Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм головного підйому ливарного крана, що містить два канатні барабани, встановлені через підшипникові опори на головну раму вантажного візка і кінематично пов'язані між собою закріпленими на них зубчастими вінцями, які взаємодіють з приводом, що складається з редукторів, зубчастих муфт електродвигунів і дискових гальм, який відрізняється тим, що канатні барабани оснащені додатковою парою зубчастих вінців, закріплених на протилежній стороні барабанів, при цьому привід виконаний таким, що складається з чотирьох ідентичних індивідуальних модулів, встановлених на головній рамі, кожен з яких утримує закріплений на індивідуальній рамі редуктор, зубчасту муфту, електродвигун і дискове гальмо.

Текст

Реферат: Механізм головного підйому ливарного крана містить два канатні барабани, встановлені через підшипникові опори на головну раму вантажного візка і кінематично пов'язані між собою закріпленими на них зубчастими вінцями, які взаємодіють з приводом, що складається з редукторів, зубчастих муфт електродвигунів і дискових гальм. При цьому канатні барабани оснащені додатковою парою зубчастих вінців, закріплених на протилежній стороні барабанів, а привід виконаний таким, що складається з чотирьох ідентичних індивідуальних модулів, встановлених на головній рамі, кожен з яких утримує закріплений на індивідуальній рамі редуктор, зубчасту муфту, електродвигун і дискове гальмо. UA 122222 U (12) UA 122222 U UA 122222 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до області підйому і переміщення, а саме до мостових кранів ливарних цехів, і може бути використана в машинобудуванні при виготовленні мостових кранів для переміщення розливних ковшів. Як відомо, відмітними особливостями механізмів головного підйому мостових ливарних кранів є робота в тяжких умовах з високими вимогами до надійності і безаварійної роботи. Вихід з ладу механізму підйому в процесі роботи крана з рідким металом може призвести до охолодження металу в ковші, порушенню технологічного циклу і значним фінансовим і матеріальним збиткам. Відомі двопривідні конструкції механізмів головного підйому мостових ливарних кранів з двома канатними барабанами, із зубчастими вінцями відкритої передачі, двома редукторами зі вбудованою храповою передачею і двома електродвигунами, сполученими з редукторами за допомогою муфт [см наприклад П. 3. Петухов та ін. "Спеціальні крани", Москва, "Машинобудування", 1985 г., стр. 55-56 мал. 3.13, 3.14]. Недоліком цієї конструкції механізму головного підйомує, є недостатня надійність в роботі через те, що при виході з ладу одного з редукторів, зубчастої муфти, електродвигуна або гальма, подальша робота механізму можлива тільки наполовину меншої швидкості, що порушує технологічний цикл по розливанню металу. При цьому для ремонту приводу, що вийшов з ладу, необхідно розбирати і збирати його безпосередньо на крані на висоті, в умовах діючого металургійного цеху. Наприклад, для зняття редуктора треба від'єднати зубчасту муфту електродвигуна, демонтувати гальмо, відкрутити болти кріплення редуктора до головної рами візка. Крім того, при виході з ладу хоч би одного зуба на одному із зубчастих вінців, подальша робота механізму буде неможлива. Частково надійність підвищена в іншій відомій конструкції механізму головного підйому ливарного крана, в якій на кожен редуктор встановлено по два електродвигуни [див. опис до патенту України на корисну модель № 8987, Μ ПК В66С17/00]. Таке технічне рішення є найбільш близьким до заявлюваного по сукупності істотних ознак і приймається як прототип. У відомому механізмі головного підйому ливарного крана і того, який заявляється, є схожі ознаки, а саме: два канатні барабани, встановлених через підшипникові опори на головну раму вантажного візка і кінематично пов'язану між собою закріпленими на них зубчастими вінцями, які взаємодіють з приводом, що складається з редукторів, зубчастих муфт електродвигунів і дискових гальм. За рахунок виконання відомого приводу з чотирма електродвигунами забезпечується його тривала робота в аварійному режимі, проте, при цьому швидкість підйому, із-за особливостей кінематики планетарних редукторів, знижується в два рази. У основу корисної моделі поставлено задачу - створити механізм головного підйому ливарного крана, з підвищеною довговічністю, надійністю і ремонтопридатністю за рахунок технічного результату, що полягає у Цей технічний результат забезпечується тим, що в механізмі головного підйому ливарного крана, що містить два канатні барабани, встановлені через підшипникові опори на головну раму вантажного візка і кінематично пов'язані між собою закріпленими на них зубчастими вінцями, які взаємодіють з приводом, що складається з редукторів, зубчастих муфт електродвигунів і дискових гальм, згідно з корисною моделлю, канатні барабани оснащені додатковою парою зубчастих вінців, закріплених на протилежній стороні барабана, при цьому привід виконаний таким, що складається з чотирьох ідентичних індивідуальних модулів, встановлених на головній рамі, кожен з який утримує закріплений на індивідуальній рамі редуктор, зубчасту муфту, електродвигун і дискове гальмо. Між відмітними ознаками корисної моделі і технічним результатом є причинно-наслідковий зв'язок. За рахунок оснащення канатних барабанів додатковою парою зубчастих вінців, закріплених на протилежній стороні барабанів, забезпечується безаварійна робота при поломці зубів однієї з пар кінематично пов'язаних зубчастих вінців. При цьому виконання приводу механізму підйому того, що складається з чотирьох ідентичних індивідуальних модулів, встановлених на головній рамі, кожен з яких утримує закріплені на індивідуальній рамі редуктор зубчасту муфту, електродвигун і дискове гальмо, дозволяє крану робити підйом-опускання вантажу тривалий час з номінальною швидкістю тривалий час при виході з ладу складових елементів привідного одного з модулів. Це також забезпечує швидкий демонтаж і монтаж привідних модулів після ремонту. Ремонт привідного модуля може здійснюватися в спеціалізованому ремонтному цеху, що скорочує терміни ремонту і підвищує його якість. 