів шляхом використання індивідуальних пристосувань візуальної і профілактичної діагностики. При цьому, як інструмент діагностики використовують індивідуальну діагностично-захисну капу, яку виготовляють із еластичного матеріалу на нижню і/або верхню щелепи, в залежності від клінічної ситуації, товщиною не менше 0,7 мм, і встановлюють пацієнту зразу після фіксації керамічних/металокерамічних конструкцій незнімно до появи ділянки перфорування у місцях з підвищеними оклюзійними контактами на зубах. UA 123193 U (12) UA 123193 U UA 123193 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, зокрема до ортопедичної стоматології, а саме для незнімного протезування, і може застосовуватись для визначення контактів на зубах, які отримують надлишкове навантаження, що спричиняє сколювання керамічного облицювання. Важливою частиною лікування в стоматології є зубне протезування. Для протезування передніх зубів, як правило, застосовують керамічні конструкції, які володіють високими естетичними якостями і виготовляються в максимально короткі терміни. Одним з найбільш частих ускладнень, що змушують пацієнта звертатися до лікаря, є відколи кераміки, які виникають з різних причин. Ці дефекти викликають негативну реакцію у пацієнтів і роблять цю проблему актуальною в рівній мірі як для хворого, так і для лікаря. Однією із поширених причини таких відколів є парафункція жувальних м'язів та погана звичка пацієнтів висувати нижню щелепу вперед (ретрузійні рухи), що спричиняє відкол ріжучих країв [Парілья В.В., Раднаев С.Н., Філімонов О.А. "Досвід реставрації при відколах кераміки в незнімних протезах". В кн. "Актуальні питання в стоматології". Красноярськ, 2001. - С. 155-159]. Відомий спосіб діагностики в артикуляторі, який використовують при первинному обстеженні пацієнта і на етапах лікування (під час ортодонтичного лікування, протезування, реставрацій), згідно якого для аналізу моделей щелеп знімають три відбитки (один верхній і два нижніх), відливають три моделі із супергіпсу, які потім гіпсуються в артикулятор і за аналізом руху в скронево-нижньощелепних суглобах, зміщення суглобових головок визначають оклюзійні контакти, положення щелеп в звичній оклюзії і в центральному співвідношенні [Аналіз діагностичних моделей в артикуляторі /intranet.tdmu.edu.ua/]. Однак цей спосіб придатний для діагностики для визначення тільки стартової позиції звичної оклюзії і оклюзійних проблем пацієнта для подальшого лікування. Крім того він є надто трудомістким, дорогим і не передбачає захисних функцій. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю є визначення контактів на зубах, які отримують надлишкове навантаження, за допомогою артикуляційного паперу [Рожко М.М., Неспрядько В.П… Ортопедична стоматологія. К., "Книга плюс", 2003. С. 6263]. Однак цей спосіб не забезпечує належної достовірності діагностики особливо при визначенні місць гіпероклюзії і його практично не застосовують для визначення ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів. Крім того він також не передбачає захисних функцій від надлишкового навантаження і запобігання відколу керамічного облицювання та захисту керамічних/металокерамічних стоматологічних конструкцій до моменту виявлення парафункції жувальних м'язів. В основу корисної моделі поставлено задачу створити простий і надійний спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів шляхом використання індивідуальних пристосувань візуальної і профілактичної діагностики забезпечити виявлення шкідливих звичок пацієнта, стимулюючих надлишкове навантаження, і ефективне запобігання відколу керамічного облицювання та захист керамічних/металокерамічних стоматологічних конструкцій до моменту виявлення парафункції жувальних м'язів. Поставлена задача вирішується тим, що за способом визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів шляхом використання індивідуальних пристосувань візуальної і профілактичної діагностики, згідно пропонованої корисної моделі як інструмент діагностики використовують індивідуальну діагностично-захисну капу, яку виготовляють із еластичного матеріалу на нижню і/або верхню щелепи в залежності від клінічної ситуації, товщиною не менше 0,7 мм, і встановлюють пацієнту зразу після фіксації керамічних/металокерамічних конструкцій незнімно до появи ділянки перфорування у місцях з підвищеними оклюзійними контактами на зубах. Індивідуальна діагностично-захисна капа, яку виготовляють із еластичного матеріалу, як приклад із матеріалу Sof-Tray (Ultradent Products, Inc), мінімальної товщини 0,7 мм, вакуумним методом на нижню чи верхню щелепи в залежності від клінічної ситуації, встановлена на керамічну/металокерамічну конструкцію зразу після її фіксації, яку пацієнт використовує до часу, поки не появляться ділянки перфорування, дозволяє не тільки своєчасно і достовірно виявити місця гіпероклюзії та ступінь вираженості парафункції жувальних м'язів пацієнта, але й забезпечити виявлення шкідливих звичок пацієнта, стимулюючих це надлишкове навантаження, запобігти відколу керамічного облицювання та захистити стоматологічну керамічну/металокерамічну конструкцію до моменту виявлення парафункції жувальних м'язів. Таким чином сукупністю відомих і пропонованих суттєвих ознак створено нове технічне рішення, яке забезпечує якісно новий технічний результат, достатній для вирішення поставленої задачі корисної моделі. 