Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення токсичності меду, що включає підготовку тест-культури інфузорій Colpoda steinii, відбір проб досліджуваного продукту, підготовку проби та внесення у тест-культуру інфузорій, термостатування одержаної суміші при температурі +26…+28 °C і визначення токсичності досліджуваного продукту, спостерігаючи за життєдіяльністю інфузорій під час термостатування, який відрізняється тим, що відібрану пробу меду розбавляють дистильованою водою кімнатної температури (+16…+20 °C) у співвідношенні 1:2, фільтрують, вносять 1 см3 фільтрату у флакони із культурою інфузорій Colpoda steinii і поміщають у термостат, виймають через 3 год. і під мікроскопом оцінюють кількість живих та загиблих інфузорій, при цьому, якщо не менше 90 % інфузорій живі і активно рухаються, то мед вважають не токсичним, зниження активності та загибель інфузорій (від 20 до 100 %) - свідчать про різний ступінь токсичності меду.

Текст

Реферат: Спосіб визначення токсичності меду включає підготовку тест-культури інфузорій Colpoda steinii, відбір проб досліджуваного продукту, підготовку проби та внесення у тест-культуру інфузорій, термостатування одержаної суміші при температурі +26…+28 °C і визначення токсичності досліджуваного продукту спостерігаючи за життєдіяльністю інфузорій під час термостатування. Відібрану пробу меду розбавляють дистильованою водою кімнатної температури (+16…+20 °C) 3 у співвідношенні 1:2, фільтрують, вносять 1 см фільтрату у флакони із культурою інфузорій Colpoda steinii і поміщають у термостат. Виймають через 3 год. і під мікроскопом оцінюють кількість живих та загиблих інфузорій. При цьому, якщо не менше 90 % інфузорій живі і активно рухаються, то мед вважають не токсичним, зниження активності та загибель інфузорій (від 20 до 100 %) - свідчать про різний ступінь токсичності меду. UA 122391 U (12) UA 122391 U UA 122391 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до ветеринарної медицини, зокрема до ветеринарно-санітарної експертизи, а саме до способів визначення токсичності меду, і може бути застосована у державних лабораторіях ветеринарної медицини для визначення якості та безпечності меду, що надходить на реалізацію. Мед - це цінний концентрований високопоживний продукт. Він містить різноманітні корисні для здоров'я речовини, зокрема вуглеводи (фруктозу, глюкозу), органічні кислоти, білки (ферменти інвертазу, діастазу, каталазу та інші), макро- та мікроелементи (калій, залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт) вітаміни (групи В і С) та інші. Проте, незважаючи на всі корисні властивості цього продукту, з ним треба бути обережним, адже мед буває і токсичним. Відомі способи визначення наявності токсичних речовин у меді (Способ контроля качества меда, патент RU № 2477469; Спосіб визначення тау-флувалінату в меді та бджолах, патент України № 80667; Спосіб визначення флувалінату в меді, патент України № 55953; Спосіб кількісного визначення неорганічних елементів у меді та імаго бджіл за допомогою рентгенфлуоресцентного аналізу, патент України № 72574; Устройство и способ определения токсичности жидких сред, патент WO № 2013081496 А1) включають використання електронноадсорбційної спектроскопії, рентген - флуоресцентного аналізу, тонкошарової хроматографії, спеціальних чутливих сенсорів. Недоліками відомих способів є те, що вони передбачають проведення складних маніпуляцій із зразками та потребують наявності в лабораторіях дороговартісного обладнання, окрім того, за допомогою відомих способів неможливо оцінити у загальному токсичність меду, оскільки вони базуються на визначенні у пробі конкретних речовин. Найближчим аналогом до способу, що заявляється, є спосіб визначення токсичності харчових продуктів (патент України № 35469), який включає підготовку тест-культури інфузорій Colpoda steinii, відбір проб досліджуваного продукту, екстрагування проби, фільтрування відібраного екстракту, внесення фільтрату