Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм голки швейної машини, що містить голку, головний вал, кривошип, закріплений на головному валу та з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою шатуна, нижня головка якого з'єднана іншою обертовою парою з повідком, з'єднаним з голководом та з повзуном, встановленим в напрямну, що закріплена в корпусі, який відрізняється тим, що оснащений валом, циліндричною зубчастою передачею з ведучим та веденим колесами, ведуче колесо закріплене на головному валу, а ведене - на валу, додатковим кривошипом та додатковим шатуном з верхньою і нижньою головками, при цьому додатковий кривошип з'єднаний додатковою обертовою кінематичною парою з верхньою головкою додаткового шатуна, а його нижня головка з'єднана іншою додатковою обертовою парою з повзуном.

Текст

Реферат: Механізм голки швейної машини містить голку, головний вал, кривошип, закріплений на головному валу та з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою шатуна, нижня головка якого з'єднана іншою обертовою парою з повідком, з'єднаним з голководом та з повзуном, встановленим в напрямну, що закріплена в корпусі. Він оснащений валом, циліндричною зубчастою передачею з ведучим та веденим колесами, ведуче колесо закріплене на головному валу, а ведене - на валу, додатковим кривошипом та додатковим шатуном з верхньою і нижньою головками, при цьому додатковий кривошип з'єднаний додатковою обертовою кінематичною парою з верхньою головкою додаткового шатуна, а його нижня головка з'єднана іншою додатковою обертовою парою з повзуном. UA 121674 U (54) МЕХАНІЗМ ГОЛКИ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ UA 121674 U UA 121674 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до швейного машинобудування, зокрема до механізму голки швейної машини. Відомий механізм голки швейної машини [Патент України на корисну модель № 40980, МПК: D05B 3/02, 2009 p.], що містить кривошип, закріплений на головному валу і з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою шатуна, нижня головка якого з'єднана другою обертовою парою з повідком, закріпленим на голководі, повзун, з'єднаний з пальцем і напрямною, виконаною у вигляді наскрізного прорізу в корпусі машини, рамку, з'єднану з голководом і корпусом машини та кулісу-коромисло, виконану суцільно з пальцем і з'єднану поступальною кінематичною парою з нижньою головкою шатуна, а повзун закріплений в ній з можливістю регулювання. Такий механізм має значні навантаження на кінематичні пари та, як наслідок, збільшення питомого тиску на елементи кінематичних пар, що призводить до зменшення довговічності роботи механізму. Відомий також механізм голки швейної машини [Пищиков В.О., Орловський Б.В. "Проектування швейних машин" К. Видавничо-поліграфічний дім "Формат", 2007. - 320 с.], що містить голку, головний вал, кривошип, закріплений на головному валу та з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою шатуна, нижня головка якого з'єднана іншою обертовою парою з повідком, з'єднаним з голководом та з повзуном, встановленим в напрямну, що закріплена в корпусі. Такий механізм має значні навантаження на кінематичні пари та, як наслідок, збільшення питомого тиску на елементи кінематичних пар, що призводить до зменшення довговічності його роботи. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм голки швейної машини, в якому шляхом введення нових елементів та їх зв'язків, досягалося б підвищення довговічності його роботи. Поставлена задача вирішується тим, що механізм голки швейної машини, що містить голку, головний вал, кривошип, закріплений на головному валу та з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою шатуна, нижня головка якого з'єднана іншою обертовою парою з повідком, з'єднаним з голководом та з повзуном, встановленим в напрямну, що закріплена в корпусі, згідно з корисною моделлю, оснащений валом, циліндричною зубчастою передачею з ведучим та веденим колесами, ведуче колесо закріплене на головному валу, а ведене - на валу, додатковим кривошипом та додатковим шатуном з верхньою і нижньою головками, при цьому додатковий кривошип з'єднаний додатковою обертовою кінематичною парою з верхньою головкою додаткового шатуна, а його нижня головка з'єднана іншою додатковою обертовою парою з повзуном. Оснащення механізму валом, циліндричною зубчастою передачею з ведучим і веденим колесами, в якій ведуче колесо закріплене на головному валу, а ведене - на валу, додатковим кривошипом та додатковим шатуном з верхньою і нижньою головками, зменшує питомий тиск на елементи кінематичних пар за рахунок розгалуження технологічного зусилля за двома напрямками, що в свою чергу підвищує довговічність роботи механізму. Корисна модель представлена на кресленнях, де: фіг. 1 - просторова кінематична схема механізму голки швейної машини, фіг. 2 - плоска кінематична схема механізму голки швейної машини. Механізм голки швейної машини містить голку 1, головний вал 2, кривошип 3, закріплений на головному валу 2 та з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою 4 шатуна, нижня головка 5 якого з'єднана іншою обертовою парою з повідком 6, з'єднаним з голководом 7 та з повзуном 8, встановленим в напрямну 9, що закріплена в корпусі машини, циліндричну зубчасту передачу, що містить ведуче колесо 10, закріплене на головному валу 2 та ведене колесо 11, закріплене на валу 12, додатковий шатунз верхньою 13 і нижньою 14 головками та додатковий кривошип 15, з'єднаний додатковою обертовою кінематичною парою з верхньою головкою 13 додаткового шатуна, а його нижня головка 14 з'єднана іншою додатковою обертовою парою з повзуном 8. Механізм голки швейної машини працює наступним чином. Обертовий рух від головного вала 2 через циліндричну зубчату передачу передається на кривошип 3 та додатковий кривошип 15, що мають різний напрямок обертального руху. Від кривошипу 3 та додаткового кривошипу 15, через шатун з верхньою 4 і нижньою 5 головками та додатковий шатун з верхньою 13 і нижньою 14 головками, рух передається на голковід 7. З іншого боку шатун та додатковий шатун передають рух повзуну 8, що рухається по напрямній 9, розташованій в корпусі машини. 1 UA 121674 U Використання такого механізму голки в швейних машинах забезпечить зменшення питомого тиску на елементи кінематичних пар за рахунок розгалуження технологічного зусилля за двома напрямками, що дозволить підвищити довговічність роботи механізму. 5 10 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Механізм голки швейної машини, що містить голку, головний вал, кривошип, закріплений на головному валу та з'єднаний обертовою кінематичною парою з верхньою головкою шатуна, нижня головка якого з'єднана іншою обертовою парою з повідком, з'єднаним з голководом та з повзуном, встановленим в напрямну, що закріплена в корпусі, який відрізняється тим, що оснащений валом, циліндричною зубчастою передачею з ведучим та веденим колесами, ведуче колесо закріплене на головному валу, а ведене - на валу, додатковим кривошипом та додатковим шатуном з верхньою і нижньою головками, при цьому додатковий кривошип з'єднаний додатковою обертовою кінематичною парою з верхньою головкою додаткового шатуна, а його нижня головка з'єднана іншою додатковою обертовою парою з повзуном. 2 UA 121674 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D05B 3/02

Мітки: швейної, голки, механізм, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-121674-mekhanizm-golki-shvejjno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм голки швейної машини</a>

Подібні патенти