Модульна вантажна одиниця з поворотним вантажним модулем і нахильним ложементом

Номер патенту: 123158

Опубліковано: 12.02.2018

Автор: Петрухін Володимир Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Модульна вантажна одиниця, що містить контейнерний модуль у вигляді ISO-контейнера типу платформи, оснащений поворотним вантажним модулем, яка відрізняється тим, що поворотний вантажний модуль оснащений нахильним ложементом, виконаним з можливістю розміщення на ньому контейнерів, або кузовів з торцевими дверима, встановленим з можливістю нахилу принаймні в одну сторону.

2. Модульна вантажна одиниця за п. 1, яка відрізняється тим, що ISO-контейнер типу платформи виконаний довжиною 20 футів.

Текст

Реферат: UA 123158 U UA 123158 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до вантажних одиниць, призначених для розміщення, кріплення, складування, інтермодальних або унімодальних перевезень сипких вантажів з участю залізничного транспорту. Відомі вантажні одиниці - універсальні контейнери загального призначення стандарту ISO 668 серії 1 або змінні кузови з торцевими дверима для розміщення, або вилучення з них вантажу. Розташування дверей в торці таких вантажних одиниць не дозволяє розміщувати або вилучати з них вантажі без їх зняття з залізничної фітингової платформи великотоннажними вантажопідйомними кранами. Тому для роботи з ними закриті залізничні станції, які не обладнані такими кранами. Це обмежує доступ вантажовідправників до здійснення інтермодальних перевезень такими вантажними одиницями з таких станцій і вантажоотримувачів до прийняття таких вантажних одиниць на таких залізничних станціях. Вивантаження сипких вантажів з таких вантажних одиниць вимагає застосування вантажопідйомних контейнерних кранів з нахильними спредерами. Відома модульна вантажна одиниця, яка містить контейнерний модуль, виконаний у вигляді ISO-контейнера типу платформи, оснащений поворотним вантажним модулем, яка призначена для перевезення вантажних одиниць - універсальних контейнерів загального призначення стандарту ISO 668 серії 1, або змінних кузовів з торцевими дверима і дозволяє розміщувати і вилучати з них тарно-штучні вантажі шляхом їх повертання на поворотному вантажному модулі торцевими дверима на бічну сторону залізничної платформи для здійснення навантажувальнорозвантажувальних операцій без зняття модульної вантажної одиниці з залізничної платформи [1]. Недоліком зазначеної модульної вантажної одиниці є неможливість вивантаження з розміщених на ній вантажних одиниць сипких вантажів. Задача корисної моделі спрямована на забезпечення можливості вивантажувати з розміщених на модульній вантажній одиниці універсальних контейнерів загального призначення стандарту ISO 668 серії 1, змінних, або незнімних кузовів з торцевими дверима сипких вантажів без її зняття із залізничної платформи. Поставлена задача вирішується тим, що поворотний вантажний модуль оснащений нахильним ложементом, виконаним з можливістю розміщення на ньому контейнерів або кузовів з торцевими дверима, встановленим з можливістю нахилу принаймні в одну сторону. Таке виконання модульної вантажної одиниці дозволяє повертати вантажний модуль та нахиляти ложемент з розміщеним на ньому контейнером або кузовом торцевими дверима на бічну сторону для вивантаження сипкого вантажу без зняття модульної вантажної одиниці із залізничної платформи, а після виконання розвантажувальної операції переводити ложемент в вихідне горизонтальне положення, а поворотний вантажний модуль - в вихідне транспортне положення, орієнтуючи контейнер, або кузов торцевими дверима вздовж руху залізничної платформи і фіксувати їх для перевезення. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями на фіг. 1, фіг. 2, фіг. 3. На фіг. 1 зображений приклад виконання модульної вантажної одиниці при позиціюванні її модулів під час завантаженні сипким вантажем. Модульна вантажна одиниця містить контейнерний модуль 1 у вигляді ISO-контейнера типу платформи, оснащений поворотним вантажним модулем 2, який оснащений нахильним ложементом 3. Нахильний ложемент виконаний з можливістю розміщення і кріплення на ньому контейнерів, або кузовів 4 з торцевими дверима 5. Поворотний вантажний модуль змонтований на контейнерному модулі з можливістю повертання в горизонтальній площині навколо осі 6 і фіксації в кутових положеннях, потрібних для його орієнтації при транспортуванні, завантаженні і вивантаженні контейнерів, або кузовів з торцевими дверима. Під час навантаження сипкого вантажу поворотний вантажний модуль з контейнером повернутий торцевими дверима на бічну сторону для завантаження сипким вантажем. Нахильний ложемент змонтований на поворотному вантажному модулі з можливістю нахилу навколо осі 7. Контейнерний модуль розміщений на залізничній фітинговій платформі 8. За допомогою навантажувача 9 здійснюється навантаження сипкого вантажу 10, наприклад зерна, за встановлений в контейнері хлібний щит 11. Після завантаження сипкого вантажу поворотний вантажний модуль повертається в вихідне транспортне положення і фіксується для перевезення. На фіг. 2 зображене положення поворотного вантажного модуля з контейнером 4 в транспортному положенні. На фіг. 3 зображена модульна вантажна одиниця при позиціюванні її модулів під час вивантаження сипкого вантажу. Для вивантаження сипкого вантажу поворотний вантажний модуль повертається з контейнером його торцевими дверима на бічну сторону і фіксується. Торцеві двері 5 контейнера 4 відкриваються для вивантаження сипкого вантажу спочатку самопливом. Остаточне вивантаження сипкого вантажу здійснюється шляхом нахилу ложемента 3 разом з контейнером 4 навколо осі 7 в сторону його торцевих дверей 5 за допомогою автомобільного 1 UA 123158 U 5 підйомного крана 12. Після закінчення операції вивантаження нахильний ложемент і поворотний вантажний модуль повертаються в вихідне транспортне положення, як показано на фіг. 2, і фіксуються для перевезення. Таким чином, модульна вантажна одиниця згідно корисної моделі забезпечує можливість навантаження, перевезення і вивантаження сипких вантажів з контейнерів і кузовів з торцевими дверима без її зняття із залізничної платформи, що відкриває широкий доступ до здійснення інтермодальних, або унімодальних перевезень між всіма залізничними станціями, які не обладнані великотоннажними вантажопідйомними контейнерними кранами. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 1. Модульна вантажна одиниця, що містить контейнерний модуль у вигляді ISO-контейнера типу платформи, оснащений поворотним вантажним модулем, яка відрізняється тим, що поворотний вантажний модуль оснащений нахильним ложементом, виконаним з можливістю розміщення на ньому контейнерів, або кузовів з торцевими дверима, встановленим з можливістю нахилу принаймні в одну сторону. 2. Модульна вантажна одиниця за п. 1, яка відрізняється тим, що ISO-контейнер типу платформи виконаний довжиною 20 футів. 2 UA 123158 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65D 88/12

Мітки: ложементом, нахильним, поворотним, модульна, модулем, вантажна, вантажним, одиниця

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123158-modulna-vantazhna-odinicya-z-povorotnim-vantazhnim-modulem-i-nakhilnim-lozhementom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Модульна вантажна одиниця з поворотним вантажним модулем і нахильним ложементом</a>

Подібні патенти