Пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин, що містить корпус та зміцнюючі ролики, який відрізняється тим, що зміцнюючі ролики мають схрещені осі, кут повороту яких залежить від марки матеріалу, що оброблюється, а силовий ролик, який створює необхідне зусилля для деформації, встановлено перпендикулярно осі деталі.

Текст

Реферат: Пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин містить корпус та зміцнюючі ролики. Зміцнюючі ролики мають схрещені осі, кут повороту яких залежить від марки матеріалу, що оброблюється. Силовий ролик, який створює необхідне зусилля для деформації, встановлено перпендикулярно осі деталі. UA 122362 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПОВЕРХНЕВО-ПЛАСТИЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ МАШИН UA 122362 U UA 122362 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі техніки, а саме до опоряджувально-зміцнювальної обробки у технології машинобудування, і може бути використана для забезпечення необхідної шорсткості і твердості робочих поверхонь деталей машин. Відомим аналогом є спосіб поверхнево-пластичної деформації циліндричним роликом, який потребує досить жорстких вимог по шорсткості, твердості поверхні деталей, що обробляються [1]. Найближчим аналогом до корисної моделі є пристрій для зміцнювального обкачування роликами зовнішніх поверхонь деталей, який вміщує корпус, два двоплечих важелі з обкатними головками, зміцнюючі ролики та механізм регулювання зусилля обкочування. Одна з обкатних головок має два зміцнюючих ролики та закріплена на двоплечих важелях з можливістю повороту на осі. При цьому її центр повороту розміщений діаметрально протилежно центру обертання зміцнюючого ролика обкатної головки, встановленої на іншому двоплечому важелі [2]. Загальними суттєвими ознаками відомого пристрою й того, що заявляється, є корпус і зміцнюючі ролики. Однак аналог має недоліки, це нездатність забезпечення достатньої глибини зміцненого шару для відповідальних деталей машин, які мають конструктивні або технологічні концентратори напруження. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення відомого пристрою для зниження собівартості виготовлення деталей, підвищення залишкових стискаючих напружень у поверхневому шарі та збільшення глибини зміцненого шару. Поставлена задача вирішується тим, що зміцнюючі ролики мають схрещені осі, кут повороту яких залежить від марки матеріалу, що оброблюється, та силовий ролик, який створює необхідне зусилля для деформації та встановлено перпендикулярно осі деталі. Корисна модель пояснюється кресленнями, де зображено: фіг. 1 - пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин; фіг. 2 - зміцнюючі ролики; фіг. 3 - силовий ролик. Пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин вміщує корпус 1, силовий ролик 2, зміцнюючі ролики 3 та 4, дві державки роликів 5 та шпонки 6, упорні гвинти 7, регулюючі гвинти 8 та 9, пружину 10, фіксуючу шпонку 11, стакан 12, державку 13 та стопорні гвинти 14. Корисна модель працює наступним чином. Два зміцнюючі ролики 3 та 4, встановлені у корпусі 1 пристрою паралельно один до одного із хресними осями. Кут схрещення вибирається у залежності від марки сталі деталі, що обробляється. Зміцнюючі ролики встановлюються в державки 5, які фіксуються в корпусі 1 за допомогою шпонок 6. Виліт державок 5 регулюється гвинтами 7 та фіксуються стопорними гвинтами 14. Силовий ролик 2 складається з державки 13, яка встановлена у стакан 12 та фіксуються шпонкою 11. Зусилля силовому ролику 2 надається за допомогою пружини 12, яке регулюється гвинтом 9. Силовий ролик 2 встановлюється під кутом 90° в корпус 1 пристрою відносно осі двох паралельних роликів 3 і 4. Виліт силового ролика 2 регулюється за допомогою гвинта 8. Застосування пропонованого пристрою дозволяє підвищити залишкові стискаючі напруження на поверхні деталі і збільшити глибину зміцненого шару за рахунок появи в приповерхневих шарах крім стискаючих напружень ще й напруження зрізу. Завдяки цьому, вплив внутрішніх розтягувальних напружень, що діють в прикордонних зонах зміцненого шару, помітно знижується, що сприяє підвищенню якості зміцнених поверхонь і забезпечує необхідні властивості деталей машин. Пристрій дозволяє істотно поліпшити мікрорельєф на поверхні деталі, збільшити глибину зміцнювального шару і шорсткість поверхні, а також збільшити довговічність робочої поверхні, за рахунок схрещення осей роликів, якими виконується накочування. Джерело інформації: 1. Пат. 2447983 Российская Федерация, МПК В24В 39/04. Способ обкатки внешних винтовых поверхностей/ Степанов Ю.С., Киричек А.В., Самойлов М.М., Афанасьев Б.И., Овсяникова И.В., Афонин А.Н.; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет". - № 2010138592/02; заявл. 17.09.2010; опубл. 20.04.2012, бюл. № 11. 2. Пат. 2316419 Российская Федерация, МПК В24В 39/04, Устройство для упрочняющей обкатки роликами наружных поверхностей деталей/ Буканов В.И., Борцов Ю.В., Борисов Г.А., 1 UA 122362 U Кобяков А.И., Мисковец П.Н; заявитель и патентообладатель ООО "Томскнефтехим"; - № 2005132881/02; заявл. 25.10.2005; опубл. 10.02.2008, бюл. № 4. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин, що містить корпус та зміцнюючі ролики, який відрізняється тим, що зміцнюючі ролики мають схрещені осі, кут повороту яких залежить від марки матеріалу, що оброблюється, а силовий ролик, який створює необхідне зусилля для деформації, встановлено перпендикулярно осі деталі. 2 UA 122362 U Комп’ютерна верстка О. Рябко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24B 39/00

Мітки: поверхонь, машин, зміцнення, пристрій, деталей, поверхнево-пластичного, робочих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122362-pristrijj-dlya-poverkhnevo-plastichnogo-zmicnennya-robochikh-poverkhon-detalejj-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для поверхнево-пластичного зміцнення робочих поверхонь деталей машин</a>

Подібні патенти