Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відбору до маточного стада свиноматок, що включає відбір після першого опоросу, який відрізняється тим, що на 4-6 добу холостого періоду у свиноматок глюкометром визначають концентрацію глюкози, а до основного стада відбирають свиноматок, у яких рівень глюкози у крові становить в межах 4,3-5,4 ммоль/л.

Текст

Реферат: Спосіб відбору до маточного стада свиноматок включає відбір після першого опоросу. На 4-6 добу холостого періоду у свиноматок глюкометром визначають концентрацію глюкози, а до основного стада відбирають свиноматок, у яких рівень глюкози у крові становить в межах 4,35,4 ммоль/л. UA 118932 U (12) UA 118932 U UA 118932 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема тваринництва, а саме - свинарства. Відомий аналог [Патент № 66984 опубл. 25.01.2012 бюл. № 2, А01К 67/00, Спосіб прогнозування плодючості свиней за допомогою цитогенетичних та ДНК-маркерів. Костенко С.О., Драгулян М.В., Сидоренко О.В.], суть якого полягає в тому, що свиноматок відбирають прогнозуючи багатоплідність за цитогенетичними та молекулярно-генетичними маркерами, беручи за ДНК-маркери гени FSHR, NCOAl, ESR та PRLR. Недоліком даного аналогу є значні трудовитрати на отримання зразків крові, тривалі дослідження за допомогою дорогих приладів та цитогенетичних і ДНК-маркерів. В основу корисної моделі ставиться задача при менших затратах часу, праці та коштів відібрати до маточного стада свиноматок, яких перевіряємо за багатоплідністю. Поставлена корисною моделюю задача вирішується тим, що спосіб відбору до маточного стада свиноматок, що включає відбір після першого опоросу, згідно з пропонованим рішенням, на 4-6 добу холостого періоду у свиноматок глюкометром визначають концентрацію глюкози, а до основного стада відбирають свиноматок, у яких рівень глюкози у крові становить в межах 4,3-5,4 ммоль/л. Приклад. У 9 свиноматок вміст глюкози в крові визначали після 1 опоросу: на 4 добу після відлучення поросят; в день осіменіння; на наступний день після осіменіння; на 13 добу після осіменіння; на 25 добу після осіменіння. Кров з вушної раковини відбирали на тест-смужки Rightest вранці до годівлі. Для визначення вмісту глюкози в крові застосовували глюкометр Rightest GM110. Дослідним свиноматкам згодовували на 1-3 добу після відлучення поросят препарат Глютам 1M в дозі 20 мл. Свиноматок штучно осіменяли попередньо розбавленою спермою два рази з інтервалом 18 годин. Через 25-27 днів після осіменіння, у свиноматок визначали поросність за допомогою ультразвукового дослідження. Після отримання результатів по відтворювальній здатності свиноматок за наступними опоросами був проведений кореляційний аналіз. Було встановлено, що у всі наступні опороси, лише на 4 добу холостого періоду після першого опоросу самок, спостерігається зворотний напрям зв'язку багатоплідності з концентрацією глюкози в крові. При цьому згодовування нейротропно-метаболічного препарату знизило силу зв'язку, але не змінило напрям. Низький негативний та позитивні коефіцієнти кореляції вмісту глюкози з багатоплідністю в першому опоросі обумовлені тим, що багатоплідність була уже реалізована і концентрація вуглеводу в цей день не могла на неї вплинути. Вміст глюкози в крові свиноматок визначений в інші дні репродуктивного циклу корелював з багатоплідністю за різними опоросами як позитивно, так і негативно з меншою силою. Тобто, в першому варіанті, більша багатоплідність була у тварин, які після першого опоросу на 4 день холостого періоду мали нижчу концентрацію глюкози (табл. 1). У зв'язку з цим, тварин рознесли в різні класи згідно з вмістом глюкози в крові свиноматок і розрахували показники відтворювальної здатності. Аналіз отриманих даних показав, що після першого опоросу кількість живих новонароджених поросят була у всіх групах на одному рівні (табл. 2). Але після другого опоросу у свиноматок з концентрацією глюкози 4,3-4,8 ммоль/л та 4,9-5,4 ммоль/л кількість живих новонароджених - поросят збільшилась на 3 голови та 1,7 голови відповідно. В той час як у маток з концентрацією глюкози в крові 5,5-5,8 ммоль/л їх кількість зменшилась на 1,7 голови, що на 37,6 % та 29 % менше, ніж у свиноматок з концентрацією глюкози 4,3-4,8 ммоль/л та 4,9-5,4 ммоль/л відповідно. Свиноматки з концентрацією глюкози 5,5-5,8 ммоль/л після 2-го опоросу вибули. Дві голови через низьку багатоплідність, а одна не прийшла в статеву охоту, що є економічно не вигідно. Порівняльний аналіз за кількістю мертвонароджених поросят після першого та другого опоросів показав, що їх було найбільше у свиноматок з концентрацією глюкози в крові 5,55,8 ммоль/л (табл. 2). Отже, після першого опоросу до основного стада свиноматок треба відбирати тварин, у яких на 4 день холостого періоду концентрація глюкози в крові була в межах 4,3-5,4 ммоль/л. Відомо, що свиноматки після відлучення поросят приходять в статеву охоту через 4-6 днів. У цей період у них відбувається фолікулярна фаза. Рівень глюкози в межах 5,4-5,8 ммоль/л побічно свідчить про недостатній вміст інсуліну та інсуліноподібного фактора росту, які приймають участь в овуляції фолікулів. При цьому ця патологія, як бачимо з аналізу проведених досліджень, має пролонгований характер. І в наступних репродуктивних циклах тварини мають знижену кількість овуляцій фолікулів, що призвело до відсутності значної кількості ембріонів у 1 UA 118932 U репродуктивному тракті свиноматки і сприяло зниженню їх багатоплідності та порушенню статевої функції, і як наслідок, зумовлює їх вибракування. Технічне рішення корисної моделі дає можливість при менших затратах праці, коштів та часу відбирати до основного стада свиноматок з потенційно більшою багатоплідністю. 5 Таблиця 1 Кореляційний зв'язок між багатоплідністю та вмістом глюкоз в крові свиноматок в різні дні репродуктивного циклу Кореляційний Контроль, n=4 зв'язок між багатоплідніс тю та вмістом 1 2 3 4 глюкоз в крові свиноматок: на 4-у добу холостого -0,121 -0,170 -0,987 -0,978 періоду в день -0,184 0,427 0,479 0,436 осіменіння на наступний день після 0,845 0,862 0,679 0,667 осіменіння на 13 добу після -0,418 -0,386 -0,348 -0,391 осіменіння на 25 добу після -0,200 -0,683 0,547 0,507 осіменіння Дослід, n=5 Опорос 1 2 3 Контроль+ Дослід, n=9 4 1 2 3 4 0,434 -0,836 -0,509 -0,545 0,153 -0,902 -0,716 -0,709 -0,609 -0,903 0,149 -0,197 -0,494 0,127 0,122 -0,063 -0,431 -0,860 0,032 -0,348 -0,159 -0,018 0,154 -0,058 -0,546 -0,857 0,124 -0,239 -0,495 -0,027 -0,085 -0,287 -0,437 -0,778 0,209 -0,206 -0,214 0,357 0,377 0,142 Таблиця 2 Відтворювальна здатність свиноматок залежно від вмісту глюкози в їх крові на 4 день холостого періоду, n=3 Показник 1 Холостий період Всього народилось поросят Живих поросят Мертвонарод жених Клас вмісту глюкози, ммол/л 4,9-5,4 Опорос 2 3 4-й 1 2 3 4-й 5,0± 5,3± 6,3± 6,0± 5,7± 7,7± ±±0,57 ±0,88 ±0,88 ±1,15 ±0,33 ±0,67 4,3-4,8 5,5-5,8 1 2 5,7± ±0,33 10,7± 14,0± 12,7± 12,3± 10,3± 12,0± 13,3± 13,0± 12,0± 10,0± ±0,67 ±1,00 ±1,45 ±1,20 ±0,88 ±1,53 ±0,88 ±0,57 ±1,52 ±0 3 4 вибули 10,3± 13,3± 12,0± 11,3± 10,0± 11,7± 12,3± 12,3± 11,0± 8,3± ±0,88 ±0,33 ±1,52 ±1,20 ±0,57 ±1,45 ±0,33 ±0,66 ±1,53 ±0,66 0,4± 0,7± 0,7± 1,0± 0,3± 0,3± 1,0± 0,7± 1,0± 1,7± ±0,33 ±0,67 ±0,33 ±0,57 ±0,33 ±0,33 ±0,57 ±0,33 ±0,57 ±0,66 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб відбору до маточного стада свиноматок, що включає відбір після першого опоросу, який відрізняється тим, що на 4-6 добу холостого періоду у свиноматок глюкометром визначають концентрацію глюкози, а до основного стада відбирають свиноматок, у яких рівень глюкози у крові становить в межах 4,3-5,4 ммоль/л. 2 UA 118932 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61D 19/00, A01K 67/00

Мітки: стада, відбору, свиноматок, маточного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118932-sposib-vidboru-do-matochnogo-stada-svinomatok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відбору до маточного стада свиноматок</a>

Подібні патенти