Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок melophagus ovinus

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus, що включає вивчення морфологічних та метричних особливостей будови останніх сегментів черевця комах, який відрізняється тим, що дослідження метричних особливостей проводять шляхом визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарата до кінця останнього сегмента черевця комахи та при її довжині в середньому 128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) комаху диференціюють як самця, а при - 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) - як самку.

Текст

Реферат: Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus включає вивчення морфологічних та метричних особливостей будови останніх сегментів черевця комах. Дослідження метричних особливостей проводять шляхом визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарата до кінця останнього сегмента черевця комахи та при її довжині в середньому 128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) комаху диференціюють як самця, а при - 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) - як самку. UA 119888 U (12) UA 119888 U UA 119888 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, а саме до способів диференційної діагностики самців і самок кровосисних комах Melophagus ovinus, які паразитують на вівцях, та може бути використана для визначення кількісного складу самців та самок на тілі тварини, вивчення та прогнозування плодючості та популяції збудника. Серед захворювань овець заразної етіології значне місце посідають ектопаразитарні хвороби, зокрема мелофагоз. Інвазія завдає галузі значних економічних збитків через втрату м'ясної та вовнової продуктивності, загибелі молодняку. Крім того, паразитуючи в організмі тварин, мелофаги негативно впливають на імунологічну реактивність хворих овець, приводячи до пригнічення В- і Т-систем імунітету. Успішна боротьба з мелофагозом овець можлива за умови проведення цілого комплексу заходів, серед яких важливо виділити своєчасну діагностику, знання морфобіологічної будови та особливостей статевого диморфізму паразита. В сою чергу, останнє дозволяє не лише встановлювати кількісний показник певної статті збудника на тілі тварин, а й прогнозувати швидкість зростання інтенсивності інвазії, що дозволить правильно планувати заходи боротьби з інвазією та підвищить ефективність їх проведення. У більшості випадків статеву належність комах визначають за ознаками статевого диморфізму. Так, наприклад, до ознак диморфізму можна віднести загальні розміри комах. У більшості випадків самки мають значно більші розміри тіла у порівнянні з самцями. Або ж, наприклад, самці відрізняються більш розвиненими антенами, зоровим аналізатором, шкірними придатками, кольором, або ж можливістю швидко пересуватися в навколишньому середовищі. Інколи такі особливості дають змогу без використання спеціального оптичного обладнання з точністю встановити стать комахи. Проте, у випадку зі збудником мелофагозу овець така практика виключена, оскільки візуально у комах даного виду неможливо виявити ознак статевого диморфізму. У доступній ветеринарній літературі виявлені короткі посилання щодо визначення статевої належності у комах даного виду. Що ж стосується літератури зоологічного профілю, а саме ентомологічних визначників, то наведена інформація опосередкована, значною мірою узагальнена та в більшості випадків стосується комах інших родин та видів. Так, відомий спосіб диференціації самок мелофаг від самців за морфологічними особливостями будови тіла. З ветеринарних джерел відомо, що у самок черевце широке, а у самців - округле. Інші дослідники зазначають, що задній край черевця у самок має виїмку а у протилежної статі, навпаки - округле, [див. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин: підручник / В. К. Чернуха, Ю. Г. Артеменко, В. Ф. Галат, В. І. Бирка, В. І. Котляр, В. Я. Пономаренко, А. М. Пономаренко; за ред. В. К. Чернухи. - К.: "Урожай", 1996.-448 с; Паразитология и инвазионные болезни животных / М. Ш. Акбаев, А. А. Водянов, Н. Е. Косминков и др.; под ред. М. Ш. Акбаева. - М.: Колос, 1998. - С. 678]. Недоліком способів є те, що до кінця не визначено, якої будови останній сегмент черевця у самок, адже дані літератури різняться. Наступним недоліком є те, що самки та самці на різних стадіях свого розвитку мають практично ідентичну форму тіла. Також відомий спосіб визначення статі комах, за яким диференціацію проводять шляхом огляду генітального сегмента з визначенням особливостей морфологічної будови копулятивних органів, які знаходиться на задньому кінці черевця, або ж за вивченням статевого апарату, який міститься в порожнині черевця самки [див. Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии: Введение в изучение строения и функций тела насекомых / Б. Н. Шванвич. - Москва; Ленинград: Сов. наука, 1949. - С. 703-711]. Недоліком вказаного способу є те, що візуально генітальні сегменти як у самок, так й у самців, дуже схожі між собою. Що ж стосується вивчення статевого апарату, який міститься в порожнині черевця самки, то для цього необхідні відповідні знання з морфології та анатомії комах, а також спеціальні визначники, тому такий спосіб диференціації вимагає значних витрат часу. Найближчим аналогом, є спосіб диференційної діагностики самців і самок гельмінтів Chabertia ovina, який включає вивчення морфологічних та метричних особливостей будови хвостового кінця гельмінтів. При цьому спосіб базується на визначенні того, що самці мають коротку хвостову бурсу з лопатями. Спікули дві, вони темні, посмуговані, їх довжина в середньому становить 1,3-1,8 мм. Що ж стосується самки, то у неї хвостовий кінець позаду анального отвору різко звужується. Вульва має випуклі губи та знаходиться від кінця тіла в середньому на 036-045 мм [див. Ивашкин В. М. Определитель гельминтов мелкого рогатого скота / В. М. Ивашкин, А. О. Орипов, М. Д. Сонин. М.: - Наука. - С 67-69]. 