Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного лікування хворих на шизофренію, який включає психофармакотерапію препаратами із групи нейролептиків та психотерапію за стандартом, який відрізняється тим, що психофармакотерапію здійснюють шляхом призначення атипічного антипсихотика кветіапіну пролонгованої дії 1 раз на добу мінімум за одну годину до вживання їжі: перший день 300 мг/добу, другий день 600 мг/добу (рекомендована доза), максимальна доза 800 мг/добу, додатково проводять арт-терапію, арт-терапевтичні сеанси проводять 2 рази на тиждень по 1,5 години протягом 1,5 місяця в 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) на стаціонарному етапі лікування курсом 1 місяць і підтримуючий на амбулаторному (позалікарняному) курсом 3 тижні, додатково проводять психоосвітні заходи, які включають в себе використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивно-поведінкової психотерапії, тренінгових взаємодій, таких як інформаційні тренінги, тренінги позитивного самосприйняття, тренінги поліпшення комплаєнсу, тренінги формування комунікативних вмінь і навичок, тренінги вирішення проблем міжособистісної взаємодії, проблемно-орієнтованих дискусій, а також сімейну психотерапію, психоосвітні заходи проводять у закритих групах, у кількості учасників від 6 до 15, кожен цикл психоосвіти складається з 10-12 занять, тривалістю 1,5-2,0 години з частотою 1-2 рази на тиждень.

Текст

Реферат: Спосіб комплексного лікування хворих на шизофренію включає психофармакотерапію препаратами із групи нейролептиків та психотерапію за стандартом, причому психофармакотерапію здійснюють шляхом призначення атипічного антипсихотика кветіапіну пролонгованої дії 1 раз на добу мінімум за одну годину до вживання їжі: перший день 300 мг/добу, другий день 600 мг/добу (рекомендована доза), максимальна доза 800 мг/добу, додатково проводять арт-терапію, арт-терапевтичні сеанси проводять 2 рази на тиждень по 1,5 години протягом 1,5 місяця в 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) на стаціонарному етапі лікування курсом 1 місяць і підтримуючий на амбулаторному (позалікарняному) курсом 3 тижні, додатково проводять психоосвітні заходи, які включають в себе використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивно-поведінкової психотерапії, тренінгових взаємодій, таких як інформаційні тренінги, тренінги позитивного самосприйняття, тренінги поліпшення комплаєнсу, тренінги формування комунікативних вмінь і навичок, тренінги вирішення проблем міжособистісної взаємодії, проблемно-орієнтованих дискусій, а також сімейну психотерапію, психоосвітні заходи проводять у закритих групах, у кількості учасників від 6 до 15, кожен цикл психоосвіти складається з 10-12 занять, тривалістю 1,5-2,0 години з частотою 1-2 рази на тиждень. UA 122821 U (12) UA 122821 U UA 122821 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до психіатрії, і може бути використана для комплексного лікування хворих на шизофренію. Шизофренія одне з найбільш поширених психічних розладів, що характеризується поліморфізмом психопатологічних проявів, в основному у сфері мислення, емоцій і волі, а також порушенням єдності психічних процесів і призводить до несприятливих соціальних і економічних наслідків [Вербенко В.А. Динамічна оцінка нейрокогнітивних функцій у структурі психометричного і нейропсихологічного статусу хворих на різні форми шизофренії /В.А. Вербенко //Український вісник психоневрології. 2007. Том 15, вин. 3 (52). – С. 37-40]. Сучасний етап розвитку психіатрії характеризується широким використанням атипових нейролептиків, які досить швидко купірують продуктивну і негативну психопатологічну симптоматики, компенсують когнітивний дефіцит і мають мінімальні побічні ефекти. Надзвичайно важливим фактором також є можливість швидкого відновлення якості життя та соціального функціонування хворих на шизофренію. Реабілітація психічно хворих не обмежується усуненням психопатологічної симптоматики і повинна бути націлена на створення для них оптимальних умов соціального функціонування, підвищення якості життя, здатності до самостійної активної діяльності. В сучасних умовах ця проблема набуває особливої важливості [Марута Н.