Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин

Номер патенту: 122511

Опубліковано: 10.01.2018

Автори: Масс Анатолій Олексійович, Васецька Анастасія Ігорівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексний медикаментозний контрацепції самок домашніх тварин, при якому самкам домашніх тварин (собаки, самки котів) задають контрацептивний препарат мегестрол ацетат, згідно з настановою, який відрізняється тим, що разом з контрацептивом - мегестрол ацетататом самкам домашніх тварин вводять внутрішньом'язово гомеопатичні препарати "Оваріовіт" та "Мастометрин" в дозуванні для собак середніх та великих порід 2-4 мл, самок котів та маленьких порід собак 0,5-2 мл курсом 6 тижнів.

Текст

Реферат: Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин, при якому самкам домашніх тварин (собаки, самки котів) задають контрацептивний препарат мегестрол ацетат, згідно з настановою. Разом з контрацептивом - мегестрол ацетатом самкам домашніх тварин вводять внутрішньом'язово гомеопатичні препарати "Оваріовіт" та "Мастометрин" в дозуванні для собак середніх та великих порід 2-4 мл, самок котів та маленьких порід собак 0,5-2 мл курсом 6 тижнів. UA 122511 U (12) UA 122511 U UA 122511 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до ветеринарної медицини. Однією з найважливіших проблем у ветеринарній медицині є контрацепція та пригнічення статевої функції у самок домашніх тварин (самок котів та собак). Перш за все вона диктується необхідністю усунути прояви стадії статевого збудження, що приносять багато клопоту господарям. В цей період тварини можуть бути агресивними, тікають з дому, тощо. Також багато проблем спричиняють контактні статеві захворювання та небажана вагітність. Для вирішення цієї проблеми існує два рішення, це гормональна контрацепція або стерилізація тварин. Переваги гормональної контрацепції тварин в тому, що вона носить зворотній характер, на відміну від хірургічної операції [2,5]. Комплексний медикаментозний спосіб контрацепції самок котів та собак належить до галузі ветеринарної медицини, а саме до засобів медикаментозної контрацепції домашніх тварин, і може використовуватися у галузі практичної ветеринарної медицини з метою попередження небажаної вагітності, регулювання, управління і контролю репродуктивного стану тварин та профілактики побічної дії гормональних контрацептивних препаратів на репродуктивну систему самок домашніх тварин під час їх використання. Відомі різноманітні прогестагенні гормони, які використовуються для контрацепції самок домашніх тварин. До основних медикаментозних контрацептивів, які використовуються в світовій ветеринарній практиці, належать похідні 17α-гідроксипрогестерону такі як: мегестрол ацетат, медроксипрогестерон та пролігестон. Значним недоліком використання даних препаратів є високий ризик побічної дії на організм самок домашніх тварин, що часто носить незворотній характер і призводить до безпліддя, патології молочної залози, загибелі, тощо. Частіше за все у самок домашніх тварин після використання медикаментозних контрацептивів спостерігається гіперплазія ендометрію, кісти яєчників, метрит, ендометрит, піометра, пухлини молочної залози, які виникають у тварин протягом року після введення контрацептивів [4,6]. Для лікування розладів статевої системи та патології молочної залози самок домашніх тварин запропоновані гомеопатичні препарати "Оваріовіт" та "Мастометрин", які вводяться тваринам внутрішньом'язово курсом 6 тижнів [3]. Відомим способом є спосіб профілактики ускладнень у кішок під час застосування оральних контрацептивів (Патент UA 81797 U) [1]. Він полягає у тому, що у способі профілактики ускладнень у кішок під час застосування оральних контрацептивів, згідно з корисною моделлю, кішкам, під час використання препаратів оральної контрацепції, здійснюють дворазове - перший раз до використання оральних контрацептивів, другий через 7 діб, внутрішньом'язове введення розчину заліза декстрану в дозі 30 мг [1]. Спосіб [1] за подібністю ознак приймаємо за прототип. Спільними ознаками з прототипом є введення препаратів під час використання оральних контрацептивів. Але даний спосіб включає лише профілактику цукрового діабету за допомогою розчину заліза декстрану у самок котів, але не включає комплексної профілактики проявів розладів в органах репродуктивної системи та патології молочної залози у самок домашніх тварин (собаки, самки котів) з використанням гомеопатичних препаратів "Оваріовіт" та "Мастометрин". В основу медикаментозного способу контрацепції самок домашніх тварин поставлено задачу розробити комплексну схему введення самкам домашніх тварин (собаки, самки котів) контрацептивного препарату на основі мегестрол ацетату з одночасним курсом гомеопатичних препаратів "Оваріовіт" для регуляції порушень функції яєчників у самок та "Мастометрин" для профілактики розвитку запальних процесів в органах репродуктивної системи та молочної залози, отже за допомогою його буде профілактично зменшена побічна дія контрацептивного препарату на статеву систему і молочну залозу тварин, і в той час