Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою, яка відрізняється тим, що кожну з бокових плоскостей стержня і хвостовика оснащено системою канавок, що складається з однієї закритої поздовжньої канавки, яку розташовано уздовж стержня та хвостовика, та похилих поперечних канавок, що з'єднані з закритою поздовжньою канавкою, кінці кожної з похилих канавок мають відкритий вихід за межі стержня та хвостовика, причому кути нахилу поперечних канавок та розміри всіх канавок вибираються з співвідношень:

a = 45…60°; b = (1,5…2,0)d; Δ = (0,3…0,4)d; р = (2,0…3,0)b,

де a - кут нахилу поперечних канавок;

b - ширина канавок;

d - товщина голки;

Δ - глибина канавок;

р - крок поперечних канавок.

Текст

Реферат: Голка в'язальної машини містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою. Кожну з бокових плоскостей стержня і хвостовика оснащено системою канавок, що складається з однієї закритої поздовжньої канавки, яку розташовано уздовж стержня та хвостовика, та похилих поперечних канавок, що з'єднані з закритою поздовжньою канавкою, кінці кожної з похилих канавок мають відкритий вихід за межі стержня та хвостовика, причому кути нахилу поперечних канавок та розміри всіх канавок вибираються з співвідношень: =45…60°; b=(1,5…2,0); Δ=(0,3…0,4); р=(2,0…3,0)b, де  - кут нахилу поперечних канавок; b - ширина канавок;  - товщина голки; Δ - глибина канавок; р - крок поперечних канавок. UA 120262 U (54) ГОЛКА В'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 120262 U UA 120262 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до голок в'язальних машин. Відома голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою (Піпа Б.Ф., Плешко С.А. Удосконалення робочих органів механізмів в'язання круглов'язальних машин. - К.: КНУТД, 2012. - С. 84, рис. 3.1). Виконання стержня з хвостовиком плоским призводить до погіршення умов їх змащення, що важливо при взаємодії голки в'язальної машини з направляючими, в яких вона розташована, та з клинами механізму в'язання, із-за сил тертя руху голки, що знижує надійність та довговічність її роботи. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити таку голку в'язальної машини, в якій формою виконання голки в цілому та формою виконання зв'язків між елементами, забезпечилось би підвищення довговічності роботи голки. Поставлена задача вирішується тим, що в голці в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою, відповідно до корисної моделі, кожну з бокових плоскостей стержня і хвостовика оснащено системою канавок, що складається з однієї закритої поздовжньої канавки, яку розташовано уздовж стержня та хвостовика, та похилих поперечних канавок, які з'єднано з закритою поздовжньою канавкою, кінці кожної з похилих канавок мають відкритий вихід за межі стержня та хвостовика, причому кути нахилу поперечних канавок та розміри всіх канавок вибираються з співвідношень: =45…60°; b=(1,5…2,0); Δ=(0,3…0,4); р=(2,0…3,0)b, де  - кут нахилу поперечних канавок; b - ширина канавок;  - товщина голки; Δ - глибина канавок; р - крок поперечних канавок. Оснащення кожної з бокових плоскостей стержня і хвостовика голки в'язальної машини системою канавок, що складається з однієї закритої поздовжньої канавки, розташованої уздовж стержня та хвостовика, та похилих поперечних канавок, з'єднаних з закритою поздовжньою канавкою, кінці кожної з похилих канавок мають відкритий вихід за межі стержня та хвостовика, де кути нахилу поперечних канавок та розміри всіх канавок вибираються із співвідношень =45…60°; b=(1,5…2,0); Δ=(0,3…0,4); р=(2,0…3,0)b забезпечує ефективне змащення бокових площин стержня, хвостовика і п'ятки голки, утримування на них мастила і надходження його в зону взаємодії голки з направляючими, в яких вона розташована, та з клинами механізму в'язання, що зменшує сили тертя пар голка-направляючі та голка-клини і, таким чином, підвищує надійність та довговічність роботи голки в'язальної машини. На Фіг. 1 представлено загальний вид голки в'язальної машини. На Фіг. 2 представлено розріз А-А голки в'язальної машини. Голка в'язальної машини містить стержень 1 з крючком 2 і язичком 3 та хвостовик 4 з п'яткою 5. На кожній з бокових плоскостей стержня і хвостовика голки є система канавок, що складається з однієї закритої поздовжньої канавки 6, розташованої уздовж осі стержня, і з'єднаних з нею похилих поперечних канавок 7, обидва кінці кожної з яких мають відкритий вихід за межі стержня і хвостовика. Приклад розмірів такий: кут нахилу поперечних канавок складає 60°; ширина канавок дорівнює подвоєній товщині канавок; глибина канавок складає третину товщини канавок; крок поперечних канавок дорівнює подвоєній ширині канавок. Принцип роботи голки в'язальної машини полягає в наступному. При вмиканні, наприклад, круглов'язальної машини голки, встановлені між направляючими голкового циліндра механізму в'язання (на фіг. 1, 2 не показано), починають разом з ним обертатися. При цьому п'ятка 5, взаємодіючи з клинами механізму в'язання (на фіг. 1, 2 не показані), забезпечує зворотнопоступальний рух голки в направляючих голкового циліндра. Крючок 2 та язичок 3, взаємодіючи з пряжею та петлями трикотажного полотна (на фіг. 1, 2 не показано), забезпечують здійснення петле утворення, необхідного для одержання трикотажного полотна. При роботі в'язальної машини мастило, що подається в механізм в'язання (на фіг. 1, 2 не показано), через відкриті виходи похилих поперечних канавок 7 надходить в систему канавок, забезпечуючи змащення пар тертя голка-направляючі та голка-клини. Крім цього в процесі в'язання система канавок заповнюється пухом від перероблюваної сировини, який в поєднанні з мастилом утворює ефект "фітильного" змащення, що зменшує сили тертя пар тертя голканаправляючі та голка-клини та забезпечує підвищення надійності та довговічності роботи голки в'язальної машини. 1 UA 120262 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Голка в'язальної машини, що містить стержень з крючком і язичком та хвостовик з п'яткою, яка відрізняється тим, що кожну з бокових плоскостей стержня і хвостовика оснащено системою канавок, що складається з однієї закритої поздовжньої канавки, яку розташовано уздовж стержня та хвостовика, та похилих поперечних канавок, що з'єднані з закритою поздовжньою канавкою, кінці кожної з похилих канавок мають відкритий вихід за межі стержня та хвостовика, причому кути нахилу поперечних канавок та розміри всіх канавок вибираються з співвідношень: =45…60°; b=(1,5…2,0); Δ=(0,3…0,4); р=(2,0…3,0)b, де  - кут нахилу поперечних канавок; b - ширина канавок;  - товщина голки; Δ - глибина канавок; р - крок поперечних канавок. 2 UA 120262 U Комп’ютерна верстка А. Крулевський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/00, D04B 15/04

Мітки: машини, в'язальної, голка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120262-golka-vyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Голка в’язальної машини</a>

Подібні патенти