Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації, який містить пристосування для проведення лігатур укріплюючих швів, що йдуть через всі шари передньої черевної стінки, та зав'язування їх, який відрізняється тим, що пристрій складається з набору поліхлорвінілових трубок довжиною 170,0 мм та зовнішнім діаметром 4,0 мм для проведення через товщу передньої черевної стінки паралельно вздовж лапаротомної рани, відступивши на 2,0-3,0 см від її краю і попередньо надрізавши шкіру, з метою проведення крізь просвіт трубок капронових лігатур відповідного діаметра, кінці яких зав'язуються над лапаротомною раною після її пошарового традиційного зшивання, дистальна частина яких меншого радіуса та зігнута під кутом 95°, що при введенні знаходиться на рівні очеревини, а проксимальна містить порт, який обрізається після введення трубки; та металевого стилета, скошеного під гострим кутом для введення поліхлорвінілових трубок через товщу передньої черевної стінки заведенням його у просвіт трубки до повного вирівнювання останньої з метою проколювання шарів тканин.

Текст

Реферат: Пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації містить пристосування для проведення лігатур укріплюючих швів, що йдуть через всі шари передньої черевної стінки, та зав'язування їх. Пристрій складається з набору поліхлорвінілових трубок розташованих паралельно вздовж лапаротомної рани, кінці яких зав'язуються над лапаротомною раною після її пошарового традиційного зшивання, дистальна частина яких меншого радіуса та зігнута під кутом 95°, а проксимальна містить порт, який обрізається після введення трубки; та металевого стилета, скошеного під гострим кутом для введення поліхлорвінілових трубок. UA 123160 U (12) UA 123160 U UA 123160 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургії, і може бути використана для попередження та лікування післяопераційної евентрації. Одним із частих ускладнень після виконання оперативних втручань на органах черевної порожнини є виникнення післяопераційної евентрації. З метою запобігання розвитку або лікування такого небезпечного ускладнення переважна більшість хірургів додатково укріплює лапаротомну рану додатковими швами, лігатури яких поведені через всі шари останньої передньої черевної стінки. Проте високий тиск лігатур на тканини передньої черевної стінки досить часто призводить до прорізування лігатур, а тяжкий стан пацієнта та наявність хронічної супровідної патології, на тлі якої виникла післяопераційна евентрація, призводить до розвитку місцевих гнійно-септичних ускладнень, що значно погіршує результати лікування даної категорії осіб. Це змушує шукати нові пристрої ефективного укріплення лінії швів лапаротомної рани, із мінімальним пошкодженням тканин передньої черевної стінки. Аналогами корисної моделі є відомі пристрої для попередження та лікування післяопераційної евентрації, які включають: застосування сітчастих алотрансплантатів [Г.В. Петрович, 2012], еластичних поясів [І.К. Морар та співавт., 2017] тощо. Недоліками пристроїв-аналогів є подовження часу оперативного втручання, завдяки виконанню додаткових оперативних прийомів. Прототипом корисної моделі є пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації [Баймышев Е.С., Абзалиев К.Б., Карибеков Т.С. Профилактика послеоперационной эвентрации. Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. 1988. № 7. С. 119-120], який складається з плексигласової пластинки, прямокутної форми, з паралельно розташованими в один ряд отворами біля довгих країв. Перед зашиванням лапаротомної рани, під контролем зору та пальців, паралельно до рани, накладають декілька П-подібних швів, лігатури яких проводять через шкіру, підшкірну клітковину, зовнішні краї прямих м'язів, захоплюючи обидві стінки їх піхв, не проколюючи очеревину. Далі зашивають серединну лапаротомну рану. Кінці лігатур П-подібних швів, проводять через відповідні отвори плексигласової пластини та їх зав'язують. Недоліком пристрою-прототипу є те, що його конструкція сприяє прорізуванню тканин передньої черевної стінки лігатурами укріплюючих П-подібних швів, а також передбачає наявність тиску плексигласової пластинки на шкіру, утруднює кровообіг у нижче лежачих тканинах, що сповільнює їх регенерацію. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації шляхом того, що пристрій складається з набору поліхлорвінілових трубок, розташованих паралельно вздовж лапаротомної рани з метою проведення крізь їхній просвіт капронових лігатур, кінці яких зав'язуються над лапаротомною раною, дистальна частина трубки меншого радіуса та зігнута під кутом 95°, а проксимальна містить порт, який обрізається після введення трубки; та металевого стилета, скошеного під гострим кутом для введення поліхлорвінілових трубок проколюванням шарів тканин. Спільними ознаками корисної моделі та прототипу є те, що пристрій містить пристосування для проведення лігатур укріплюючих швів, що йдуть через всі шари передньої черевної стінки, та зав'язування їх. Відмінними ознаками корисної моделі від прототипу є те, що пристрій складається з набору поліхлорвінілових трубок довжиною 170,0 мм та зовнішнім діаметром 4,0 мм для проведення через товщу передньої черевної стінки паралельно вздовж лапаротомної рани, відступивши на 2,0-3,0 см від її краю і попередньо надрізавши шкіру, з метою проведення крізь просвіт трубок капронових лігатур відповідного діаметра, кінці яких зав'язуються над лапаротомною раною після її пошарового традиційного зшивання, дистальна частина яких меншого радіусу та зігнута під кутом 95°, що при введенні знаходиться на рівні очеревини, а проксимальна містить порт, який обрізається після введення трубки; та металевого стилета, скошеного під гострим кутом для введення поліхлорвінілових трубок через товщу передньої черевної стінки заведенням його у просвіт трубки до повного вирівнювання останньої з метою проколювання шарів тканин. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: післяопераційна евентрація, лапаротомна рана, лігатури, поліхлорвінілова трубка, металевий стилет. Теоретичні передумови здійснення корисної моделі Задачею корисної моделі було розробити пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації, який забезпечить ефективну фіксацію країв лапаротомної рани з мінімальними тиском лігатур на тканини передньої черевної стінки. 1 UA 123160 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Лігатури укріплюючих швів проводять через просвіт поліхлорвінілових трубок, які встановлюють шляхом проколу тканин із застосуванням металевого стилета, скошеного під гострим кутом. Корисна модель здійснюється наступним чином: На Фіг. 1-2 представлено пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації: 1 - поліхлорвінілова трубка; 2 - дистальна частина поліхлорвінілової трубки, зігнута під кутом 95°; 3 - порт; 4 - металевий стилет, скошений під гострим кутом. Пристрій складається з набору поліхлорвінілових трубок довжиною 170,0 мм та зовнішнім діаметром 4,0 мм для проведення через товщу передньої черевної стінки паралельно вздовж лапаротомної рани, відступивши на 2,0-3,0 см від її краю і попередньо надрізавши шкіру, з метою проведення крізь просвіт трубок капронових лігатур відповідного діаметра, кінці яких зав'язуються над лапаротомною раною після її пошарового традиційного зшивання, дистальна частина яких меншого радіуса та зігнута під кутом 95°, що при введенні знаходиться на рівні очеревини, а проксимальна містить порт, який обрізається після введення трубки; та металевого стилета, скошеного під гострим кутом для введення поліхлорвінілових трубок через товщу передньої черевної стінки заведенням його у просвіт трубки до повного вирівнювання останньої з метою проколювання шарів тканин. Приклади використання корисної моделі Хворому з метою укріплення швів лапаротомної рани або при виникненні повної післяопераційної евентрації, відступивши на 2,0-3,0 см від краю лапаротомної рани, проводили поліхлорвінілову трубку через всю товщу передньої черевної стінки за допомогою металевого стилета, попередньо надрізавши шкіру. Для проведення трубки через товщу передньої черевної стінки, у просвіт останньої заводили металевий стилет, скошений під гострим кутом. При заведені металевого стилета у просвіт поліхлорвінілової трубки, остання ставала рівною, що давало змогу проколоти всі шари передньої черевної стінки. Далі металевий стилет вилучали, а трубку розташовували так, щоб зігнута дистальна частина була на рівні очеревини, а металевий порт зрізували ножицями. Паралельно вздовж лапаротомної рани за вищезазначеною методикою встановлювали інші поліхлорвінілові трубки. Через просвіт паралельно розташованих поліхлорвінілових трубок проводили капронову лігатуру відповідного діаметра, кінці якої зав'язували над лапаротомною раною після її пошарового традиційного зшивання. Проведення лігатури через просвіт поліхлорвінілових трубок, проведених через всі шари передньої черевної стінки, попереджує прорізання швів, запобігає розвитку гнійно-септичних ускладнень з боку передньої черевної стінки, особливо при формуванні лапаростомії у хворих на гострий перитоніт. Приклад 1. Пацієнту Д., 1938 р.