Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Лічильник обліку витрати рідини, що містить корпус у вигляді відрізка труби, всередині якого установлена турбінка, на одній з лопатей якої збоку укріплений постійний магніт, на решті лопатей турбінки укріплені доважки, які дорівнюють вазі постійного магніту, причому постійний магніт та доважки містяться всередині лопатей турбінки, а також містить підсумовуючий електронний пристрій обертів турбінки, укріплений на поверхні корпусу, та геркон, розташований у площині обертання постійного магніту, який відрізняється тим, що як доважки застосовано постійні магніти, як геркон застосовано ферозонди, розташовані навколо корпусу між суміжними постійними магнітами у площині їхнього обертання, причому вивід кожного ферозонда під'єднаний до входу елемента АБО, підключеного до чашечки "дорівнює" в підсумовуючому електронному пристрої обертів турбінки.

Текст

Реферат: Лічильник обліку витрати рідини містить корпус у вигляді відрізка труби, всередині якого установлена турбінка, на одній з лопатей якої збоку укріплений постійний магніт, на решті лопатей турбінки укріплені доважки, які дорівнюють вазі постійного магніту, причому постійний магніт та доважки містяться всередині лопатей турбінки, а також містить підсумовуючий електронний пристрій обертів турбінки, укріплений на поверхні корпусу, та геркон, розташований у площині обертання постійного магніту. При цьому як доважки застосовано постійні магніти, як геркон застосовано ферозонди, розташовані навколо корпусу між суміжними постійними магнітами у площині їхнього обертання, причому вивід кожного ферозонда під'єднаний до входу елемента АБО, підключеного до чашечки "дорівнює" в підсумовуючому електронному пристрої обертів турбінки. UA 122655 U (54) ЛІЧИЛЬНИК ОБЛІКУ ВИТРАТИ РІДИНИ UA 122655 U UA 122655 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до вимірювальної техніки, а саме до обліку витрати рідин, що протікають у трубах, зокрема, коли рідина тече не по усьому діаметру труби. Відомий лічильник обліку витрати рідини, який містить корпус у вигляді відрізка труби, в середині якого установлена турбінка, на одній з лопатей якої збоку укріплений постійний магніт, на решті лопатей турбінки укріплені доважки, які дорівнюють вазі постійного магніту, причому постійний магніт та доважки містяться всередині лопатей турбінки, а також містить підсумовуючий електронний пристрій обертів турбінки, укріплений на поверхні корпусу, до чашечки "дорівнює", в якому підключений геркон, розташований у площині обертання постійного магніту [1]. Цей лічильник вибрано як найближчий аналог. Недоліком відомого лічильника обліку витрати рідини є те, що наявність одного постійного магніту та геркону не забезпечує достатню розрізняльну спроможність вимірювання та високу швидкодію, що призводить до низького діапазону вимірювання витрати рідини. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення лічильника обліку витрати рідини шляхом того, що як доважки застосовано постійні магніти, як геркон застосовано ферозонди, розташовані навколо корпусу між суміжними постійними магнітами у площині їхнього обертання, причому вивід кожного ферозонда під'єднаний до входу елемента АБО, підключеного до чашечки "дорівнює" в підсумовуючому електронному пристрої обертів турбінки, що забезпечить підвищення розрізняльної спроможності та швидкодії, а також розширення діапазону вимірювання. Поставлена задача вирішується тим, що у лічильнику обліку витрати рідини, що містить корпус у вигляді відрізка труби, в середині якого установлена турбінка, на одній з лопатей якої збоку укріплений постійний магніт, на решті лопатей турбінки укріплені доважки, які дорівнюють вазі постійного магніту, причому постійний магніт та доважки містяться всередині лопатей турбінки, а також містить підсумовуючий електронний пристрій обертів турбінки, укріплений на поверхні корпусу, та геркон, розташований у площині обертання постійного магніту, згідно з корисною моделлю, як доважки застосовано постійні магніти, як геркон застосовано ферозонди, розташовані навколо корпусу між суміжними постійними магнітами у площині їхнього обертання, причому вивід кожного ферозонда під'єднаний до входу елемента АБО, підключеного до чашечки "дорівнює" в підсумовуючому електронному пристрої обертів турбінки. Суть корисної моделі пояснюється кресленням (фіг. 1), де зображено лічильник обліку витрати рідини, що містить корпус 1, виконаний із немагнітного матеріалу у вигляді відрізка труби, в якому установлена турбінка 2, в середині лопатей 3 якої у верхніх їхніх частинах в одній площині запресовані або закріплені при виготовленні турбінки 2 постійні магніти 4, а також містить ферозонди 5, розташовані навколо корпусу 1 між суміжними постійними магнітами 4 (фіг. 2) у площині їхнього обертання, причому вивід кожного ферозонда 5 під'єднаний до входу елемента АБО 6, підключеного до чашечки "дорівнює" в підсумовуючому електронному пристрої 7 обертів турбінки, укріпленому на поверхні корпусу 1. Лічильник обліку витрати рідини працює таким чином. При протіканні рідини в копусі 1, який зчленований з водомережею, турбінка 2 з лопатями 3 здійснює обертання, постійні магніти 4 наближаються до кожного ферозонда 5, на виході якого з'являється сигнал, що подається на відповідний вхід елемента АБО 6, з виходу якого за один оберт турбінки 2 подається кількість імпульсів, що дорівнює добутку кількості постійних магнітів 4 на кількість ферозондів 5. Це призводить до збільшення суми цифр підсумовуючого електронного пристрою 7 обертів турбінки 2, яка відповідає кількості протікання рідини через корпус 1. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення розрізняльної спроможності та швидкодії лічильника, що призведе до розширення діапазону вимірювання. Джерело інформації: 1. Патент України №73416, G01F 1/10, опубл. 15.07.2005, бюл. №7 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Лічильник обліку витрати рідини, що містить корпус у вигляді відрізка труби, всередині якого установлена турбінка, на одній з лопатей якої збоку укріплений постійний магніт, на решті лопатей турбінки укріплені доважки, які дорівнюють вазі постійного магніту, причому постійний магніт та доважки містяться всередині лопатей турбінки, а також містить підсумовуючий електронний пристрій обертів турбінки, укріплений на поверхні корпусу, та геркон, розташований у площині обертання постійного магніту, який відрізняється тим, що як доважки застосовано постійні магніти, як геркон застосовано ферозонди, розташовані навколо корпусу між суміжними постійними магнітами у площині їхнього обертання, причому вивід кожного 1 UA 122655 U ферозонда під'єднаний до входу елемента АБО, підключеного до чашечки "дорівнює" в підсумовуючому електронному пристрої обертів турбінки. 2 UA 122655 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01F 1/10

Мітки: лічильник, обліку, рідини, витрати

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122655-lichilnik-obliku-vitrati-ridini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лічильник обліку витрати рідини</a>

Подібні патенти