Спосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням шляхом призначення базисної терапії та препарату Інеджі, який відрізняється тим, що додатково призначають смолу гуарову Гуарем у дозі 2,5 г 3 рази на добу під час прийому їжі впродовж 4-5 днів із подальшим переходом на 5 г впродовж 2 місяців.

Текст

Реферат: Спосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням шляхом призначення базисної терапії та препарату Інеджі. Додатково призначають смолу гуарову Гуарем у дозі 2,5 г 3 рази на добу під час прийому їжі впродовж 4-5 днів із подальшим переходом на 5 г впродовж 2 місяців. UA 122004 U (12) UA 122004 U UA 122004 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до внутрішньої медицини, гастроентерології та ендокринології, і може бути використана для корекції метаболічних порушень (інсулінорезистентності, дисліпідемії) у пацієнтів із хронічним панкреатитом (ХП) у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) типу 2 в якості лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів, спрямованих на контроль за прогресуванням інсулінорезистентності, атерогенної дисліпідемії, які є чинниками ризику гострих кардіоваскулярних подій, гострих панкреатогенних подій та раку підшлункової залози (ПЗ). Значний ріст захворюваності на ХП, часті рецидиви, тимчасова непрацездатність та інвалідизація хворих визначають соціально-економічну значимість цієї хвороби. Ураження працездатної частини населення, помітне "помолодшення" (середній вік встановлення діагнозу знизився з 50 до 39 років) патології та зростання захворюваності на XII людей молодого віку майже в 4 рази, збільшення на 30,0 % частки жінок, робить його актуальним питанням у роботі сімейного лікаря та терапевта. Частою є сукупність ХП із захворюваннями інших органів та систем, із ожирінням, цукровим діабетом типу 2 тощо. З клінічних і соціальних позицій необхідно враховувати прогресуючий характер ХП, ЦД типу 2, з поступовим наростанням зовнішньосекреторної та ендокринної недостатності ПЗ, стійким диспепсичним та абдомінальним больовим синдромом, часту медикаментозну непереносимість. Зовнішньо- та внутрішньосекреторна панкреатична недостатність, які прогресують мри недостатньо ефективному лікуванні, призводять до важких метаболічних розладів і порушень вуглеводного та ліпідного гомеостазу. Відомо, що патологічні зміни в ПЗ, які виникають на тлі обмінних порушень, так звані дисметаболічні форми ХП, і які найчастіше спостерігаються при ЦД, дисліпідеміях, гіперпаратиреозі часто залишаються поза увагою практичних лікарів і тому діагностуються на пізніх стадіях захворювання. Такі хворі не отримують диференційованої терапії з урахуванням корекції гіперінсулінемії, інсулінорезистентності, ліпідних порушень, які часто і є домінуючими факторами прогресування ХП й наростання функціональної неспроможності ПЗ та розвитку цукрового діабету типу 2. Тому пошук ефективного лікування хворих на ХП із супутнім ЦД типу 2, в тому числі з ожирінням, є важливою науковою та практичною задачею. Найближчий аналог корисної моделі є спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом та ожирінням (Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит за коморбідного перебігу з цукровим діабетом та ожирінням: пат. 111221 Україна. № 201603070; заявл. 25.03.2016; опубл. 10.11.2016, бюл. № 21), в якому призначають комплексне лікування: базисну терапію та додатково до неї лікарський комбінований препарат Інеджі, що містить езетимібу 10 мг та симвастатину 20 мг, по 1 табл. 1 раз на добу ввечері після прийому їжі впродовж 2 місяців, починаючи зі стаціонарного лікування, продовжуючи на амбулаторнополіклінічному етапі. Недоліком найближчого аналога є те, що не враховують, що симвастатин при довготривалому призначенні у 12-19 % пацієнтів із дисліпідеміями викликає вперше виявлений цукровий діабет, тим більше, що при цукровому діабеті буде прогресувати інсулінорезистентність завдяки некомпенсованої гіперглікемії та проявам ліпотоксичності, або буде виникати необхідність у підвищенні дози ін'єкційного інсуліну. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити спосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням шляхом додаткового призначення до комплексного лікування (базисна терапія та препарат Інеджі) смоли гуарової Гуарем. Поставлена задача вирішується тим, що cпосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням шляхом призначення базисної терапії та препарату Інеджі, згідно з корисною моделлю, додатково призначають смолу гуарову Гуарем у дозі 2,5 г 3 рази на добу під час прийому їжі впродовж 4-5 днів із подальшим переходом на 5 г впродовж 2 місяців. Визначення термінів, які використовуються при описі корисної моделі: інсулінорезистентність, дисліпідемія, хронічний панкреатит, цукровий діабет, ожиріння, базисна терапія, езетиміб, симвастатин, препарат Інеджі, смола гуарова Гуарем. Базисна терапія включає в себе дієту, регулятори моторики органів травлення спазмолітики та/або прокінетики, холінолітики (гастроцепін), блокатори Н2-гістамінових рецепторів та/або інгібітори протонної помпи, ферментні засоби, гіпоглікемічні препарати. Оскільки патологічні зміни у ліпідному обміні є незалежним предиктором несприятливого прогнозу в більшості хворих з ожирінням та цукровим діабетом типу 2, а комбінація статинів із езетимібом пригнічує всмоктування в кишечнику ХС і аналогічних йому фітостеролів, призводячи до компенсаторного збільшення активності гідроксиметилглутарил коензиму А 1 UA 122004 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (ГМГ-КоА), то його використання спрямовано на досягнення гіпохолестеринемічного ефекту, але в меншому ступені на прояви інсулінорезистентності. Позитивним у способі-прототипі є те, що езетиміб призначають 1 раз на добу вранці або ввечері, що зручно для комплаєнсу до регулярності використання (оскільки характеризується тривалим періодом напіввиведення (22 год.)). По-друге, поєднання статинів та езетимібу, крім потужного гіпохолестеринемічного ефекту (зниження рівня ХС ЛПНЩ, ТГ, підвищення рівня ХС ЛПВЩ) дає можливість використовувати статини не в таких високих дозах, як при монотерапії. Призначення комбінованого препарату Інеджі для корекції дисліпідемії має переваги, які полягають у подвійному блокуванні абсорбції та синтезу ХС, що клінічно впливає на поліпшення якості життя. Смола гуарова - харчова клітковина, яку одержують з ендосперму насіння Cyamopsis tetragonolobus. Це полісахарид, що утворює з водою в'язкий гель, значно подовжує спорожнення шлунка, а також абсорбцію вуглеводів у тонкому кишечнику. Щодо її цільового призначення пацієнтам із хронічним панкреатитом у поєднанні з ЦД типу 2, то увагу привертає її гіпоглікемізуюча дія завдяки зниження глікемії та концентрацію інсуліну. Тривале використання смоли гуарової знижує рівень цукру крові на 2 ммоль/л від початкового. При цьому зменшується відчуття голоду, що сприятиме обмеженню харчового раціону. Тому поєднання комбінованого препарату Інеджі (який впливає на абсорбційні процеси стосовно ХС та фітостеролів у товстій кишці) з харчовою клітковиною - Гуаремом, який подовжує випорожнення шлунка та абсорбцію вуглеводів у тонкому кишечнику, ефективно впливатиме як на стан вуглеводного, так і ліпідного обміну. Отже, призначення комбінованого препарату Інеджі для корекції дисліпідемії та Гуарему для корекції показників вуглеводного обміну має переваги, які полягають у потрійному блокуванні абсорбції та синтезу ХС, дають змогу знижувати не тільки рівень ХС ЛПНЩ до 50 % і впливати на джерела утворення ХС (кишковий епітелій та гепатоцити), але й знижують показники глюкози, інсуліну, поліпшують моторику кишечнику (що сприяє зменшенню маси тіла), тому пропонується його застосування при поєднанні ХП із цукровим діабетом та ожирінням, оскільки у більшості випадків призначення статинів є недостатньо ефективним для досягненні цільових рівнів гіперглікемії та дисліпідемії. Корисна модель здійснюється наступним чином. Одночасно із базисною терапією додатково призначають препарат Інеджі, що містить фіксовану комбінацією езетимібу і симвастатину (е/с) в одній таблетці у дозі езетимібу 10 мг та симвастатину 20 мг. Препарат призначають по 1 табл. 1 раз на добу ввечері після прийому їжі впродовж 2 місяців. Поряд із цим призначають смолу гуарову Гуарем у дозі 2,5 г 3 рази на добу під час прийому їжі впродовж 4-5 днів із подальшим переходом на 5 г впродовж 2 місяців (вміст пакетику змішують в стакані з рідиною: вода, сік, молоко). Приклад практичного використання корисної моделі. Дослідження були проведені у 35 пацієнтів, які страждали на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом типу 2, серед них було 17 (42,8 %) жінок та 18 (52,2 %) чоловіків у віці від 