Спосіб виконання ендовенозної термооблітерації

Номер патенту: 119241

Опубліковано: 25.09.2017

Автор: Криса Василь Михайлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб ендовенозної термооблітерації варикозного розширення вен, що включає в себе антероградне або ретроградне введення в просвіт вени волоконного світловода з наступною його екстракцією та одночасною термооблітерацією просвіту вени, який відрізняється тим, що ендовенозну термооблітерацію варикозного розширення вен здійснюють перетвореною лазерною світловою енергією в теплову до температури, що адекватна термодеструкції стінки судини, для чого робочий кінець світловода споряджують термоперетворюючим наконечником і терморегулятором, вводять в робочу зону варикозно розширеної вени і здійснюють дозований та контрольований термічний нагрів термоперетворюючого наконечника над світловодом із дозованим термічним впливом на стінку варикозно розширеної вени і її фіброзне закриття.

Текст

Реферат: Спосіб виконання ендовенозної термооблітерації варикозного розширення вен включає в себе антероградне або ретроградне введення в просвіт вени волоконного світловода з наступною його екстракцією та одночасною термооблітерацією просвіту вени. Ендовенозну термооблітерацію варикозного розширення вен здійснюють перетвореною лазерною світловою енергією в теплову до температури, що адекватна термодеструкції стінки судини. Для цього робочий кінець світловода споряджують термоперетворюючим наконечником і терморегулятором, вводять в робочу зону варикозно розширеної вени і здійснюють дозований та контрольований термічний нагрів термоперетворюючого наконечника над світловодом із дозованим термічним впливом на стінку варикозно розширеної вени і її фіброзне закриття. UA 119241 U (54) СПОСІБ ВИКОНАННЯ ЕНДОВЕНОЗНОЇ ТЕРМООБЛІТЕРАЦІЇ UA 119241 U UA 119241 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі медицини, зокрема судинної хірургії і може бути використана для лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок (ВХНК) методом ендовенозної термооблітерації. Лікування ВХНК, згідно з сучасними вимогами, повинно бути мінімально травматичним, забезпечувати добрий естетичний і косметичний ефект, не мати несприятливого впливу на пацієнта, мінімізувати кількість побічних ефектів та час реабілітації. Використання малоінвазивних ендовенозних термальних методик виключення варикозно розширених вен з кровообігу дозволяє досягти оптимальних результатів при лікуванні даної патології. Суть ендовенозного термічного закриття варикозно розширених вен (термооблітерації) полягає у локальному термічному ушкодженні стінки вени з допомогою технологій і пристроїв, які нагрівають зсередини просвіт вени. Теплова енергія викликає термічну деструкцію ендотелію і стінки вени, зменшення товщини шару колагену, витончення стінки вени з наступним фіброзним переродженням і оклюзією вени. Виконання термооблітерації передбачає пункційну катетеризацію або венесекцію варикозно розширеної вени, введення в просвіт мобілізованої чи пунктованої в ділянці сафено-феморального гирла або в проксимальній ділянці варикозної вени гнучкого світловоду або радіочастотного катетера у антероградному чи ретроградному напрямку з наступною термооблітерацією варикозно зміненої вени [Чернуха Л.М., Шапринський В.В., Юрець С.С. і ін. Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок // Клінічна флебологія. - 2009. - Т. 2. - № 1. - С. 133-137]. Відомий спосіб ендовенозної лазерної коагуляції з використанням лазерного випромінювання, яке передають по світловоду до зони облітерації з викликом термічного опіку ендотелію і стінки судини, вапоризацію (утворення бульбашок пари) та карбонізацію крові в просвіті вени. Наслідком такої термічної дії лазера є первинне склеювання судини при еластичній компресії кінцівки і наступне її фіброзне переродження [Криса В.М, Криса Б.В. Лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок // Лазерная хирургия. Материалы научнопрактической конференции "Малоинвазивные оперативные вмешательства в лазерной медицине". - Черкассы: "Вертикаль", 2016. - С. 15-30]. Проте при цьому методі лікування не виключена низка ускладнень (тромбофлебіти, термічна перфорація стінки судини, екхімози, гіперпігментація шкіри, неврологічні порушення, паравазальні опіки з переходом на шкіру, гіпертермічна реакція), які знижують ефективність його використання. Відомі також методи ендовазальної електричної коагуляції, радіочастотної абляції та електрозварювальної облітерації, в основі яких лежить термічна облітерація вен з використанням струмів високої частоти, які нагрівають робочий кінець ендовенозного катетера та навколишні тканини до температури 85-95 °C [Татарін А.Є., Радіочастотна абляція у лікуванні хворих із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок: Дис. канд. мед. наук: 14.01.03 / Татарін А.Є. - Вінниця, 2016. - 134 с.]. Ці методи, хоч і викликають денатурацію та дезорганізацію колагену венозної стінки без утворення коагуляційного струпу із задовільним клінічним і естетичним ефектом, однак мають ризик електротермічного ураження нервових волокон і паравазальних тканин та обмежені можливості використання при деформованих варикозних венах і виражених трофічних змінах м'яких тканин. Відмічається також проблемність їх амбулаторного використання. Найближчим за технічною суттю до способу ендовенозної термооблітерації, що заявляється, є закриття вени перегрітою парою (шляхом нагріву робочої зони дотемператури, адекватної термодеструкції стінки судини). Через порожнистий катетер у просвіт вени вводять перегріту до 120-150 °C водяну пару, яка викликає термічний опік і рубцеве закриття вени [Witold Wozniak, Robert K. Mlosek, Piotr Ciostek. Assessment of the efficacy and safety of steam vein sclerosis as compared to classic surgery in lower extremity varicose vein management // Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne. 2015 Apr; 10(1): 15-24. Published online 2015 Jan 27. doi: 10.5114/wiitm.2015.48573]. Перегріта пара під високим тиском забезпечує результати, аналогічні радіочастотній коагуляції, проте апарат дешевший і замість дороговартісних одноразових радіочастотних катетерів використовує недорогу систему і воду. Разом з тим, вона може викликати гідравлічний удар, різке внутрішньовенне підвищення тиску і розрив стінки судини, термічне ураження паравазальних тканин, що може викликати низку ускладнень і обмежує широке застосування цього способу. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу створити ефективний спосіб ендовенозної термооблітерації шляхом перетворення лазерної енергії в теплову і контрольованого нагріву робочої зони до температури, адекватної термодеструкції стінки 1 UA 119241 U 5 10 15 20 25 30 35 40 судини, без розвитку ускладнень, характерних для вказаних методик, і попередження виникнення ускладнень термооблітерації варикозно розширених вен. Поставлена задача вирішується тим, що за способом ендовенозної термооблітерації варикозного розширення вен, що включає в себе антероградне або ретроградне введення в просвіт вени волоконного світловоду з наступною його екстракцією та одночасною термооблітерацією просвіту вени, згідно з корисною моделлю, ендовенозну термооблітерацію варикозного розширення вен здійснюють шляхом перетворення лазерної світлової енергії в теплову до температури, адекватної термодеструкції стінки судини, для чого робочий кінець світловода, який вводять в робочу зону варикозно розширеної вени, споряджують термоперетворюючим наконечником та терморегулятором, здійснюють дозований і контрольований термічний нагрів термоперетворюючого наконечника над світловодом із забезпеченням дозованого термічного впливу на стінку варикозно розширеної вени і її фіброзного закриття. Саме запропоноване здійснення дозованого і контрольованого термічного нагріву термоперетворюючого наконечника над світловодом і забезпечення дозованого термічного впливу на стінку варикозно розширеної вени і її фіброзного закриття шляхом перетворення лазерної світлової енергії в теплову до температури адекватної термодеструкції стінки судини дозволяє уникнути виникнення специфічних ускладнень, характерних для відомих методів термооблітерації варикозно розширених вен у ранньому післяопераційному періоді, викликаних продуктами лазерної фотокоагуляції чи методик радіочастотної