Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики та зменшення гематотоксичності протипухлинної хіміотерапії шляхом призначення антиоксидантного засобу, який відрізняється тим, що хворим призначають тіотриазолін в дозі 200 мг 2 рази на добу перорально в профілактичному режимі між курсами лікування протягом 14 діб, та у разі виникнення гематологічного ускладнення додатково призначають 2,5 % розчин тіотриазоліну у дозі 4 мл внутрішньовенно 1 раз на добу до нормалізації показників крові.

Текст

Реферат: Спосіб профілактики та зменшення гематотоксичності протипухлинної хіміотерапії шляхом призначення антиоксидантного засобу. Хворим призначають тіотриазолін в дозі 200 мг 2 рази на добу перорально в профілактичному режимі між курсами лікування протягом 14 діб, та у разі виникнення гематологічного ускладнення додатково призначають 2,5 % розчин тіотриазоліну у дозі 4 мл внутрішньовенно 1 раз на добу до нормалізації показників крові. UA 122226 U (12) UA 122226 U UA 122226 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується медицини, а саме онкології, і може бути використаною при проведенні хіміотерапії онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, для запобігання та зменшення токсичної дії протипухлинних препаратів. Незважаючи на досягнення сучасної онкофармакології, в клінічній практиці відзначається різноманітна відповідь пухлини на лікування у пацієнтів. Як відомо, токсична дія протипухлинних препаратів на гемопоез є найбільш частим побічним ефектом, що виникає на етапах лікування хворих на злоякісні новоутворення майже у 100 % випадків. Найбільш серйозним наслідком мієлотоксичності хіміотерапії є розвиток лейкопенії. На теперішній час стандартом терапії цього патологічного стану є призначення колонієстимулюючих засобів. Проте, колонієстимулюючі засоби не мають протективних можливостей і не призначаються до початку хіміотерапії, а згідно з даними сучасними світовими дослідженнями, для багатьох форм раку призначення колонієстимулюючих факторів погіршує віддаленні результати лікування, а тому їх рутинне призначення не рекомендується. Однією з патофізіологічних основ розвитку побічних ефектів хіміотерапії є здатність цитостатичних засобів інтенсифікувати вільнорадикальні процеси і обумовлене ними перекисне окислення ліпідів клітинних мембран у різних органах. Є дані, що застосування антиоксидантів у комплексній терапії пухлин призводить до зниження ступеня ендогенної інтоксикації [Greenlee Η., Kwan Μ., 2012; ChenY., 2013]. Тому актуальним є пошук можливостей корекції порушень, що викликані токсичним впливом засобів базової протипухлинної терапії, препаратами з антиоксидантним типом дії. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є спосіб, який полягає у призначенні комбінації глюкозаміну гідрохлориду і N-ацетилглюкозаміну з кверцетином для корекції гематотоксичної та імунодепресивної дії алкілуючих протипухлинних засобів [патент України № 111248 "Застосування комбінації глюкозаміну гідрохлориду і nацетилглюкозаміну з кверцетином для корекції гематотоксичної та імунодепресивної дії алкілуючих протипухлинних засобів", опубл. 11.04.2016, Бюл.№ 7]. Спільною суттєвою ознакою прототипу та корисної моделі, що заявляється, є призначення антиоксиданту. Але спосіб-прототип є не завжди достатньо ефективним, тому що кверцетин - це антиоксидант прямого типу дії, який гальмує кінцеві процеси оксидативного стресу, і який впливає тільки на вільно-радикальні пошкодження кінцевого етапу оксидативного стресу. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення способу профілактики та зменшення гематотоксичності протипухлинної хіміотерапії шляхом введення тіотриазоліну як антиоксиданту в схему лікування, що забезпечить достовірне зниження частоти виникнення ускладнень хіміотерапії, зокрема глибоких лейкопеній, вільно-радикального пошкодження лейкопоезу та імуногенезу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі, який включає призначення антиоксидантного засобу, новим є те, що хворим призначають тіотриазолін у дозі 200 мг 2 рази на добу перорально в профілактичному режимі між курсами лікування протягом 14 діб та у разі виникнення гематологічного ускладнення додатково призначають 2,5 % розчин тіотриазоліну у дозі 4 мл внутрішньовенно 1 раз на добу до нормалізації показників крові. Причино-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляються, та технічним результатом полягає у такому. У проведеному нами дослідженні взяли участь 110 хворих із морфологічно верифікованим діагнозом раку молочної залози. Всіх 110 хворих було поділено на дві групи: основну та порівняння. Обидві групи пацієнток отримували курси хіміотерапії з приводу раку молочної залози за схемою таксани + антрацикліни 1 раз на 3 тижні внутрішньовенно. За період між курсами лікування пацієнтки основної групи отримували антиоксидант тіотриазолін у дозі 200 мг 2 рази на добу перорально в профілактичному режимі. У разі виникнення гематологічного ускладнення лейкопенії пацієнтки обох груп отримували лікування із застосуванням колонієстимулюючих факторів. Пацієнтки основної групи додатково отримували 2,5 % розчин тіотриазоліну у дозі 4 мл внутрішньовенно 1 раз на добу до нормалізації показників крові. Використовувалися клінічні, лабораторні методи дослідження. Зміна стану прооксидантно-оксидантної системи в організмі пацієнтки з раком молочної залози, що отримує хіміотерапію, є одним із патофізіологічних механізмів, що викликають розвиток ускладнень лікування, в тому числі і як наслідок гематологічної токсичності хіміопрепаратів. 1 UA 122226 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Проведене дослідження маркерів оксидативного стресу та клінічних результатів використання антиоксиданту тіотриазоліну довело його ефективність як протектора та коректора гематологічної токсичності, викликаної введенням цитостатиків. Антиоксидантний препарат тіотриазолін у профілактичному режимі введення на 2 циклі лікування вірогідно в 2,42 рази (р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Opryshko Valentyna Ivanivna, Bondarenko Ihor Mykolaiovych, Mazur Ivan Antonovych, Kucherenko Liudmyla Ivanivna, Bielenichev Ihor Fedorovych

Автори російською

Опрышко Валентина Ивановна, Бондаренко Игорь Николаевич, Мазур Иван Антонович, Кучеренко Людмила Ивановна, Беленичев Игорь Федорович

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00

Мітки: хіміотерапії, протипухлинної, зменшення, гематотоксичності, профілактики, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122226-sposib-profilaktiki-ta-zmenshennya-gematotoksichnosti-protipukhlinno-khimioterapi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики та зменшення гематотоксичності протипухлинної хіміотерапії</a>

Подібні патенти