Спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синуситу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синуситу, що включає гайморотомію з трепанацією передньої стінки верхньощелепного синуса, який відрізняється тим, що після відшарування слизово-окісного клаптя передньої стінки верхньощелепного синуса висікають кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса, гостро відсікають три сторони слизової оболонки верхньощелепного синуса зі збереженням її верхньої частини, повертають трансплантат на ніжці зі слизової оболонки верхньощелепного синуса в порожнину верхньощелепного синуса, а після санації порожнини трансплантат на ніжці слизової оболонки верхньощелепного синуса повертають на місце та фіксують до передньої стінки верхньощелепного синуса.

Текст

Реферат: Спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синуситу включає гайморотомію з трепанацією передньої стінки верхньощелепного синуса. Після відшарування слизово-окісного клаптя передньої стінки верхньощелепного синуса висікають кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса. Гостро відсікають три сторони слизової оболонки верхньощелепного синуса зі збереженням її верхньої частини, повертають трансплантат на ніжці зі слизової оболонки верхньощелепного синуса в порожнину верхньощелепного синуса. Після санації порожнини трансплантат на ніжці слизової оболонки верхньощелепного синуса повертають на місце та фіксують до передньої стінки верхньощелепного синуса. UA 123157 U (54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОГО СИНУСИТУ UA 123157 U UA 123157 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, і призначена для лікування хворих на верхньощелепні синусити. Однією з актуальних проблем хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії є лікування хворих на верхньощелепні синусити, які виникають при наявності великих ретенційних кіст гайморової пазухи, сторонніх тіл верхньощелепного синуса тощо. Найбільш поширеним способом лікування верхньощелепних синуситів є радикальна гайморотомія з трепанацією передньої кісткової стінки верхньощелепного синуса для доступу до порожнини гайморової пазухи без збереження кісткової тканини передньої стінки [1]. Найближчим аналогом - прототипом до способу, що заявляється, є гайморотомія по Колдуену-Люку з трепанацією передньої стінки верхньощелепного синуса. Але цей спосіб має ряд недоліків: після трепанації передньої стінки кісткова тканина трепанаційного отвору не зберігається, що призводить до появи дефекту кісткової тканини передньої стінки верхньощелепного синуса, інвагінації м'яких тканин щоки в порожнину гайморової пазухи, що зменшує її об'єм [2]. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу хірургічного лікування верхньощелепного синуситу шляхом виконання гайморотомії з трепанацією передньої стінки верхньощелепного синуса зі збереженням кісткової тканини передньої стінки для отримання доступу до верхньощелепного синуса, що дозволяє отримати технічний результат, який полягає у створенні топографо-анатомічних умов для збереження передньої стінки гайморової пазухи та відновленню її цілісності при виконанні хірургічного лікування верхньощелепного синусита. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синусита включає гайморотомію з трепанацією передньої стінки верхньощелепного синуса і, згідно з корисною моделлю, після відшарування слизово-окісного клаптя передньої стінки верхньощелепного синуса висікають кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса, гостро відсікають три сторони слизової оболонки верхньощелепного синуса й зі збереженням її верхньої частини, повертають трансплантат на ніжці зі слизової оболонки верхньощелепного синуса в порожнину верхньощелепного синуса, а після санації порожнини трансплантат на ніжці слизової оболонки верхньощелепного синуса повертають на місце та фіксують до передньої стінки верхньощелепного синуса. Суть корисної моделі пояснюють креслення, на яких представлена схема оперативного лікування хворих на верхньощелепний синусит з наявністю ретенційної кісти верхньощелепного синуса, де на фіг. 1 показано етап підготовки до трепанації передньої стінки, а фіг. 2 - етап виконання доступу до верхньощелепного синуса, при цьому позначено: 1 - верхньощелепний синус; 2 - порожнина рота; 3 - передня стінка верхньощелепного синуса; 4 - слизово-окісний клапоть; 5 - слизова оболонка верхньощелепного синуса; 6 - отвір трепанації передньої стінки верхньощелепного синуса (на схемі показаний із кістковим трансплантатом); 7 - кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса, повернений у порожнину верхньощелепного синуса; 8 - зуби. Спосіб здійснюють наступним чином. Під торусальною, інфраорбітальною, різцевою, піднебінною і інфільтраційною анестезією Sol. Ultracaini 4 %-6ml виконують розріз слизової оболонки 5 і окістя (передньої стінки 3 верхньощелепного синуса) верхньої щелепи по перехідній складці довжиною 3,5 см. Відшаровують слизово-окісний клапоть 