Система наведення мінометної установки

Номер патенту: 122595

Опубліковано: 10.01.2018

Автор: Натаров Олексій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система наведення мінометної установки, що містить лафет з підйомним механізмом, з'єднані зі стволом мінометної установки та закріплені на опорній плиті з опорною чашею, при цьому ствол мінометної установки з'єднаний з казенником, яка відрізняється тим, що лафет з підйомним механізмом з'єднані з опорною плитою за допомогою опорно-поворотного пристрою, на якому розташовано опори, а кульова опора казенника ствола мінометної установки встановлена у опорній чаші опорної плити, при цьому вісь обертання опорно-поворотного пристрою проходить через центр обертання кульової опори казенника ствола мінометної установки.

2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що опорно-поворотний пристрій виконаний з можливістю зміни положення ствола мінометної установки у горизонтальній площині.

3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що лафет виконаний у вигляді двоноги та з можливістю зміни положення ствола мінометної установки у вертикальній площині.

4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що підйомний механізм виконаний у формі двох трубчастих колон з можливістю зміни взаємного осьового розташування, розміщених одна в іншій, при цьому зовнішня колона розташована на опорі опорно-поворотного пристрою з можливістю забезпечення провертання лафета в опорах.

5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що наведення ствола мінометної установки у вертикальній площині можливе в діапазоні від +40о до +90о.

6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що наведення ствола мінометної установки у горизонтальній площині можливе в діапазоні від -30о до +30о.

