Спосіб діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень з супутньою патологією слизової оболонки бронхів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів шляхом введення у бронхи діагностичного розчину, що містить гепаринізовану кров пацієнта та збирання кожні 6 годин мокротиння до тих пір, поки у трьох поспіль порціях перестане визначатися гемоглобін, який відрізняється тим, що діагностичний розчин вводять безпосередньо у бронхи через фібробронхоскоп під час діагностичної фібробронхоскопії за умови виявлення у хворого на хіміорезистентний туберкульоз легень супутньої патології слизової оболонки бронхів, а гемоглобін у мокротинні визначають за допомогою "Азопірамової проби-600/6", і якщо час повного виведення гемоглобіну складає більше 18 годин, то діагностують порушення мукоциліарного транспорту.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів шляхом введення у бронхи діагностичного розчину, що містить гепаринізовану кров пацієнта та збирання кожні 6 годин мокротиння до тих пір, поки у трьох поспіль порціях перестане визначатися гемоглобін. Діагностичний розчин вводять безпосередньо у бронхи через фібробронхоскоп під час діагностичної фібробронхоскопії за умови виявлення у хворого на хіміорезистентний туберкульоз легень супутньої патології слизової оболонки бронхів, а гемоглобін у мокротинні визначають за допомогою "Азопірамової проби-600/6", і якщо час повного виведення гемоглобіну складає більше 18 годин, то діагностують порушення мукоциліарного транспорту. UA 123152 U (12) UA 123152 U UA 123152 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме фтизіатрії, і може бути використаною у діагностиці порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів. Існує достатньо способів діагностики порушень мукоциліарного транспорту, які полягають у дослідженні морфологічних характеристик бронхіального епітелію in vitro, застосуванні фот осцилографії, введенні рентгеноконтрастних та інших речовин у бронхи, що потребує більш тривалої підготовки до проведення методики, суттєвих матеріальних витрат, додаткового обладнання та спеціально навченого персоналу. При цьому у наявній літературі відсутні дані про діагностику порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів. Але це є актуальною проблемою і відсутність оптимального способу діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів спонукала до пошуків адекватного способу, який би був простим та швидким у використанні, без суттєвих матеріальних витрат, спеціально навченого персоналу та мінімально безпечний для здоров'я пацієнта. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у тому, що у обстежуваного пацієнта береться 5-10 мл крові (залежно від вмісту в ній гемоглобіну), так, щоб загальна кількість гемоглобіну складала близько 1 г, з додаванням до неї 0,5 мл стандартного розчину гепарину (10000 од. в 1 мл). Для виділення еритроцитів, кров центрифугують при 1000 об/хвилину протягом 15 хвилин, сироватку відсмоктують, еритроцити гемолізують 3-4-ма об'ємами дистильованої води, отриманий розчин фільтрують і доводять до об'єму 20 мл фізіологічним розчином. Потім за допомогою інгалятора проводиться інгаляція аутологічного гемоглобіну у дихальні шляхи обстежуваного пацієнта протягом 35-40 хвилин. Через 10-15 хвилин пацієнт починає збирати кожні 6 годин мокротиння у сухий чистий посуд. У кожній порції мокротиння за допомогою амідопіринової реакції визначається наявність гемоглобіну. Дослідження завершується після того, як якісною реакцією наявність гемоглобіну не визначалася у 3-х наступних порціях мокротиння. (Чучалин А.Г., Солопов В.Н., Колганова Н.А. Диагностическая программа исследования мукоцилиарного транспорта у больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких. Проблемы туберкулеза. - 1988. - № 8. - С. 13-16.). Спільними суттєвими ознаками найближчого аналога і корисної моделі, що заявляється, є такі: введення у бронхи діагностичного розчину, що містить гепаринізовану кров пацієнта; збирання кожні 6 годин мокротиння до тих пір, поки у трьох поспіль порціях перестане визначатися гемоглобін. Цей спосіб є недостатньо ефективним, тому що: потребує виділення еритроцитів шляхом центрифугування крові, що займає 15 хвилин, з подальшою додатковою їх гемолізацією; потребує застосування інгаляції аутологічного гемоглобіну у дихальні шляхи обстежуваного пацієнта, що займає 35-40 хвилин, та несе потенційну безпеку інфікування персоналу хіміорезистентими штамами мікобактерій туберкульозу; потребує залучення додаткового спеціально навченого персоналу; потребує великої витрати часу. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів шляхом одномоментного введення індикатору у бронхи під час фібробронхоскопії, що забезпечить простоту і швидкість проведення діагностики порушень мукоциліарного транспорту без суттєвих матеріальних витрат та залучення додаткового спеціально навченого персоналу, мінімальну безпечність для здоров'я пацієнта, без побічних реакції та з попередженням інфікування персоналу хіміорезистентими штамами мікобактерій туберкульозу, що підвищить ефективність лікування хворих цієї категорії та подовжить терміни ремісії захворювання. