Амортизуючий пристрій стрічки конвеєра

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Амортизуючий пристрій стрічки конвеєра, що містить раму, підтримуючу стрічку з антифрикційного матеріалу, листи з еластичного матеріалу, які закріплені на рамі за допомогою важелів з амортизуючими опорами, у одного листа паралельно, а у іншого - перпендикулярно подовжній осі конвеєра, який відрізняється тим, що підтримуюча стрічка жорстко закріплена до рами зі сторони набігання стрічки конвеєра, а з протилежної сторони закріплена таким чином, що має можливість зсуву вздовж осі конвеєра, крім того, зі сторін набігання і збігання стрічки конвеєра встановлені напрямні ролики.

Текст

Реферат: Амортизуючий пристрій стрічки конвеєра містить раму, підтримуючу стрічку з антифрикційного матеріалу, листи з еластичного матеріалу, які закріплені на рамі за допомогою важелів з амортизуючими опорами, у одного листа паралельно, а у іншого - перпендикулярно подовжній осі конвеєра. Підтримуюча стрічка жорстко закріплена до рами зі сторони набігання стрічки конвеєра, а з протилежної сторони закріплена таким чином, що має можливість зсуву вздовж осі конвеєра. Зі сторін набігання і збігання стрічки конвеєра встановлені напрямні ролики. UA 122327 U (12) UA 122327 U UA 122327 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до промислового транспорту, зокрема до стрічкових конвеєрів, і може бути використана для транспортування великогабаритних вантажів, переважно в гірничометалургійній галузі. Відомий амортизуючий пристрій стрічки конвеєра, який містить раму, підтримуючу стрічку з антифрикційного матеріалу, листи з еластичного матеріалу, які закріплені на рамі за допомогою важелів з амортизуючими опорами, у одного листа паралельно, а у іншого - перпендикулярно подовжній осі конвеєра (авторське свідоцтво СРСР №1468822 "Устройство для поддержания ленты конвеера в месте ее загрузки", МПК B65G15/62, від 30.03.1989 р). У відомому пристрої стрічка конвеєра лежить на підтримуючий стрічці, яка виконана з поздовжніми каналами та закріплена за всією шириною до амортизуючої опори перпендикулярно подовжній осі конвеєра, а інша її частина вільно лежить на жолобі. Однак, таке конструктивне виконання не забезпечує надійність при експлуатації і складне за своєю конструкцією. Найближчим за технічним рішенням та результатом, що досягається, є відомий амортизуючий пристрій стрічки конвеєра, який містить раму, підтримуючу стрічку з антифрикційного матеріалу, листи з еластичного матеріалу, які закріплені на рамі за допомогою важелів з амортизуючими опорами, у одного листа паралельно, а у іншого - перпендикулярно подовжній осі конвеєра (патент України № 13178 "Пристрій для підтримки стрічки конвеєра в місці її завантаження", МПК B65G 15/62, від 15.03.2006 р). Недоліком відомого пристрою є те, що підтримуюча стрічка у відомому пристрої прикріплена з одного боку, а протилежна її сторона вільно лежить на жолобі, при цьому амортизуючі опори мають різне виконання в залежності від місця їхньої установки, що призводить до зменшення податливості підтримуючої стрічки, внаслідок чого знижується експлуатаційна надійність і збільшується тривалість позапланових простоїв. В основу заявленої корисної моделі поставлена задача збільшити експлуатаційну надійність та зменшити тривалість позапланових простоїв. Поставлена задача вирішується тим, що в амортизуючому пристрої стрічки конвеєра, який містить раму, підтримуючу стрічку з антифрикційного матеріалу, листи з еластичного матеріалу, які закріплені на рамі за допомогою важелів з амортизуючими опорами, у одного листа паралельно, а у іншого - перпендикулярно подовжній осі конвеєра, згідно з корисною моделлю підтримуюча стрічка жорстко закріплена до рами зі сторони набігання стрічки конвеєра, а з протилежної сторони закріплена таким чином, що має можливість зсуву вздовж осі конвеєра, крім того, зі сторін набігання і збігання стрічки конвеєра встановлені напрямні ролики. Жорстке закріплення підтримуючої стрічки до рами зі сторони набігання стрічки конвеєра, водночас закріплення її з протилежної сторони таким чином, що вона має можливість зсуву вздовж осі конвеєра, та встановлення напрямних роликів зі сторін набігання і збігання стрічки конвеєра призводить до підвищення податливості підтримуючої стрічки, і таким чином підвищує експлуатаційну надійність і скорочує позапланові простої пристрою. У подальшому корисна модель пояснюється докладним описом її виконання з посиланням на креслення, на яких: - на фіг. 1 показаний загальний вигляд і розташування елементів пристрою з амортизуючими опорами; - на фіг. 2 – показаний вигляд А у плані з показом положення амортизуючих опор, закріплених на рамі; - на фіг. 3 – показаний вигляд Б з виглядом пристрою з торцевої сторони і розташуванням на ньому кріплень, що підтримують стрічку й листи; - на фіг. 4 – показаний розріз В-В з розташуванням кріплень підтримуючої стрічки з можливістю її зсуву вздовж осі конвеєра. Амортизуючий пристрій стрічки 1 конвеєра розташований під стрічкою 1 конвеєра і включає раму 2, до якої закріплена підтримуюча стрічка 3 з антифрикційного матеріалу, розміщена безпосередньо під стрічкою 1 конвеєра і жорстко закріплена кріпильними елементами до рами 2 зі сторони набігання стрічки 1 конвеєра, а з протилежної сторони закріплена таким чином, що підтримуюча стрічка 3, разом з кріпильними елементами 4, має можливість зсуву вздовж осі конвеєра. Під підтримуючою стрічкою 3 встановлені листи 5 і 6 з еластичного матеріалу з амортизуючими опорами 7, закріпленими на рамі 2 у одного листа паралельно, а у іншого – перпендикулярно подовжній осі конвеєра. Амортизуючі опори 7 всіх листів мають однотипну конструкцію і взаємозамінні. Обидва листи 5 і 6 з еластичного матеріалу з'єднані з амортизуючими опорами 7, за допомогою важелів 8, виконаних з можливістю збереження постійного радіуса переміщення в зоні їхнього контакту. Це досягається за рахунок того, що на 1 UA 122327 U 5 10 15 20 25 30 важелях 8 встановлені криволінійні планки 9, які виготовлені так, що при зміні положення важелів 8, а отже, і зміні місць контакту з листами 5 і 6, за рахунок перемінної кривизни радіуса планки 9, положення листів 5 і 6 не порушується. Так зберігається незмінним профіль стрічки 1 конвеєра в зоні її завантаження. Унизу важелі 8 прикріплені на осях 10 до рами і з'єднані тягами 11 з амортизаторами 12. Таким чином, важелі 8 зберігають постійний радіус прикладання сил і, разом з напрямними роликами 13, забезпечують рівномірну й стійку роботу усього пристрою. Амортизуючий пристрій стрічки конвеєра працює наступним чином. При падінні вантажу на стрічку 1 конвеєра сила удару передається на підтримуючу стрічку 3, яка внаслідок того, що один її край закріплений жорстко, а інший має можливість зсуву вздовж осі конвеєра, що забезпечує більш більшу податливість і, таким чином, забезпечує найбільшій ефект передачі енергії удару на еластичні листи 5, 6 і амортизуючі опори 7. Амортизуючі опори 7 гасять енергію удару, а також, за рахунок власної пружності підтримуючої стрічки 3 з антифрикційного матеріалу і листів 5 і 6 з еластичного матеріалу, значно знижується сила удару вантажу по стрічці 1 конвеєра. Для забезпечення рівномірного сприйняття ударних навантажень на стрічку 1 конвеєра, листи з еластичного матеріалу розташовані відносно один одного по протилежних взаємно перпендикулярних сторонах. Збереження сталості геометричної форми жолобчастої стрічки в період падіння вантажу забезпечується тим, що стрічка конвеєра опирається на напрямні ролики 13, а обидва листи 5 і 6 з еластичного матеріалу з'єднані з однотипними амортизуючими опорами 7 за допомогою важелів 8, які мають криволінійні планки 9 з перемінним радіусом, що не змінює положення листів 5 і 6 у процесі роботи. Надійність при експлуатації забезпечується також і тим, що важелі 8 унизу на осях 10 прикріплені до рами 2 і з'єднані тягами 11 з амортизаторами 12. При цьому положенні підтримуюча стрічка 3 й листи 5 і 6 порівняно просто заміняються при виході їх з ладу. Таким чином, заявлений на реєстрацію амортизуючий пристрій стрічки конвеєра забезпечує підвищення податливості підтримуючої стрічки і, таким чином, дозволяє підвищити експлуатаційну надійність конвеєра та зменшити тривалість позапланового простою, що у свою чергу дозволяє підвищити його термін експлуатації та поліпшити технологічні можливості пристрою. Пропонований амортизуючий пристрій стрічки конвеєра може бути виготовлений в умовах сучасного промислового виробництва з використанням відомих матеріалів та обладнання, і може знайти широке промислове застосування для транспортування великогабаритних вантажів, і не вимагає великих матеріальних витрат для його реалізації. 35 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Амортизуючий пристрій стрічки конвеєра, що містить раму, підтримуючу стрічку з антифрикційного матеріалу, листи з еластичного матеріалу, які закріплені на рамі за допомогою важелів з амортизуючими опорами, у одного листа паралельно, а у іншого - перпендикулярно подовжній осі конвеєра, який відрізняється тим, що підтримуюча стрічка жорстко закріплена до рами зі сторони набігання стрічки конвеєра, а з протилежної сторони закріплена таким чином, що має можливість зсуву вздовж осі конвеєра, крім того, зі сторін набігання і збігання стрічки конвеєра встановлені напрямні ролики. 2 UA 122327 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65G 15/62

Мітки: пристрій, стрічки, амортизуючий, конвеєра

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122327-amortizuyuchijj-pristrijj-strichki-konveehra.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Амортизуючий пристрій стрічки конвеєра</a>

Подібні патенти