в тест-культуру інфузорій, термостатування одержаної суміші при температурі +26…+28 °C і визначення токсичності досліджуваного продукту спостерігаючи за життєдіяльністю інфузорій під час термостатування, у якому, згідно з корисною моделлю, екстрагування проби проводять хімічно чистим ацетоном, який беруть у 3 кількості 15-20 см , а перед внесенням в тест-культуру інфузорій фільтрат розбавляють 3 3 розчином Лозина-Лозинського, який беруть у кількості 10 см на 0,5 см фільтрату. Заявлений спосіб і прототип мають спільні суттєві ознаки, а саме: включає підготовку тесткультури інфузорій Colpoda steinii, відбір проб досліджуваного продукту, підготовку проби та внесення у тест-культуру інфузорій, термостатування одержаної суміші при температурі +26…+28 °C і визначення токсичності досліджуваного продукту спостерігаючи за життєдіяльністю інфузорій під час термостатування. Недоліками прототипу є те, що відповідний спосіб підготовки зразка досліджуваного продукту не можливо застосувати відносно до меду. Заявлений спосіб усуває недоліки найближчого аналога і дозволяє визначати токсичність меду у тест-культурі інфузорій за відповідної попередньої підготовки дослідного зразка. В основу корисної моделі поставлено задачу створити новий, ефективний, простий у використанні спосіб визначення токсичності меду. Поставлена задача вирішується тим, що відібрану пробу меду розбавляють дистильованою 3 водою кімнатної температури (+16…+20 °C) у співвідношенні 1:2, фільтрують, вносять 1 см фільтрату у флакони із культурою інфузорій Colpoda steinii і поміщають у термостат, виймають через 3 год. і під мікроскопом оцінюють кількість живих та загиблих інфузорій, при цьому, якщо не менше 90 % інфузорій живі і активно рухаються, то мед вважають не токсичним, зниження активності та загибель інфузорій (від 20 до 100 %) - свідчать про різний ступінь токсичності меду. Технічний результат обумовлений тим, що як розчинник використовується дистильована вода. Розчинювальна здатність води зумовлена будовою її молекул. Молекули води характеризуються сталим дипольним моментом: в процесі розчинення молекули води взаємодіють з іншими молекулами та іонами. Велике значення має здатність води утворювати водневий зв'язок з іншими сполуками, якщо в їхньому складі є атоми з електронегативністю (кисень, азот, сірка тощо). Розвиток інструментальних методів токсикологічного аналізу не зменшує актуальності біотестів на найпростіших. Ці методи характеризуються високою чутливістю, експресністю, надійністю, універсальністю і невеликою собівартістю. Вони прості у проведенні, а їх результати легко інтерпретувати. На відміну від хімічних та фізико-хімічних методів аналізу, біотестування на інфузоріях дозволяє прогнозувати інтегральний вплив досліджуваного об'єкта на живі організми, оскільки реакція біологічної тест-системи залежить не тільки від окремих токсичних 1 UA 122391 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 сполук, що містяться в об'єкті дослідження, але й від їхньої взаємодії між собою, а також від присутності речовин, що мають яскраво виражений вплив на токсичність зазначених з'єднань. Отже, заявлений спосіб базується на використанні як розчинника проб меду дистильованої води та випробуванні впливу підготовленої проби на культуру інфузорій Colpoda steinii і оцінці даного біотесту за результатами загибелі стилохоній. При проведенні патентно-інформаційного пошуку заявником виявлено технічні рішення (Спосіб визначення токсичності харчових продуктів, патент України № 35469), які містять суттєві ознаки, спільні із заявленим способом, а саме: включає підготовку тест-культури інфузорій Colpoda steinii, відбір проб досліджуваного продукту, підготовку проби та внесення у тесткультуру інфузорій, термостатування одержаної суміші при температурі +26…+28 °C і визначення токсичності досліджуваного продукту спостерігаючи за життєдіяльністю інфузорій під час термостатування. Однак, наявність зазначених, спільних із прототипом ознак недостатній для отримання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які за сукупністю ознак повністю співпадають із заявленим способом, не виявлено. Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію корисної моделі - "Новизна". У патентній і науково-теоретичній інформації не знайдено технічних рішень, які б містили ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату тим, що відібрану пробу меду розбавляють дистильованою водою кімнатної 3 температури (+16…+20 °C) у співвідношенні 1:2, фільтрують, вносять 1 см фільтрату у флакони із культурою інфузорій Colpoda steinii і поміщають у термостат, виймають через 3 год. і під мікроскопом оцінюють кількість живих та загиблих інфузорій, при цьому, якщо не менше 90 % інфузорій живі і активно рухаються, то мед вважають не токсичним, зниження активності та загибель інфузорій (від 20 до 100 %) - свідчать про різний ступінь токсичності меду. Заявлений спосіб належить до ветеринарної медицини, зокрема до ветеринарно-санітарної експертизи, а саме до способів визначення токсичності меду, і може бути застосована у державних лабораторіях ветеринарної медицини для визначення якості та безпечності меду, що надходить на реалізацію Повністю відповідає критерію корисної моделі - "Промислова придатність". Таким чином, заявлене технічне рішення є новим, придатним до відтворення засобом, тобто відповідає всім умовам патентної спроможності корисної моделі відповідно до статті 7, розділу II Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 1771-111, 2000 р. Реалізацію заявленого способу здійснюють наступним чином. Для визначення токсичності меду готується тест-культура інфузорій Colpoda steinii, для чого 3 до флакону з сухою культурою додається 2 см поживного середовища і поміщається в термостат на 24 години при температурі 28 °C. Відбирають пробу меду вагою 20 г і поміщають у 3 конічну колбу ємкістю 100 см . Додають дистильовану воду кімнатної температури у кількості 40 см та перемішують мед до отримання розчину. У флакони з розчиненою у воді інфузорією 3 Colpoda steinii вносять по 1 см фільтрованого розчину меду з водою. Контролем служить чиста культура інфузорій. Флакони ставлять у термостат при температурі 26-28 °C. Через 3 години флакони виймають з термостату і визначають рухливість інфузорій в обох флаконах методом мікроскопії у "висячій" або "роздавленій" краплі (збільшення 80-120), враховуючи кількість живих і загиблих інфузорій. Якщо не менше 90 % інфузорій живі і активно рухаються, то мед нетоксичний. Зниження активності та загибель інфузорій (від 20 до 100 %) свідчать про різний ступінь токсичності меду. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Спосіб визначення токсичності меду, що включає підготовку тест-культури інфузорій Colpoda steinii, відбір проб досліджуваного продукту, підготовку проби та внесення у тест-культуру інфузорій, термостатування одержаної суміші при температурі +26…+28 °C і визначення токсичності досліджуваного продукту, спостерігаючи за життєдіяльністю інфузорій під час термостатування, який відрізняється тим, що відібрану пробу меду розбавляють дистильованою водою кімнатної температури (+16…+20 °C) у співвідношенні 1:2, фільтрують, 3 вносять 1 см фільтрату у флакони із культурою інфузорій Colpoda steinii і поміщають у термостат, виймають через 3 год. і під мікроскопом оцінюють кількість живих та загиблих інфузорій, при цьому, якщо не менше 90 % інфузорій живі і активно рухаються, то мед вважають не токсичним, зниження активності та загибель інфузорій (від 20 до 100 %) - свідчать про різний ступінь токсичності меду. 2 UA 122391 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12Q 1/02, C12R 1/90, G01N 1/28, G01N 33/02

Мітки: меду, визначення, токсичності, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122391-sposib-viznachennya-toksichnosti-medu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення токсичності меду</a>

Подібні патенти