Номер патенту: 120641

Опубліковано: 10.11.2017

Автор: Кузнєцов Сергій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Трибоелектростатичний пиловловлювач, що складається з двох типів електродів, бункерів для збору пилу, який відрізняється тим, що електроди виконані у вигляді дисків з органічного скла і тефлону, які розміщені на двох паралельних валах, причому до кожного диска-електрода з обох боків за допомогою пружини щільно прилягають повстяні щітки з гумовими ножами, призначеними для електризації і очищення дисків-електродів від налиплого пилу, також на корпусі пиловловлювача є патрубок для входу запиленого газу на одному боці і патрубок для виходу очищеного газу - на протилежному, крім того, на станині встановлено електродвигун з клиноремінним приводом.

Текст

Реферат: Трибоелектростатичний пиловловлювач складається з двох типів електродів, бункерів для збору пилу, причому електроди виконані у вигляді дисків з органічного скла і тефлону, які розміщені на двох паралельних валах, причому, до кожного диска-електрода з обох боків за допомогою пружини щільно прилягають повстяні щітки з гумовими ножами, призначеними для електризації і очищення дисків-електродів від налиплого пилу, також на корпусі пиловловлювача є патрубок для входу запиленого газу на одному боці і патрубок для виходу очищеного газу - на протилежному, крім того, на станині встановлено електродвигун з клиноремінним приводом. UA 120641 U (54) ТРИБОЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧ UA 120641 U UA 120641 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області екології і може бути застосована для очищення відхідних технологічних і аспіраційних газів від пилу. На даний час світові викиди пилу в атмосферу складають 57 мільйонів тонн на рік. Він здатний адсорбувати з повітря шкідливі речовини і переміщатися на великі відстані, погіршуючи екологічне становище. Основну небезпеку для організму людини при вдиханні являє дрібний пил. Верхні дихальні шляхи людини не здатні затримувати частинки менше 8 мкм. Системи пиловловлювання, що використовуються сьогодні, працюють з проектною ефективністю у вузькому діапазоні швидкостей, концентрацій, термодинамічних параметрів середовища, однак, при всіх достоїнствах у ряді випадків їх застосування стає малоефективним. Наприклад, при вловлюванні дрібнодисперсного пилу, пилу, який злипається, а також при низькому тиску газу, що очищається. Для запобігання забруднення повітряного басейну населених місць шкідливими речовинами, поліпшення умов праці у виробничих приміщеннях, очищення вентиляційного повітря, вилучення з газів цінних продуктів, зменшення зносу обладнання, необхідне очищення повітря і газів від зважених в них твердих і рідких частинок. В конструкції відомого сепаратора пилоподібний продукт розділяється на компоненти в залежності від електропровідності в об'єднаному полі коронного розряду з електростатичним полем. Вихідний продукт подається на електрод осадження, що обертається і знаходиться під позитивним потенціалом. Частинки-непровідники, що мають негативний заряд, утримуються на барабані і знімаються очисним валиком. [Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. / за ред. В. С Білецького. - Д.: Східний видавничий дім, 2004-2013 – аналог]. У відомому електрофільтрі, що складається із блоку живлення та двох електродів, між якими створюється іонізований простір за рахунок великої напруги, що подається на них, зважені частинки, які знаходяться в газі, проходячи через міжелектродний простір, піддаються дії коронного розряду, при цьому на поверхні пилових часток адсорбуються іони, які надають їм електричний заряд і під впливом сил електричного поля рухаються до протилежно заряджених електродів, на поверхні яких осідають, а потім зчищаються в бункери для збору пилу. [Ландау, Л.Д., Лифшиц, Е. М. Теория поля. - Издание 7-е, исправленное. - М.: Наука, 1988. - 512 с. Теоретическая физика – прототип]. У електрофільтрі очищення газів від зважених часток відбувається під дією електричних сил, які виникають при дії високої напруги на електроди. Це робить необхідним використання підвищуючого трансформатора, навколо котрого виникають сильні електромагнітні поля, які негативно впливають на стан здоров'я обслуговуючого персоналу. Крім того, через надмірне споживання електроенергії експлуатація електрофільтру іноді стає нерентабельною. Вказані пристрої не здатні ефективно очищувати гази з малою концентрацією пилу, а також в них не можна вловлювати легкозаймистий, вибухонебезпечний пил і пил з малим електричним опором, який може викликати електричний пробій і зіпсувати нормальну роботу електрофільтру. В основу корисної моделі поставлено наступну задачу: значно знизивши об'єми використаної електроенергії, розробити трибоелектростатичний пиловловлювач, в якому за рахунок конструктивних особливостей