Метод прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Метод прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який включає прогнозування фізіологічних показників сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який відрізняється тим, що для прогнозування високих фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому 7,0 та більше балів (70,0 % та більше) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D bcm/cgm, dg/dk, de/d, cgm/d, cgm/de; для отримання середніх фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому від 5,0 до 7,0 балів (від 50,0 до 70,0 %) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/cgm, ad/d, ad/de, ad/dk, bcm/d, bcm/de, bcm/dg, bcm/dk, cegm/cgm,cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/dg, cgm/dk, de/cgm, de/dk, dg/di, dk/d, dk/de, dk/dk; отримання низьких фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому до 5,0 балів (до 50,0 %) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/bcm та dg/cgm; при цьому для ефективного прогнозування основних фізіологічних показників свіжоотриманої сперми слід отримувати не менше 8 еякулятів від кожного жеребця.

Текст

Реферат: Метод прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками, при якому для прогнозування високих фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому 7,0 та більше балів (70,0 % та більше) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D bcm/cgm, dg/dk, de/d, cgm/d, cgm/de; для отримання середніх фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому від 5,0 до 7,0 балів (від 50,0 до 70,0 %) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/cgm, ad/d, ad/de, ad/dk, bcm/d, bcm/de, bcm/dg, bcm/dk, cegm/cgm, cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/dg, cgm/dk, de/cgm, de/dk, dg/di, dk/d, dk/de, dk/dk; отримання низьких фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому до 5,0 балів (до 50,0 %) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/bcm та dg/cgm; при цьому для ефективного прогнозування основних фізіологічних показників свіжоотриманої сперми слід отримувати не менше 8 еякулятів від кожного жеребця. UA 118915 U (12) UA 118915 U UA 118915 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до біології, ветеринарії, зоотехнії, а саме до фізіології та біотехнології відтворення коней. Способи прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками, зокрема за алелями поліморфної системи групи крові D в Україні відсутні. Проте у гуманній медицині України існує більше 2500 тисяч різних способів прогнозування виникнення та перебігу різних хвороб у людини. Існують діючі в Україні стандарти, які чітко нормують фізіологічні показники свіжоотриманої сперми жеребців як до, так і після кріоконсервування [ГОСТ 23681-79 Сперма жеребцов неразбавленная свежеполученная. - Москва: Изд. стандартов, 1979. - 12 с; ГОСТ 24168-80 Сперма жеребцов замороженная. - Москва: Изд. стандартов, 1979. - 15 с]. За якими рухливість свіжоотриманої сперми повинна бути не менше 5 балів (не менше 50 %), якщо рухливість нативних сперміїв менше 5 балів (50 %) сперму не рекомендують для подальшої біотехнологічної роботи з заморожування. Після розморожування рухливість сперміїв жеребців повинна бути не менше 2,5 балів (не менше 25 %), при цьому виживаність сперміїв у термостаті за температури 37 °C повинна бути не менше 2,5 годин; якщо рухливість або/та виживаність сперміїв після розморожування буде менше 2,5 балів або/та менше 2,5 годин то сперма вважається такою, що не витримала заморожування-розморожування і не рекомендується для подальшого штучного осіменіння, тобто вважається біотехнологічно непридатною. Недоліками аналогів є відсутність можливості прогнозування ефективності проведення біотехнологічної роботи з отримання нативної сперми жеребців, що суттєво збільшує кінцеву ціну спермодоз; відсутність розподілу очікуваної результативності отримання сперми жеребців на групи залежно від фізіологічних показників нативних сперміїв. Найбільш близьким технічним рішенням до заявленої корисної моделі є метод прогнозування результативності кріоконсервування сперми жеребців за імуногенетичними показниками [Патент України на корисну модель МПК A61D 19/00 Метод прогнозування результативності кріоконсервування сперми жеребців за імуногенетичними показниками / О. В. Ткачов, В. І. Шеремета, О. Л. Ткачова, В. І. Россоха. - № 113757; заявл. 17.08.2016; опубл. 10.02.17, Бюл. № 3/2017.], за яким пропонується прогнозувати отримання певних фізіологічних показників сперми жеребців після її заморожування-розморожування на підставі виявлення у жеребців певних імуногенетичних алелів системи групи крові D. Недоліками прототипу є те, що він не є методом прогнозування ефективності саме отримання основних фізіологічних показників нативної сперми жеребців за імуногенетичними показниками, а тому не може бути використаний для прогнозування ефективності біотехнологічної роботи саме з отримання сперми жеребців; не здатен спрогнозувати основні фізіологічні показники свіжоотриманої сперми жеребців; не здатен розділити жеребців на групи залежно від ефективності отримання сперми жеребців; не здатен підвищити ефективність прогнозування результативності отримання сперми жеребців. