Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу, який включає пероральне застосування Хамекотоксу у дозі 4 мг/кг корму, який відрізняється тим, що одночасно з Хамекотоксом згодовують плоди розторопші плямистої, які у розмеленому виді застосовують із їжею у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу протягом 14 діб.

Текст

Реферат: Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу включає пероральне застосування Хамекотоксу у дозі 4 мг/кг корму. Одночасно з Хамекотоксом згодовують плоди розторопші плямистої, які у розмеленому виді застосовують із їжею у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу протягом 14 діб. UA 122203 U (12) UA 122203 U UA 122203 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема до фармакотерапії, а саме до способів корекції антиоксидантної системи організму тварин за умов фумонізинотоксикозу. Найпрактичніші методи дезінтоксикації мікотоксинів у тваринництві та птахівництві засновані на використанні з ушкодженим кормом препаратів-сорбентів. Останні знижують біологічну активність мікотоксинів, зменшують всмоктування токсинів у травному тракті тварин, захищають продукцію від забруднення. Слід зазначити, що на даний час створено велику кількість лікувальних та профілактичних препаратів. Проте, розробка методів профілактики і лікування за допомогою ентеросорбентів також вимагає постійного вдосконалення Відомі способи лікування тварин при отруєнні мікотоксинами [Антипов В.А. Микотоксикозы важная проблема животноводства / В.А.Антипов, В.Ф.Васильев, Т.Г.Кутищева // Ветеринария. 2007. - № 11. – C. 7-9.; Духницький В.Б. Ветеринарна мікотоксикологія: навчальний посібник / В.Б. Духницький, Хмельницький Г.О., Бойко Г.В., Іщенко В.Д. // К. - 2010-203 с; Петросян А. Микотоксины: современное решение острой проблемы // Птицеводство. - 2007. - № 12. - С. 1718.; Малинин О. А., Хмельницкий Г. А., Куцан А. Т. Ветеринарная токсикология. КорсуньШевченковский: ЧП Майдаченко, 2002. - 464 с.], у яких використовуються різні лікувальнопрофілактичні засоби за отруєння мікотоксинами. Недоліком цих способів є недостатня корекція антиоксидантної системи організму тварин за отруєння мікотоксинами. Найбільш близьким по суті до способу, що заявляється, є спосіб корекції біохімічних показників крові тварин за умов фумонізинотоксикозу [Брезвин О. Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження / О. Брезвин, В. Отчич, І. Коцюмбас //Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна. - 2013. - Вип. 62. – С. 242-249.]. Заявлений спосіб і прототип мають суттєві спільні ознаки: включає застосування адсорбенту Хамекотокс у дозі 4 мг/кг корму 1 раз на добу протягом 14 діб. Недоліком даного способу є недостатня ефективність корекції антиоксидантної системи тварин, яка відіграє важливе значення у патогенезі отруєння фумонізином. Заявлений нами спосіб усуває вказані недоліки прототипу і забезпечує високу ефективність корекції антиоксидантної системи тварин за умов отруєння фумонізинотоксикозом. Таким чином застосування запропонованого способу сприяє прискореному видужанню хворих і відповідно потребує менших економічних затрат на їх лікування. В основу корисної моделі покладена задача розробити ефективний спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу, зручний в застосуванні, економічно вигідний для використання. Поставлена задача досягається тим, що одночасно з Хамекотоксом додатково використовують як антиоксидант плоди розторопші плямистої, які у розмеленому виді застосовують із їжею у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу протягом чотирнадцяти діб. Фумонізини - це група мікотоксинів, які володіють нефротоксичною дією, викликають енцефаломаляцію і зміни в лейкоцитарному складу крові. Фумонізини руйнують клітинні мембрани, що в першу чергу призводить до ураження печінки і нирок сільськогосподарських тварин. У птахів фумонізини часто призводять до розвитку так званого синдрому токсичного корму, що включає рухові порушення і уповільнення росту. У коней і споріднених їм видів тварин фумонізини викликають лейкоенцефаломаляцію. Ця хвороба розвивається дуже швидко навіть при отриманні невеликих доз токсинів і уражає в основному білу речовину головного мозку. Вважають, що основним у механізмі