Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні, що включає прикладання навантаження до зразка, встановленого на двох опорах, який відрізняється тим, що один кінець зразка жорстко кріплять у нерухомому затискачі, а другий, на якому встановлений шатун, обертається у підшипнику, при цьому до нижнього кінця шатуна кріплять зубчастий сектор, кінематично пов'язаний з кулісним механізмом з можливістю надання шатуну двосторонніх коливань з кутом відхилення його від положення рівноваги, рівним a, а величину кута a регулюють величиною ходу рейки, причому випробування закінчують при появі в зразку сколів, тріщин, слідів розшарування волокон пластмаси, а опір шаруватих пластмас визначають по кількості циклів N крутного навантаження.

Текст

Реферат: Спосіб визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні включає прикладання навантаження до зразка, встановленого на двох опорах. Один кінець зразка жорстко кріплять у нерухомому затискачі, а другий, на якому встановлений шатун, обертається у підшипнику, при цьому до нижнього кінця шатуна кріплять зубчастий сектор, кінематично пов'язаний з кулісним механізмом з можливістю надання шатуну двосторонніх коливань з кутом відхилення його від положення рівноваги, рівним , а величину кута  регулюють величиною ходу рейки, причому випробування закінчують при появі в зразку сколів, тріщин, слідів розшарування волокон пластмаси, а опір шаруватих пластмас визначають по кількості циклів N крутного навантаження. UA 122409 U (12) UA 122409 U UA 122409 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до механічних випробувань матеріалів і зокрема може бути використана для визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні. Відомий спосіб визначення межі міцності пластмас на статичний згин (Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб. Plastics. Method of statis bending test. ГОСТ 4648-71), згідно з яким до середини прольоту зразка, встановленого на двох опорах, прикладають статичне навантаження. В зв'язку з тим, що окремі деталі конструкцій із шаруватих пластмас в процесі експлуатації підпадають впливу багаторазових повторних крутних моментів на невеликі кути, які протягом певного часу спочатку викликають тільки пружні деформації, а в подальшому, внаслідок утомленості матеріалу, обумовлюють втрату їх цілісності розшаруванням. Тому є доцільним розробка способу дослідження вказаної механічної характеристики шаруватих пластмас, який врахує особливості роботи готових виробів. В основу корисної моделі поставлена задача розробки способу визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні, який забезпечує в процесі випробувань прикладання до зразка багаторазових повторних крутних навантажень в умовах, що дозволяють змінювати величину кутів закручування його навколо своєї осі. Поставлена задача вирішується у способі визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні, що включає прикладання до зразка навантаження, встановленого на двох опорах, згідно з корисною моделлю, один кінець жорстко кріплять у нерухомому затискачі, а другий, на якому встановлений шатун, обертається у підшипнику, при цьому до нижнього кінця шатуна кріплять зубчастий сектор, кінематично пов'язаний з кулісним механізмом з можливістю надання шатуну двосторонніх коливань з кутом відхилення його від положення рівноваги рівним α, а величину кута а регулюють величиною ходу рейки. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на Фіг. 1 представлена схема установки зразка у затискачах; на Фіг. 2 - вигляд по А-А Фіг. 1; на Фіг. 3 кінематична схема прикладання до зразка двосторонніх повторних коливань. Для реалізації способу використовують пристрій, що містить нерухомий 1 і рухомий 2 затискачі для установки в них зразка 3. На рухомому затискачі 2, що обертається у підшипнику 4, встановлений шатун 5, до нижнього кінця якого прикріплений зубчатий сектор 6, кінематично пов'язаний через рейку 7 із кулісним механізмом, до складу якого входять куліса 8 і кулісна шестірня 9. По радіальних напрямних кулісної шестірні 9 переміщується кривошипний палець 10, з'єднаний з кулісним каменем 1 І, який в свою чергу за допомогою ковзної посадки переміщується у прорізях куліси 8. При обертанні кулісної шестірні 9 куліса 8 передає рейці 7 зворотно-поступальний рух. Величину руху рейки 7 регулюють, змінюючи радіус r положення кривошипного пальця 10 відносно осі його обертання. Визначення опору шаруватих пластин утомленості при крученні здійснюють наступним чином. Зразок 3 одним кінцем встановлюють у нерухомому затискачі 1, а другий його кінець жорстко кріплять у рухомому затискачі 2. Багаторазове крутне навантаження до зразка 3 прикладають через шатун 5. Величину кута закручування α зразка змінюють величиною ходу рейки 7. Випробування закінчують в разі появи в зразку сколів, тріщин, слідів розшарування волокон пластмаси фіксуючи при цьому кількість циклів N крутного навантаження. Опір шаруватих пластмас утомленості при крученні визначають кількістю циклів N навантаження, які спричинили руйнування зразка в залежності від кута його закручування α. Можливість прикладання до зразка багатоповторного двостороннього крутного навантаження із кутом коливання в необхідних межах забезпечує визначення опору пластмаси утомленості при крученні в умовах, наближених до умов роботи готових деталей. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні, що включає прикладання навантаження до зразка, встановленого на двох опорах, який відрізняється тим, що один кінець зразка жорстко кріплять у нерухомому затискачі, а другий, на якому встановлений шатун, обертається у підшипнику, при цьому до нижнього кінця шатуна кріплять зубчастий сектор, кінематично пов'язаний з кулісним механізмом з можливістю надання шатуну двосторонніх коливань з кутом відхилення його від положення рівноваги, рівним , а величину кута  регулюють величиною ходу рейки, причому випробування закінчують при появі в зразку сколів, тріщин, слідів розшарування волокон пластмаси, а опір шаруватих пластмас визначають по кількості циклів N крутного навантаження. 1 UA 122409 U 2 UA 122409 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01N 3/00

Мітки: пластмас, крученні, утомленості, шаруватих, опору, спосіб, визначення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122409-sposib-viznachennya-oporu-sharuvatikh-plastmas-utomlenosti-pri-kruchenni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення опору шаруватих пластмас утомленості при крученні</a>

Подібні патенти