Спосіб корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції, що включає базову терапію, який відрізняється тим, що додатково призначається L-аргінін у комбінації з левокарнітином внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл/добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину «Алімба» 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу двотижневим курсом.

Текст

Реферат: Спосіб корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції включає базову терапію. Додатково призначається L-аргінін у комбінації з левокарнітином внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл/добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину «Алімба» 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу двотижневим курсом. UA 122070 U (12) UA 122070 U UA 122070 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сфери медицини, зокрема акушерства і може бути використана для корекції ендотеліальних порушень, які лежать в основі розвитку фетоплацентарної дисфункції. Фетоплацентарна дисфункція - це симптомокомплекс, що супроводжує практично всі ускладнення вагітності. Її частота у пацієнток з прееклампсією складає до 66,3 % [С.Н. Пернаков та співавт., 2004; З.Б. Хоминская та співавт., 2005), з переношуванням вагітності до 36,3 % (О.Г. Федорова, 1997), зі звичним невиношуванням в анамнезі - 24 % (Л.Б. Маркін, 2005), з вірусною і бактеріальною інфекцією - 50-60 % (Г.В. Кожухар, 2003)]. Особливе місце проблема фетоплацентарної дисфункції займає у жінок з багатоплідною вагітністю, під час якої зачасту спостерігається швидке виснаження компенсаторно-пристосувальних механізмів фетоплацентарного комплексу з послідуючим розвитком прееклампсії, невиношування вагітності, затримки росту та дискордантного розвитку плодів. Ступінь і особливості впливу патологічних факторів і станів вагітної на плаценту і плід залежать не тільки від терміну гестації, тривалості впливу, але також і від стану компенсаторно-пристосовних механізмів у фетоплацентарній системі. Незважаючи на достатню вивченість даної проблеми, дотепер не існує єдиної точки зору на особливості патогенезу порушень функціонального стану фетоплацентарного комплексу при різних ускладненнях вагітності, не розроблені єдині методичні підходи до ранньої діагностики, відсутні стандарти обстеження і лікування вагітних з виявленими порушеннями у ранні терміни, лікарі, зачасту, не мають єдиної точки зору на акушерську тактику [Г.В. Бут, 2004; Ю.П. Вдовиченко та ін., 2005]. До теперішнього часу залишається мало вивченою проблема ранньої діагностики фетоплацентарної дисфункції та диференційованого підходу до терапії згідно механізмів патогенезу виникнення даного ускладнення. Розробка сучасних способів ранньої діагностики та диференційованої патогенетично обґрунтованої терапії плацентарної дисфункції на ранніх стадіях гестаційного процесу дозволить зменшити частоту перинатальних ускладнень. Відомі способи профілактики та лікування фетоплацентарної недостатності які полягають в застосуванні терапії, що включає вітаміни, спазмолітини, метаболічні препарати, антиагреганти, імунокоректори та гістамінні засоби. Поряд з комплексною терапією застосовують трансплантацію консервованої плацентарної тканини людини в підшкірну клітковину, локальну декомпресію, гіпербаричну оксигенацію. Однак, нераціональне застосування великої кількості медикаментів, особливо у жінок з вагітністю з обтяженим анамнезом на завжди є ефективним і може привести до ще більших порушень тонких нейро-гуморальних, імунних та коагуляційних механізмів, необхідних для успішного прогресування вагітності та народження здорової дитини. [2, 3, 4]. Найбільш близьким за технічною суттю є спосіб корекції фетоплацентарної недостатності у жінок із звичним не виношуванням вагітності в анамнезі, що включає введення гепарину в добовій дозі 20 000 од. на протязі від 1 до 3 тижнів (пат.38855, UA). Однак таке дозування гепарину часто є причиною алергічних та побічних ускладнень, а це кровотеча та розвиток тромбоцитопеній. [1] В основу способу поставлена задача корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції, асоційованою з вагітністю у жінок, в якому вивчався вплив екзогенного L-аргініну на рівні циркулюючих прогеніторів ендотеліоцитів, що призводить до підвищення рівня вазодиляторів - стабільних метаболітів оксиду азоту (NO) та зниження концентрації потужного вазоконстриктора ендотеліну в сироватці крові в комбінації з левокарнітином, що дозволить