Встановлення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді, що включає хімічний аналіз проби питної води, який відрізняється тим, що інструментально визначають фактичні рівні перманганатної окиснюваності у питній воді і, приймаючи до уваги річний тренд, визначають рівень хлороформу у питній воді за формулою:

Y=І+ПО•а-ПО•ПО•в+Рік•с,

де: Υ - вміст хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді, мкг/дм3;

ПО - перманганатна окиснюваність води вододжерела, мг/дм3;

Рік - річний тренд (дві останні цифри поточного року);

І, а, в, с - коефіцієнти регресії, зокрема І=39,735 мкг/дм3; а=11,495 мкг/дм3; в=0,814 мкг/дм3/•дм6/мг2; с=1,686 мкг/дм3.

Текст

Реферат: Спосіб визначення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді включає хімічний аналіз проби питної води. При цьому інструментально визначають фактичні рівні перманганатної окиснюваності у питній воді і, приймаючи до уваги річний тренд, визначають рівень хлороформу у питній воді. UA 122413 U (12) UA 122413 U UA 122413 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, зокрема до досліджень та аналізу матеріалів особливими способами, переважно гігієнічними, та може бути використана в гігієні. Понад 4/5 населення України забезпечується питною водою за рахунок поверхневих водозаборів, для знезараження води яких у 85 % застосовуються хлорвмісні сполуки. При хлоруванні води поверхневих водозаборів (насамперед річок), внаслідок хімічної взаємодії присутніх у воді органічних речовин з іоном гіпохлориту, утворюються чисельні хлорорганічні сполуки (ХОС), серед яких переважну частину становить хлороформ. Згідно з Державними санітарними нормами і правилами "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" на водопроводах, де проводиться хлорування води, у питній воді повинна систематично визначатися концентрація хлороформу, для чого необхідні сучасні, достовірні методи визначення хлороформу у хлорованій питній воді. Найбільш близьким є спосіб визначення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді [Газохроматографічне визначення тригалогенметанів (хлороформу) у воді: метод. вказівки № 0052-98 (№ 2 від 01.02.1999 р.). - К.: МОЗ України, 1999. - 9 с.], що базується на хімічному аналізі проби води методом газової хроматографії за допомогою сучасного високоточного газового хроматографу. Пробу води поміщають до термостату в герметично замкнутому просторі і аналізують газову фазу газохроматографічним методом з використанням детектора електронного захоплення. Недоліком способу є необхідність застосування спеціального приладу - газового хроматографу та іншого обладнання, яке відсутнє на переважній більшості виробничих лабораторій водоочисних споруд, тому є економічно недоступним та трудомістким для переважної більшості водопроводів України, що не дозволяє його широко використовувати для оцінки та прогнозування безпечності питної води за вмістом хлороформу. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити достовірність та оперативність способу визначення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді шляхом регресійного аналізу окремих показників якості питної води, які пов'язані з вмістом хлороформу у питній воді. Поставлена задача вирішується тим, що в способі визначення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді, що включає хімічний аналіз проби питної води, згідно з корисною моделлю, інструментально визначають фактичні рівні перманганатної окиснюваності у питній воді і, приймаючи до уваги річний тренд, визначають рівень хлороформу у питній воді за формулою: Y=І+ПО•а-ПО•ПО•в+Рік•с, 3 де: Υ - вміст хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді, мкг/дм ; 3 ПО - перманганатна окиснюваність води вододжерела, мг/дм ; Рік - річний тренд (дві останні цифри поточного року); 3 І, а, в, с - коефіцієнти регресії, зокрема І = 39,735 мкг/дм ; 3 3 6 2 3 а=11,495 мкг/дм ; в=0,814 мкг/дм /•дм /мг ; с=1,686 мкг/дм . 2 Інформативність моделі за коефіцієнтом детермінації становить R =0,97, адекватність за критерієм Фішера - F=2250, p

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/18, G01N 21/75

Мітки: рівня, хлорованій, встановлення, питній, хлороформу, водопровідний, води

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122413-vstanovlennya-rivnya-khloroformu-u-pitnijj-khlorovanijj-vodoprovidnijj-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Встановлення рівня хлороформу у питній хлорованій водопровідній воді</a>

Подібні патенти