Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій контролю резистивного стану поверхні, який містить вихідну клему та спільну шину, який відрізняється тим, що в нього введено m логічних R-елементів "АБО", кожен з яких складається з n резисторів та n чвертьхвильових відрізків лінії передачі, m напівхвильових відрізків лінії передачі, m+1 багатополюсників, один (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі та блок індикації живлення, причому кожен резистор першого логічного R-елемента "АБО" підключений одним виводом до спільної шини, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до відповідного входу першого багатополюсника, який через перший напівхвильовий відрізок лінії передачі підключений до (m+1)-го багатополюсника, аналогічно підключені усі m логічних елементів, тому кожен резистор m-го логічного R-eлемента "АБО" підключений одним виводом до спільної шини, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до m-го багатополюсника, який через m-ий напівхвильовий відрізок лінії передачі підключений до (m+1)-го багатополюсника, який через (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі підключено до блока індикації.

Текст

Реферат: Пристрій контролю резистивного стану поверхні містить вихідну клему та спільну шину, в який введено m логічних R-елементів "АБО", кожен з яких складається з n резисторів та n чвертьхвильових відрізків лінії передачі, m напівхвильових відрізків лінії передачі, m+1 багатополюсників, один (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі та блок індикації живлення. При цьому кожен резистор першого логічного R-елемента "АБО" підключений одним виводом до спільної шини, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до відповідного входу першого багатополюсника, який через перший напівхвильовий відрізок лінії передачі підключений до (m+1)-го багатополюсника. Аналогічно підключені усі m логічних елементів. Тому кожен резистор m-го логічного R-eлемента "АБО" підключений одним виводом до спільної шини, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до m-го багатополюсника, який через m-ий напівхвильовий відрізок лінії передачі підключений до (m+1)-го багатополюсника, який через (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі підключено до блока індикації. UA 122835 U (54) ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ РЕЗИСТИВНОГО СТАНУ ПОВЕРХНІ UA 122835 U UA 122835 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі радіотехніки, радіотехнічних вимірювань і може бути використана як пристрій контролю стану поверхні. Аналогом запропонованого пристрою є вимірювач імітансу (вимірювач CLR, LCR, RLC, RCL) - прилад, призначений для визначення імітансу електричного кола, визначення активної та реактивної складових імпедансу або адмітансу, електричної ємності, індуктивності, тангенсу кута діелектричних втрат конденсаторів та добротності котушок. (О.Р. Дверій. Електрорадіовимірювання. /О.Р. Дверій. - Львів, 2011.). Недоліком аналога є трудомісткість його застосування через необхідність послідовного вимірювання імітансів великої кількості резисторів, які утворюють первинні вимірювальні перетворювачі. Найбільш близьким до запропонованого пристрою є логічний R-елемент "АБО", який містить вихідну клему, спільну шину, чотири резистори, три відрізки лінії передачі, триполюсник, надалі багатополюсник, три конденсатори, два перемикачі, причому перший резистор підключений одним виводом через перший вхід першого перемикача до першого конденсатора, а іншим виводом до спільної шини, другий резистор підключений одним виводом через перший вхід другого перемикача до другого конденсатора, а іншим виводом до спільної шини, третій конденсатор одним виводом підключений до вихідної клеми, та третій і четвертий резистори, перший, другий і третій відрізок лінії передачі, причому один вивід третього резистора підключений до другого входу першого перемикача, а другий вивід підключений до клеми заземлення, один вивід четвертого резистора підключений до другого входу другого перемикача, а другий вивід підключений до клеми заземлення, перший відрізок лінії передачі одним виводом підключений через третій конденсатор до вихідної клеми, а іншим виводом підключений до виходу багатополюсника, другий відрізок лінії передачі підключений одним виводом до першого конденсатора, а іншим виводом до першого входу багатополюсника, третій відрізок лінії передачі одним виводом підключений до другого конденсатора, а іншим виводом підключений до другого входу багатополюсника. (Патент України № 103310, МПК Н03K 19/00, Н03K 19/20, опубл. 10.12.2015, бюл. № 23). Недоліком аналога є трудомісткість його застосування через необхідність послідовного вимірювання імітансів великої кількості резисторів, які утворюють первинні вимірювальні перетворювачі та неможливість контролю резистивного стану поверхонь значних розмірів. В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого пристрою контролю резистивного стану поверхні, в якому за рахунок введення нових елементів та зв'язків між ними досягається зниження трудомісткості вимірювань та розширення функціональних можливостей за рахунок реалізації додаткових функцій. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрій, який містить вихідну клему та спільну шину, введено m логічних R-елементів "АБО", кожен з яких складається з n резисторів та n чвертьхвильових відрізків лінії передачі, m напівхвильових відрізків лінії передачі, m+1 багатополюсників, один (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі та блок індикації живлення, причому кожен резистор першого логічного R-елемента "АБО" підключений одним виводом до спільної шини, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до відповідного входу першого багатополюсника, який через перший напівхвильовий відрізок лінії передачі підключений до (m+1)-го багатополюсника, аналогічно підключені усі m логічних елементів, тому кожен резистор m-го логічного R-елемента "АБО" підключений одним виводом до спільної шини, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до m-го багатополюсника, який через m-ий напівхвильових відрізок лінії передачі підключений до (m+1)-го багатополюсника, який через (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі підключено до блока індикації. На кресленні наведено схему електричну принципову пристрою контролю резистивного стану поверхні. Пристрій містить m логічних R-елементів "АБО" (елементи 1 "АБО" - m "АБО"), перший 1 логічний R-елемент "АБО" містить n резисторів R11-Rn1 первинних вимірювальних перетворювачів, містить n чвертьхвильових відрізків ліній передачі 11-n1, кожен резистор підключений одним виводом до спільної шини 2, а іншим виводом через відповідний чвертьхвильовий відрізок лінії передачі до першого багатополюсника 3, який через перший напівхвильових відрізок лінії передачі 4 підключений до (m+1)-го багатополюсника 5, аналогічно підключені усі m логічних R-елементів "АБО",зокрема елементи 9 та 10, а (m+1)-й багатополюсник 6 через через (nm+1)-ий чвертьхвильовий відрізок лінії передачі 7 підключено до блока індикації 8. Пристрій працює наступним чином. В запропонованому пристрої контролю резистивного стану поверхні як інформаційний параметр використовується значення активного опору R. 1 UA 122835 U 5 10 15 20 25 Обмежимо "0" логічний рівень діапазоном зміни вхідного опору (0Rвх.0), а "1" рівень діапазоном від низького до високого (Rвх.Н Rвх.В). Для забезпечення запасу схеми по завадостійкості, задаємося верхньою межею нульового логічного рівня на виході схеми з умови Rвих.0.верх.

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H03K 19/20

Мітки: резистивного, контролю, пристрій, поверхні, стану

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122835-pristrijj-kontrolyu-rezistivnogo-stanu-poverkhni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій контролю резистивного стану поверхні</a>

Подібні патенти