Система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики, яка включає сервер з інтерфейсом, джерела живлення і перетворювач інтерфейсу з допомогою мережі з'єднаний з концентраторами підсистем окремих секцій, вихідні блоки конвеєрних ваговимірювачів вихідної руди секції рудозбагачувальної фабрики і індуктивні датчики магнітної сприйнятливості вихідної руди, виходи яких з'єднані з входом концентратора, та електроні табло продуктивності конвеєрів і вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди, входи яких з'єднані з виходами концентраторів, яка відрізняється тим, що система додатково забезпечена блоком визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секцій рудозбагачувальної фабрики та середньозваженого вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці фабрики і додатковою мережею для відображення визначених величин на персональних комп'ютерах, при цьому вхід блока визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секції та середньозваженого вмісту магнітного заліза в ній з'єднаний з сервером, а його вихід - з додатковою мережею.

Текст

Реферат: Система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики включає сервер з інтерфейсом, джерела живлення і перетворювач інтерфейсу з допомогою мережі з'єднаний з концентраторами підсистем окремих секцій, вихідні блоки конвеєрних ваговимірювачів вихідної руди секції рудозбагачувальної фабрики і індуктивні датчики магнітної сприйнятливості вихідної руди, виходи яких з'єднані з входом концентратора, та електроні табло продуктивності конвеєрів і вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди, входи яких з'єднані з виходами концентраторів, яка відрізняється тим, що система додатково забезпечена блоком визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секцій рудозбагачувальної фабрики та середньозваженого вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці фабрики і додатковою мережею для відображення визначених величин на персональних комп'ютерах, при цьому вхід блока визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секції та середньозваженого вмісту магнітного заліза в ній з'єднаний з сервером, а його вихід - з додатковою мережею. UA 120176 U (12) UA 120176 U UA 120176 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до області автоматичного контролю продуктивності та якості вихідної руди залізорудних збагачувальних фабрик і може бути використана для автоматичного контролю виконання планових виробничих завдань фабрикою по переробці та якості вихідної руди за зміну, добу чи місяць. Відомий пристрій для автоматичного визначення вмісту магнітного заліза на конвеєрі, який містить індуктивний перетворювач, генератор, датчик висоти шару руди і обчислювальний блок, перший вихід якого зв'язаний з числовим індикатором, який обладнаний еталонним індуктивним перетворювачем і комутатором, при цьому еталонний і робочий індуктивні перетворювачі через комутатор та генератор з'єднані з першим входом обчислювального блока, другий вхід якого зв'язаний з командним входом комутатора, а другий вхід обчислювального блока з'єднано з датчиком висоти шару руди на конвеєрі [Патент України на корисну модель № 36662]. Недоліком відомого пристрою є те, що він вимірює не масовий, а об'ємний вміст магнітного заліза в рудопотоці вихідної руди, що збільшує похибку вимірювання при зміні її насипної ваги. Найбільш близьким технічним рішенням до заявленого, яке вибрано прототипом, є система автоматичного контролю продуктивності та якості залізистих кварцитів на конвеєрах, які живлять млини першої стадії подрібнення на окремих секціях рудозбагачувальних фабрик, яка визначає не об'ємний, а масовий вміст магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди [Дрига В.В., Автоматизированная система оперативного контроля и управления качеством железистых кварцитов. - Кривий Ріг: Вісник Криворізького технічного університету. Збірник наукових праць, 2007. - Випуск 16.]. Відома система автоматичного контролю продуктивності та масової долі магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці окремих секцій рудозбагачувальної фабрики (РЗФ) включає джерела живлення, сервер з інтерфейсом, перетворювач інтерфейсу, мережу PS-485 та декілька (по кількості секцій) підсистем, кожна з яких, в свою чергу, складається з вихідного блока конвеєрного ваговимірювача вихідної руди, індуктивного датчика магнітної сприйнятливості, концентратора та електронного табло. Система показала високу ефективність при її використанні технологічним персоналом на окремих секціях РЗФ. Недоліком відомої системи є відсутність як поточної інформації про виконання планових виробничих завдань РЗФ по переробці та якості вихідної руди так і відсутність цих показників за зміну, добу та місяць. Так як РЗФ зазвичай є складовою частиною гірничо-збагачувального комплексу (ГЗК), показники її праці повинні постійно узгоджуватися з показниками праці суміжних цехів - дробильного(постачальника вихідної руди) та агломераційного (споживача концентрату РЗФ). Право корегувати планові показники праці РЗФ мають лише керівні працівники ГЗК, - директор, головний інженер та начальник виробничого відділу. Особливо необхідна поточна інформація про показники праці РЗФ при аварійних ситуаціях в суміжних цехах. Задачею корисної моделі є розширення функціональних можливостей відомої системи за рахунок оснащення блоком автоматичного визначення сумарної продуктивності окремих секцій та середньозваженого вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики