Спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, що включає визначення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на моральному клапані (показник Е), за допомогою імпульсно-хвильової доплерографії, який відрізняється тим, що додатково визначають ранню діастолічну швидкість деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ), потім визначають співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на мітральному клапані і ранньої діастолічної швидкості деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) та, у випадку, якщо це співвідношення перевищує 100 ум.од., роблять висновок про підвищений тиск наповнення лівого шлуночка.

Текст

Реферат: Спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою включає визначення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на моральному клапані (показник Е), за допомогою імпульсно-хвильової доплерографії. Додатково визначають ранню діастолічну швидкість деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ). Потім визначають співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на мітральному клапані і ранньої діастолічної швидкості деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) та, у випадку, якщо це співвідношення перевищує 100 ум. од., роблять висновок про підвищений тиск наповнення лівого шлуночка. UA 123090 U (12) UA 123090 U UA 123090 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонований спосіб належить до медицини, зокрема до кардіології, і може бути використаний для визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка (ЛШ) у пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Структурна перебудова міокарда при гіпертонічній хворобі створює передумови для порушення насамперед діастолічної функції лівого шлуночка. Складні механізми розслаблення та наповнення серця наразі недостатньо вивчені і становлять предмет численних експериментальних та клінічних досліджень. Згідно з рекомендаціями європейської асоціації ехокардіографії, обов'язковий компонент дослідження діастолічної функції - неінвазивна оцінка тиску наповнення ЛШ. Відомий спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення ЛШ у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (див. Ковальський О.В., Мечев Д.С., Данилевич В.П. Радіологія. Променева терапія. Променева діагностика: підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад./ Вінниця: Нова Книга, 2013 - С. 259-260.), за яким тиск наповнення ЛШ визначають за допомогою радіонуклідних досліджень шляхом проведення радіонуклідної вентрикулографії, яка дозволяє визначити тиск наповнення ЛШ шляхом відстеження фармакологічного препарату міченого 99mТс. Однак це дослідження дороговартісне та несе травматизуюче променеве навантаження на хворого. Відомий спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення ЛШ у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (див. Основы кардиологии. Принципы и практика (2-е издание) / под. Ред. проф. Клива Розендроффа - Львов Медицина світу 2007 - С. 256-260), за яким тиск наповнення ЛШ визначають інвазивним шляхом за допомогою катетиризації серця. Однак це дослідження також дороговартісне та несе травматизуюче навантаження на хворого внаслідок застосування визначення показника інвазивним шляхом. Відомий спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення ЛШ у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (див. ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension-2013-Vol. 31-P. 1296-1297.), за яким визначають максимальну швидкість раннього діастолічного потоку на моральному клапані (показник Е) за допомогою імпульсно-хвильової доплерографії, та визначають усереднену ранню діастолічну швидкість руху кільця мітрального клапана зі сторони бокової стінки ЛШ та міжшлуночкової перегородки (показник е") за допомогою тканинної доплерографії, потім визначають співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на мітральному клапані до усередненої ранньої діастолічної швидкості руху кільця мітрального клапана зі сторони бокової стінки ЛШ та міжшлуночкової перегородки, та у випадку, якщо це співвідношення перевищує 12 ум.од., роблять висновок про підвищений тиск наповнення ЛШ. Застосований у способі принцип тканинної доплерографії оснований на ефекті Доплера, за допомогою якого можна в режимі реального часу реєструвати швидкості руху ділянки міокарда або серцевої структури. Однак оцінка деформаційних процесів міокарда на основі тканинної доплерографії має ряд недоліків. По-перше, це необхідність орієнтації ультразвукового променя паралельно напрямку руху досліджуваних структур. Другий недолік пов'язаний з тим, що серце виконує складні рухи в грудній клітці, спотворюючи результати вимірювання швидкості руху його окремих структур. Задачею корисної моделі є створення способу визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, в якому за рахунок застосування визначення нового показника, застосування нового засобу для визначення цього показника, застосування нового співвідношення показників та визначеного підібраного емпіричним шляхом забезпечується підвищення точності визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка, що покращить вибір адекватної тактики лікування і, як наслідок, скоротить терміни здійснення лікувальних процедур та покращить стан хворого. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, що включає визначення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на мітральному клапані (показник Е), за допомогою імпульсно-хвильової доплерографії, згідно з корисною моделлю, додатково визначають ранню діастолічну швидкість деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ), потім визначають співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на мітральному клапані і ранньої діастолічної швидкості деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) та, у випадку, якщо це співвідношення перевищує 100 ум.од., роблять висновок про підвищений тиск наповнення лівого шлуночка. 1 UA 123090 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Внаслідок застосування в способі визначення нового показника, застосування нового засобу для визначення цього показника, та застосування нового співвідношення показників та визначеного підібраного емпіричним шляхом забезпечується підвищення точності визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка, що покращить вибір адекватної тактики лікування і, як наслідок, скоротить терміни здійснення лікувальних процедур та покращить стан хворого. На відміну від аналогів визначення нового показника в способі не залежить від кута між променем та напрямком руху мітрального клапана, від рухів серця в грудній клітці що підвищує точність визначення цього показника та способу в цілому. Спосіб пояснюється прикладами його застосування. В наведених прикладах показники визначались за допомогою ультразвукового сканера Aplio Artida (Toshiba Medical System Corporation, Японія). Приклад 1. Пацієнтка Г., 63 роки, хворіє на ГХ біля 15 років, скарги на задишку, нестабільність AT. Об'єктивно: на момент обстеження: AT 160/100 мм рт. ст., ЧСС 55 уд./хв., тони ритмічні, акцент II тону над аортою. Над легенями везикулярне дихання, хрипів немає. Живіт м'який, безболісний. Діагноз: Гіпертонічна хвороба II ст., ступінь-2, ризик-3 (високий). СН І ЕКГ: синусовий ритм з ЧСС 55 уд./хв. Ознаки гіпертрофії ЛШ. ЕхоКГ: виражена гіпертрофія ЛШ, помірна дилатація ЛП. Також визначали наявність підвищеного тиску наповнення ЛШ: - за допомогою СТЕ: показник Е: 74,3 см/с -1 показник РДШДЛШ: 0,57 с співвідношення показників Е/РДШДЛШ: 130 ум.од. Таким чином було встановлено наявність підвищеного тиску наповнення ЛШ. Приклад 2. Пацієнт К., 53 роки, хворіє на ГХ біля 10 років, скарги на задишку, перебої в роботі серця, нестабільність AT. Об'єктивно: на момент обстеження: AT 170/95 мм рт. ст., ЧСС 75 уд./хв., тони ритмічні, акцент II тону над аортою. Над легенями везикулярне дихання, хрипів немає. Живіт м'який, без болісний. Діагноз: Гіпертонічна хвороба II ст., ступінь-2, ризик-3 (високий). Екстрасистолія. СН І ЕКГ: синусовий ритм з ЧСС 75 уд./хв. Ознаки гіпертрофії ЛШ. Поодинока суправентрикулярна екстрасистолія. ЕхоКГ: виражена гіпертрофія ЛШ, легка дилатація ЛП. Також визначали наявність підвищеного тиску наповнення ЛШ: показник Е: 61,4 см/с -1 показник РДШДЛШ: 0,58 с співвідношення показників Е/РДШДЛШ: 105,8 ум.од. Таким чином було встановлено наявність підвищеного тиску наповнення ЛШ. Внаслідок застосування в новому способі визначення нового показника, застосування нового засобу для визначення цього показника, та застосування нового співвідношення показників та визначеного підібраного емпіричним шляхом забезпечується підвищення точності визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка, що покращить вибір адекватної тактики лікування і, як наслідок, скоротить терміни здійснення лікувальних процедур та покращить стан хворого. 45 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, що включає визначення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на моральному клапані (показник Е), за допомогою імпульсно-хвильової доплерографії, який відрізняється тим, що додатково визначають ранню діастолічну швидкість деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) за допомогою спекл-трекінг ехокардіографії (СТЕ), потім визначають співвідношення максимальної швидкості раннього діастолічного потоку на мітральному клапані і ранньої діастолічної швидкості деформації лівого шлуночка (РДШДЛШ) та, у випадку, якщо це співвідношення перевищує 100 ум. од., роблять висновок про підвищений тиск наповнення лівого шлуночка. 2 UA 123090 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/00, G01B 9/021, G01N 33/48, G03C 5/16

Мітки: лівого, пацієнтів, підвищеного, наповнення, тиску, гіпертонічною, спосіб, наявності, хворобою, визначення, шлуночка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-123090-sposib-viznachennya-nayavnosti-pidvishhenogo-tisku-napovnennya-livogo-shlunochka-u-paciehntiv-z-gipertonichnoyu-khvoroboyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення наявності підвищеного тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з гіпертонічною хворобою</a>

Подібні патенти