н., 16.02.2017 було виконано оперативне втручання з приводу злоякісного новоутворення пілоричного відділу шлунка T4N1M1, IV ст., II кл. гр. Гострої шлункової кровотечі. Під загальним в/в знеболенням виконано оперативне втручання Лапаротомія. Економна резекція шлунка. Дренування черевної порожнини. Враховуючи велику ймовірність виникнення післяопераційної евентрації, після встановлення дренажів, лінію швів лапаротомної рани вирішено укріпити із використанням запропонованого пристрою. Для цього вздовж кожного краю лапаротомної рани, через всю товщу передньої черевної стінки проведено три поліхлорвінілових трубки та відповідно лігатури. Після пошарового зашивання лапаротомної рани три, попередньо проведені через поліхлорвінілові трубки лігатури, зав'язано. Приблизно через два тижні, після загоєння рани, лігатури укріплюючих швів знято, поліхлорвінілові трубки вилучено. Даний пристрій використано у шести пацієнтів з великим ризиком виникнення післяопераційної евентрації. У жодному випадку післяопераційної евентрації не було, гнійносептичних ускладнень з боку передньої черевної стінки не спостерігалося. Приклад 2. Пацієнту С., 1946 р.н., 02.03.2017 було виконано оперативне втручання з приводу злоякісного новоутворення висхідної частини ободової кишки T3N1M0, III ст., II а кл. гр. Під загальним в/в знеболенням виконано оперативне втручання - Лапаротомія. Правобічна геміколектомія. Дренування черевної порожнини. На 8-у добу раннього післяопераційного періоду, при надмірному кашлі пацієнта, виникла повна евентрація. Пацієнта за ургентними показами взято на операцію. Під загальним в/в знеболенням виконано некректомію країв лапаротомної рани, санацію черевної порожнини. Перед зашиванням лапаротомної рани, лінію швів останньої укріплено за допомогою запропонованого пристрою. Для цього вздовж кожного краю лапаротомної рани, через всю товщу передньої черевної стінки проведено п'ять поліхлорвінілових трубок та відповідно лігатури, які затягнуто та зав'язано. Через три тижні, після загоєння рани, лігатури укріплюючих швів знято, поліхлорвінілові трубки вилучено. 2 UA 123160 U 5 Даний пристрій використано у трьох пацієнтів, у яких мала місце повна післяопераційна евентрація. У жодному випадку ускладнень з боку передньої черевної стінки не спостерігалося. Всі пацієнти у задовільному стані виписані з лікарні. Технічний результат. Запропонований пристрій дозволяє ефективно попереджувати та лікувати післяопераційну евентрацію, зменшує тиск лігатур укріплюючих швів на тканини передньої черевної стінки, запобігаючи їх прорізуванню та, відповідно, розвитку місцевих гнійносептичних ускладнень, а також забезпечує ефективну фіксацію країв лапаротомної рани. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 20 Пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації, який містить пристосування для проведення лігатур укріплюючих швів, що йдуть через всі шари передньої черевної стінки, та зав'язування їх, який відрізняється тим, що пристрій складається з набору поліхлорвінілових трубок довжиною 170,0 мм та зовнішнім діаметром 4,0 мм для проведення через товщу передньої черевної стінки паралельно вздовж лапаротомної рани, відступивши на 2,0-3,0 см від її краю і попередньо надрізавши шкіру, з метою проведення крізь просвіт трубок капронових лігатур відповідного діаметра, кінці яких зав'язуються над лапаротомною раною після її пошарового традиційного зшивання, дистальна частина яких меншого радіуса та зігнута під кутом 95°, що при введенні знаходиться на рівні очеревини, а проксимальна містить порт, який обрізається після введення трубки; та металевого стилета, скошеного під гострим кутом для введення поліхлорвінілових трубок через товщу передньої черевної стінки заведенням його у просвіт трубки до повного вирівнювання останньої з метою проколювання шарів тканин. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/12, A61F 2/82, A61M 1/20

Мітки: пристрій, попередження, післяопераційної, евентрації, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123160-pristrijj-dlya-poperedzhennya-ta-likuvannya-pislyaoperacijjno-eventraci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для попередження та лікування післяопераційної евентрації</a>

Подібні патенти