і додатковою мережею для відображення визначених величин на персональних комп'ютерах керівників всього гірничо-збагачувального комплексу. Поставлена задача вирішується у відомій системі автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики, яка включає сервер з інтерфейсом, джерела живлення і перетворювач інтерфейсу з допомогою мережі з'єднаний з концентраторами підсистем окремих секцій, вихідні блоки конвеєрних ваговимірювачів вихідної руди секції рудозбагачувальної фабрики і індуктивні датчики магнітної сприйнятливості вихідної руди, виходи яких з'єднані з входами концентраторів, та електронні табло продуктивності конвеєрів і вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці секції, входи яких з'єднані з виходами концентраторів. Згідно з корисною моделлю, система додатково забезпечена блоком визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секцій рудозбагачувальної фабрики та середньозваженого вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці фабрики і додатковою мережею для відображення визначених величин на персональних комп'ютерах, при цьому вхід блока визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секції та середньозваженого вмісту магнітного заліза з'єднаний з сервером, а його вихід - з додатковою мережею. Запропонована система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди РЗФ ілюструється блок-схемою. Система містить сервер 1 з інтерфейсом, джерела живлення 220 В 2 та 24 В 4, перетворювач інтерфейсу 3, мережу RS-485 5, концентратори 6, вихідні блоки конвеєрних ваговимірювачів 7, індуктивні датчики магнітної сприйнятливості 8 і електроні табло 9, на яких відображаються поточні 1 UA 120176 U 5 10 15 20 25 значення продуктивності конвеєрів та вмісту в потоці вихідної руди секції масової долі магнітного заліза. Крім цього система містить блок 10 визначення сумарної продуктивності конвеєрів та середньозваженого вмісту магнітного заліза в сумарному рудо потоці РЗФ, а також мережу TCP/IP 11 для відображення цих величин на персональних комп'ютерах 12 керівників ГЗК. Сервер 1, перетворювач інтерфейсу 3 та блок 10 визначення сумарної продуктивності конвеєрів і середньозваженого вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці РЗФ розташовані в диспетчерському пункті РЗФ, концентратори 6 та електронні табло 9 розташовані в операторських пунктах секцій РЗФ. Вихідні блоки конвеєрних ваговимірювачів 7 та індуктивні датчики магнітної сприйнятливості 8 розташовані на стрічкових конвеєрах, що постачають вихідну руду на окремих секціях РЗФ. Система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці РЗФ працює наступним чином. Процес автоматичного контролю здійснюється за допомогою сервера 1 системи, який через перетворювач інтерфейсу 3, мережу 5 та концентратори 6 із заданою періодичністю опитує точки контролю 7 та 8 і відображує на електронних табло 9 поточні значення продуктивності рудопотоків вихідної руди окремих секцій та вмісту в них масової долі магнітного заліза, які визначаються за показанням вихідних блоків 7 ваговимірювачів конвеєрів та індуктивних датчиків магнітної сприйнятливості 8. Одночасно ця інформація надходить на блок 10, який визначає сумарну продуктивність конвеєрів вихідної руди секцій та середньозважений вміст магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці РЗФ і передає ці величини по мережі 11 для відображення на персональні комп'ютери 12 керівників ГЗК. Технічний результат від використання корисної моделі полягає у тому, що вона підвищує функціональні можливості відомої системи автоматичного контролю і дозволяє постійно контролювати хід виконання планових показників РЗФ та, при необхідності, корегувати їх в залежності від показників праці суміжних цехів ГЗК. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики, яка включає сервер з інтерфейсом, джерела живлення і перетворювач інтерфейсу з допомогою мережі з'єднаний з концентраторами підсистем окремих секцій, вихідні блоки конвеєрних ваговимірювачів вихідної руди секції рудозбагачувальної фабрики і індуктивні датчики магнітної сприйнятливості вихідної руди, виходи яких з'єднані з входом концентратора, та електроні табло продуктивності конвеєрів і вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди, входи яких з'єднані з виходами концентраторів, яка відрізняється тим, що система додатково забезпечена блоком визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секцій рудозбагачувальної фабрики та середньозваженого вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці фабрики і додатковою мережею для відображення визначених величин на персональних комп'ютерах, при цьому вхід блока визначення сумарної продуктивності конвеєрів вихідної руди секції та середньозваженого вмісту магнітного заліза в ній з'єднаний з сервером, а його вихід - з додатковою мережею. 2 UA 120176 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C21D 1/00, C22B 3/02, C22B 1/00

Мітки: заліза, рудозбагачувальної, фабрики, контролю, вихідної, руди, автоматичного, рудопотоці, вмісту, конвеєрному, система, продуктивності, магнітного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-120176-sistema-avtomatichnogo-kontrolyu-produktivnosti-ta-vmistu-magnitnogo-zaliza-v-konveehrnomu-rudopotoci-vikhidno-rudi-rudozbagachuvalno-fabriki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система автоматичного контролю продуктивності та вмісту магнітного заліза в конвеєрному рудопотоці вихідної руди рудозбагачувальної фабрики</a>

Подібні патенти