Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Дозатор, що містить ротор з утвореними на його боковій поверхні комірками та розміщеною в кожній комірці перегородкою, що розділяє відповідну комірку на відкриту й закриту частини, який відрізняється тим, що кожну комірку виконано з щонайменше однією боковою стороною у формі круглого циліндра, при цьому відповідну перегородку виконано у вигляді жорсткої прямокутної пластини та встановлено з можливістю її повороту в діаметральному напрямку.

2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що кожну комірку в поперечному перерізі виконано у вигляді трикутника Рьоло, при цьому ширина пластин не перевищує ширину зазначеного трикутника.

Текст

Реферат: UA 121577 U UA 121577 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пропонована корисна модель належить до пристроїв для дозування сипких матеріалів і може бути застосована в хімічній, харчовій і полімерпереробній галузях промисловості, а також у сільському господарстві для дозування порошкоподібних, гранульованих і зернистих матеріалів. Відомий дозатор, що містить ротор з утвореними на його боковій поверхні комірками [Мікульонок І.О. Механічні, гідромеханічні і масообмінні процеси та обладнання хімічної технології. - К.: НТУУ "КПІ", 2014. - С. 42, рис. 1.29, ж]. Недоліком цього пристрою є неможливість регулювання корисного об'єму комірок, що звужує технологічні можливості дозатора. Найбільш близьким до пропонованої корисної моделі є дозатор, що містить ротор з утвореними на його боковій поверхні комірками та розміщеною в кожній комірці перегородкою, що розділяє відповідну комірку на відкриту й закриту частини, при цьому кожну перегородку виконано гнучкою з можливістю зміни об'єму відкритої й закритої частин кожної з комірок [а. с. СРСР № 883659, МПК G01F 11/00, опубл. 23.11.1981]. Зазначене технічне рішення, на відміну від аналога, що розглянуто, завдяки можливості регулювання співвідношення об'ємів відкритої й закритої частин кожної з комірок розширює технологічні можливості дозатора. Проте виконання перегородок гнучкими в разі їх неконтрольованої деформації знижує надійність дозатора. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити дозатор, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує стабільність регульованого об'єму відкритих частин комірок під час роботи дозатора, а отже і його високу надійність. Поставлена задача вирішується тим, що в дозаторі, що містить ротор з утвореними на його боковій поверхні комірками та розміщеною в кожній комірці перегородкою, яка розділяє відповідну комірку на відкриту й закриту частини, згідно з пропонованою корисною моделлю, новим є те, що кожну комірку виконано з щонайменше однією боковою стороною у формі круглого циліндра, при цьому відповідну перегородку виконано у вигляді жорсткої прямокутної пластини та встановлено з можливістю її повороту в діаметральному напрямку. У найприйнятнішому прикладі виконання дозаторі кожну комірку в поперечному перерізі виконано у вигляді трикутника Рьоло, при цьому ширина пластин не перевищує ширину зазначеного трикутника. Виконання кожної комірки з щонайменше однією боковою стороною у формі круглого циліндра, а відповідної перегородки у вигляді жорсткої прямокутної пластини та встановлення її з можливістю її повороту в діаметральному напрямку дає змогу поворотом перегородок регулювати співвідношення об'ємів відкритих і закритих частин комірок, а отже і продуктивності дозатора за умови сталої частоти обертання ротора. При цьому виконання перегородок у вигляді жорстких пластин забезпечує стабільність об'ємів відкритих і закритих частин комірок під час роботи дозатора. Виконання кожної комірки в поперечному перерізі у вигляді трикутника Рьоло (трикутника сталої ширини) за умови виготовлення кожної пластини завширшки, що відповідає ширині комірки, дає змогу регулювати об'єми відкритих і закритих частин комірок поворотом пластин навколо її сторони, що розташована у вершині відповідної западини. У разі же виконання пластин завширшки менше за ширину комірки регулювання об'ємів відкритих і закритих частин комірок досягають змінюванням кута нахилу пластин у комірках. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - на Фіг. 1 - поперечний переріз дозатора за п. 1 формули; - на Фіг. 2 - поперечний переріз дозатора за п. 2 формули, приклад виконання пластин завширшки, що відповідає ширині комірки; - на Фіг. 3 - поперечний переріз дозатора за п. 2 формули, приклад виконання пластин завширшки менше за ширину комірки. Дозатор містить ротор 1 з утвореними на його боковій поверхні 2 комірками 3 та розміщеною в кожній комірці перегородкою 4, що розділяє відповідну комірку на відкриту 5 і закриту 6 частини. Кожну комірку 3 виконано з щонайменше однією боковою стороною 7 у формі круглого циліндра, при цьому відповідну перегородку 4 виконано у вигляді жорсткої прямокутної пластини та встановлено з можливістю її повороту в діаметральному напрямку (Фіг. 1-3). При цьому кожну комірку 4 у поперечному перерізі може бути виконано у вигляді трикутника Рьоло, а ширина b пластин 4 не перевищує ширини В зазначеного трикутника (див. Фіг. 2, 3). Дозатор працює в такий спосіб. Залежно від потрібної продуктивності дозатора пластини 4 відповідним чином встановлюють у комірках 3 (поворотом пластин 4 навколо однієї з її сторін - див. Фіг. 1, 2) або змінюванням кута нахилу пластин 4 у комірках 3 (див. Фіг. 3). Після цього вмикають привод 1 UA 121577 U 5 обертання ротора 1. Під час обертання ротора 1 сипкий матеріал заповнює відкриті частини 5 комірок 3, що знаходяться у верхній частині ротора 1, а одночасно матеріал висипається з комірок 3, що перебувають у нижній частині ротора 1. За необхідності змінювання продуктивності дозатора (передусім за умови сталої частоти обертання ротора 1) відповідним чином змінюють положення пластин 4 у комірках 3. Пропонована корисна модель нескладна у виготовленні та експлуатації й забезпечує ефективне регулювання продуктивності дозатора. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 1. Дозатор, що містить ротор з утвореними на його боковій поверхні комірками та розміщеною в кожній комірці перегородкою, що розділяє відповідну комірку на відкриту й закриту частини, який відрізняється тим, що кожну комірку виконано з щонайменше однією боковою стороною у формі круглого циліндра, при цьому відповідну перегородку виконано у вигляді жорсткої прямокутної пластини та встановлено з можливістю її повороту в діаметральному напрямку. 2. Дозатор за п. 1, який відрізняється тим, що кожну комірку в поперечному перерізі виконано у вигляді трикутника Рьоло, при цьому ширина пластин не перевищує ширину зазначеного трикутника. 2 UA 121577 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G01F 11/00

Мітки: дозатор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-121577-dozator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дозатор</a>

Подібні патенти