А. Стан надання та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні //Архів психіатрії. - 2011. Т. 17, 3 (66). С. 5-9]. Лікування та психосоціальна реабілітація в цьому випадку передбачає отримання регламентованої психофармакотерапії згідно з стандартами МОЗ України в межах забезпечення лікувального закладу [Міністерство охорони здоров'я України. Наказ від 5 лютого 2007 року № 59 Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Психіатрія". Затверджено наказом Μ03 України від 5 лютого 2007 р. № 59 "Клінічний протокол падання медичної допомоги хворим на шизофренію". Код MKX-10:F 20-29]. Даний спосіб комплексного лікування хворих на шизофренію є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю та результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано як найближчий аналог. Основним недоліком найближчого аналога є його недостатня ефективність, обумовлена тим, що хворі на шизофренію досягають недостатнього соціального функціонування. У зв'язку з вищевикладеним, в основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності психосоціальної реабілітації хворих шляхом створення способу комплексного лікування хворих на шизофренію. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі комплексного лікування хворих на шизофренію, який включає психофармакотерапію препаратами із групи нейролептиків та психотерапію за стандартом, згідно з корисною моделлю, психофармакотерапію здійснюють шляхом призначення атипічного антипсихотика кветіаніну пролонгованої дії 1 раз на добу мінімум за одну годину до вживання їжі: перший день 300 мг/добу, другий день 600 мг/добу (рекомендована доза), максимальна доза 800 мг/добу, додатково проводять арт-терапію, арт-терапевтичні сеанси проводять 2 рази на тиждень по 1,5 години протягом 1,5 місяців в 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) на стаціонарному етапі лікування курсом 1 місяць і підтримуючий на амбулаторному (позалікарняному) курсом 3 тижні, додатково проводять психоосвітні заходи, які включають в себе використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивно-поведінкової психотерапії, тренінгових взаємодій, таких як інформаційні тренінги, тренінги позитивного самосприйняття, тренінги поліпшення комплаєнсу, тренінги формування комунікативних вмінь і навичок, тренінги вирішення проблем міжособистісної взаємодії, проблемно-орієнтованих дискусій, а також сімейну психотерапію, психоосвітні заходи проводять у закритих групах, у кількості учасників від 6 до 15, кожен цикл психоосвіти складається з 10 12 занять, тривалістю 1,5-2,0 години з частотою 1-2 рази на тиждень. Технічний ефект корисної моделі, а саме підвищення ефективності психосоціальної реабілітації хворих шляхом створення способу комплексного лікування хворих на шизофренію, обумовлений характером виконання етапів лікування, що дає змогу досягти швидкої редукції психопатологічної симптоматики, нормалізації емоційного стану, стабілізації поведінки хворих, поліпшення когнітивних показників, підвищення психофізичної активності хворих, що дозволить розширити контакти з оточуючими, відновити звичний руховий режим, покращити психосоціальну реабілітацію хворих на шизофренію. Психоосвіта це поетапно здійснювана система психотерапевтичних виливів, що передбачають інформування пацієнта і його родичів про психічні розлади та їх навчання методам співволодіння зі специфічними проблемами, обумовленими проявами захворювання. 