1 UA 119888 U 5 10 15 20 25 30 35 Недоліком способу є те, що він розрахований для роботи з нематодами, вимагає значних затрат часу для підготовки досліджуваних препаратів та вартісних реактивів, що дозволяють просвітлювати кутикулу гельмінта та вивчати метричні особливості. Ще одним негативним моментом є те, що мелофаги, на відміну від нематод, є комахамигематофагами, тобто харчуються кров'ю, а тому їх черевце й генітальний сегмент мають відповідне забарвлення. В свою чергу, перераховане завдає труднощів при вивченні морфологічних та метричних особливостей паразита і, в кінцевому підсумку, негативно впливає на ефективність досліджень. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб диференційної діагностики самців і самок комах кровососок Melophagus ovinus, який забезпечує чітку диференціацію статі без попередньої підготовки досліджуваних препаратів, дозволяє консервувати на тривалий час ектопаразитів і не потребує вартісних реактивів, швидкий у виконанні та дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus, який включає вивчення морфологічних та метричних особливостей будови останніх сегментів черевця комах, згідно з корисною моделлю, дослідження метричних особливостей проводять шляхом визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарата до кінця останнього сегмента черевця комахи та при її довжині в середньому 128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) комаху диференціюють як самця, а при - 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) - як самку. Спосіб включає збір комах на тваринах з подальшим перенесенням їх до ємності з 70° спиртом для консервування та дослідженням зібраного матеріалу під мікроскопом. Метричні дослідження проводять шляхом визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарату до кінця останнього сегменту черевця комахи. Вимірювання проводять із застосуванням об'єкт-мікрометра (окулярної лінійки - предметне скло, на яке нанесена лінійка з ціною поділки 10 мкм) та окуляр-мікрометра і мікроскопа при збільшенні  100. Параметри промірів вивчають з попереднім визначенням ціни поділки окуляр-мікрометра за загальноприйнятими методиками. Так, у самців показники вказаної довжини становлять 128,07±2,24 мкм а у самок - 40,14±0,58 мкм. Для визначення ефективності запропонованого способу диференціації самців і самок комах Melophagus ovinus проведено вивчення їх метричних характеристик. Встановлено, що довжина від каудальної частини копулятивного апарата самців та самок до кінця останнього сегмента черевця комах має різну відстань. Встановлено, що у самців вказаний проміжок значно довший порівняно з аналогічним у самок. Результати досліджень відображені в таблиці. Таблиця Диференційна діагностика ознак статевого диморфізму кровососки Melophagus ovinus, M±m, n=50 Стать кровососки Самець Самка 40 45 Відстані статевих органів до останнього сегмента, мкм М±m min / max 128,07±2,24 104,38/161,98 40,14±0,58 33,09 / 48,47 Так, середня довжина у самців становить 128,07±2,24мкм (за коливань від 104,38 до 161,98 мкм). У особин жіночої статі вказана довжина значно менша (у 3,2 разу) та становить в середньому 40,14±0,58 мкм (за коливань від 33,09 до 48,47 мкм). Корисна модель забезпечує чітку диференціацію статі комах та дозволяє консервувати комах на тривалий проміжок часу. При цьому використання запропонованого способу дозволяє за короткий проміжок часу диференціювати велику кількість комах Melophagus ovinus, не вимагає спеціального вартісного обладнання та реактивів для підготовки досліджуваних зразків, не потребує спеціальних знань з морфології та анатомії комах, а також спеціальної ентомологічної літератури та визначників. Спосіб дозволяє прогнозувати швидкість зростання інтенсивності мелофагозної інвазії. 2 UA 119888 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок Melophagus ovinus, що включає вивчення морфологічних та метричних особливостей будови останніх сегментів черевця комах, який відрізняється тим, що дослідження метричних особливостей проводять шляхом визначення відстані від каудальної частини копулятивного апарата до кінця останнього сегмента черевця комахи та при її довжині в середньому 128,07±2,24 мкм (від 104,38 до 161,98 мкм) комаху диференціюють як самця, а при - 40,14±0,58 мкм в середньому (до 48,47 мкм) - як самку. 10 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61D 99/00, G01B 3/18

Мітки: самців, кровососок, діагностики, melophagus, ovinus, спосіб, диференційної, самок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-119888-sposib-diferencijjno-diagnostiki-samciv-i-samok-krovososok-melophagus-ovinus.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб диференційної діагностики самців і самок кровососок melophagus ovinus</a>

Подібні патенти