попередити розвиток ендотеліальної дисфункції на рівні мікроциркуляторного русла, який є морфологічним субстратом фетоплацентарної недостатності та преклапсії у вагітних групи ризику, що дасть можливість забезпечити клінічну ефективність у профілактиці затримки розвитку плода. Поставлена задача способу корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції, що включає базову терапію, згідно корисної моделі, додатково призначається Lаргінін у комбінації з левокарнітином внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл/добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину "Алімба" 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу двотижневим курсом. L-аргінін та левокарнітин відноситься до класу умовно незамінних, має антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, антиоксидантну, антирадикальну цитопротекторну, дезінтоксикаційну активність, проявляє себе як активний регулятор тканинного обміну і процесів енергозабезпечення в гепатоцитах, відіграє важливу роль в підтриманні гормонального балансу. Левокарнітин є природною речовиною, що бере участь у енергетичному метаболізмі шляхом транспортування довголанцюгових жирних кислот у мітохондрії для їх подальшого 1 UA 122070 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 окислення і утворення енергії. Левокарнітин також бере участь у окисленні трикарбонових кислот у циклі Кребса, стимулює активність ключового ферменту гліколізу піруватдегідрогенази, таким чином, прямо або опосередковано бере участь у більшості енергетичних процесів, його наявність обов'язкова для окислення жирних кислот, амінокислот, вуглеводів та кетонових тіл. Комплекс двох незамінних амінокислот сприяє ендотелій-залежній вазодилятації, усуває порушення процесів мікроциркуляції на рівні фетоплацентарного кровотоку, виводить недоокислені продукти перекисного окислення ліпідів, сприяє усуненню метаболічного ацидозу у плода. Впровадження способу корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції у вагітних групи ризику, який передбачає прийом комплексу двох незамінних амінокислот, дозволяє попередити розвиток ендотеліальної дисфункції на рівні мікроциркуляторного русла, котра є морфологічним субстратом фетоплацентарної недостатності та прееклампсії у вагітних групи ризику. Забезпечує більш повне виведення токсичних речовин з організму, запобігає розвитку неспецифічних морфологічних змін у плаценті, забезпечує нормалізацію інтегративних показників ендогенної інтоксикації, нормалізує динамічну рівновагу між процесами ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту організму вагітної. Забезпечує гормональний гомеостаз. Покращує матково-плацентарний кровотік та процеси метаболізму в плаценті. Препарат сприяє нормалізації росто-вагових коефіцієнтів при фетометрії плода. Забезпечує клінічну ефективність у профілактиці затримки розвитку плода та зниженні рівня перинатальних ускладнень у вагітних групи ризику. Комплекс амінокислот проникає через плацентарний бар'єр, не здійснюючи негативного впливу на плід, тому можливе його застосування під час вагітності. Препарат добре переноситься пацієнтами. Протипоказаннями є підвищена чутливість до препарату, тяжкі порушення функції нирок, гіперхлоремічний ацидоз, застосування калійзберігаючих діуретиків, а також спіронолактону (може сприяти підвищенню рівня концентрації калію в крові). Спосіб здійснюють наступним чином. Тіворель був включений в терапію вагітних з проявами фетоплацентарної дисфункції, що виявлені при ультразвуковій фето-плацентометрії, доплерометрії кровотоку в матковій артерії, артеріях пуповини, середньомозковій артерії та дослідженні гормонопродукуючої функції плаценти. Застосовували препарат внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл (1 мл розчину містить 42 мг аргініну гідрохлориду та 20 мг левокарнітину) на добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл (1 г розчину L-аргініну аспартату) 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину "Алміба" 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу. Курс лікування становив 14 днів. Запропонований нами спосіб апробований на 48 пацієнтках у віці від 24 до 43 років з ознаками фетоплацентарної дисфункції. Оцінка ефективності схеми профілактичного лікування проводилась на основі клініко-лабораторного моніторингу стану вагітної і плода, а також порівняльного аналізу результатів вагітності у обстежуваного контингенту жінок, відмічено покращення показників гормонопродукуючої функції плаценти у 78 %, покращення доплерометричних показників кровотоку у 65 %, відмічено зниження рівня прееклампсії до 12,5 %, кількості передчасних пологів до 8,3 %, у тому числі у вагітних з багатопліддям. Спосіб характеризується наступними прикладами. Приклад 1. Вагітна Г.