1 UA 122821 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Спосіб виконують наступним чином: Хворому на шизофренію призначається наступний комплекс заходів: призначення психофармакотерапії атипічним антипсихотиком кветіапіном пролонгованої дії призначається 1 раз на добу мінімум за одну годину до вживання їжі: перший день 300 мг/добу, другий день 600 мг/добу (рекомендована доза), максимальна доза 800 мг/добу. Також призначається проведення арт-терапії на етапі, коли настала редукція продуктивної психопатологічної симптоматики. Арт-терапія включає в себе малюнкову техніку на теми: "Внутрішня картина хвороби", "Внутрішня картина здоров'я", "зірка почуттів". Арттерапевтичні сеанси проводяться 2 рази на тиждень по 1,5 години протягом 1,5 місяця і включають в себе 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) на стаціонарному етапі лікування і підтримуючий на амбулаторному (позалікарняному). Курс роботи в рамках основного блоку складає 1 місяць, підтримуючого 3 тижні. Додатково проводять психоосвітні заходи, які включають в себе використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивноповедінкової психотерапії, тренінгових взаємодій (інформаційні тренінги, тренінги позитивного самосприйняття, тренінги поліпшення комплаєнсу, тренінги формування комунікативних вмінь і навичок, тренінги вирішення проблем міжособистісної взаємодії), проблемно-орієнтованих дискусій, а також сімейну психотерапію. Психоосвіту проводять наступним чином: група формується з пацієнтів з однаковими діагнозами від 6 до 15 чоловіків. Група носить закритий характер. Заняття проводяться 1,5-2 години, 1-2 рази на тиждень. Цикл складає 10-12 занять. Заняття носять різноманітний характер та направлені на "освіту" шляхом доступного для кожного пацієнта та його родини надання інформації про природу захворювання; важливості медикаментозного лікування і пов'язаних з ним питаннях (дієвості, побічних ефектах, прихильності); розпізнавання та дії при ранніх ознаках релапсу; формування у хворих і членів їх родин адекватного уявлення про захворювання; зниження емоційного напруження, що викликано фактом і проявами психічного захворювання; зниження у пацієнтів і членів їх родин рівня стигматизованості та самостигматизованості; вироблення у хворих та їх родичів комплаєнсу (усвідомленого дотримання приписаного режиму лікування); корекцію спотворених хворобою соціальних позицій пацієнтів і покращення їх комунікативних здібностей; забезпечення "психосоціальної підтримки", коли група хворих є постійним джерелом підтримки і одночасно терапевтичною середою, у якій пацієнти можуть у безпечних умовах відпрацьовувати адекватні навички поведінки, спілкування, оволодіння зі складними ситуаціями; поліпшення адаптації пацієнта і його родини; поліпшення якості життя хворого. Ефективність способу ілюструє наступний приклад. Приклад. Хвора P., 32 роки, звернувся зі скаргами на наявність псевдогалюцінацій: "голоси в голові, кажуть, що я відьма, я від диявола", наявність тривоги, втоми, порушення сну. У психічному статусі: контакт із хворою формальний, в бесіді замкнута. На питання відповідає в повному обсязі, приховує свої переживания. Часто під час бесіди відволікається. Аллопсихічне та аутопсихічне орієнтування збережені. Хвора вірно орієнтується в місці, часі і власній особистості. Критика до хвороби грубо формальна. Хвора постійно відчуває псевдогалюцінації. Скаржиться на наявність голосів, які звучать в голові: "це довга і глибока історія, їх безліч, вони це я, якщо я мовчу, то вони стають мною. Іноді, коли я їм не відповідаю всередині все починає загнивати". Ставлення до обманів сприйняття байдуже, але каже, що раніше чула голоси, які її лякали і тривожили. У момент бесіди грубих порушень пам'яті не виявляє. Інтелект відповідає віку і здобутій освіті. Мислення прискорено по темпу, нецілеспрямоване, на питання не може дати відповідь по суті, мислення різнопланове. Висловлює маячні ідеї: "відчуваю, що тіло не моє, я не можу бути такою товстою, це не я, це все від лукавого, але лікарі не зрозуміють, що таке чаклунство", "на мені псування, я навіть не можу піти сама прибратися", "через чаклунство, хочу сходити до ворожки", "на мене діє Бог", "мені здається, що мама не моя, а я відьма". Мова за типом монологу, гучна, проте хвора говорить про те, що їй складно відповідати на питання: "голоси відволікають". Емоційно напружена, тривожна, фон настрою знижений, фіксована на своїх переживаннях, проте їх суть не розкриває, не може сформулювати відповідь і сенс власних переживань. Хвора емоційно холодна. Спостерігається