Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка активного сушіння зерна, що містить бункер для розміщення зерна та систему вентилювання зерна в складі пристрою примусового вентилювання зерна, повітропроводу для подання гарячого повітря до зерна та джерела тепла, яка відрізняється тим, що система вентилювання зерна виконана замкнутою, причому вона додатково оснащена осушувачем повітря у вигляді встановлених послідовно в одному корпусі випарника та конденсатора, причому випарник встановлений першим на шляху руху повітря, що збагачене вологою, та оснащений пристроєм видалення з системи вентилювання зерна конденсату.

2. Установка активного сушіння зерна за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій примусового вентилювання зерна виконаний з можливістю реверса і встановлений між випарником та конденсатором, а пристрій видалення з системи вентилювання зерна конденсату виконаний у вигляді ємності з можливістю періодичного видалення конденсату, що зібрався.

Текст

Реферат: Установка активного сушіння зерна містить бункер для розміщення зерна та систему вентилювання зерна в складі пристрою примусового вентилювання зерна, повітропроводу для подання гарячого повітря до зерна та джерела тепла. Система вентилювання зерна виконана замкнутою та додатково оснащена осушувачем повітря у вигляді встановлених послідовно в одному корпусі випарника та конденсатора. Випарник встановлений першим на шляху руху повітря, що збагачене вологою, та оснащений пристроєм видалення з системи вентилювання зерна конденсату. Пристрій примусового вентилювання зерна виконаний з можливістю реверса і встановлений між випарником та конденсатором. Пристрій видалення з системи вентилювання зерна конденсату виконаний у вигляді ємності з можливістю періодичного видалення конденсату, що зібрався. UA 121963 U (12) UA 121963 U UA 121963 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільськогосподарського виробництва, зокрема сушіння насіння і зерна (продовольчого і фуражного). Відомий вентильований бункер, що містить бункер для розміщення зерна та систему вентилювання зерна в складі пристрою примусового вентилювання зерна, повітропроводу для подання гарячого повітря до зерна та джерела тепла, причому в бункері виконані отвори, що оснащують рух повітря з внутрішнього простору бункера назовні і далі в навколишнє середовище (див. Мельник Б.Е. Активное вентилирование зерна: Справочник. - М.: Агропромиздат, 1986, с. 108-109). Однак, при експлуатуванні цього вентильованого бункера відпрацьоване повітря (нагріте та збагачене вологою) видаляється назовні, що обумовлює значні енергетичні витрати та в кінцевому стані погіршує економічні показники ведення господарської діяльності по зберіганню зерна. Задачею корисної моделі є створення установки активного сушіння зерна, що оснащує зменшення енергетичних витрат і в кінцевому підсумку покращує економічні показники ведення господарської діяльності по зберіганню зерна. Поставлена задача вирішується тим, що в установці активного сушіння зерна, що містить бункер для розміщення зерна та систему вентилювання зерна в складі пристрою примусового вентилювання зерна, повітропроводу для подання гарячого повітря до зерна та джерела тепла, згідно з корисною моделлю система вентилювання зерна виконана замкнутою, причому вона додатково оснащена осушувачем повітря у вигляді встановлених послідовно в одному корпусі випарника та конденсатора, причому випарник встановлений першим на шляху руху повітря, що збагачене вологою, та оснащений пристроєм видалення з системи вентилювання зерна конденсату. При цьому пристрій примусового вентилювання зерна може бути виконаний з можливістю реверса і встановлений між випарником та конденсатором, а пристрій видалення з системи вентилювання зерна конденсату - у вигляді ємності з можливістю періодичного видалення конденсату, що зібрався. Виконання системи вентилювання зерна замкнутою, причому додаткове оснащення її осушувачем повітря у вигляді встановлених послідовно в одному корпусі випарника та конденсатора, причому встановлення випарника першим на шляху руху повітря, що збагачене вологою, та оснащення пристроєм видалення з системи вентилювання зерна конденсату дозволяє не витрачати додаткову енергію на постійне нагрівання повітря, за допомогою якого проводиться процес сушіння, що оснащує зменшення енергетичних витрат в процесі сушіння зерна і в кінцевому підсумку покращує економічні показники ведення господарської діяльності