можливо було б ефективно і безпечно вловлювати пил всього діапазону, у тому числі надзвичайно легкі і дрібні частинки, розміром менше 0,01 мкм. Поставлена задача вирішується тим, що в трибоелектростатичному пиловловлювачі, що складається з двох типів електродів виконаних у вигляді дисків з органічного скла і тефлону, які розміщені на двох паралельних валах, причому, до кожного диску-електроду з обох боків за допомогою пружини щільно прилягають повстяні щітки з гумовиминожами, призначеними для електризації і очищення дисків-електродів від налиплого пилу, також на корпусі пиловловлювача є патрубки для входу запиленого газу на одному боці і для виходу очищеного газу - на протилежному, бункери для збору пилу, крім того, на станині встановлено електродвигун з клиноремінним приводом. Наявність двох типів дисків-електродів з органічного скла та тефлону, насаджених на вали, що обертаються, і щіток, які електризують їх, створюючи електростатичне поле, в якому різнойменно заряджені частки пилу прилипають до протилежно заряджених дисків-електродів, дозволяє ефективно і безпечно вловлювати пил всього діапазону від крупного до аерозольного. На кресленні представлений загальний вигляд трибоелектростатичного пиловловлювача. Трибоелектростатичний пиловловлювач складається із корпусу 1, встановленого на станині 2, який має вхідний патрубок 3 на одному боці і вихідний патрубок 4 - на протилежному, бункери для збору пилу 5, приєднані до нижньої частини корпусу 1, крім того, у корпусі 1 розміщені два паралельні вали з дисками-електродами 6,7, які виконані із органічного скла і тефлону, до кожного диска-електрода 6,7 з обох боків прилягає повстяна щітка 8 з пружиною 9, закріпленою 1 UA 120641 U 5 10 15 20 25 30 35 на корпусі 1, та гумовий ніж 10, приєднаний до щітки 8 і призначений для очищення дисківелектродів 6,7 від налиплого пилу, також пиловловлювач має розташований на станині 2 електродвигун 11 з клиноремінним приводом 12. Трибоелектростатичний пиловловлювач реалізується наступним чином. При обертанні дисків-електродів 6, з органічного скла, вони заряджаються позитивно, а диски-електроди 7 з тефлону - негативно за рахунок тертя їх об повстяні щітки 8, які щільно притискаються до дисків-електродів 6,7 за допомогою пружин 9, закріплених на корпусі 1. При терті виникає висока напруженість електростатичного поля, частки пилу, які мають різнойменні заряди рухаються у газовому потоці і притягуються до протилежно заряджених дисківелектродів, осаджуючись на їх поверхні, після чого налиплий пил зчищається за допомогою гумових ножів 10 у бункери для збору пилу 5. Заявлений пристрій має ряд суттєвих переваг порівняно з існуючими електрофільтрами, а саме: трибоелектростатичний пиловловлювач здатний ефективно очищувати гази від надзвичайно легких і дрібних часток, розмір яких може бути менше 0,01 мкм; використання трибоелектростатичного пиловловлювача дозволяє безпечно вловлювати легкозаймистий і вибухонебезпечний пил (у т.ч. текстильний пил); робочі частини трибоелектростатичного пиловловлювача не схильні до дії кислот, лугів та інших агресивних середовищ, так як виготовлені з матеріалів, стійких до корозії; собівартість і експлуатація трибоелектростатичного пиловловлювача нижча, ніж у електрофільтра; у трибоелектростатичному пиловловлювачі не виникають небезпечні для здоров'я людини потужні електромагнітні поля; за допомогою трибоелектростатичного пиловловлювача можливо ефективно вловлювати пил при низькому тиску газу, що очищається. Таким чином, технічне рішення за рахунок створення оригінальної конструкції трибоелектростатичного пиловловлювача, з високою ефективністю дозволяє вловлювати легкозаймистий, струмопровідній, дрібнодисперсний пил. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Трибоелектростатичний пиловловлювач, що складається з двох типів електродів, бункерів для збору пилу, який відрізняється тим, що електроди виконані у вигляді дисків з органічного скла і тефлону, які розміщені на двох паралельних валах, причому до кожного диска-електрода з обох боків за допомогою пружини щільно прилягають повстяні щітки з гумовими ножами, призначеними для електризації і очищення дисків-електродів від налиплого пилу, також на корпусі пиловловлювача є патрубок для входу запиленого газу на одному боці і патрубок для виходу очищеного газу - на протилежному, крім того, на станині встановлено електродвигун з клиноремінним приводом. 2 UA 120641 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kuznietsov Serhii Ivanovych

Автори російською

Кузнецов Сергей Иванович

МПК / Мітки

МПК: B04C 3/04, A47L 9/10

Мітки: пиловловлювач, трибоелектростатичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120641-triboelektrostatichnijj-pilovlovlyuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Трибоелектростатичний пиловловлювач</a>

Подібні патенти