відбудеться припинення статевих циклів у самок домашніх тварин та буде досягнутий контрацептивний ефект. Приклад практичного використання: Дослідження проводились в ветеринарних клініках м. Харкова. Для дослідів було відібрано клінічно здорових 115 самок котів віком від 1,5 до 6 років та 79 сук віком від 2 до 7 років. Вони були розділені на дві групи, контрольну і дослідну. Тваринам контрольної групи задавали тільки контрацептивний препарат на основі мегестрол ацетату, а тваринам дослідної групи задавали контрацептивний препарат на основі мегестрол ацетату в комплексі з гомеопатичними препаратами "Оваріовіт" та "Мастометрин". Діагностику статевої системи та молочної залози самок контрольної і дослідної груп тварин на наявність патології було проведено через рік після введення препаратів. Результати досліджень представлені у таблицях 1 та 2. 1 UA 122511 U Таблиця 1 Результати досліджень самок котів 37 47 65 81 Розлади статевої системи, патологія молочної залози (n) 20 11 +10 +16 -9 Групи тварини (самки Здорові (n) котів) Контроль (n=57) Дослід (n=58) ± в порівнянні з контролем Здорові (%) Розлади статевої системи, патологія молочної залози (%) 35 19 -16 Таблиця 2 Результати досліджень сук Групи тварини (суки) Здорові (п) Контроль (n=39) Дослід (n=40) ± в порівнянні з контролем 5 10 15 20 25 30 35 Здорові (%) 24 33 61,5 82,5 +9 Розлади статевої Розлади статевої системи, патологія системи, патологія молочної залози (n) молочної залози (%) 15 38,5 7 17,5 +21 -8 -21 В результаті досліджень було виявлено, що внаслідок комплексного використання контрацептивного препарату на основі мегестрол ацетату з гомеопатичними препаратами "Оваріовіт" та "Мастометрин" відсоток хворих тварин у дослідній групі, (розлади у статевій системі та патологія молочної залози) серед самок котів був менший на 16 % у порівнянні з контролем. У сук, в дослідній групі тварин, хворих було менше на 21 % в порівнянні з контрольною групою тварин. Поставлена задача вирішується тим, що у комплексному медикаментозному способі контрацепції самок домашніх тварин самкам домашніх тварин (собаки, самки котів) задають контрацептивний препарат мегестрол ацетат, згідно з настановою, згідно з корисною моделлю, разом з контрацептивом - мегестрол ацетататом самкам домашніх тварин вводять внутрішньом'язово гомеопатичні препарати "Оваріовіт" та "Мастометрин" в дозуванні для собак середніх та великих порід 2-4 мл, самок котів та маленьких порід собак 0,5-2 мл, курсом 6 тижнів. Комплексний медикаментозний спосіб контрацепції самок домашніх тварин включає введення з контрацептивом - мегестрол ацетататом гомеопатичних препаратів "Оваріовіт" та "Мастомтерин", які зменшують частоту проявів розладів статевої системи та патології молочної залози у дослідних групах самок котів на 16 %, а у сук на 21 % в порівнянні з контрольною групою тварин. Комплексний медикаментозний спосіб контрацепції самок домашніх тварин, відрізняється тим, що на відміну від прототипу, більш ширшим спектром використання (самки котів та собак), профілактує розвиток частоти проявів розладів статевої системи та патології молочної залози за допомогою комплексу введення гомеопатичних препаратів "Оваріовіт" та "Мастометрин", тому просимо надати йому правовий захист. Джерела інформації: 1. Опис до патенту на корисну модель "Спосіб профілактики ускладнень у кішок під час застосування оральних контрацептивів". Автори: Щербакова Юлія Валеріївна; Брошков Михайло Михайлович; Смолянінов Борис Вікторович; UA 81797 U від 10.07.2013, Бюл. № 13. 2. Яблонський В.Α., Хомин С.П., Калиновський Г.М. та ін. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 600 с. 3. Довідник ветеринарних препаратів / В.М. Горжеєв, І.Я. Коцюмбас, Ю.М. Косенко та ін. Львів: ТзОВ "ВФ "Афіша"", 2013-1596 с. 4. Остин К. Гормональная регуляция размножения у млекопитающих / К. Остин, Р. Шорт //М.: Мир. - 1997. - С. 208. 2 UA 122511 U 5. Симпсон Дж. и др. / Руководство по репродукции и неонатологии собак и кошек. / Дж. Симпсон, Г. Ингланд, М. Харви // М.: Софион. - 2005. - С. 229. 6. Торранс Э., Муни К. / Эндокринология мелких домашних животных. Практическое руководство. /Э. Торранс, К. Муни // М.: Аквариум-Принт. - 2006. - С. 67-71. 5 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин, при якому самкам домашніх тварин (собаки, самки котів) задають контрацептивний препарат мегестрол ацетат, згідно з настановою, який відрізняється тим, що разом з контрацептивом - мегестрол ацетатом самкам домашніх тварин вводять внутрішньом'язово гомеопатичні препарати "Оваріовіт" та "Мастометрин" в дозуванні для собак середніх та великих порід 2-4 мл, самок котів та маленьких порід собак 0,5-2 мл курсом 6 тижнів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 36/00

Мітки: самок, тварин, медикаментозної, домашніх, комплексної, контрацепції, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122511-sposib-kompleksno-medikamentozno-kontracepci-samok-domashnikh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексної медикаментозної контрацепції самок домашніх тварин</a>

Подібні патенти