Спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв’язку

Номер патенту: 123154

Опубліковано: 12.02.2018

Автори: Анахов Степан Павлович, Анахов Павло Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, при якому лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації, який відрізняється тим, що сигнали різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, перетворюють в сигнали однакової фізичної природи, серед яких вибирають вільний частотний і/або часовий канал.

Текст

Реферат: Спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку включає лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації. Сигнали різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, перетворюють в сигнали однакової фізичної природи, серед яких вибирають вільний частотний і/або часовий канал. UA 123154 U (54) СПОСІБ ВИБИРАННЯ ВІЛЬНОГО КАНАЛУ В БАГАТОКАНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЗВ'ЯЗКУ UA 123154 U UA 123154 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі електричного зв'язку, а саме, до вибіркового встановлювання з'єднання між необхідною кількістю кінцевих пристроїв з метою передавання інформації через установлене з'єднання в багатоканальній системі зв'язку, яка забезпечує передавання сигналів різної фізичної природи. Відомий спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, при якому лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації [1]. Недоліком відомого способу є неможливість вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, яка забезпечує передавання сигналів різної фізичної природи. Найближчим аналогом є спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, при якому лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації [2]. Недоліком найближчого аналога є неможливість вибирання вільного частотного і/або часового каналу в багатоканальній системі зв'язку. В основу корисної моделі поставлено задачу, за рахунок перетворення сигналів різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, в сигнали однакової фізичної природи, забезпечити можливість вибирання вільного частотного і/або часового каналу. Суть корисної моделі в способі вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, при якому лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації, досягається шляхом перетворення сигналів різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, в сигнали однакової фізичної природи. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, при якому лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації, згідно з корисною моделлю, сигнали різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, перетворюють в сигнали однакової фізичної природи, серед яких вибирають вільний частотний і/або часовий канал. Суть корисної моделі пояснюється ілюстраціями, де на фіг. 1 подано блок-схему виконання технологічних операцій, що становлять суть способу вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку; на фіг. 2 показана функціональна схема багатоканальної системи зв'язку. Спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку реалізується наступним чином. Лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації (фіг. 1). Схема багатоканальної системи зв'язку, яка забезпечує передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначених ділянках фізичного середовища, представляє собою трирівневу ієрархічну послідовність мультиплексорів MX (фіг. 2) [3]. На першому рівні використовується мультиплексування (ущільнення) каналів, перелік яких становить від 1 до k, за частотою ν, і каналів, перелік яких становить від 1 до l, за часом t. Другий рівень використовує мультиплексування каналів, перелік яких становить від 1 до m, за фізичною природою сигналів f(E), наприклад, акустичних, радіо, оптичних. Третій рівень використовує мультиплексування каналів, перелік яких становить від 1 до n, за середовищем передавання сигналів f(x, y,z), наприклад, вільний простір, кабель. Продовжують технологічний процес тим, що сигнали різної фізичної природи перетворюють в сигнали однакової фізичної природи, наприклад, у електричні (фіг. 1). Завершують технологічний процес, який покладений в основу способу вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку тим, що вибирають вільний частотний і/або часовий канал (фіг. 1). Підвищення ефективності застосування способу вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, який заявляється, у порівнянні з прототипом, полягає в тому, що для забезпечення можливості вибирання вільного частотного і/або часового каналу, сигнали різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, перетворюються в сигнали однакової фізичної природи. Джерела інформації: 1. Гитлиц М.В. Теоретические основы многоканальной связи /Μ.Β. Гитлиц, А.Ю. Лев. - М: Радио и связь, 1985. - 248 с. - Аналог. 1 UA 123154 U 5 2. Пат. 2471292 РФ, МПК Н04В 10/10. Многоканальная система передачи информации повышенной надежности на базе лазерной и радио технологий /Вишневский В.М., Кузнецов Η.Α., Шаров С.Ю., Ларионов А.А. - № 2011128081/07; заявл. 08.07.2011; опубл. 27.12.2012; Бюл. № 36. - Прототип. 3. Анахов П.В. Збільшення пропускної спроможності ділянки телекомунікаційної мережі за рахунок просторово-енергетичного мультиплексування /П.В. Анахов //Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2017. - Т. 19, № 1. – С. 50-54. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв'язку, при якому лінії зв'язку, які забезпечують передавання сигналів визначеної фізичної природи у визначеній ділянці фізичного середовища, спрямовують у вузол комутації, який відрізняється тим, що сигнали різної фізичної природи, які містять інформацію про зайнятість каналів зв'язку, перетворюють в сигнали однакової фізичної природи, серед яких вибирають вільний частотний і/або часовий канал. 2 UA 123154 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H04Q 11/00, H04Q 3/64

Мітки: каналу, спосіб, багатоканальний, зв'язку, системі, вибирання, вільного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123154-sposib-vibirannya-vilnogo-kanalu-v-bagatokanalnijj-sistemi-zvyazku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вибирання вільного каналу в багатоканальній системі зв’язку</a>

Подібні патенти