абляції, електрозварювальної облітерації та закриття варикозних вен перегрітим паром. Таким чином сукупністю відомих і запропонованих суттєвих ознак створено нове технічне рішення, яке забезпечує якісно новий технічний результат, достатній для виконання поставленої задачі корисної моделі. Спосіб здійснюють так. Для вирішення поставленої задачі термооблітерацію виконують не лазерним променем, як це передбачають відомі способи, а перетворенням лазерної енергії в теплову безпосередньо в робочій зоні гнучкого світловода з дозованим і контрольованим нагрівом робочої зони до температури, адекватної термодеструкції стінки судини. Реалізацію запропонованого способу демонструє наступний приклад. При проведенні дослідних робіт як джерело лазерної енергії вибрано хірургічний лазерний апарат "Ліка-хірург" з довжиною хвилі 940 Нм, полімерний гнучкий світловод діаметром 1,5 мм та терморегулятор "Термотест 04/2", здатний вимірювати і підтримувати температуру в заданих параметрах з використанням термопари "хромель-алюмель" в діапазоні від 0 до 1000 °C. Робочу зону світловода в межах 2 см і його торець перевели в матовий стан для рівномірного дифузного розсіювання лазерного променя і покрили термостійким металізованим ковпачком з вмонтованою в нього термопарою. Провели серію дослідів по вивченню нагрівання металізованого ковпачка у різних режимах потужності лазерного випромінювання у воді, температура якої складала 26 °C. Результати дослідів наведені у таблиці. У верхньому рядку наведено потужність лазерного випромінювання, у нижньому - стабільна температура робочої головки, зареєстрована термотестером. Таблиця 2 вт 34 °C 45 50 55 3 вт 39 °C 4 вт 44 °C 5 вт 55 °C 6 вт 60 °C 7 вт 65 °C 8 вт 76 °C 9 вт 80 °C 10 вт 87 °C 12,5 вт 90 °C Результати засвідчують, що реалізація запропонованого способу дозволяє досягати точної величини нагріву робочої зони термокатетера, що викликає дозовану термодеструкцію стінки варикозної вени і попереджує виникнення специфічних ускладнень, які розвиваються при використанні відомих методів термооблітерації варикозно розширених вен у ранньому післяопераційному періоді, викликаних продуктами лазерної фотокоагуляції чи методик радіочастотної абляції, електрозварювальної облітерації та закриття варикозних вен перегрітим паром і покращує кінцевий клінічний результат термальних методик закриття варикозно розширених вен. Пропонований спосіб дозволяє досягати точної величини нагріву робочої зони термокатетера, що викликає дозовану термодеструкцію стінки варикозної вени і попереджує виникнення специфічних ускладнень, які розвиваються при використанні відомих методів термооблітерації варикозно розширених вен у ранньому післяопераційному періоді, викликаних 2 UA 119241 U продуктами лазерної фотокоагуляції чи методик радіочастотної абляції, електрозварювальної облітерації та закриття варикозних вен перегрітим паром і покращує кінцевий клінічний результат термальних методик закриття варикозно розширених вен. 5 10 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб виконання ендовенозної термооблітерації варикозного розширення вен, що включає в себе антероградне або ретроградне введення в просвіт вени волоконного світловода з наступною його екстракцією та одночасною термооблітерацією просвіту вени, який відрізняється тим, що ендовенозну термооблітерацію варикозного розширення вен здійснюють перетвореною лазерною світловою енергією в теплову до температури, що адекватна термодеструкції стінки судини, для чого робочий кінець світловода споряджують термоперетворюючим наконечником і терморегулятором, вводять в робочу зону варикозно розширеної вени і здійснюють дозований та контрольований термічний нагрів термоперетворюючого наконечника над світловодом із дозованим термічним впливом на стінку варикозно розширеної вени і її фіброзне закриття. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 18/20, A61B 18/24

Мітки: термооблітерації, ендовенозної, виконання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-119241-sposib-vikonannya-endovenozno-termoobliteraci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виконання ендовенозної термооблітерації</a>

Подібні патенти