45 до 61 рік, середній вік хворих складав 52 роки. Хворих розподілили на дві групи: основну (20 хв.) та порівняння (15 хв.). Основну групу хворих лікували за способом, що заявляється, а групу порівняння – за способом-прототипом. Обстеження проводили згідно наказу МОЗ України № 638 від 10.09.2014 враховуючи клінічну симптоматику хронічного панкреатиту, тяжкість цукрового діабету та ожиріння (наказ МОЗ України № 1118 від 21.12.2012 p.). Щоб довести ефективність та безпечність запропонованої терапії обстеження проводили двічі: в перший та останній день лікування. Дослідження показали, що лікування ХП у сукупності з цукровим діабетом типу 2 за способом, що заявляється, ефективніше ніж за прототипом. Так, у першу чергу показники якості життя поліпшилися у хворих основної групи у 18 (90 %) осіб основної групи і у 10 (66,6 %) групи порівняння. Стали мінімальними прояви больового, диспепсичного синдрому у 18 (95 %) осіб основної групи та 10 (50 %) групи порівняння. Індекс маси тіла та обвід талії зменшився на 38 %, 42 % у пацієнтів основної групи та 23 % і 29 % хворих контрольної групи. В основній групі відбулося значиме зменшення показників оксидативного стресу (малонового альдегіду - на 17,2 %,) і відновлення системи антиоксидантного захисту (відновлений глутатіон, глутатіону-S-трансферази та глутіонпероксидази) - у 52 %, 47,6 %, хворих відповідно, зменшувалася гіперглікемія, дисліпідемія, що дозволило зробити висновок про ефективність способу, що заявляється. Показники ліпідограм при включенні до курсового лікування препаратом Інеджі разом із смолою гуаровою значно поліпшились порівняно з групою хворих, де лікування проводили за прототипом. Про це засвідчують наступні показники: рівень загального холестерину зменшився 2 UA 122004 U 5 10 15 20 у зв'язку з лікуванням способом, що заявляється, на 49 %, порівняно з 28 % при стандартній терапії, ліпопротеїнів низької щільності - на 21 % та 17 %, тригліцеридів - на 21 % і 16 % відповідно. Показник ліпопротеїдів високої щільності збільшився на 35 % у хворих основної групи та на 22 % у пацієнтів, яким лікування проводилося способом-прототипом. Коефіцієнт атерогенності зменшився на 82 % у хворих, у лікування яких було включено Інеджі у поєднанні з і смолою гуаровою порівняно із пацієнтами, які лікувалися за способом-прототипом, де показник зменшився на 41 %. Оцінюючи показники вуглеводного обміну у динаміці проведеного лікування, було виявлено, що рівень глюкози зменшився на 24 % у пацієнтів основної групи та 15 % у пацієнтів контрольної групи, імунореактивного інсуліну - на 36 % і 27 % відповідно, індексу HOMA-IR на 34 % та 21 % відповідно. Технічний результат. Запропонований спосіб дозволяє ефективно проводити корекцію інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням, сприяє значному поліпшенню клінічного перебігу поліморбідності патологій, покращенню показників якості життя (фізичного функціонування, рольового фізичного функціонування, загального здоров'я, життєздатності, соціального функціонування, рольового емоційного функціонування, психічного здоров'я, зменшення інтенсивності болю), зменшенню гіперглікемії, дисліпідемії, що попереджує прогресування і обтяження перебігу, зменшує частоту рецидивів, ускладнень, інвалідизацію та економічні витрати, зменшенню показників оксидативного стресу (малоновий альдегід), відновленню системи антиоксидантного захисту, тобто контролює прояви хронічного оксидативного стресу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням шляхом призначення базисної терапії та препарату Інеджі, який відрізняється тим, що додатково призначають смолу гуарову Гуарем у дозі 2,5 г 3 рази на добу під час прийому їжі впродовж 4-5 днів із подальшим переходом на 5 г впродовж 2 місяців. 30 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 36/00

Мітки: хронічному, цукровим, коморбідності, діабетом, ожирінням, панкреатиті, дисліпідемії, спосіб, інсулінорезистентності, корекції, типу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-122004-sposib-korekci-insulinorezistentnosti-ta-dislipidemi-pri-khronichnomu-pankreatiti-za-komorbidnosti-z-cukrovim-diabetom-tipu-2-ta-ozhirinnyam.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції інсулінорезистентності та дисліпідемії при хронічному панкреатиті за коморбідності з цукровим діабетом типу 2 та ожирінням</a>

Подібні патенти