Підземний сміттєзбірний пристрій

Номер патенту: 122331

Опубліковано: 26.12.2017

Автор: Фіщук Сергій Віталійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Підземний сміттєзбірний пристрій, який містить підземний корпус (1) для розміщення в ньому підземного контейнера (4) для сміття, який, в свою чергу, містить кришку (5), на якій розташовано наземний корпус (6) для приймання сміття, який, в свою чергу, містить отвір (7) для викидання сміття та завантажувально-розвантажувальний пристрій (9), який відрізняється тим, що вказаний пристрій оснащений системою пожежогасіння та системою автономної роботи пристрою, яка складається з системи безпеки, системи автономного живлення, системи пожежогасіння та системи контролю рівня сміття.

2. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система безпеки розташована у підземному сміттєзбірному контейнері (4) під кришкою (5) і являє собою раму, на якій закріплено дві частини (2), (3) захисного механізму, які щільно і надійно закриваються під час вилучення підземного сміттєзбірного контейнера (4) з підземного корпусу (1), забезпечуючи при цьому захист від потрапляння води, сміття та інших сторонніх предметів у підземний залізобетонний корпус (4) під час його вилучення з підземного корпусу (1).

3. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система автономного живлення складається з сонячної батареї (8), закріпленої на зовнішній стороні корпуса наземного сміттєзбірного контейнера (6), акумулятора (10), розташованого у внутрішній частині корпусу наземного сміттєзбірного контейнера (6), а також датчиків контролю напруги акумулятора та контролю стану сонячної батареї, які розташовані на платі (12) мікропроцесора, розташованої, в свою чергу, у верхній частині наземного сміттєзбірного контейнера (6).

4. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система автоматичного пожежогасіння складається з вогнегасника (13) типу об'ємного пожежогасіння, який розташовано у верхній частині підземного сміттєзбірного контейнера (4) та який підключено до плати мікропроцесора (12).

5. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система контролю рівня сміття у підземному контейнері являє собою датчик контролю (11), який розмішено під кришкою (5) та з'єднано із платою процесора з GPS-модулем завдяки дротовому та/або бездротовому з'єднанню з метою передачі інформації щодо засміченості підземного контейнера (4) на віддалений сервер (14).

