Спосіб місцевого лікування глибоких опіків на репаративно-регенераторному етапі

Номер патенту: 122896

Опубліковано: 25.01.2018

Автори: Козін Юрій Іванович, Кравцов Олексій Віталійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб місцевого лікування глибоких опіків на репаративно-регенераторному етапі, що включає введення в зони паранекрозу композиції лікарських препаратів з озонованого розчину ліпіну та антигіпоксантів прямої специфічної дії шляхом їх інфільтрації, який відрізняється тим, що додатково в композицію лікарських препаратів уводять антигіпоксанти непрямої дії, антиоксиданти, стимулятори метаболізму, антибактеріально-протизапальні і репаративно-регенераторні засоби у розчинах, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

озонований ліпін

34,2

цитофлавін

35,9

розчин Діоксізоль-Дарниця (ДМСО)

4,3

церулоплазмін

17,5

АТФ

0,4

солкосерил

3,4

трипсин

4,3.

Текст

Реферат: Спосіб місцевого лікування глибоких опіків на репаративно-регенераторному етапі шляхом введення в зони паранекрозу композиції лікарських препаратів з озонованого розчину ліпіну та антигіпоксантів прямої специфічної дії шляхом їх інфільтрації. При цьому додатково в композицію лікарських препаратів уводять антигіпоксанти непрямої дії, антиоксиданти, стимулятори метаболізму, антибактеріально-протизапальні і репаративно-регенераторні засоби у розчинах, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: озонований ліпін 34,2 цитофлавін 35,9 розчин Діоксізоль-Дарниця (ДМСО) 4,3 церулоплазмін 17,5 АТФ 0,4 солкосерил 3,4 трипсин 4,3. UA 122896 U (12) UA 122896 U UA 122896 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до комбустіології і може бути використана для лікування глибоких опіків в періоді переважного розвитку репаративно-регенераторних процесів в тканинах зон паранекрозу (передтрансплантаційний етап). Процес патофізіологічних змін тканинних структур зон паранекрозу при глибоких опіках можливо умовно розподілити на три послідовних часових періоди: Процес шоко-стресових тканинних проявів (приблизно до 24-48 годин після травми), Процес дегенеративно-деструктивних проявів (приблизно до 49-120 годин після травми), Процес репаративно-регенераторних проявів (після 120 годин). Відомий спосіб місцевого лікування глибоких опіків за патентом 32177314 (RU, заявл. 22.03.2000, опубл. 27.12.2001, Состав с антисептическими, репаративными и болеутоляющими свойствами). Він включає місцеве нанесення лікарської композиції на ушкоджену опіком ранову поверхню. Композиція містить на гідрофільній основі (емульгель) препарати з асоційованими антибактеріальними, фунгіцидними, репаративними та анестезуючими властивостями, а саме: мірамістин, D-пантенол та/або кальцію пантотенат та тримекаїн. Спосіб дозволяє виконувати лікування опікової ранової поверхні з синергічним впливом препаратів, з непередбачуваним ранозагоюючим, знеболюючим та гіпоалергічним ефектами, виключаючи при цьому побічні дії. Автори виділяють два етапи патологічного процесу в опіковій рані і вважають описану лікарську композицію ефективною на обох етапах, що підтверджено на експериментальних тваринах. Але спосіб призначений для відновлення тканин в постопіковій рані після некректомії і не передбачує захисний вплив на тканини зон паранекрозу при глибоких опіках. Найбільш близьким до корисної моделі є спосіб за патентом України № 97648 (заявл. 16.10.2014, опубл. 25.03.2015, Спосіб місцевого лікування зон паранекрозу при глибоких опіках). Він включає введення в зони паранекрозу шляхом їх інфільтрації композиції лікарських препаратів з озонованого розчину ліпіну та антигіпоксантів прямої специфічної дії. Як ліпосомальні препарати вибирають озоновані ліпін та ліпофлавон, а як антигіпоксанти прямої специфічної дії - поліфеноли та похідні γ-аміноолійної кислоти (GABA). Спосіб дозволяє зменшити зону паранекрозу при збереженні життєздатності тканинних структур і перервати процес розповсюдження тканинного апоптозу. Спосіб призначений для лікування хворих, у яких власних жирових тканин хворого недостатньо для рівномірної інфільтрації зони паранекрозу. Але він не враховує часову динаміку патогенетичних змін в тканинах зон паранекрозу, вираженість внутрішньоклітинного пригнічення вільнорадикального окиснення та ступінь порушення енергетичного обміну, що обумовлений тяжкістю ушкодження мембран мітохондрій та лізосом з порушенням їх бар'єрної, рецепторної і каталітичної функцій. Спосіб не сприяє покращенню внутрішньоклітинного енергетичного потенціалу та посиленню репаративно-регенераторних процесів в зонах паранекрозу при глибоких опіках. В основу корисної моделі поставлена задача збільшення ефективності лікування зон паранекрозу при глибоких опіках шляхом підвищення життєздатності частково ушкоджених тканин за рахунок поповнення внутрішньоклітинного