Електрогенератор з системою охолодження алєєвих

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електрогенератор з системою охолодження, що містить несучий каркас, кожух, вал з призматичною частиною, нерухомі диски, фіксатори відстані нерухомих дисків, котушки, рухомі диски, кільцеві виступи фіксації по висоті нерухомих дисків, крізні посадочні гнізда у рухомих дисках, хрестовини, втулки, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи на рухомих дисках, привод обертання вала, шків, клинопасову передачу, вал відбору потужності, обертовий пристрій, магнітні циліндри, нерухомі плоскі магнітні диски і систему охолодження дисків, який відрізняється тим, що система охолодження дисків складається з розміщених між нерухомими і рухомими дисками плоских порожніх пластин, які послідовно з'єднані U-подібними патрубками, причому крайні плоскі порожні пластини забезпечені вхідним і вихідним патрубками для подання та відведення охолоджуючого агента.

Текст

Реферат: Електрогенератор з системою охолодження містить несучий каркас, кожух, вал з призматичною частиною, нерухомі диски, фіксатори відстані нерухомих дисків, котушки, рухомі диски, кільцеві виступи фіксації по висоті нерухомих дисків, крізні посадочні гнізда у рухомих дисках, хрестовини, втулки, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи на рухомих дисках, привод обертання вала, шків, клинопасову передачу, вал відбору потужності, обертовий пристрій, магнітні циліндри, нерухомі плоскі магнітні диски і систему охолодження дисків. Система охолодження дисків складається з розміщених між нерухомими і рухомими дисками плоских порожніх пластин, які послідовно з'єднані U-подібними патрубками, причому крайні плоскі порожні пластини забезпечені вхідним і вихідним патрубками для подання та відведення охолоджуючого агента. UA 120591 U (12) UA 120591 U UA 120591 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі електротехніки, зокрема до електричних машин, і може бути використана для електрогенераторів з постійними магнітами, принаймні застосована для підзаряджання акумуляторів в автомобілях і інших транспортних засобах. Відомий електрогенератор [Патент РФ 2534046 СІ, МПК Н02К21/24 2006.01, дата подання заявки: 10.06.2013 р., дата публікації: 27.11.2014 р.]. Відомий електрогенератор містить несучий каркас, укладений в кожух, встановлені на валу, що обертається, з чергуванням нерухомі диски з розміщеними по колу котушками, і рухомі диски з розміщеними в їх посадочних гніздах магнітними елементами з можливістю магнітної взаємодії з котушками. Найбільш близьким аналогом є електрогенератор [Патент України, 18209, подання заявки: 23.02.2017]. Даний електрогенератор містить несучий каркас, кожух, вал з призматичною частиною, нерухомі диски, фіксатори відстані нерухомих дисків, котушки, рухомі диски, кільцеві виступи фіксації по висоті нерухомих дисків, крізні посадочні гнізда у рухомих дисках, хрестовини, втулки, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи на рухомих дисках, привод обертання вала, шків, клинопасову передачу, вал відбору потужності, обертовий пристрій, магнітні циліндри, нерухомі плоскі магнітні диски і систему охолодження дисків. Недоліками відомих електрогенераторів: аналога і найближчого аналога, є низька ефективність охолодження котушок електрогенератора, яка обумовлена: складністю конструкції системи охолодження котушок електрогенератора, малою ефективністю та недостатньою надійністю відведення тепла від котушок електрогенератора, що негативно відображається на ефективності вироблення електроенергії. Суттєвими ознаками найближчого аналога, які збігаються із електрогенератором, що заявляється, є наявність: несучого каркаса (1), кожуха (2), вала (3) з призматичною частиною (Пр), нерухомих дисків (4), фіксаторів відстані (5) нерухомих дисків (4), котушок (6), рухомих дисків (7), кільцевих виступів (8) фіксації по висоті нерухомих дисків (4), крізних посадочних гнізд (9) у рухомих дисках (7), хрестовин (10), втулок (11), шпильок (12), гайок (13), отворів (14), магнітних елементів на рухомих дисках (7), привода (15) обертання вала (3), шківа (16), клинопасової передачі (17), вала відбору потужності (18), обертового пристрою (19), магнітних циліндрів (20, 21), нерухомих плоских магнітних дисків (22) і системи (23) охолодження дисків (4,7). Ознаками електрогенератора, що заявляється, які відрізняються від найближчого аналога, є: система охолодження дисків, наявність плоских порожніх пластин, розміщення плоских порожніх пластин між нерухомими і рухомими дисками, наявність U-подібних патрубків; послідовне з'єднання плоских порожніх пластин U-подібними патрубками, забезпечення крайніх плоских порожніх пластин вхідними і вихідними патрубками для подання та відведення охолоджуючого агента. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення конструкції електрогенератора шляхом зміни конструктивних елементів системи охолодження котушок електрогенератора, що дозволить підвищити ефективність та надійність відведення тепла від котушок електрогенератора, та тим самим збільшити ефективності вироблення електроенергії. Технічним результатом є збільшення ефективності вироблення електроенергії шляхом підвищення ефективності та надійності відведення тепла від котушок електрогенератора за рахунок спрощення конструктивного рішення. Поставлена задача вирішується тим, що згідно з корисною моделлю, що заявляється, система охолодження дисків складається з розміщених між нерухомими і рухомими дисками плоских порожніх пластин, плоскі порожніпластини послідовно з'єднані U-подібними патрубками, плоскі порожні пластини забезпечені вхідним і вихідним патрубками для подання та відведення охолоджуючого агента. Суть корисної моделі, що заявляється (електрогенератора з системою охолодження Алєєвих), полягає в наступному. При складанні системи охолодження дисків з плоских порожніх пластин, що розміщені між нерухомими і рухомими дисками, при послідовному з'єднанні плоских порожніх пластин Uподібними патрубками, при забезпеченні плоских порожніх пластин вхідними і вихідними патрубками для подання та відведення охолоджуючого агента, значно збільшується ефективність вироблення електроенергії за рахунок підвищення ефективності та надійності відведення тепла від котушок електрогенератора, та за рахунок спрощення конструктивного рішення системи охолодження котушок електрогенератора, що веде до підвищення енергетичної ефективності електрогенератора, що заявляється. 1 UA 120591 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Таким чином, сукупність суттєвих ознак корисної моделі, що заявляється дозволяє досягти технічного результату. На кресленні зображений розріз схематичного загального виду електрогенератора, де: несучий каркас поз. 1, кожух поз. 2, вал поз. 3, що обертається, призматична частина Пр вала (3), нерухомі диски поз. 4, фіксатори відстані поз. 5 нерухомих дисків (4), котушки поз.6 на нерухомих дисках (4), рухомі диски поз. 7, кільцеві виступи поз. 8, що фіксують по висоті диски (4,7), крізні посадочні гнізда поз.9 у рухомих дисках (7), хрестовини поз. 10, втулки поз.11, шпильки поз. 12, гайки поз. 13; отвори поз. 14; привод поз. 15 обертання вала (3), шків поз. 16, клинопасова передача поз. 17, вал відбору потужності поз. 18, обертовий пристрій поз. 19; магнітні циліндри поз. 20,21; нерухомі плоскі магнітні диски поз. 22; система поз. 23 охолодження дисків (4,7); плоскі порожні пластини поз. 24; U-подібні патрубки поз. 25; вхідний і вихідний патрубки поз. 26,27. Електрогенератор з системою охолодження АЛЄЄВИХ, що заявляється, функціонує наступним чином. Енергія на обертання вала (3) передається від обертового пристрою (19) через вал відбору потужності (18) і клинопасову передачу (17). При обертанні вала (3) в обертальний рух наводяться закріплені на його призматичній частини (Пр) рухомі диски (7), і розташовані на кінцях вала (3) внутрішні циліндричні магніти (20). Звернені один до одного однойменними полюсами зовнішні (21) і внутрішні (20) циліндричні магніти відштовхуються одна від другого, утворюючи так званий магнітний підшипник. За рахунок такої конструкції вал (3) починає обертатися практично без втрат енергії на подолання сил тертя. Закріплені на валу (3) рухомі диски (7) обертаються разом з валом, і своїми магнітними елементами взаємодіють з котушками (6) нерухомих дисків (4). В результаті цієї взаємодії в котушках індукується електромагнітне поле. Індуковане електричне поле з відводиться через комутаційну систему споживачеві, наприклад, на підзарядку акумуляторів транспортного засобу. При виробленні електричної енергії котушки (6) нагріваються при проходженні через них індукованого електричного току. Для запобігання перегріву котушок, а також, як наслідок, й постійних магнітів, котушки піддають охолодженню за допомогою системи охолодження. Система охолодження складається з вхідних і вихідних патрубків (26,27) та плоских порожніх пластин (24), які послідовно з'єднані U-подібними патрубками (25). Охолоджуючий агент, наприклад, холодна вода, через патрубок (26) поступає в систему охолодження, проходячи послідовно через плоскі порожні пластини (24). При проходженні охолоджуючий агент нагрівається, охолоджуючи через стінку плоских порожніх пластин (24) котушки (6) нерухомих дисків (4). За рахунок цього охолоджуючий агент нагрівається, та через патрубок (27) у нагрітому стані виводиться з системи (23) охолоджування електрогенератора. Таким чином тепло відбирається від котушок (6), та вони ефективно охолоджуються, запобігаючи перегріву постійних магнітів, що веде до підвищення енергетичної ефективності електрогенератора, що заявляється. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Електрогенератор з системою охолодження, що містить несучий каркас, кожух, вал з призматичною частиною, нерухомі диски, фіксатори відстані нерухомих дисків, котушки, рухомі 2 UA 120591 U 5 диски, кільцеві виступи фіксації по висоті нерухомих дисків, крізні посадочні гнізда у рухомих дисках, хрестовини, втулки, шпильки, гайки, отвори, магнітні елементи на рухомих дисках, привод обертання вала, шків, клинопасову передачу, вал відбору потужності, обертовий пристрій, магнітні циліндри, нерухомі плоскі магнітні диски і систему охолодження дисків, який відрізняється тим, що система охолодження дисків складається з розміщених між нерухомими і рухомими дисками плоских порожніх пластин, які послідовно з'єднані U-подібними патрубками, причому крайні плоскі порожні пластини забезпечені вхідним і вихідним патрубками для подання та відведення охолоджуючого агента. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: H02K 21/24, F03D 9/00

Мітки: електрогенератор, системою, алєєвих, охолодження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120591-elektrogenerator-z-sistemoyu-okholodzhennya-alehehvikh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електрогенератор з системою охолодження алєєвих</a>

Подібні патенти