Текст

Реферат: Підземний сміттєзбірний пристрій містить підземний корпус (1) для розміщення в ньому підземного контейнера (4) для сміття, який, в свою чергу, містить кришку (5), на якій розташовано наземний корпус (6) для приймання сміття, який, в свою чергу, містить отвір (7) для викидання сміття та завантажувально-розвантажувальний пристрій (9). Вказаний пристрій оснащений системою пожежогасіння та системою автономної роботи пристрою, яка складається з системи безпеки, системи автономного живлення, системи пожежогасіння та системи контролю рівня сміття. UA 122331 U (54) ПІДЗЕМНИЙ СМІТТЄЗБІРНИЙ ПРИСТРІЙ UA 122331 U UA 122331 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сміттєзбірних пристроїв, зокрема до підземних сміттєзбірних пристроїв, та може використовуватись для підземного збору та зберігання сміття. Відомо "Пристрій контейнера для сміття для підземного сміттєзбірного пристрою", що містить підземний залізобетонний корпус для розміщення в ньому контейнера для сміття, контейнер, що включає завантажувально-розвантажувальний пристрій контейнера для сміття і корпус для кидання сміття, який передбачений над прийомним отвором і з'єднаний або адаптований для з'єднання зі сміттєзбірним контейнером, який має щонайменше один отвір для кидання сміття, сміттєзбірний пристрій має систему безпеки та гідроізоляцію (Патент Російської Федерації № 2549095 МПК B65F1/14, B65F1/00 (2006.01)/ Недоліком відомого пристрою є недосконала система безпеки, відсутність методів або механізмів передбачення та ліквідування пожежі усередині споруди та відсутність системи контролю за рівнем сміття усередині підземної частини споруди. Задачею корисної моделі є вдосконалення системи безпеки елементів підземного сміттєзбірного пристрою, додання механізмів передбачення та ліквідування пожежі усередині споруди, додання механізмів для контролю за рівнем сміття усередині підземної частини споруди та, з метою налагодження процесу роботи цих механізмів, ще однією задачею корисної моделі є налагодження автоматичного та автономного процесу електричного живлення відповідних елементів. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що підземний сміттєзбірний пристрій містить підземний корпус для розміщення в ньому підземного контейнера для збору сміття, який в свою чергу, містить кришку, на якій розташовано наземний корпус для прийому сміття, який в свою чергу містить отвір для викидання сміття та завантажувально-розвантажувальний пристрій, а також оснащений системою пожежогасіння та системою автономної роботи пристрою, яка складається з системи безпеки та гідроізоляції, системи автономного живлення та системи контролю рівня сміття. Корисна модель, що заявляється, пояснюється кресленням, де зображено загальний вигляд підземного сміттєзбірного пристрою. 1 - підземний корпус; 2 - частина захисного механізму; 3 - частина захисного механізму; 4 - підземний сміттєзбірний контейнер; 5 - кришка підземного сміттєзбірного контейнера; 6 - наземна сміттєзбірна колонка; 7 - отвір для викидання сміття; 8 - сонячна батарея; 9 - завантажувально-розвантажувальний пристрій; 10 – акумулятор; 11 - датчик рівню сміття у підземному контейнері; 12 - плата процесора; 13 – вогнегасник. Підземний сміттєзбірний пристрій містить підземний корпус (1) для розміщення в ньому підземного контейнера (4) для сміття, який, в свою чергу, містить кришку (5), на якій розташована сміттєприймальна колонка (6). Колонка (6) містить отвір (7) для викидання сміття та завантажувально-розвантажувальний пристрій (9). Підземний сміттєзбірний пристрій оснащений наступними системами: - системою пожежогасіння; - системою безпеки та гідроізоляції; - системою автономного живлення; - системою контролю рівня сміття. Поєднання вищевказаних систем дозволяє створите єдину систему автономної роботи пристрою. Пристрій працює наступним чином. Процес викидання сміття. В спеціально підготовлений підземний корпус (1) розміщують підземний сміттєзбірний контейнер, з'єднаний із сміттєприймальною колонкою (6) завантажувально-розвантажувальним пристроєм (9). Між сміттєприймальною колонкою та контейнером (4) розташована кришка (5), яка містить отвір, діаметр якого дозволяю сміттю, що потрапляє через отвір (7), вільно під силою власної ваги потрапляти до підземного контейнера (4). Коли підземний корпус (4) опущено до самого низу підземного корпусу (1) кришка корпусу (4) знаходиться врівень або трохи виступає доверху відносно поверхні дороги, площадки тощо, де установлено пристрій та являє собою площадку, на якій встановлено сміттєприймальну 1 UA 122331 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 колонку (6). При цьому людина бачить тільки цю площадку (кришку 5) та сміттєприймальну колонку (7). Кришка (5) також є елементом гідроізоляції підземної частини заявленого пристрою Контроль за рівнем сміття у підземному сміттєзбірному контейнері. Через те, що корпус (4) знаходиться під землею, що перешкоджає вільному нагляду за рівнем сміття у ньому, з метою контролю за рівнем засміченості корпусу (4) у ньому під кришкою (5) встановлений датчик контролю за рівнем сміття, який з'єднано з процесором (12) дротовим та або бездротовим способом. Ситуація пожежі. З метою попередження та ліквідації пожежі у підземному корпусі (4) заявлений пристрій оснащений системою пожежогасіння, яка складається з вогнегаснику (13) типу об'ємного пожежогасіння, який розташовано у верхній частині підземного