по зберіганню зерна. Використання пропонованої установки активного сушіння зерна дозволяє оснащити наступний технічний результат: - оснащується зменшення енергетичних витрат в процесі сушіння зерна. Крім того: - з'являється можливість оснащення частини потреб виробництва в технологічній воді за рахунок зібраного конденсату; - покращуються економічні показники ведення господарської діяльності по зберіганню зерна на с/г підприємстві; - підвищується культура виробництва на підприємстві. На кресленні зображена установка активного сушіння зерна, що пропонується. Установка активного сушіння зерна містить бункер 1 для розміщення зерна та систему вентилювання зерна в складі пристрою примусового вентилювання зерна 2, повітропроводу 3 для подання та відведення гарячого повітря до зерна, джерела тепла 4 та осушувача повітря, причому вони об'єднані в замкнуту систему. Осушувач повітря виконаний у вигляді встановлених послідовно в одному корпусі випарника 5 та конденсатора 6, причому випарник 5 встановлений першим на шляху руху повітря, що збагачене вологою після виходу із бункера 1, та оснащений пристроєм 7 видалення з системи вентилювання зерна конденсату. Пристрій примусового вентилювання зерна 2 виконаний з можливістю реверсу і встановлений між випарником 5 та конденсатором 6, а пристрій 7 видалення з системи вентилювання зерна конденсату виконаний у вигляді ємності з можливістю періодичного видалення конденсату, що зібрався, за допомогою, наприклад, вентиля (на кресленні не показаний). В повітропроводі 3 виконане вікно 8 для сполучення останнього з атмосферою. Установка активного сушіння зерна працює наступним чином. Бункер 1 заповнюють зерном, яке підлягає сушінню. В залежності від вмісту вологи здійснюють декілька режимів сушіння. 1 UA 121963 U 5 10 15 Наприклад, якщо волога зерна перевищує 20 %, проводять сушіння зерна тільки під дією пристрою примусового вентилювання зерна 2. При цьому вікно 8 відкрите. Насичене вологою повітря видаляють через вікно 8, а повітропровід 3 залишається не використаним. Якщо волога зерна 20 % і менше. В цьому разі вікно 8 закривають. Циркулювання повітря оснащує пристрій примусового вентилювання зерна 2. Рух повітря здійснюється відповідно до стрілок, що вказані на графічних матеріалах. При цьому повітря проходить через джерело тепла 4, товщу зерна зсередини бункера 1 назовні, насичене вологою повітря потрапляє в повітропровід 3, проходить через випарник 5. На останньому більша частина вологи, що містить повітря, конденсується і потрапляє в пристрій 7, звідки періодично видаляється, а повітря охолоджується. Осушене повітря нагрівається при проходженні через конденсатор 6 і знову потрапляє в бункер 1. Цикл сушіння повторюється. Енергія, що використовується на охолодження повітря на випарнику 5 передається повітрю в зворотному напрямку на конденсаторі 6. Джерело тепла 4 після декількох циклів проходження повітря вимикають. В разі перевищення допустимих показників температури зерна в бункері 1 може бути проведений цикл охолодження. Для цього рух повітря спрямовують в зворотному напрямку під дією пристрою примусового вентилювання зерна 2 при відключеному джерелі тепла 4. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 30 1. Установка активного сушіння зерна, що містить бункер для розміщення зерна та систему вентилювання зерна в складі пристрою примусового вентилювання зерна, повітропроводу для подання гарячого повітря до зерна та джерела тепла, яка відрізняється тим, що система вентилювання зерна виконана замкнутою, причому вона додатково оснащена осушувачем повітря у вигляді встановлених послідовно в одному корпусі випарника та конденсатора, причому випарник встановлений першим на шляху руху повітря, що збагачене вологою, та оснащений пристроєм видалення з системи вентилювання зерна конденсату. 2. Установка активного сушіння зерна за п. 1, яка відрізняється тим, що пристрій примусового вентилювання зерна виконаний з можливістю реверса і встановлений між випарником та конденсатором, а пристрій видалення з системи вентилювання зерна конденсату виконаний у вигляді ємності з можливістю періодичного видалення конденсату, що зібрався. 2 UA 121963 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: F26B 9/06

Мітки: зерна, активного, сушіння, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-121963-ustanovka-aktivnogo-sushinnya-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка активного сушіння зерна</a>

Подібні патенти