Спосіб прогнозування очікуваного результату лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози альфа-1-адреноблокатором

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб прогнозування очікуваного результату лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози альфа-1-адреноблокатором шляхом проведення урофлоуметрії, що включає визначення максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні, який відрізняється тим, що як альфа-1-адреноблокатор застосовують силодозин, який після урофлоуметрії хворий одноразово приймає у дозі 8 мг, після чого через 2,5-3 години здійснюють повторну урофлоуметрію і за зміною швидкісних показників потоку сечі прогнозують ефективність лікування силодозином.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що за умови збільшення максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні після одноразового прийому силодозину на 25-30 % призначають тривалу медикаментозну терапію з подальшим динамічним спостереженням.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при відсутності змін або незначному збільшенні максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні здійснюють додаткове обстеження, після чого призначають препарати іншої групи або оперативне втручання.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування очікуваного результату лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози альфа-1-адреноблокатором шляхом проведення урофлоуметрії, що включає визначення максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні. При цьому як альфа-1-адреноблокатор застосовують силодозин, який після урофлоуметрії хворий одноразово приймає у дозі 8 мг, після чого через 2,5-3 години здійснюють повторну урофлоуметрію і за зміною швидкісних показників потоку сечі прогнозують ефективність лікування силодозином. UA 122855 U (12) UA 122855 U UA 122855 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема до урології, та може бути використаною для вибору оптимального способу лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ). Доброякісна гіперплазія передміхурової залози - одне із самих розповсюджених захворювань сечостатевої системи чоловіків. Широкомасштабне дослідження, яке було проведене науковцями багатьох країн показало, що ознаки ДГПЗ було виявлено у 20 % чоловіків у віці 40 років, у 70 % - у віці 60 років та у 90 % - у віці 80 років, що суттєво знижує якість життя, сприяє розвитку тяжких ускладнень та обумовлює при прогресуванні хвороби виникнення хронічного пієлонефриту і в подальшому - уросепсису з несприятливим клінічним прогнозом. Раніше у більшості випадків рекомендувалося хірургічне лікування, однак значна кількість хворих має протипоказання для проведення хірургічного втручання. Тому вже тривалий час розробляються різноманітні способи консервативного лікування ДГПЗ, спрямовані на попередження подальшого прогресування гіперплазії передміхурової залози та поліпшення сечовиведення. Лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози є актуальною проблемою урології. Арсенал способів лікування цього захворювання достатньо широкий. Однак, останніми роками все більшу популярність набуває медикаментозна терапія ДГПЗ. Серед медикаментозних засобів лікування ДГПЗ розрізняють дві основні групи за механізмом їх фармакологічного впливу: альфа-адреноблокатори і інгібітори 5-альфаредуктази. Провідну роль серед медикаментозних засобів відіграють альфа-адреноблокатори: теразозин, празозин, альфузозин, доксазозин, тамсулозин, силодозин, які ефективно запобігають спастичному скороченню м'язів передміхурової залози та ліквідовують його, покращують порушений кровообіг та відновлюють енергетичні запаси тканин стінки сечового міхура. Відомий спосіб визначення типу лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, описаний в патенті Російської Федерації № 2124314 (МПК А61В 17/ 00, опубл. 10.01.1999 p.), згідно з яким проводять клініко-інструментальне обстеження хворого, фіксують показники соціального характеру. Оцінюють показники інструментального обстеження: масу передміхурової залози, кількість залишкової сечі, характер рубцево-склеротичних змін простати, показник об'ємної швидкості потоку сечі, характер зростання часток залози, коефіцієнт розтягування м'язів сечового міхура. За трибальною шкалою визначають показники стану здоров'я пацієнта та в залежності від цього вибирають консервативне лікування. Недоліком способу є складність визначення і оцінки великої кількості факторів, що відбивається на його точності. В авторефераті дисертації на звання к. мед. н. Юдовського С.О., опубл. в 1996 р. (див. medical-diss.com) для оцінки ступеня збереження м'язових елементів шийки сечового міхура та прогнозу ефекту терапії деяких форм анеякуляції запропоновано фармакоуродинамічний тест з препаратом альфа-1-адреноміметичної дії гутроном (мідодрин). Результати тесту оцінюють при порівнянні даних профілометри уретри до і після прийому пацієнтом вказаного препарату. Як відомо, висока концентрація альфа-1-адренорецепторів в області внутрішнього сфінктера сечового міхура визначає чутливість цієї зони до впливу медіаторів симпатичного відділу вегетативної нервової системи, що проявляється підвищенням тонусу сфінктера на збільшенням симпатичної стимуляції. Підвищення тиску на ділянці профілю, що відповідає внутрішньому сфінктеру уретри на 10 % і більше після прийому гутрона, свідчить про збереження м'язових елементів шийки сечового міхура та дає надію на успіх консервативної терапії анеякуляції, обумовленої ретроградною анеякуляцією. Перевагою представленого в дисертації способу є можливість екстраполяції для прогнозу ефекту терапії ДГПЗ альфа-1-адренобдокаторами. Недоліками способу є його інвазивність внаслідок введення катетера в сечовий міхур; тривалість та складність здійснення способу; високі економічні витрати. Найбільш близьким до запропонованого способу за сукупністю ознак є спосіб визначення типу лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, запропонований авторами винаходу (див. патент Російської Федерації № 2205001, МПК А61К 31/18, А61Р 13/08, А 61В 5/20; опубл. 