фонду аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) та посилення регенераторних властивостей цих клітин. Поставлена задача вирішується тим, що в способі місцевого лікування глибоких опіків на репаративно-регенераторному етапі, який включає введення в зони паранекрозу композиції лікарських препаратів з озонованого розчину ліпіну та антигіпоксантів прямої специфічної дії шляхом їх інфільтрації, згідно з корисною моделлю, додатково в композицію лікарських препаратів уводять антигіпоксанти непрямої дії, антиоксиданти, стимулятори метаболізму, антибактеріально-протизапальні і репаративно-регенераторні засоби у розчинах, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: озонований ліпін 34,2 цитофлавін 35,9 розчин Діоксізоль-Дарниця (ДМСО) 4,3 церулоплазмін 17,5 АТФ 0,4 солкосерил 3,4 трипсин 4,3. Фосфатидилхолін (ліпін, лецитин) є основним компонентом композиції, це антиоксидант з антигіпоксантною непрямою дією, він виконує функцію неспецифічного дезинтоксиканту та імунокоректора. Його озонований препарат підвищує швидкість кисневої тканинної дифузії озонідів та пероксидів, що приймають участь у відбудові клітинних мембран, покращенні енергетичного метаболізму клітин, пригнічують перекисне окиснення ліпідів в тканинах та 1 UA 122896 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 підвищують активність антиоксидантних систем. Препарат також покращує тканинну мікроциркуляцію та реологію крові, ліквідує тканинну гіпоксію та ендотеліальну гіпофункцію. Цитофлавін є комбінованим концентрованим препаратом, який містить янтарну кислоту, нікотинамід, рибіксин (інозин), рибофлавіну фосфату натрію. Він посилює інтенсивність аеробного гліколізу, активує утилізацію глюкози і |3-окиснення жирних кислот, а також стимулює синтез γ-аміномасляної кислоти в нейронах. Він збільшує стійкість мембран нервових і гліальних клітин до ішемії, зменшує деструкцію основних структурних компонентів тканин, покращує коронарний та мозковий кровоток, активує метаболічні процеси. Препарат також сприяє перебігу ішемічних та некротичних процесів в зонах ураження (зменшує запалення). При токсичних та гіпоксичних гострих і хронічних отруєннях, ендотоксикозах. Діоксізоль-Дарниця (ДМСО) - комбінований лікарський препарат, який включає один із самих потужних антиоксидантів - діоксидин (1,2 % розчин) та лідокаїну хлорид (6 % розчин) на основі водорозчинних багатоатомних спиртів. Він має протизапальну, антимікробну та протибольову дію, стимулює фактори природної резистентності та енергетичний метаболізм клітин в зонах паранекротичних ушкоджень. Антиоксидантна дія пов'язана з інактивацією гідроксильних радикалів та покращенням метаболічних процесів в зоні запалення. Препарат підсилює проникнення лікарських речовин всередину клітин, має фібрінолітичний ефект та пригнічує зростання всіх аеробних і факультативно анаеробних, а також полірезистентних бактеріальних штамів. Церулоплазмін (трансферон) - це мідьвмісний багатофункціональний фермент глікопротеїд α-глобулінової фракції сироватки крові людини. Препарат зменшує інтоксикацію, анемізацію та виснаження організму (особливо при гнійно-септичних ускладненнях), підвищує імунореактивність. Він також підвищує стабільність клітинних мембран, нормалізує іонний обмін, має антиоксидантну дію та стимулює гемопоез. АТФ - складний трифосфорний ефір, що містить аденозин (аденін, рибоза та моносахарид із групи пентоз), а також три залишки фосфорної кислоти. АТФ є універсальним акумулятором енергії в живих організмах, будучи субстратом для біосинтезу нуклеїнових кислот, вона суттєво підвищує трофіку м'язової тканини, нормалізує обмін речовин при дистрофічних процесах. АТФ розширяє периферичні та коронарні судини, стимулює метаболічні процеси, знімає спазми при розладах кровообігу і м'язовій дистрофії. Солкосерил сприяє реваскуляризації тканин, транспортуванню глюкози і кисню до клітин при гіпоксії, відновленню (регенерації) тканин, активації ангіогенезу (утворенню кровоносних судин), зростанню нової грануляційної тканини та утворенню колагену, оновленню епітелію. Препарат має цитопротекторну та мембраностабілізуючу дію, покращує стан судинних стінок (артерій та вен). Трипсин - це екзогенний протеолітичний фермент, білок-серинова протеаза із підшлункової залози великої рогатої худоби. Він місцево розщеплює некротизовані (омертвілі) тканини і фібрінозні утворення, розріджує грузлі секрети та ексудати, згустки крові, має протизапальну дію. Заявнику невідомі приклади використання зазначеного комплексу препаратів різноспрямованої дії для підвищення внутрішньоклітинного енергетичного потенціалу в тканинах зони паранекрозу у віддалений післяопіковий період з суттєвим підвищенням їх реперативно-регенераторних властивостей. Спосіб реалізується наступним чином. Спочатку готують розчин