4. За допомогою бормашини проводять шліфування кісткової тканини передньої стінки 3 верхньощелепного синуса по периметру, який нагадує квадрат 6 зі сторонами 1,0×1,0 см. Висікають кістковий трансплантат 7 з передньої стінки 3 верхньощелепного синуса без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса. Далі за допомогою скальпеля гостро відсікають три сторони слизової оболонки 5 верхньощелепного синуса зі збереженням її верхньої частини. Отриманий кістковий трансплантат 7 з передньої стінки 3 верхньощелепного синуса на ніжці слизової оболонки 5 верхньощелепного синуса повертають у порожнину верхньощелепного синуса 1. Із порожнини верхньощелепного синуса 1 видаляють оболонку ретенційної кісти. Кістковий трансплантат 7 на ніжці зі слизової оболонки 5 верхньощелепного синуса повертають на місце і фіксують до верхнього краю трепанаційного отвору передньої стінки верхньощелепного синусу полігліколідом. Слизово-окісний клапоть 4 фіксують полігліколідом. 1 UA 123157 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Таким чином, запропонований спосіб дозволяє створити анатомо-топографічні та фізіологічні умови для оптимального закриття та відновлення передньої кісткової стінки порожнину верхньощелепного синуса. Приклад конкретного виконання способу. Хворий Т. (32 роки, історія хвороби № 2338) був прийнятий до ЩЛВ№2 КМКЛ№12 з діагнозом ретенційна кіста правої порожнини верхньощелепного синуса. В анамнезі: виявлено утворення у результаті обстеження у ЛОР лікаря та прийнято рішення про видалення новоутворення. Після цього пацієнт був обстежений та направлений в ЩЛВ на госпіталізацію в плановому порядку. Об'єктивно: обличчя симетричне, відкривання рота вільне, в порожнині рота слизова оболонка блідо-рожевого кольору, волога, безболісна при пальпації. На рентгенографії навколоносових порожнин носа - субтотальне затемнення правої порожнини верхньощелепного синуса з наявністю куполоподібного утворення на задньо-боковій стінці правого верхньощелепного синуса. Під правобічною тобуральною, інфраорбітальною, різцевою, піднебінною і інфільтраційною анестезією Sol. Ultracaini 4 %-6 ml проведено розріз слизової оболонки і окістя верхньої щелепи по перехідній складці в ділянці відсутніх 16-15 зубів. Відшаровано слизово-окісний клапоть. Проведено шліфування кісткової тканини передньої стінки верхньощелепного синуса по периметру, який нагадує квадрат зі сторонами 1,0×1,0 см без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса. Далі висікають кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса і за допомогою скальпеля гостро відсікають три сторони слизової оболонки по периметру квадрата зі збереженням її верхньої частини. Отриманий кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса на ніжці слизової оболонки верхньощелепного синуса повертають у порожнину верхньощелепного синуса. Із порожнини верхньощелепного синуса видалено оболонку ретенційної кісти і направлено на патогістологічне дослідження. Трансплантат на ніжці зі слизової оболонки верхньощелепного синуса повернено на місце і зафіксовано до верхнього краю трепанаційного отвору полігліколідом. Слизово-окісний клапоть покладено на місце і зафіксовано полігліколідом. За період з січня по березень 2017 року в ЩЛВ№2 КМКЛ№12 з діагнозом хронічний гайморит прооперовано 3 хворих за пропонованим способом. У всіх випадках отримано добрі функціональні та анатомічні результати, що підтверджені клінічними та рентгенологічними методами дослідження. Джерела інформації: 1. Шаргородский А.Г. Одонтогенные синуситы верхней челюсти // Клиника, диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний лица и шеи. - ГЭОТАР-МЕД, 2002. - С. 359-389. 2. Е. Сабо. Сообщение между полостью рта и гайморовой полостью // Амбулаторная хирургия зубов и полости рта. - Будапешт, 1977. - С. 250-259. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синуситу, що включає гайморотомію з трепанацією передньої стінки верхньощелепного синуса, який відрізняється тим, що після відшарування слизово-окісного клаптя передньої стінки верхньощелепного синуса висікають кістковий трансплантат з передньої стінки верхньощелепного синуса без порушення цілісності слизової оболонки верхньощелепного синуса, гостро відсікають три сторони слизової оболонки верхньощелепного синуса зі збереженням її верхньої частини, повертають трансплантат на ніжці зі слизової оболонки верхньощелепного синуса в порожнину верхньощелепного синуса, а після санації порожнини трансплантат на ніжці слизової оболонки верхньощелепного синуса повертають на місце та фіксують до передньої стінки верхньощелепного синуса. 2 UA 123157 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: лікування, верхньощелепного, синуситу, хірургічного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123157-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-verkhnoshhelepnogo-sinusitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування верхньощелепного синуситу</a>

Подібні патенти