Текст

Реферат: Система наведення мінометної установки, що містить лафет з підйомним механізмом, з'єднані зі стволом мінометної установки та закріплені на опорній плиті з опорною чашею. Ствол мінометної установки з'єднаний з казенником. Лафет з підйомним механізмом з'єднані з опорною плитою за допомогою опорно-поворотного пристрою, на якому розташовано опори. Кульова опора казенника ствола мінометної установки встановлена у опорній чаші опорної плити. Вісь обертання опорно-поворотного пристрою проходить через центр обертання кульової опори казенника ствола мінометної установки. UA 122595 U (54) СИСТЕМА НАВЕДЕННЯ МІНОМЕТНОЇ УСТАНОВКИ UA 122595 U UA 122595 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі озброєння, зокрема до систем наведення мінометних установок, та може бути використана при установці таких систем на транспортних засобах з мінометними установками. Корисна модель дозволяє виконувати швидке та автоматичне наведення без застосування механізму горизонтування та спрощує кінематику наведення стволу мінометної установки, тощо. Відомий механізм наведення, закріплений на транспортному засобі, відповідно до якого технічне рішення включає ствол мінометної установки, який закріплено на опорній плиті з опорною чашею кульового типу. З іншого боку ствол мінометної установки з'єднано з підйомним механізмом, який виконано у вигляді гідроциліндра. Таким чином, при зміні довжини гідроциліндра та за рахунок зміни положення опорної чаші змінюється кут підвищення (зміна положення у вертикальній площині) стволу мінометної установки. Забезпечення зміни кута азимуту (положення у горизонтальній площині) згідно з технічним рішенням виконано за допомогою механізму регулювання азимуту, який встановлено між підйомним механізмом та стволом мінометної установки. Механізм регулювання азимуту містить засіб кріплення до стволу мінометної установки з рухомим елементом, який змінює своє положення вздовж приводного валу, приєднаного до виконавчого двигуна, тим самим регулюючи ствол мінометної установки у горизонтальній площині (патент JP2003336998, опублікований 28.11.2003 р.). Недоліками такого механізму є його низька надійність регулювання азимуту, на який передається значна сила віддачі при пострілах мінометної установки або потребує ускладнення конструкції за рахунок поглинаючих енергію елементів. Ще одним недоліком описаного механізму є те, що кут наведення ствола в горизонтальний площині дуже обмежений. Найближчим аналогом є система розгортання мінометної установки, яка розкрита в 240-мм самохідному мінометі 2С4 "Тюльпан", у якому лафет та підйомний механізм, які з'єднані зі стволом мінометної установки та закріплені на опорній плиті. Регулювання кута підвищення ствола мінометної установки відбувається за рахунок зміни довжини гідроциліндра, що також забезпечує провертання лафета-двуноги. Регулювання по азимуту (зміни положення ствола мінометної установки у горизонтальній площині) відбувається за класичним компонуванням, тобто механізмом горизонтування, який призначений для надання поперечному рівню прицілювання горизонтального положення (Энциклопедия бронетехники: Гусеничные боевые машины 1919-2000, Харвест, 2001, стр. 207-210). Недоліками найближчого аналога є застосування механізму горизонтування. Вилучення механізму горизонтування зумовлене спрощенням кінематики наведення ствола мінометної установки, що, в свою чергу, призведе до симпліфікації автоматичної системи наведення вогнем мінометної установки. В основу корисної моделі поставлена задача, що полягає у створенні системи наведення мінометної установки для швидкого та автоматичного наведення без застосування механізму горизонтування, зі спрощеною кінематикою наведення стволу мінометної установки. Поставлена задача вирішується за рахунок використання запропонованої системи наведення мінометної установки, що містить лафет з підйомним механізмом, з'єднаних зі стволом мінометної установки та закріплених на опорній плиті з опорною чашею, при цьому ствол з'єднаний з казенником, згідно з корисною моделлю, лафет з підйомним механізмом з'єднані з опорною плитою за допомогою опорно-поворотного пристрою, на якому розташовано опори, а кульова опора казенника ствола мінометної установки встановлена у опорній чаші опорної плити, при цьому вісь обертання опорно-поворотного пристрою проходить через центр обертання кульової опори казенника ствола мінометної установки. Відповідно до одного з переважних варіантів виконання корисної моделі опорно-поворотний пристрій може бути виконано з можливістю зміни положення ствола мінометної установки у горизонтальній площині. Згідно з ще одним з переважних варіантів виконання корисної моделі лафет може бути виконано у вигляді двоноги та з можливістю зміни положення ствола мінометної установки у вертикальній площині. Згідно з ще одним з переважних варіантів виконання корисної моделі підйомний механізм може бути виконано у формі двох трубчастих колон з можливістю зміни взаємного осьового розташування, розміщених одна в іншій, при цьому зовнішня колона розташована на опорі опорно-поворотного пристрою з можливістю забезпечення провертання лафета в опорах. Згідно з ще одним з переважних варіантів виконання корисної моделі наведення ствола мінометної установки у вертикальній площині можливе в діапазоні від +40° до +90°. При цьому наведення ствола мінометної установки у горизонтальній площині можливе в діапазоні від -30° до +30°. 1 UA 122595 U 5 10 15 20 25 30 Нижче наведений приклад виконання системи наведення мінометної установки згідно з корисною моделлю і опис її експлуатації. Опис пояснюється кресленням, на якому представлений загальний вигляд системи наведення мінометної установки. Наведені приклади і креслення не обмежують варіанти виконання системи наведення мінометної установки згідно з корисною моделлю, а тільки пояснюють її. Система наведення мінометної установки містить лафет 1 з підйомним механізмом 2, з'єднаних зі стволом 3 мінометної установки та закріплених на опорній плиті 4 з опорною чашею, при цьому ствол 3 мінометної установки з'єднано з казенником. Лафет 1 з підйомним механізмом 2 з'єднані з опорною плитою 4 за допомогою опорно-поворотного пристрою 5 з опорами 6, за рахунок якого відбувається зміна положення ствола 3 мінометної установки у горизонтальній площині ±a. Лафет 1 виконаний у вигляді двоноги та змінює положення ствола 3 мінометної установки у вертикальній площині b. Підйомний механізм 2 являє собою дві трубчасті колони, які змінюють взаємне осьове розташування та розміщені одна в іншій. При цьому зовнішня колона розташована на опорі 7 опорно-поворотного пристрою 5, що забезпечує провертання лафета 1 в опорах 6. Кульова опора казенника ствола 3 мінометної установки встановлена у опорній чаші опорної плити 4, що дозволяє стволу 3 мінометної установки провертатися в необхідному напрямку. У такому випадку обов'язково вісь обертання опорноповоротного пристрою 5 має проходити через центр обертання кульової опори казенника ствола 1 мінометної установки. Система наведення мінометної установки згідно з корисною моделлю при використанні компонентів з матеріалів та конструкції, які відомі з рівня техніки, може характеризуватися: - наведенням ствола 3 мінометної установки у вертикальній площині в діапазоні від +40° до +90°; - наведенням ствола 3 мінометної установки у горизонтальній площині в діапазоні від -30° до +30°. Виходячи з наведеного, за рахунок обертання лафета 1 навколо кульової опори, та надаючи стволу 3 мінометної установки кут повороту ±a та кут підвищення b, ствол 3 мінометної установки має змогу наводитися у будь-яку точку відповідно значенням кутів a та b. Таким чином, запропонована корисна модель дозволяє швидко та автоматично наводити без застосування механізму горизонтування та має спрощену кінематику наведення ствола мінометної установки. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 1. Система наведення мінометної установки, що містить лафет з підйомним механізмом, з'єднані зі стволом мінометної установки та закріплені на опорній плиті з опорною чашею, при цьому ствол мінометної установки з'єднаний з казенником, яка відрізняється тим, що лафет з підйомним механізмом з'єднані з опорною плитою за допомогою опорно-поворотного пристрою, на якому розташовано опори, а кульова опора казенника ствола мінометної установки встановлена у опорній чаші опорної плити, при цьому вісь обертання опорно-поворотного пристрою проходить через центр обертання кульової опори казенника ствола мінометної установки. 2. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що опорно-поворотний пристрій виконаний з можливістю зміни положення ствола мінометної установки у горизонтальній площині. 3. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що лафет виконаний у вигляді двоноги та з можливістю зміни положення ствола мінометної установки у вертикальній площині. 4. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що підйомний механізм виконаний у формі двох трубчастих колон з можливістю зміни взаємного осьового розташування, розміщених одна в іншій, при цьому зовнішня колона розташована на опорі опорно-поворотного пристрою з можливістю забезпечення провертання лафета в опорах. 5. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що наведення ствола мінометної установки у вертикальній площині можливе в діапазоні від +40° до +90°. 6. Система за п. 1, яка відрізняється тим, що наведення ствола мінометної установки у горизонтальній площині можливе в діапазоні від -30° до +30°. 2 UA 122595 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F41A 27/06, F41A 27/00, F41A 27/28

Мітки: мінометної, наведення, установки, система

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122595-sistema-navedennya-minometno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система наведення мінометної установки</a>

Подібні патенти