27.05.2003 р.) та обраний авторами за прототип. Для визначення типу лікування досліджують об'ємну швидкість сечовипускання шляхом урофлоуметрії. Після цього призначають прийом альфа-1-адренобдокатора, наприклад тамсулозину, протягом двох тижнів. Потім проводять повторну урофлоуметрію. У випадку збільшення об'ємної швидкості сечовипускання після лікування тамсулозином медикаментозну терапію продовжують, при погіршенні - пропонують хірургічне втручання. 1 UA 122855 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 До недоліків способу слід віднести невиправдано тривалий строк (два тижні) для того, щоб визначити тип лікування хворого та невиправдані економічні затрати. В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб, який дає можливість прогнозувати очікуваний результат лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози протягом кількох годин після одноразового прийому медикаментозного засобу. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що в способі прогнозування очікуваного результату лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози альфа-1адреноблокатором шляхом проведення урофлоуметрії, що включає визначення максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні, відповідно до корисної моделі, як альфа-1-адреноблокатор застосовують силодозин, який після урофлоуметрії хворий одноразово приймає у дозі 8 мг, після чого через 2,5-3 години здійснюють повторну урофлоуметрію і за зміною швидкісних показників потоку сечі прогнозують ефективність лікування силодозином. При цьому за умови збільшення максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні після одноразового прийому силодозину на 25-30 % призначають тривалу медикаментозну терапію з подальшим динамічним спостереженням. А при відсутності змін або незначному збільшенні максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні здійснюють додаткове обстеження, після чого призначають препарати іншої групи або оперативне втручання. Запропонований авторами спосіб дає можливість через 2,5-3 години визначити ступінь ефективності лікування хворого силодозином в результаті лише одного фармакоуродинамічного тесту внаслідок того, що показники змінення об'ємної швидкості потоку сечі не відрізняються від таких після тривалого лікування зі щоденним прийомом альфа-1адреноблокатора силодозину. Спосіб швидко вирішує питання вибору лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози в кожному конкретному випадку, значно скорочує строки з'ясування тактики адекватного лікування та поліпшує якість лікування. Спосіб здійснюють наступним чином. При першому зверненні пацієнта до лікаря, виконанні необхідного мінімуму клінічних досліджень та встановлення діагнозу ДГПЗ проводять урофлоуметрію і призначають силодозин, який після урофлоуметрії хворий одноразово приймає у дозі 8 мг, після чого через 2,5-3 години здійснюють повторну урофлоуметрію і за зміною швидкісних показників потоку сечі прогнозують ефективність лікування силодозином. За умови збільшення максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі на 25-30 % призначають тривалу медикаментозну терапію з подальшим динамічним спостереженням. А при відсутності змін або незначному збільшенні максимальної та середньої об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні здійснюють додаткове обстеження, після чого призначають препарати іншої групи або оперативне втручання. Результати застосування заявленого способу демонструються на конкретних хворих. Обстежено 51 пацієнта з ДГПЗ віком від 53 до 82 років. При дослідженні отриманих урофлоуграм 51 хворого до і після фармакологічного тесту - одноразового прийому 8 мг силодозину відзначено достовірне збільшення максимальної (на 30,7 %) та середньої (на 25,9 %) об'ємної швидкості потоку сечі при сечовипусканні. Результати представлені в Таблиці 1. Виявлені достовірне збільшення урофлоуметричного індекса та зменшення майже в 2 рази часу очікування сечовипускання. Таблиця 1 Показники потоку сечі при урофлоуметрії у пацієнтів з ДГПЗ до і після одноразового прийому 8 мг силодозину Етапи Qave Qmax UFA UI TQ (с) Т100 (с) Тmах (с) Twait (с) 2 дослідження (мл/с) (мл/с) (мл/с ) До прийому 4,75±0,21 8,08±0,42 1,13±0,14 0,55±0,02 35,12±2,44 41,88±3,31 13,61±1,55 6,02±0,66 силодозину Після прийому 5,98±0,33* 10,56±0,60* 1,56±0,26 0,68±0,03* 32,60±2,10 37,58±2,45 12,67±1,43 3,21±0,56* силодозину Примітка: * - достовірність відмінності до і після одноразового прийому силодозіну при р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/20, A61K 31/405

Мітки: альфа-1-адреноблокатором, доброякісної, передміхурової, залози, результату, прогнозування, гіперплазії, лікування, спосіб, очікуваного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122855-sposib-prognozuvannya-ochikuvanogo-rezultatu-likuvannya-dobroyakisno-giperplazi-peredmikhurovo-zalozi-alfa-1-adrenoblokatorom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування очікуваного результату лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози альфа-1-адреноблокатором</a>

Подібні патенти