1 UA 122222 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Пропонована конструкція механізму головного підйому ливарного крана пояснюється кресленнями де: на Фіг. 1 - показаний загальний вигляд механізму головного підйому ливарного крана; на Фіг. 2 - вигляд А на Фіг. 1. Механізм головного підйому ливарного крана містить два канатні барабани 1 (Фіг. 1), встановлені через підшипникові опори 2 на головну раму вантажного візка (на фігурах не показана). На барабанах 1, встановлені зубчасті вінці 3, через які барабани 1 кінематично пов'язані між собою. Зубчасті вінці 3 взаємодіють з приводом 4, 5 (Фіг. 2), який складається з редукторів 6, зубчастих муфт 7, електродвигунів 8 і дискових гальм 9. Відмінністю корисної моделі є те, що канатні барабани 1 оснащені додатковою парою зубчастих вінців 10, закріплених на протилежній стороні барабанів 1. Привід виконаний таким, що складається з чотирьох ідентичних індивідуальних модулів" 4, 5, (лівого і правого виконання) встановлених на головній рамі, кожен з яких утримує закріплені на індивідуальній рамі 11 редуктор 6, зубчасту муфту 7, електродвигун 8 і дискове гальмо 9. Механізм головного підйому ливарного працює таким чином. При нормальній роботі усі чотири модульні приводи 4, 5 передають момент, що крутить, на канатні барабани 1 через відкриті зубчасті передачі 3, 10 і відбувається підйом або опускання вантажу. У разі аварії, наприклад, одного з чотирьох привідних модулів 4 або 5, унаслідок виходу з ладу електродвигуна 8, гальма 9 або швидкохідних східців редуктора 6, модуль приводу, що вийшов з ладу, автоматично відключається від механізму і продовжує роботу на номінальній швидкості на трьох модульних приводах. Після повного завершення технологічною роботи ливарного (розливного) крана, до складу якого входить пропонований механізм підйому, кран підводиться в ремонтну зону цеху і модуль приводу знімається з крана і вирушає на ремонт в спеціалізований ремонтний цех. Кран може тривалий час, до закінчення ремонту модульного приводу, працювати на трьох модульних приводах тривалий час на номінальній швидкості. У разі виходу з ладу, при роботі на трьох привідних модулях, ще одного привідного модуля, що вийшов із стоячи ще один привідний модуль автоматично відключається від механізму підйому. Кран може завершити технологічний цикл роботи механізмом підйому з двома працюючими привідними модулями на пониженій удвічі швидкості і попрямувати в ремонтну зону для заміни приводного модуля, що вийшов з ладу. Демонтаж і монтаж приводного модуля робиться в зібраному виді строповкой за раму 11. У разі поломки одного зуба на одному з чотирьох зубчастих вінців 3, 10 відкритої передачі, зубчастий вінець демонтується з барабана спільно з працюючим в парі з ним привідним модулем. Механізм зможе тривалий час працювати на трьох привідних модулях з номінальною швидкістю. Пропонована конструкція механізму підйому ливарного (розливного) крана забезпечує підвищену в порівнянні з прототипом надійність роботи, дозволяє тривалий час працювати на трьох модульних приводах з номінальною швидкістю. Конструкція механізму підйому дозволяє продовжити роботу при поломці одного зуба зубчастого вінця барабана в плині тривалого часу на трьох привідних модулях. Пропонована конструкція механізму підйому має менші габарити в порівнянні з прототипом. Застосування знімних привідних модулів забезпечують швидкий демонтаж і монтаж привідних модулів після ремонту. Ремонт привідного модуля може здійснюватися в спеціалізованому ремонтному цеху, що скорочує терміни ремонту і підвищує його якість. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 55 Механізм головного підйому ливарного крана, що містить два канатні барабани, встановлені через підшипникові опори на головну раму вантажного візка і кінематично пов'язані між собою закріпленими на них зубчастими вінцями, які взаємодіють з приводом, що складається з редукторів, зубчастих муфт електродвигунів і дискових гальм, який відрізняється тим, що канатні барабани оснащені додатковою парою зубчастих вінців, закріплених на протилежній стороні барабанів, при цьому привід виконаний таким, що складається з чотирьох ідентичних індивідуальних модулів, встановлених на головній рамі, кожен з яких утримує закріплений на індивідуальній рамі редуктор, зубчасту муфту, електродвигун і дискове гальмо. 2 UA 122222 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Protyniak Ihor Stefanovych, Lukovenko Ihor Volodymyrovych, Isakova Anna Mykolaivna

Автори російською

Протиняк Игорь Стефанович, Луковенко Игорь Владимирович, Исакова Анна Николаевна

МПК / Мітки

МПК: B66C 17/10, B66C 17/00, B66C 17/06

Мітки: механізм, ливарного, головного, підйому, крана

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122222-mekhanizm-golovnogo-pidjjomu-livarnogo-krana.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм головного підйому ливарного крана</a>

Подібні патенти