зниження вольових спонукань. Рухи трохи скуті. Увага не утримується, відволікається на свої переживання, інструкції виконує відразу. Після проведення клініко-психопатологічного, клініко-анамнестичного, психодіагностичного та інструментального обстеження був встановлений діагноз: Шизофренія, параноїдна форма, безперервний тип перебігу. Хворій було призначено кветіапін пролонгованої дії 1 раз на добу мінімум за одну годину до вживання їжі: перший день 300 мг/добу, з другого дня 600 мг/добу. Через 2 тижні хворій було призначено проведення арт-терапії, яка включала в себе малюнкову техніку на теми: 2 UA 122821 U 5 10 15 "Внутрішня картина хвороби", "Внутрішня картина здоров'я", "Зірка почуттів". Арт-терапевтичні сеанси проводилися 2 рази на тиждень по 1,5 години протягом 1,5 місяця і включали в себе 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) на стаціонарному етапі лікування і підтримуючий на амбулаторному (позалікарняному). Курс роботи в рамках основного блока складав 1 місяць, підтримуючого - 3 тижні. Психоосвіта проводилась наступним чином: була сформована група з пацієнтів з діагнозом: Шизофренія, параноїдна форма, безперервний тип перебігу кількістю 7 чоловік. Група носила закритий характер. Заняття проводилися 1,5-2 години, 2 рази на тиждень. Цикл складав 10 занять. Заняття носили різноманітний характер та були направлені на власне "освіту" шляхом доступного для кожного пацієнта та його родини надання інформації про захворювання. Через 2 місяці після надходження до стаціонару на фоні проведення лікування кветіапіном пролонгованої дії за запропонованою схемою та комплексного застосування арт-терапії та психоосвіти у хворої відмічалися швидка редукція психопатологічної симптоматики, нормалізація емоціонального стану, стабілізація поведінки, поліпшення когнітивних показників, підвищення психофізичної активності хворих, що дозволило розширити контакти з оточуючими, відновити звичний руховий режим, що підтверджувалося даними динамічного аналізу клінікопсихопатологічних порушень за шкалою оцінки позитивного і негативного синдрому (PANSS). Рівень виразності позитивних симптомів знизився на 71,3 %, негативних симптомів на 67,1 %, загально-психопатологічних симптомів на 65,8 %, загального балу за шкалою PANSS на 67,1 %. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Спосіб комплексного лікування хворих на шизофренію, який включає психофармакотерапію препаратами із групи нейролептиків та психотерапію за стандартом, який відрізняється тим, що психофармакотерапію здійснюють шляхом призначення атипічного антипсихотика кветіапіну пролонгованої дії 1 раз на добу мінімум за одну годину до вживання їжі: перший день 300 мг/добу, другий день 600 мг/добу (рекомендована доза), максимальна доза 800 мг/добу, додатково проводять арт-терапію, арт-терапевтичні сеанси проводять 2 рази на тиждень по 1,5 години протягом 1,5 місяця в 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) на стаціонарному етапі лікування курсом 1 місяць і підтримуючий на амбулаторному (позалікарняному) курсом 3 тижні, додатково проводять психоосвітні заходи, які включають в себе використання різноманітних інформаційних модулів, прийомів когнітивно-поведінкової психотерапії, тренінгових взаємодій, таких як інформаційні тренінги, тренінги позитивного самосприйняття, тренінги поліпшення комплаєнсу, тренінги формування комунікативних вмінь і навичок, тренінги вирішення проблем міжособистісної взаємодії, проблемно-орієнтованих дискусій, а також сімейну психотерапію, психоосвітні заходи проводять у закритих групах, у кількості учасників від 6 до 15, кожен цикл психоосвіти складається з 10-12 занять, тривалістю 1,5-2,0 години з частотою 1-2 рази на тиждень. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00, A61K 35/00

Мітки: лікування, хворих, спосіб, комплексного, шизофренію

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122821-sposib-kompleksnogo-likuvannya-khvorikh-na-shizofreniyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного лікування хворих на шизофренію</a>

Подібні патенти