Спосіб репозиції відламка голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб репозиції відламка голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини, що включає створення оперативного доступу до лінії перелому, який відрізняється тим, що оперативний доступ здійснюють в ділянці кута нижньої щелепи з відсіканням сухожилля жувального м'яза, в латеральний крилоподібний м'яз попереду від зміщеного відламка голівки нижньої щелепи вводять 5-10 мл розчину анестетику, після чого проводять репозицію малого відламка та остеосинтез нижньої щелепи.

Текст

Реферат: Спосіб репозиції відламка голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини включає створення оперативного доступу до лінії перелому. Оперативний доступ здійснюють в ділянці кута нижньої щелепи з відсіканням сухожилля жувального м'яза, в латеральний крилоподібний м'яз попереду від зміщеного відламка голівки нижньої щелепи вводять 5-10 мл розчину анестетику, після чого проводять репозицію малого відламка та остеосинтез нижньої щелепи. UA 120768 U (54) СПОСІБ РЕПОЗИЦІЇ ВІДЛАМКА ГОЛІВКИ ВИРОСТКОВОГО ВІДРОСТКА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ З ВИВИХОМ ДОПЕРЕДУ-ДОСЕРЕДИНИ UA 120768 U UA 120768 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії, особливостей проведення реконструктивно-відновних операцій при травмах кісток лицевого черепа. В наш час травматичні пошкодження кісток лицевого скелета є розповсюдженим явищем як за причиною пошкодження, так і за локалізацією лінії перелому. Переломи виросткового відростка нижньої щелепи, як правило, трапляються в комбінації з пошкодженнями тіла та кута нижньої щелепи та супроводжуються зміщенням або вивихом малого відламка із суглобової ямки, відповідно, зменшенням висоти гілки нижньої щелепи, пошкодженням структур скроневонижньощелепного суглоба [1, 2, 3]. Відомий спосіб репозиції малого відламка виросткового відростка нижньої щелепи [4], що вибраний як прототип, здійснюють шляхом створення оперативного доступу до лінії перелому під виличною дугою, зміщенням великого відламка донизу, а малого - назовні захватом його за задній край до відновлення анатомічної форми щелепи та нормалізації прикусу. Даний спосіб дозволяє досягти точного співставлення уламків, створює оптимальні умови для загоєння рани, знижує ризик виникнення післяопераційних ускладнень, забезпечує можливість раннього функціонального навантаження. Недоліком цього способу є технічна складність в проведенні наступних етапів хірургічного лікування - фіксації уламків із застосуванням різних методик остеосинтезу, високий ризик пошкодження анатомічних структур привушно-жувальної ділянки, неможливість використання при переломах, особливо застарілих, з вивихом малого відламка виросткового відростка нижньої щелепи. Оперативне лікування переломів виросткових відростків нижньої щелепи має певні складнощі при співставленні відламків щелепи в правильне анатомічне та функціональне положення, зокрема малого відламка внаслідок запальної контрактури латерального крилоподібного м'яза, забезпечення їх надійною фіксацією не тільки за рахунок міжщелепного шинування, а й в ділянці лінії перелому шляхом проведенням металоостеосинтезу. В основу корисної моделі поставлена задача розробка способу репозиції відламку голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини шляхом створення оперативного доступу в ділянці кута нижньої щелепи та остеосинтезу з попереднім введенням анестетику та репозицією відламка, що дозволяє забезпечити оптимальне співставлення відламків, їх надійну внутрішню фіксацію та зменшити відсоток післяопераційних ускладнень. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб репозиції відламка голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини включає створення оперативного доступу до лінії перелому і, згідно з корисною моделлю, оперативний доступ здійснюють в ділянці кута нижньої щелепи з відсіканням сухожилля жувального м'яза, в латеральний крилоподібний м'яз попереду від зміщеного відламка голівки нижньої щелепи вводять 5-10 мл розчину анестетику, після чого проводять репозицію малого відламка та остеосинтез нижньої щелепи. Суть корисної моделі пояснюють креслення. На фіг. 1 показано анатомічний макропрепарат голови людини, привушно-жувальна ділянка; на фіг. 2 представлено, як приклад, фото ортопантомограми пацієнтки Р. після операції металоостеосинтезу при переломах виросткових відростків нижньої щелепи. Спосіб здійснюють наступним чином. Оперативний доступ створюють в ділянці кута нижньої щелепи, скелетують зовнішню поверхню гілки щелепи з відсіканням сухожилля жувального м'яза, знаходять лінію перелому. Після проведення вертикальної остеотомії гілки нижньої щелепи, з метою полегшення репозиції малого відламка, в нижній пучок 1 (фіг. 1) латерального крилоподібного м'яза вводять 5-10 мл розчину анестетику. Ін'єкція розчину анестетику забезпечує медикаментозну (зменшення місцевої кровотечі, релаксація м'яза) та механічну (подовження м'язових волокон за рахунок гідродинамічної дії розчину анестетику) дію на міофібрили латерального крилоподібного м'яза. Через 2-3 хвилини за допомогою лопатки Буяльського та затиску Кохера зміщують малий відламок 2 (з одного боку) та другий відламок 3 (фіг. 2) в правильне анатомічне положення. Після цього проводять остеосинтез спицею Кіршнера та фіксацію мініпластинами, ушивають рану та встановлюють стрічковий дренаж. Приклад конкректного виконання. Пацієнтка P., 1993 р.н. в порядку самозвернення була госпіталізована до щелепно-лицевого відділення Київської міської клінічної лікарні № 12 у зв'язку з отриманою травмою 7 днів тому (падіння з велосипеда), клінічний діагноз "Травматичний двосторонній перелом виросткових відростків та нижньої щелепи в ділянці підборіддя". За даними комп'ютерної томографії з 3D реконструкцією та ортопантомограми 1 UA 120768 U 5 10 15 20 виявлений перелом з вивихом малих відламків виросткових відростків зі зміщенням допереду та медіально в ділянку вирізки нижньої щелепи. Після створення піднижньощелепного оперативного доступу з обох сторін, було скелетовано зовнішні поверхні гілок нижньої щелепи з відсіканням сухожилля жувального м'яза, знайдено лінію перелому. Проведено двосторонню вертикальну остеотомію гілок нижньої щелепи, виконано ін'єкцію 8 мл розчину анестетику в нижній пучок 1 (фіг. 1) латерального крилоподібного м'яза, репоновано відламки 2, 3 (фіг. 2) в правильне положення. Проведено металоостеосинтез нижньої щелепи спицями Кіршнера та титановими міні-пластинами. Рана ушита, дренована. Післяопераційний період - без ускладнень. Джерела інформації: 1. R. Valiati, D. Ibrahim, M.E. Requia Abreu, C. Heitz, R.Oliveira, R.M. Pagnoncelli. The treatment of condylar fractures: to open or not to open? A critical review of this controversy. Int J Med Sci., 2008. - 5(6). P. 313-318. 2. Koostra J.H. Dynamics of human masticatory system / J. H. Koostra // Crit Rev Oral Biol Med. 2002. - Vol. 13. - P. 366-376. 3. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: У 2 т. - Т. 2 / В.О. Маланчук, І.П. Логвиненко, Т.О. Маланчук та ін. - К.: ЛОГОС, 2011. - 672 с. 4. Пат. № 34211 Україна, МПК (2010) А61 В17/24. Спосіб репозиції зміщеного досередини малого відламку під час перелому суглобового відростку нижньої щелепи / І.М. МатросТаранець; заяви. Донецький державний медичний університет імені М. Горького. - Заявка № 99063321; заявл. 15.06.99; опубл. 15.02.01; Бюл. № 1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 Спосіб репозиції відламка голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини, що включає створення оперативного доступу до лінії перелому, який відрізняється тим, що оперативний доступ здійснюють в ділянці кута нижньої щелепи з відсіканням сухожилля жувального м'яза, в латеральний крилоподібний м'яз попереду від зміщеного відламка голівки нижньої щелепи вводять 5-10 мл розчину анестетику, після чого проводять репозицію малого відламка та остеосинтез нижньої щелепи. 2 UA 120768 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: щелепи, виросткового, допереду-досередини, відламка, репозиції, вивихом, відростка, нижньої, голівки, переломах, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120768-sposib-repozici-vidlamka-golivki-virostkovogo-vidrostka-nizhno-shhelepi-pri-perelomakh-z-vivikhom-doperedu-doseredini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб репозиції відламка голівки виросткового відростка нижньої щелепи при переломах з вивихом допереду-досередини</a>

Подібні патенти