озонованого ліпіну шляхом змішування ліофілізованого (порошкоподібного) фосфатидилхоліну з озонованим фізіологічним розчином при концентрації розчиненого озону 3,6±0,2 мкг/мл (на 50 мл озонованого охолодженого до 4±1 °C фізіологічного розчину беруть 500 мг ліпіну). Суміш емульгують шляхом збовтування впродовж 3-5 хвилин і розміщують в холодильній камері до моменту змішування з іншими компонентами композиції. Об'єм суміші готують, виходячи із потреби зони інфільтрації. Одночасно з озонованим ліпіном виготовляють ex tempore ще два охолоджених до температури + 4±1 °C розчини: 300 мл озонованого 0,9 % розчину натрію хлориду (озонований фізіологічний розчин - ОФР) і 400 мл озонованої 5 % декстрози (глюкози). Ці процеси здійснюють шляхом барботажу озоно-кисневою сумішшю до концентрації озону в розчинах 3,6±0,2 мг/л. Означені розчини необхідні для подальшого виготовлення розчинів компонентів лікарської композиції. Потім 20 мл цитофлавіну (2 ампули) розчиняють в 400 мл озонованої глюкози. 200 мг церулоплазміну (2 ампули) також розчиняють в 200 мл озонованого фізіологічного розчину. 850 мг солкосерилу (2 ампули) розчиняють в 20 мл озонованого фізіологічного розчину. 2 UA 122896 U 5 10 15 20 25 20 мг трипсину (2 флакона) розчиняють в 50 мл озонованого фізіологічного розчину. Всі заготовлені розчини змішують (фосфатидилхолін - 400 мл, цитофлавін - 420 мл, церулоплазмін - 204 мл, солкосерил - 40 мл та трипсин - 50 мл). Потім в розчин, що приготовлено, без попереднього розчинення додають ДМСО (50 мл) та АТФ (5 мл - 5 ампул по 1,0 мл 1 %-го розчину динатрієвої солі АТФ). Готову композицію лікарських препаратів щодобово ін'єкційно уводять крізь некротомні розрізи в зони паранекрозу або після етапної некректомії під залишки некротизованої тканини. Маніпуляцію виконують до моменту остаточного видалення всіх некротизованих тканин і виконання аутодермопластики всіх осередків глибоких опікових уражень. Описаним способом проліковано 17 хворих з глибокими опіками (більше 30-45 % поверхні тіла). У всіх цих хворих на першому етапі після опікової травми (етап шоко-стресових процесів, до 24-48 годин) проводили екстрену некротомію та одно- або двократне ін'єкційне інфільтрування зони паранекрозу сумішшю за заявкою на патент № 2017 07223 (заявл. 10.07.2017, Спосіб первинного місцевого лікування глибоких опіків). Далі лікування виконували за заявкою на патент "Спосіб місцевого лікування дегенеративно-деструктивних ушкоджень зон паранекрозу при глибоких опіках", що подається разом з цією (по 5 добу включно). Далі лікування проводили за способом, що описано вище. Виконання способу за корисною моделлю на третьому етапі лікування дозволило збільшити ефективність лікування за рахунок поповнення внутрішньоклітинного фонду аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) та посилення регенераторних властивостей цих клітин. В остаточному підсумку місцева ін'єкційно-інфільтративна терапія комбінованими лікарськими сумішами на трьох етапах лікування дозволила у всіх 17 хворих досягти клінічної реабілітації та значно прискорити одужання хворих. Таким чином, місцева ін'єкційно-інфільтративна терапія комбінованими лікарськими сумішами дозволяє створити захисний шар із лікарських препаратів, що протидіє надходженню токсинів із зон опікового коагуляційного некрозу в організм хворого та максимально сприяє збереженню і відновленню тканинних структур в зонах паранекрозу, зменшуючи обсяг незворотно втрачених внаслідок опіку тканин і дозволяючи скоротити терміни підготовки тканинної основи для ефективної аутодермопластики. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Спосіб місцевого лікування глибоких опіків на репаративно-регенераторному етапі, що включає введення в зони паранекрозу композиції лікарських препаратів з озонованого розчину ліпіну та антигіпоксантів прямої специфічної дії шляхом їх інфільтрації, який відрізняється тим, що додатково в композицію лікарських препаратів уводять антигіпоксанти непрямої дії, антиоксиданти, стимулятори метаболізму, антибактеріально-протизапальні і репаративнорегенераторні засоби у розчинах, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: озонований ліпін 34,2 цитофлавін 35,9 розчин Діоксізоль-Дарниця (ДМСО) 4,3 церулоплазмін 17,5 АТФ 0,4 солкосерил 3,4 трипсин 4,3. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 9/08, A61K 31/685, A61K 35/16, A61K 31/7105, A61K 38/43, A61K 31/167, A61K 31/525

Мітки: опіків, етапі, глибоких, спосіб, репаративно-регенераторному, лікування, місцевого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122896-sposib-miscevogo-likuvannya-glibokikh-opikiv-na-reparativno-regeneratornomu-etapi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб місцевого лікування глибоких опіків на репаративно-регенераторному етапі</a>

Подібні патенти