сміттєзбірного контейнера (4) та який підключено до датчику контролю спрацювання, який розташований на платі (12) мікропроцесора. Живлення підземного сміттєзбірного пристрою. Через те, що система контролю за рівнем сміття не буде працювати без мережі електричного живлення, а створювати умови підключення заявленої корисної моделі до центральної мережі електропостачання не є зручним - пристрій повністю оснащений автономною системою електроживлення. Основним джерелом живлення для всіх відповідних елементів пристрою є акумулятор (10), а джерелом створення енергії є сонячна батарея (8), яка встановлена на зовнішній стороні корпусу сміттєприймальної колонки. З акумулятора (10) для своєї роботи беруть живлення датчики та плата (12) процесору. Контроль за рівнем засміченості підземного сміттєзбірного контейнера. Рівень засміченості періодично контролюється та з заданим інтервалом датчик рівню (11) подає сигнал на плату (12) процесора, на якій також встановлено GPS-модуль, який передає інформацію про стан рівню сміття на зовнішній сервер (14), а звідти - на комп'ютер оператора-контролера. Аналітична система на сервері обробляє дані по динаміці наповнення контейнерів та на основі статистичної та логістичної моделі, вираховує оптимальний маршрутний лист для сміттєвозу таким чином, щоб запобігти переповнення контейнера з однієї сторони та мінімізувати логістичні витрати з іншої сторони. Спустошення підземного контейнера. За допомогою підйомного механізму за завантажувально-розвантажувального пристрою (9) підіймаються зв'язані між собою сміттєприймальна колонка (6), підземний контейнер (4) разом із кришкою (5). Вилучена з підземного корпусу (1) частина пристрою направляється до сміттєпримальної машини. Завдяки активації пристрою (9) нижня частина контейнера (4) відкривається та сміття під дією власної ваги потрапляє з контейнера (4) до сміттєприймальної машини. Під час повторної активації пристрою (9) нижня частина контейнера (4) закривається та, за допомогою спеціального підйомного пристосування, вилучена частина підземного пристрою встановлюється назад у підземний корпус (1). Безпека під час спустошення підземного контейнера. Під час вилучення частини пристрою (сміттєприймальної колонки 6, кришки 5 та контейнера 4) під час, коли контейнер (4) підіймається вище рівню землі - спрацьовує система безпеки, яка розташована у підземному сміттєзбірному контейнері (4) збоку під кришкою (5) і являє собою раму, на якій закріплено дві захисні частини (2), (3), які щільно і надійно закриваються під час вилучення підземного сміттєзбірного контейнера (4) з підземного корпусу (1), забезпечуючи при цьому захист від потрапляння води, сміття та інших сторонніх предметів у підземний залізобетонний корпус (4). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Підземний сміттєзбірний пристрій, який містить підземний корпус (1) для розміщення в ньому підземного контейнера (4) для сміття, який, в свою чергу, містить кришку (5), на якій розташовано наземний корпус (6) для приймання сміття, який, в свою чергу, містить отвір (7) для викидання сміття та завантажувально-розвантажувальний пристрій (9), який відрізняється тим, що вказаний пристрій оснащений системою пожежогасіння та системою автономної роботи пристрою, яка складається з системи безпеки, системи автономного живлення, системи пожежогасіння та системи контролю рівня сміття. 2. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система безпеки розташована у підземному сміттєзбірному контейнері (4) під кришкою (5) і являє собою раму, на якій закріплено дві частини (2), (3) захисного механізму, які щільно і надійно закриваються під час вилучення підземного сміттєзбірного контейнера (4) з підземного корпусу (1), забезпечуючи при цьому захист від потрапляння води, сміття та інших сторонніх предметів у підземний залізобетонний корпус (4) під час його вилучення з підземного корпусу (1). 2 UA 122331 U 5 10 15 3. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система автономного живлення складається з сонячної батареї (8), закріпленої на зовнішній стороні корпуса наземного сміттєзбірного контейнера (6), акумулятора (10), розташованого у внутрішній частині корпусу наземного сміттєзбірного контейнера (6), а також датчиків контролю напруги акумулятора та контролю стану сонячної батареї, які розташовані на платі (12) мікропроцесора, розташованої, в свою чергу, у верхній частині наземного сміттєзбірного контейнера (6). 4. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система автоматичного пожежогасіння складається з вогнегасника (13) типу об'ємного пожежогасіння, який розташовано у верхній частині підземного сміттєзбірного контейнера (4) та який підключено до плати мікропроцесора (12). 5. Підземний сміттєзбірний пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що система контролю рівня сміття у підземному контейнері являє собою датчик контролю (11), який розмішено під кришкою (5) та з'єднано із платою процесора з GPS-модулем завдяки дротовому та/або бездротовому з'єднанню з метою передачі інформації щодо засміченості підземного контейнера (4) на віддалений сервер (14). Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65F 1/00

Мітки: сміттєзбірний, пристрій, підземний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122331-pidzemnijj-smittehzbirnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Підземний сміттєзбірний пристрій</a>

Подібні патенти