1 UA 123193 U 5 10 15 20 25 30 35 Суть пропонованого способу визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів пояснюють наведені фігури. На Фіг. 1. наведена робоча модель нижньої і верхньої щелеп пацієнта. На Фіг. 2 індивідуальна діагностично-захисна капа із еластичного матеріалу, як приклад із матеріалу SofTray. На Фіг. 3 - діагностично-захисна капа із виявленими ділянками перфорації. Спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів здійснюють так. Після фіксації ортопедичних конструкцій облицьованих керамічною масою, знімають анатомічний альгінатний відбиток на верхню чи нижню щелепу, в залежності від клінічної ситуації. Далі відливають робочу модель 1 (Фіг. 1) та виготовляють індивідуальну діагностичнозахисну капу 2 із еластичного матеріалу, як приклад із матеріалу Sof-Tray (Ultradent Products, Inc), вакуумним методом, товщиною не менше 0,7 мм (Фіг. 2). Після цього діагностично-захисну капу 2 одівають на зубний ряд. Пацієнт використовує капу 2 до того часу, поки не появляться ділянки перфорування на жувальних та ріжучих поверхнях, за вираженістю яких визначають місця гіпероклюзії 3, 4 (Фіг. 3) та ступінь вираженості парафункції жувальних м'язів пацієнта. Крім того в цей період діагностично-захисна капа 2 запобігає відколу керамічного облицювання та захищає керамічну/металокерамічну конструкцію до моменту виявлення парафункції жувальних м'язів. Приклад Пацієнт В., 45 років. Звернувся в клініку з відколом металокерамічного покриття після ортопедичного лікування. Проведено загальне та місцеве обстеження, за підсумками якого поставлено діагноз: відкол металокерамічного покриття в ділянці 23, патологічна стертість зубів у фронтальній ділянці та на премолярах у бокових ділянках на нижній щелепі. Рекомендовано лікування: відновлення зубного ряду металокерамічним мостовидним протезом з наступним виготовленням індивідуальної діагностично-захисної капи 2 із еластичного матеріалу, як приклад із матеріалу Sof-Tray, товщиною з урахуванням клінічної ситуації 0,9 мм, для запобігання відколу керамічної маси та подальшої корекції оклюзійних контактів. В 3-х тижневий термін було виявлено перфоровані місця гіпероклюзії 3 і 4 (Фіг. 3), за вираженістю яких видані рекомендації пацієнту щодо позбавлення шкідливих звичок, парафункції жувальних м'язів. Отримані позитивні результати. Негативних відхилень і скарг пацієнта надалі не було. В період з вересня 2016 до вересня 2017 року пропонованим способом було проліковано 8 аналогічних пацієнтів. Отримані по всіх випадках позитивні результати, як діагностичні, так і захисні щодо встановлених і відновлених металокерамічних стоматологічних конструкцій. Негативних відхилень і скарг пацієнтів не зафіксовано. Використання запропонованого способу розширює можливості візуальної діагностики в стоматології, дозволяє з великою точністю визначати місця гіпероклюзії та ступінь вираженості парафункції жувальних м'язів з одночасним функціональним забезпеченням ролі діагностичнозахисної капи на адаптивний період після фіксації незнімних металокерамічних та керамічних ортопедичних конструкцій. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м'язів шляхом використання індивідуальних пристосувань візуальної і профілактичної діагностики, який відрізняється тим, що як інструмент діагностики використовують індивідуальну діагностично-захисну капу, яку виготовляють із еластичного матеріалу на нижню і/або верхню щелепи, в залежності від клінічної ситуації, товщиною не менше 0,7 мм, і встановлюють пацієнту зразу після фіксації керамічних/металокерамічних конструкцій незнімно до появи ділянки перфорування у місцях з підвищеними оклюзійними контактами на зубах. 2 UA 123193 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 7/00

Мітки: парафункції, гіпероклюзії, ступеня, жувальних, місць, спосіб, визначення, м'язів, вираженості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123193-sposib-viznachennya-misc-giperoklyuzi-ta-stupenya-virazhenosti-parafunkci-zhuvalnikh-myaziv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення місць гіпероклюзії та ступеня вираженості парафункції жувальних м’язів</a>

Подібні патенти