токсичної дії фумонізинів є блокування процесу синтезу ліпідів у біологічних мембранах клітин. Вони є специфічними інгібіторами церамідсинтетази - основного ензиму в ланцюгу утворення церамідів і складніших сфінголіпідів - основної групи ліпідів, що входять до складу клітинної мембрани. Хамекотокс - ефективний адсорбент мікотоксинів, здатний зв'язувати, утримувати і виводити з організму широкий спектр мікотоксинів. За рахунок оптимальної щільності (1450 (+/- 50) г/л) і двох різнополярних алюмо-силікатів (ілеїт і амброзія) Хамекотокс адсорбує великий спектр мікотоксинів: полярних токсинів (афлатоксин, охратоксин, пестициди, аміак, діоксини, і ін.) і неполярні токсини (зеараленон, Т2, вомітоксин, фузаренон і ін.) при цьому, не адсорбуючи вологу, вітаміни і мікрокомпоненти. Хамекотокс ефективно виводить токсини з організму, зменшує імуносупресію, а також агресивну дію вільних радикалів на організм і оксидаційний стрес в цілому. Хамекотокс дозволяє поліпшити показники тварин і птиці, забезпечити оптимальні технологічні та фінансові результати. Розторопша плямиста - Silybum marianum родина складноквіткові, у дикому виді росте на пустирях, уздовж доріг, на покинутих полях та культивується на лікарських городах. Для лікування застосовують плоди розторопші плямистої. Вони містять білок 17-18 %, жири 10-11 %, 1 UA 122203 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 флаволігнани 2-3 %, ефірну олію 0,08 %, вітаміни А, Е, К, біогенні аміни, кварцетин. Імуностимулюючу дію розторопші плямистої проявляють флаволігнани об'єднані за загальною назвою - "Силімарин". Це суміш трьох ізомерів: силікристину, силідіаніну, силібіліну. Найвищу фармакологічну дію проявляє силібілін. Найбільша кількість флаволігнанів міститься в оболонці насінні розторопші плямистої (7 %), а в самому насінні лише 0,12 %. Необхідно зазначити широкий набір вітамінів і мінеральних речовин у плодах розторопші плямистої. Вони містять високий рівень вітамінів групи В, А, Е, К, попередники вітаміну Д, каротиноїди, широкий набір макроелементів - калій, кальцій, магній, ферум та мікроелементів купрум, цинк, марганець, йод. Сумарна дія вказаних біологічно важливих елементів проявляє високу гепатопротекторну та імуностимулювальну дії. Вони також активізують еритропоез, стимулюють утворення антитіл та підвищують імунний стан організму. Поєднаний вплив Хамекотоксу і плодів розторопші плямистої на обмін речовин у тварин за фумонізинотоксикозу обумовлює нормалізацію функціонування систем і органів. Таким чином наведені інформативні відомості пояснюють технічний результат заявленого способу, підтверджуючи його ефективність і об'єктивність. При проведені патентно-інформаційного пошуку авторами і заявником виявлено технічне рішення [Брезвин О. Контроль мікотоксинів у кормах і їх знешкодження / О. Брезвин, В. Отчич, І. Коцюмбас // Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна. - 2013. - Вип. 62. – С. 242-249], що містить найбільшу кількість суттєвих ознак, спільних із заявленим способом. Спосіб включає застосування адсорбенту Хамекотоксу в дозі 4 мг/кг корму 1 раз на добу протягом 14 діб. Але наявність зазначених, спільних із прототипом ознак недостатня для одержання технічного результату, який забезпечує заявлений спосіб. Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю б співпадали із заявленим, не виявлено Це дозволяє зробити висновок про відповідність заявленого технічного рішення критерію винаходу (корисної моделі) "новизна". У патентній і науково-технічній літературі не знайдено технічних рішень, в яких були б описані відомості про ознаки, що відрізняють заявлений спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату тим, що одночасно з Хамекотоксом додатково як антиоксидант використовують плоди розторопші плямистої у розмеленому виді із їжею у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу протягом чотирнадцяти діб. Отже, заявлене технічне рішення не випливає явним чином з рівня техніки, що дозволяє зробити висновок про його відповідність критерію винаходу (корисної моделі) - "винахідницький рівень". Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, зокрема до фармакотерапії, а саме до способів корекції антиоксидантної системи організму тварин за умов фумонізинотоксикозу. Заявлений спосіб може бути використаний у ветеринарній медицині, а тому відповідає критерію винаходу (корисної моделі) "промислова придатність". Отже, заявлене технічне рішення є новим, має винахідницький рівень, є промислово придатним, тобто відповідає всім умовам патентоспроможності винаходу (корисної моделі) відповідно до статті 7 розділу II "Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі" №1771-III, 2000. Реалізацію заявленого способу здійснюють у такий спосіб. Тваринам, у яких діагностували отруєння фумонізинотоксикозом, згодовують плоди розторопші плямистої у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу та Хамекотокс у дозі 4 мг/кг корму 1 раз на добу протягом 14 діб. Ефективність заявленого способу та його переваги перед прототипом підтверджені прикладом конкретного виконання. Досліди проведені на білих безпородних щурах-самцях масою тіла 120-170 г, які утримувались у віварії на стандартному раціоні. Моделлю токсичного ураження тварин служила інтоксикація фумонізином у дозі 90 мг на одну тварину. Всі піддослідні тварини були поділені на такі групи: 1- інтактні щури; 2 - тварини, яким вводили фумонізин (внутрішньо-шлунково у дозі 90 мг на одну тварину); 3 - тварини, яким вводили фумонізин, а також Хамекотокс у дозі 4 мг/кг корму 1 раз на добу протягом 14 діб. 4 тварини, яким вводили фумонізин, а також Хамекотокс та плоди розторопші плямистої. Використовували плоди розторопші плямистої, які у розмеленому виді застосовували із їжею у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу протягом 14 діб. Розвиток оксидаційного стресу у щурів, викликаний застосуванням фумонізину, супроводжувався пригніченням активності глутатіонової системи антиоксидантного захисту. Так 2 UA 122203 U у щурів дослідної групи (II) спостерігали зниженням активності глутатіонпероксидази та зниження рівня відновленого глутатіону (таблиця). Таблиця Вміст відновленого глутатіону та глутатіонпероксидазна активність у крові щурів за умов Аумонізинотоксикозу (М ± m, n=10) Доби 2 5 10 Глутатіонпероксидаза, нмоль GSH/хвхмг білка І 0,290±0,012 0,293±0,010 0,281±0,014 0,295±0,012 II 0,295±0,011 0,115±0,010 0,133±0,019 0,135±0,014 III 0,293±0,012 0,291±0,015 0,254±0,017 0,271±0,022 IV 0,291±0,012 0,294±0,017 0,291±0,016 0,296±0,014 Відновлений і мтутатіон, мкмоль/мл І 0,520±0,015 0,525±0,019 0,518±0,011 0,522±0,017 II 0,524±0,017 0,265±0,025 0,255±0,014 0,285±0,014 III 0,522±0,012 0,615±0,033 0,620±0,044 0,613±0,025 IV 0,525±0,014 0,617±0,033 0,663±0,024 0,675±0,023 Групи тварин 5 10 15 До введення фумонізину 14 0,279±0,010 0,147±0,017 0,284±0,011 0,319±0,015 0,530±0,015 0,280±0,020 0,727±0,033 0,770±0,032 Результати досліджень, що наведені в таблиці, вказують, що використання препаратів Хамекотоксу та розторопші плямистої щурам за отруєння фумонізином, сприяли нормалізації показників антиоксидантного захисту. Проте сукупне застосування Хамекотоксу з плодами розторопші плямистої проявляло кращу дію на глутатіонову систему антиоксидантного захисту організму щурів ніж лише Хамекотоксу. Отже, показники крові лікованих щурів, наведені в таблиці свідчать, що за умов отруєння фумонізинотоксикозу, сукупне застосування Хамекотоксу з плодами розторопші плямистої проявляє кращу лікувальну ефективність, нормалізуючи функцію глутатінової системи. Отже, ефективність заявленого способу і його переваги перед відомим способом (прототип) при лікуванні тварин, отруєних фумонізином, підтверджена результатами прикладу конкретного застосування способу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу, який включає пероральне застосування Хамекотоксу у дозі 4 мг/кг корму, який відрізняється тим, що одночасно з Хамекотоксом згодовують плоди розторопші плямистої, які у розмеленому виді застосовують із їжею у дозі 25 мг/кг 1 раз на добу протягом 14 діб. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 36/28, A61K 31/00, A61D 7/00, A61K 131/00

Мітки: тварин, корекції, показників, спосіб, умов, антиоксидантної, системі, фумонізинотоксикозу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122203-sposib-korekci-pokaznikiv-antioksidantno-sistemi-tvarin-za-umov-fumonizinotoksikozu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу</a>

Подібні патенти