Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для очистки трубопроводів від твердих відкладень, що містить корпус із розміщеним у передній частині порожнистим валом з пружиною і отворами, що сполучають його внутрішню порожнину з підпружиненим робочим механізмом, який відрізняється тим, що корпус обладнано ущільнюючими манжетами, поршень з пружиною розміщено всередині встановленого на підшипниках вала, в передній частині якого закріплено бур для руйнування відкладень, а робочий механізм виконано у вигляді циліндрів, всередині яких встановлено на відповідні поршні підпружинені штоки з руйнуючими елементами, при цьому у бокових стінках циліндрів виконано спрямовані по дотичній до кола, яке вони описують при обертанні вала, отвори із соплами та зворотними клапанами.

Текст

Реферат: Пристрій для очистки трубопроводів від твердих відкладень має корпус із розміщеним у передній частині порожнистим валом з пружиною і отворами, що сполучають його внутрішню порожнину з підпружиненим робочим механізмом. Корпус обладнано ущільнюючими манжетами. Поршень з пружиною розміщено всередині встановленого на підшипниках вала, в передній частині якого закріплено бур для руйнування відкладень. Робочий механізм виконано у вигляді циліндрів, всередині яких встановлено на відповідні поршні підпружинені штоки з руйнуючими елементами. У бокових стінках циліндрів виконано спрямовані по дотичній до кола, яке вони описують при обертанні вала, отвори із соплами та зворотними клапанами. UA 122861 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД ТВЕРДИХ ВІДКЛАДЕНЬ UA 122861 U UA 122861 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до очищання трубопроводів з використовуванням пристроїв, які введені в труби і рухаються уздовж них, і може бути застосована у нафтогазовій промисловості для очистки внутрішньої поверхні внутрішньопромислових трубопроводів від твердих забруднень (глинистих, суспензійних, сольових, залишкових відкладів, продуктів корозійного і ерозійного зносу). Відомий пристрій для відновлення внутрішньої поверхні напірних та безнапірних трубопроводів [патент України № 55039U, МПК В08В 9/04, публ. 10.12.2010, бюл. № 23], що містить корпус з випускними отворами, підпружинений золотник (порожнистий вал) і повітропровід, які утворюють робочу і зарядну камери, при цьому корпус з боку зарядної камери виконаний з кільцевою оторочкою і каналами зі зворотними клапанами, які з'єднують зарядну камеру з навколишнім середовищем. Повітропровід виконаний з розширенням на розташованому у золотнику кінці і утворює з ним демпферну камеру. У валу виконані кільцева проточка з каналами, за допомогою яких демпферна камера сполучається з випускними отворами, і радіальні отвори, які сполучають зарядну камеру з кільцевою проточкою корпуса. Недоліком цього пристрою є наявність повітропроводу для подачі стисненого повітря, що обмежує його використання для очищання трубопроводів, призначених для збору, транспортування та міжпромислового переміщення вуглеводнів. Задачею запропонованого технічного рішення є підвищення ефективності і надійності очищання внутрішньої порожнини трубопроводів від відкладень твердого типу. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для очистки трубопроводів від твердих відкладень, що містить корпус із розміщеним у передній частині порожнистим валом з пружиною і отворами, що сполучають його внутрішню порожнину з підпружиненим робочим механізмом, згідно з корисною моделлю, корпус обладнано ущільнюючими манжетами, поршень з пружиною розміщено всередині встановленого на підшипниках вала, в передній частині якого закріплено бур для руйнування відкладень, а робочий механізм виконано у вигляді циліндрів, всередині яких встановлено на відповідні поршні підпружинені штоки з руйнуючими елементами, при цьому у бокових стінках циліндрів виконано спрямовані по дотичній до кола, яке вони описують при обертанні вала, отвори із соплами та зворотними клапанами. Ефективність та надійність роботи пристрою досягається за рахунок видалення забруднень як зі стінок труби шляхом обертання радіально розміщених на порожнистому валу циліндрів та руху поршнів, що стискають пружини і ущільнюють до