Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки

Номер патенту: 122596

Опубліковано: 10.01.2018

Автор: Натаров Олексій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки, що містить засіб кріплення до ствола мінометної установки та корпус з двома взаємно перпендикулярними площинами, на яких розташовано рідинні рівні та засоби кріплення додаткових пристроїв, при цьому на одній з площин розміщено два взаємно перпендикулярних рівні, який відрізняється тим, що засіб кріплення до ствола мінометної установки виконаний у вигляді установного кільця з ламелями роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки та з можливістю встановлення корпусу в отвір установного кільця, при цьому ламелі роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки містять конічні скоси, а засоби кріплення додаткових пристроїв виконані у вигляді рейки Вівера зі встановленим щонайменше одним оптичним прицілом.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на засобах кріплення додаткових пристроїв встановлено два оптичні приціли.

3. Пристрій за будь-яким пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що оптичний приціл виконано у вигляді рефлекторного або коліматорного прицілу.

Текст

Реферат: Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки містить засіб кріплення до ствола мінометної установки та корпус з двома взаємно перпендикулярними площинами, на яких розташовано рідинні рівні та засоби кріплення додаткових пристроїв, при цьому на одній з площин розміщено два взаємно перпендикулярних рівні. Засіб кріплення до ствола мінометної установки виконаний у вигляді установочного кільця з ламелями роз’ємного сполучення зі стволом мінометної установки та з можливістю встановлення корпусу в отвір установочного кільця. При цьому ламелі роз’ємного сполучення зі стволом мінометної установки містять конічні скоси, а засоби кріплення додаткових пристроїв виконані у вигляді рейки Вівера зі встановленим щонайменше одним оптичним прицілом. UA 122596 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИВІРКИ ПРИЦІЛУ МІНОМЕТНОЇ УСТАНОВКИ UA 122596 U UA 122596 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі озброєння, зокрема до пристроїв для вивірки прицілу мінометних установок, та може бути використана для швидкого та точного виявлення помилки відхилення нульової лінії прицілювання і підйому (підвищення) ствола мінометної установки. Використання пристрою для вивірки прицілу мінометної установки також зумовлене надійністю його конструкції. Заявнику відома певна множина аналогічних рішень, серед яких за сукупністю суттєвих ознак найближчими є наступні. Відомо пристрій для вивірки прицілу серії М45, який служить для виявлення помилки відхилення нульової лінії прицілювання і підйому (підвищення) ствола мінометної установки. Пристрій для вивірки складається з оптичного прицілу, корпусу, двох ременів кріплення та вузла затиску. Корпус має два взаємно перпендикулярних V-подібних напрямних (т.з. засоби кріплення додаткових пристроїв) і засоби кріплення ременів. Він також містить рідинні рівні, які застосовуються для визначення кута підйому (підвищення) і які визначають, чи є V-подібні напрямні в взаємному перпендикулярному положенні. Оптичний приціл встановлює лінію візування. Вузол затиску оптичного прицілу дозволяє підтримувати цю лінію візування у встановленій осьовій лінії V-подібної напрямної, встановленої, в свою чергу, на корпусі. Таким чином, за рахунок натягу ременів пристрій для вивірки закріплюється на стволі мінометної установки (https://www.seilerinst.com/divisions/manufacturing/products/fire-control-products/mortarfire-control/m45-optical-boresight-we/). Недоліком пристрою для вивірки є незручність встановлення та закріплення корпусу на стволі міномету за рахунок використання зовнішнього кріплення ременями. За найближчий аналог прийнятий пристрій для вивірки прицілу серії M115, який служить для виявлення помилки відхилення нульової лінії прицілювання і підйому (підвищення) ствола мінометної установки. Основними компонентами пристрою для вивірки прицілу є корпус, Vподібні напрямні, на яких розміщені оптичні приціли, два взаємно перпендикулярних рідинних рівня (один для поперечного вирівнювання, а другий - для підйому (підвищення)), а також засіб кріплення. Рідинні рівні використовуються для визначення того, що кут підйому (підвищення) і Vподібні напрямні взаємно перпендикулярні. Зокрема, корпус містить два поперечних рідинних рівня і один рідинний рівень підйому (підвищення). Другий поперечний рідинний рівень використовується, як самоперевірка пристрою. Засіб кріплення виконано у вигляді трьох плунжерів (штовхачів), які утримують пристрій нерухомим при встановленні в каналі ствола мінометної установки. Після поперечного вирівнювання і вирівнювання по висоті, пристрій для вивірки повертається на 180 градусів в каналі ствола до тих пір, поки другий поперечний рідинний рівень не буде відцентрований. Зображення цілі прицілу не повинно змінюватися в прогині. Значне відхилення буде вказувати на неспіввісність між поперечним рідинним рівнем і лінзами оптичного прицілу (Mortars (FM 3-22.90) by Department of the Army, December 2007). Недоліками вказаного прототипу є використання засобу кріплення у каналі ствола у вигляді плунжерів, які не можуть забезпечити надійну роботу протягом тривалого періоду. В основу корисної моделі поставлена задача створити надійний пристрій для вивірки прицілу мінометної установки для швидкого та точного виявлення помилки відхилення нульової лінії прицілювання і підйому (підвищення) ствола мінометної установки. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для вивірки прицілу мінометної установки, що містить засіб кріплення до ствола мінометної установки та корпус з двома взаємно перпендикулярними площинами, на яких розташовано рідинні рівні та засоби кріплення додаткових пристроїв, при цьому на одній з площин розміщено два взаємно перпендикулярних рівня, згідно з корисною моделлю, засіб кріплення до ствола мінометної установки виконаний у вигляді установочного кільця з ламелями роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки та з можливістю встановлення корпусу в отвір установочного кільця, при цьому ламелі роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки містять конічні скоси, а засоби кріплення додаткових пристроїв виконані у вигляді рейки Вівера зі встановленим щонайменше одним оптичним прицілом. Згідно з корисною моделлю, на засобах кріплення додаткових пристроїв може бути встановлено два оптичні приціли. Згідно з корисною моделлю, оптичний приціл може бути виконано у вигляді рефлекторного або коліматорного прицілу. Нижче наведений приклад виконання пристрою для вивірки прицілу мінометної установки згідно з корисною моделлю і опис його експлуатації. Опис пояснюється графічними матеріалами, на яких зображено наступне: на кресленні представлений загальний вигляд пристрою для вивірки прицілу мінометної установки. 1 UA 122596 U 5 10 15 20 25 Наведені приклади і графічні матеріали не обмежують варіанти виконання пристрою для вивірки прицілу мінометної установки згідно з корисною моделлю, а тільки пояснюють її. Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки містить засіб кріплення до ствола мінометної установки 1 та корпус 2 з двома взаємно перпендикулярними площинами, на яких розташовано рідинні рівні 3 та засоби кріплення додаткових пристроїв 4, при цьому на одній з площин розміщено два взаємно перпендикулярних рівня. Засіб кріплення до ствола мінометної установки виконаний у вигляді установочного кільця з ламелями роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки, в отвір якого встановлюється корпус. При цьому ламелі роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки містять конічні скоси для більш зручного встановлення в канал стволу мінометної установки. Засоби кріплення додаткових пристроїв виконані у вигляді рейки Вівера, які надають можливість встановлення оптичного прицілу 5. При цьому, переважно на засобах кріплення додаткових пристроїв 4 встановлено два оптичні приціли 5. Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки сконструйований таким чином, що лінія візування прицілу лежить в площині, встановленій центральними лініями засобів кріплення додаткових пристроїв. При цьому, правильне закріплення в каналі ствола мінометної установки характеризується тим, що осьова лінія контактного засобу кріплення додаткових пристроїв паралельна осьовій лінії ствола мінометної установки. Крім того, поперечний рідинний рівень при центруванні вказує, що центральні лінії обох засобів кріплення додаткових пристроїв, приціл, а також ствол мінометної установки знаходяться в одній вертикальній площині. Таким чином, лінія візування прицілу збігається з віссю мінометної установки незалежно від того, який засіб кріплення додаткових пристроїв пристрою для вивірки контактує зі стволом мінометної установки. Таким чином, запропонована корисна модель дозволяє швидко та точно виявити помилки відхилення нульової лінії прицілювання і підйому (підвищення) ствола мінометної установки з одночасним забезпеченням надійності її використання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 1. Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки, що містить засіб кріплення до ствола мінометної установки та корпус з двома взаємно перпендикулярними площинами, на яких розташовано рідинні рівні та засоби кріплення додаткових пристроїв, при цьому на одній з площин розміщено два взаємно перпендикулярних рівні, який відрізняється тим, що засіб кріплення до ствола мінометної установки виконаний у вигляді установного кільця з ламелями роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки та з можливістю встановлення корпусу в отвір установного кільця, при цьому ламелі роз'ємного сполучення зі стволом мінометної установки містять конічні скоси, а засоби кріплення додаткових пристроїв виконані у вигляді рейки Вівера зі встановленим щонайменше одним оптичним прицілом. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на засобах кріплення додаткових пристроїв встановлено два оптичні приціли. 3. Пристрій за будь-яким з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що оптичний приціл виконано у вигляді рефлекторного або коліматорного прицілу. 2 UA 122596 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F41G 1/00, F41G 1/44

Мітки: пристрій, вивірки, установки, прицілу, мінометної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122596-pristrijj-dlya-vivirki-pricilu-minometno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вивірки прицілу мінометної установки</a>

Подібні патенти