Н. 32 років, вагітність перша, 14 тижнів, розвинулась шляхом зкастосування допоміжних репродуктивних технологій, дихоріальні, діамніотичні двійнята. Госпіталізована у гінекологічне відділення з ознаками загрози переривання вагітності. За даними ультразвукової фетоплацентометрії спостерігається гіперплазія плаценти без гемодинамічних порушень, при дослідженні гормональної функції фето-плацентарного комплексу спостерігається зниження гормонопродукуючої функції плаценти. Поряд з токолітичною терапією пацієнтці призначено тіворель внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл на добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину "Алміба" 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу. Курс лікування становив 14 днів. У результаті проведеного лікування відмічалось зникнення симптомів загрози переривання вагітності та нормалізація гормонопродукуючої функції плаценти. Пологи без ускладнень через природні пологові шляхи доношеними плодами. Приклад 2. Вагітна П.Д, 28 років, третя вагітність, звичне невиношування в анамнезі. Звернулася у терміні 26 тижнів з симптомами загрози передчасних пологів, ознаками фетоплацентарної дисфункції без гемодинамічних порушень. Вагітній поряд з токолітичною терапією був призначений тіворель внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл на добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину "Алміба" 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу. 2 UA 122070 U 5 10 15 20 25 Курс лікування становив 14 днів. У результаті проведеного лікування відмічалось зникнення симптомів загрози переривання вагітності та нормалізація гормонопродукуючої функції плаценти. Пологи у терміні 38 тижнів через природні пологові шляхи. Позитивний ефект запропонованого способу корекції ендотеліальних порушень під час вагітності з використанням L-аргініну у комбінації з левокарнітином є ефективним способом профілактики та лікування плацентарної дисфункції у вагітних групи ризику, дає змогу профілактики ускладнень вагітності, у тому числі невиношування, прееклампсії, сприяє зниженню перинатальних втрат. Таким чином, включення в комплекс корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції метаболіту широкого спектру дії - препарату тіворель має позитивний клінічний ефект, сприяючи нормалізації показників антиоксидантної системи, а також гормонального гомеостазу ФПК. Патоморфологічне і гістохімічне дослідження плацент виявило значну вираженість компенсаторно-пристосувальних процесів (збільшення кількості термінальних ворсин, синцитіокапілярних мембран, синцитіальних вузликів і бруньок, високу активність лужної фосфатази). Використання препарату L-аргініну у комбінації з левокарнітином в комплексі лікувальнопрофілактичних заходів під час вагітності дозволить зменшити кількість ускладнень вагітності, в тому числі затримки росту плода та невиношування вагітності, дозволить достовірно знизити рівень перинатальної патології. Джерела інформації: 1. Прототип, пат. 38855 UA "Cпociб корекції фетоплацентарної недостатності у жінок із звичним не виношуванням вагітності в анамнезі". 2. Пат. 23986 UA Спосіб лікування фето-плацентарної недостатності та гіпотрофії плода. 3. Пат. 20617 UA Спосіб лікування фетоплацентарної недостатності. 4. Пат. 2149592 RU Спосіб профілактики і лікування плацентарної недостатності. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Спосіб корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції, що включає базову терапію, який відрізняється тим, що додатково призначається L-аргінін у комбінації з левокарнітином внутрішньовенно крапельно в дозі 100 мл/добу протягом 7 днів з подальшим пероральним застосуванням сиропу L-аргініну у дозі 5 мл 3-4 рази на добу та розчин левокарнітину «Алімба» 10 мл (100 мг/мл левокарнітину) перорально 1 раз на добу двотижневим курсом. 35 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/195, A61K 31/00

Мітки: спосіб, порушень, корекції, ендотеліальних, фетоплацентарній, дисфункції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122070-sposib-korekci-endotelialnikh-porushen-pri-fetoplacentarnijj-disfunkci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції</a>

Подібні патенти