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити метод прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який буде забезпечувати можливість підвищення ефективності прогнозування результативності отримання сперми жеребців за імуногенетичними показниками, зокрема за алелями поліморфної системи групи крові D; буде можливість чітко розподіляти очікувану стійкість сперми жеребців до охолодження та кріоконсервування на три групи залежно від рухливості нативних сперміїв, їх концентрації, відносної кількості патологічних форм сперміїв після отримання сперми. Поставлена задача вирішується тим, що при застосуванні методу прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками, який включає прогнозування фізіологічних показників сперми жеребців за імуногенетичними показниками, згідно з запропонованою корисною моделлю, для прогнозування високих фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому 7,0 та більше балів (70,0 % та більше) використовують жеребців у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D bcm/cgm, dg/dk, de/d, cgm/d, cgm/de; для отримання середніх фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому від 5,0 до 7,0 балів (від 50,0 до 70,0 %) використовують жеребців у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/cgm, ad/d, ad/de, ad/dk, bcm/d, bcm/de, bcm/dg, bcm/dk, cegm/cgm, cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/dg, cgm/dk, de/cgm, de/dk, dg/di, dk/d, dk/de, dk/dk; отримання низьких фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців з рухливістю сперміїв у середньому до 5,0 балів (до 50,0 %) використовують жеребців, у яких виявлено імуногенетичні алелі системи групи крові D ad/bcm та dg/cgm; при цьому для 1 UA 118915 U 5 10 15 20 25 30 ефективного прогнозування основних фізіологічних показників свіжоотриманої сперми слід отримувати не менше 8 еякулятів від кожного жеребця. Приклад. Порядок застосування методу прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками полягає у наступних етапах: 1) виявлення у жеребців імуногенетичних характеристик систем груп крові D, А, С, К та інших; 2) у разі виявлення у жеребців bcm/cgm, dg/dk, de/d, cgm/d, cgm/de алелей системи групи крові D прогнозується отримання високих фізіологічних показників свіжоотриманої сперми з рухливістю сперміїв у середньому 7,0 та більше балів (70,0 % та більше); 3) у разі виявлення у жеребців ad/cgm, ad/d, ad/de, ad/dk, bcm/d, bcm/de, bcm/dg, bcm/dk, cegm/cgm, cegm/d, cegm/dg, cegm/dk, cgm/ceg, cgm/cgm, cgm/dg, cgm/dk, de/cgm, de/dk, dg/di, dk/d, dk/de, dk/dk алелей системи групи крові D прогнозується отримання середніх фізіологічних показників свіжоотриманої сперми у вигляді рухливості сперміїв у середньому від 5,0 до 7,0 балів (від 50,0 до 70,0 %); 4) у разі виявлення у жеребців ad/bcm, dg/cgm алелей системи групи крові D прогнозується отримання низьких незадовільних фізіологічних показників свіжоотриманої сперми у вигляді рухливості сперміїв у середньому до 5,0 балів (до 50,0 %); 5) отримання не менше 8 еякулятів від кожного жеребця для підтвердження зробленого прогнозування. Теоретичною базою для розробки методу прогнозування результативності охолодження сперми жеребців слугують отримані в Україні впродовж 10 років дані охолодження сперми 69 жеребців-плідників 9 порід з одночасним визначенням алелей поліморфних систем їх груп крові D, А, С, К та інших. Потім отримані дані за основних фізіологічних показників свіжоотриманої сперми (об'єм еякуляту, рухливість сперміїв, концентрація сперміїв, відсоток патологічних форм сперміїв) аналізували у розрізі саме імуногенетичних характеристик жеребців, що наведено у таблиці, що і дозволило розробити представлений новий метод. Обґрунтованість ефективності прогнозування основних фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців полягає у великій кількості отриманих даних таблиці, а також проведенням кореляційного аналізу за даними якого ступінь впливу алелей поліморфної системи групи крові D на об'єм еякуляту становить 36,0 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12N 5/076, G01N 33/49, A61D 19/00

Мітки: прогнозування, жеребців, сперми, показників, показниками, фізіологічних, свіжоотриманої, метод, імуногенетичними

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118915-metod-prognozuvannya-fiziologichnikh-pokaznikiv-svizhootrimano-spermi-zherebciv-za-imunogenetichnimi-pokaznikami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Метод прогнозування фізіологічних показників свіжоотриманої сперми жеребців за імуногенетичними показниками</a>

Подібні патенти