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає введення у бронхи діагностичного розчину, що містить гепаринізовану кров пацієнта, та збирання кожні 6 годин мокротиння до тих пір, поки у трьох поспіль порціях перестане визначатися гемоглобін, новим є те, що діагностичний розчин вводять безпосередньо у бронхи через фібробронхоскоп під час діагностичної фібробронхоскопії за умови виявлення у хворого на хіміорезистентний туберкульоз легень супутньої патології слизової оболонки бронхів, а гемоглобін у мокротинні визначають за допомогою "Азопірамової проби-600/6", і якщо час повного виведення гемоглобіну складає більше 18 годин, то діагностують порушення мукоциліарного транспорту. 1 UA 123152 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. У хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень супутня патологія слизової оболонки бронхів є показанням для проведення дослідження стану мукоциліарного транспорту. Перевагами способу, який пропонується, є те, що діагностична рідина вводиться ендобронхіально у бронхи пацієнта лише при наявності патології слизової оболонки бронхів та під час проведення фібробронхоскопії. Такий підхід дає змогу не витрачати 30-40 хвилин на центрифугування крові та інгаляції діагностичної рідини, не потребує суттєвих матеріальних витрат та залучення додаткового спеціально навченого персоналу, мінімально безпечний для здоров'я пацієнта, без побічних реакції та попереджає інфікування персоналу хіміорезистентими штамами мікобактерій туберкульозу. Спосіб здійснюється таким чином. Хворому на хіміорезистентний туберкульоз легень при наявності показань проводять діагностичну фібробронхоскопію, і якщо виявляється супутня патологія слизової оболонки бронхів, то проводять діагностику порушень мукоциліарного транспорту. У шприц набирається 0,5 мл розчина гепарину 5000 од., після чого у цей же шприц набирається у пацієнта 4 мл венозної крові. У кінці проведення фібробронхоскопії пацієнту вводиться по 3,5-4 мл цієї гепаринизованої крові в кожний головний бронх. Через 10-15 хвилин після фібробронхоскопії пацієнт починає збирати кожні 6 годин мокротиння у контейнер "Фалькон". У кожній порції мокротиння за допомогою "Азопірамової проби-600/6" визначається наявність гемоглобіну наступним чином. Мокротиння хворого з контейнера виливається на марлеву серветку розміром 5 × 5 см, після чого наноситься 4 краплини реагенту на досліджуваний зразок. При появі протягом 1 хвилини фіолетово-бузкового забарвлення проба вважається позитивною, а при відсутності забарвлення проба вважається негативною, що свідчить про відсутність залишків прихованої крові. Дослідження завершується після того, як якісною реакцією наявність гемоглобіну не визначається у 3-х поспіль порціях мокротиння, і якщо час повного виведення гемоглобіну складає більше 18 годин, то діагностують порушення мукоциліарного транспорту. Приклад. Хворий К., 34 роки, госпіталізований до відділення легеневого туберкульозу № 3 КУ "Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер" з діагнозом: МРТБ правої легені (інфільтративний). Дестр+ МБТ+ М+ К+ Резист І (HRE) Резист II (Еі) Категорія 4. За показаннями пацієнту провели діагностичну фібробронхоскопію, під час якої виявлена супутня патологія слизової оболонки бронхів. Проведена діагностика порушень мукоциліарного транспорту. Підготовлена гепаринізована кров пацієнта (у шприц набирається 0,5 мл розчина гепарину 5000 од., після чого у цей же шприц набирається у пацієнта 4 мл венозної крові) була введена по 3,5-4 мл у кожний головний бронх. Через 10-15 хвилин після фібробронхоскопії пацієнт збирав кожні 6 годин мокротиння у контейнер "Фалькон". У кожній порції мокротиння за допомогою "Азопірамової проби-600/6" визначалася наявність гемоглобіну. Час повного виведення гемоглобіну склав 36 годин, на основі чого було діагностовано порушення мукоциліарного транспорту та призначено відповідне лікування. Оцінку ефективності лікування хворого проводили по завершенню інтенсивної фази хіміотерапії. Контрольна діагностика стану мукоциліарного транспорту порушень не виявила, на підставі часу повного виведення гемоглобіну, який склав 18 годин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів шляхом введення у бронхи діагностичного розчину, що містить гепаринізовану кров пацієнта та збирання кожні 6 годин мокротиння до тих пір, поки у трьох поспіль порціях перестане визначатися гемоглобін, який відрізняється тим, що діагностичний розчин вводять безпосередньо у бронхи через фібробронхоскоп під час діагностичної фібробронхоскопії за умови виявлення у хворого на хіміорезистентний туберкульоз легень супутньої патології слизової оболонки бронхів, а гемоглобін у мокротинні визначають за допомогою "Азопірамової проби-600/6", і якщо час повного виведення гемоглобіну складає більше 18 годин, то діагностують порушення мукоциліарного транспорту. 2 UA 123152 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/167

Мітки: супутньою, слизової, діагностики, патологією, порушень, оболонки, легень, хіміорезистентний, транспорту, хворих, бронхів, мукоциліарного, спосіб, туберкульоз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123152-sposib-diagnostiki-porushen-mukociliarnogo-transportu-u-khvorikh-na-khimiorezistentnijj-tuberkuloz-legen-z-suputnoyu-patologiehyu-slizovo-obolonki-bronkhiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень з супутньою патологією слизової оболонки бронхів</a>

Подібні патенти