стінок діючого трубопроводу руйнуючі елементи, так і скупчень, що руйнуються закріпленим у передній частині вала буром. Для пояснення суті запропонованого технічного рішення на фіг. 1 зображено загальний вигляд пристрою для очистки трубопроводів від твердих відкладень, на фіг. 2 - переріз А-А фіг.1. Пристрій складається з корпусу 1, на якому розміщено ущільнюючі манжети 2 для зшкрябування і проштовхування в напрямку руху поршня під дією тиску твердих забруднень, що локалізуються в понижених місцях траси трубопроводу і на його стінках у вигляді продуктів корозійно-ерозійного зносу. В передній частині корпусу 1 пристрою на підшипниках 3 розміщено порожнистий вал 4, що обертається навколо осі пристрою під дією відцентрових сил. Всередині порожнистого вала 4 розміщено поршень 5, що здійснює осьові переміщення під дією тиску газу в напрямку руху пристрою та протилежному напрямку під дією пружини 6, відкриваючи або закриваючи отвори 7 в порожнину циліндрів 8, розміщених радіально на порожнистому валу 4. В циліндрах 8 розміщено поршні 9 із штоками 10 і пружинами 11. Для руйнування твердих відкладів на внутрішній поверхні трубопроводу штоки 10 закінчуються руйнуючими елементами 12. У бокових стінках циліндрів 8 виконано спрямовані по дотичній до кола, яке вони описують при обертанні вала, отвори 13 із соплами 14 та зворотними клапанами 15 для запобігання потрапляння забруднень в порожнину сопел. В передній частині порожнистого вала 4 закріплений бур 16 для руйнування відкладень, що вони перекривають поперечний переріз трубопроводу Пристрій працює наступним чином. Під час руху пристрою через внутрішню порожнину трубопроводу під тиском перекачуваного продукту (вуглеводнів, природного газу тощо), перепад тиску на пристрої визначається силою тертя манжетних ущільнень 2 до стінок труб, який є порівняно невеликим, але таким, що не дозволяє поршню 5 тиснути на пружину 6 для попадання газу через отвори 7 в циліндри 8. Якщо пристрій під час руху зустрічає тверді відкладення, сила тертя манжет пристрою до стінок труб зростає, що призводить до зменшення швидкості його руху або повної зупинки. В обох випадках за рахунок зростання перепаду тиску поршень 5 стискає пружину 6, що призводить до відкриття отворів 7. Газ через отвори 7 потрапляє у внутрішню порожнину циліндрів 8 і штовхає поршні 9 в радіальному напрямку, які стискають в свою чергу пружини 11 і приводять в роботу 1 UA 122861 U 5 руйнуючі елементи 12. При стисканні пружин 11 і переміщенні поршня 9, отвори 13 сопел 14 відкриваються, піднімають запобіжні клапани 15 і газ із тиском виходить в порожнину трубопроводу, що очищується, при цьому реактивна сила забезпечує обертання порожнистого вала 4. Витікання газу через сопла 14 супроводжується падінням тиску на поршнях 9, що призводить до розширення пружин 11 і повернення поршня 9 в початкове положення. Відкладення, які перекривають більшу частину поперечного перерізу трубопроводу, руйнуються буром 16, який обертається разом з порожнистим валом 4. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Пристрій для очистки трубопроводів від твердих відкладень, що містить корпус із розміщеним у передній частині порожнистим валом з пружиною і отворами, що сполучають його внутрішню порожнину з підпружиненим робочим механізмом, який відрізняється тим, що корпус обладнано ущільнюючими манжетами, поршень з пружиною розміщено всередині встановленого на підшипниках вала, в передній частині якого закріплено бур для руйнування відкладень, а робочий механізм виконано у вигляді циліндрів, всередині яких встановлено на відповідні поршні підпружинені штоки з руйнуючими елементами, при цьому у бокових стінках циліндрів виконано спрямовані по дотичній до кола, яке вони описують при обертанні вала, отвори із соплами та зворотними клапанами. 2 UA 122861 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F16L 55/26, B08B 9/04

Мітки: відкладень, трубопроводів, очистки, твердих, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122861-pristrijj-dlya-ochistki-truboprovodiv-vid-tverdikh-vidkladen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очистки трубопроводів від твердих відкладень</a>

Подібні патенти