Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння, який включає формування модельного вогнища пожежі класу В, де подають до нього розпилену воду постійної інтенсивності і вимірюють параметр, що характеризує реакцію модельного вогнища пожежі класу В на цей вплив, який відрізняється тим, що послідовно в два апріорі заданих моменти часу вимірюють температуру поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, після другого вимірювання температури поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В припиняють подачу розпиленої води, а результат тестування системи автоматичного пожежогасіння визначають за критерієм:

,

де  - температура кипіння рідини модельного вогнища пожежі класу В;

,  - температура поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, відповідно в апріорі задані моменти часу,  та ;

 - лінійна швидкість розповсюдження полум'я по поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В;

 - коефіцієнт температуропровідності рідини модельного вогнища пожежі класу В;

 - апріорі задане мале число.

Текст

Реферат: Спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння включає формування модельного вогнища пожежі класу В, де подають до нього розпилену воду постійної інтенсивності і вимірюють параметр, що характеризує реакцію модельного вогнища пожежі класу В на цей вплив. Послідовно в два апріорі заданих моменти часу вимірюють температуру поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, після другого вимірювання температури поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В припиняють подачу розпиленої води, а результат тестування системи автоматичного пожежогасіння визначають за критерієм:     0,5   erf 0,78V a 1t 2  Tk  T2   ,  Tk  T1  1 0,5  erf 0,78V a t1    де Tk - температура кипіння рідини модельного вогнища пожежі класу В; T1 , T2 - температура поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, відповідно в апріорі задані моменти часу, t1 та t2 ; V – лінійна швидкість розповсюдження полум'я по поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В; a - коефіцієнт температуропровідності рідини модельного вогнища пожежі класу В;  - апріорі задане мале число. UA 118884 U (54) СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ UA 118884 U UA 118884 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до області гасіння пожеж класу В і може бути використана при тестуванні систем автоматичного пожежогасіння. Відомий спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння, який полягає в тому, що здійснюють запуск системи автоматичного пожежогасіння, вимірюють концентрацію вогнегасної речовини і по результатам вимірів судять стосовно працездатності системи пожежогасіння [1, С. 215]. Недоліком такого способу тестування систем автоматичного пожежогасіння є невизначеність в умовах пожежі. Найбільш близьким до способу, що заявляється, є спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння, який полягає в тому, що формують модульне вогнище пожежі класу В, подають до нього розпилену воду постійної інтенсивності, фіксують момент гасіння пожежі, в який вимірюють час гасіння модельного вогнища пожежі класу В [2, - С. 18]. Недоліком цього способу тестування систем автоматичного пожежогасіння є те, що при його реалізації мають місце великі втрати вогнегасної речовини - розпиленої води. В основу корисної моделі поставлена задача по зменшенню витрат вогнегасної речовини розпиленої води при тестуванні систем автоматичного пожежогасіння. Поставлена задача вирішується тим, що в способі тестування систем автоматичного пожежогасіння, який полягає в тому, що формують модельне вогнище пожежі класу В, подають до нього розпилену воду постійної інтенсивності і вимірюють параметр, що характеризує реакцію модельного вогнища пожежі класу В на цей вплив, додатково послідовно в два апріорі заданих моменти часу вимірюють температуру поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, після другого вимірювання температури поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В припиняють подачу розпиленої води, а результат тестування системи автоматичного пожежогасіння визначають за критерієм: Tk  T2  Tk  T1 25 30 35     0,5   erf 0,78 V a1t 2      1 0,5  erf 0,78 V a t1    , (1) Tk - температура кипіння рідини модельного вогнища пожежі класу В; де T1 , T2 - температура поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, відповідно в апріорі задані моменти часу, t1 та t 2 ; V - лінійна швидкість розповсюдження полум'я по поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В; a - коефіцієнт температуропровідності рідини модельного вогнища пожежі класу В;  - апріорі задане мале число. На кресленні наведена залежність температури поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В T( t ) від часу при подачі до нього розпиленої води постійної інтенсивності. На кресленні зображено: Tk , T0 температура кипіння рідини модельного вогнища пожежі класу В та температура 40 навколишнього середовища відповідно; TT , t T - температура та час гасіння відповідно; t1 , t 2 апріорі задані моменти часу; T1 , T2 - температура поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В відповідно в момент часу t1 та t 2 . Спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння здійснюється наступним чином. Формують модельне вогнище пожежі класу В, яке являє собою горіння Н-гептану в піддоні, що має діаметр 0,2 м [2]. До вогнища горіння подають розпилену воду постійної інтенсивності І = const. Внаслідок охолодження вогнища горіння температура поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В T( t ) буде змінюватись так, як наведено на кресленні. Зміна 45 температури T( t ) описується виразом: T(t )  Tk  50   0,5  raKI  erf 0,78 V a1t  V  , (2) Tk - температура кипіння рідини модельного вогнища пожежі класу В; r - теплота де v випарювання води; а - коефіцієнт температуропровідності рідини, що горить; K - коефіцієнт використання розпиленої води; V - лінійна швидкість розповсюдження полум'я по поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В;  - теплопровідність рідини, що горить. 1 UA 118884 U В апріорі задані моменти часу t1 та t 2 вимірюють температуру поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, тобто 0,5  raKI  T1  Tk  erf 0,78 V a1t1  V   . (3)   T2  Tk  5  Після цього в момент часу t 2 , тобто після другого вимірювання температури поверхні рідини, що горить, припиняють подачу розпиленої води до вогнища горіння. Якщо система автоматичного пожежогасіння функціонує згідно з технічними вимогами, то із (3) та (4) витікає, що повинно мати місце:     0,5   erf 0,78 V a 1t 2     1 0,5  erf 0,78 V a t1    , (5) внаслідок чого результат тестування системи автоматичного пожежогасіння можна визначити за критерієм: Tk  T2  Tk  T1 10  0,5  raKI  erf 0,78 V a1t 2  V   , (4)     15 20 25 30 35 40 0,5   erf 0,78 V a 1t 2  Tk  T2     0,5  Tk  T1  erf 0,78 V a 1t1    (6)  - мале число, яке задається за умови забезпечення необхідної точності тестування. де Параметри Tk , V та а, що входять до (6), визначаються за допомогою електроннодовідкової системи "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов" [див. Методические указания по использованию электронно-справочной системы "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов" // Составители: Абрамов Ю.А., Луценко Ю.В., Федоренко Д.В. и др. Харьков: АПБУ, 2002. - 26с]. В способі-прототипі розпилена вода подається до вогнища горіння протягом часу, який повинен перевищувати час гасіння t T . В запропонованому способі цей час - час подачі розпиленої води дорівнює t 2 . Внаслідок того, що в другому випадку час подачі розпиленої води до вогнища горіння менше, ніж в першому випадку, то витрати вогнегасної речовини в запропонованому способі будуть меншими, ніж в способі-прототипі (див. креслення). Приклад Для модельного вогнища пожежі класу В [2], яке являє собою горіння Н-гептану в піддоні, що має діаметр 0,2 м, час подачі розпиленої води згідно НПБ 88-2001 дорівнює 60 с при 2 -1 інтенсивності подачі розпиленої води 0,14 кг(м с) . В цьому випадку витрати вогнегасної речовини складають 268 кг. В запропонованому способі при виборі t2=10 с витрати розпиленої води складають 45 кг, тобто в шість разів менше. Таким чином, вимірювання температури поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В в два апріорі заданих моменти часу, результати яких використовують для оцінки працездатності системи автоматичного пожежогасіння за допомогою критерію, а також припинення подачі розпиленої води до модельного вогнища пожежі після другого вимірювання температури поверхні рідини, забезпечують зменшення витрат вогнегасної речовини при тестуванні системи автоматичного пожежогасіння. Джерела інформації: 1. Бабуров В.П. Автоматические установки пожаротушения / В.П. Бабуров, В.В. Бабурин, В.И. Фомин. - М.: Пожнаука, 2007. - 294 с. 2. http://pozhproekt.ru/nsis/NPB/80-99.htm. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння, який включає формування модельного вогнища пожежі класу В, де подають до нього розпилену воду постійної інтенсивності і 2 UA 118884 U 5 вимірюють параметр, що характеризує реакцію модельного вогнища пожежі класу В на цей вплив, який відрізняється тим, що послідовно в два апріорі заданих моменти часу вимірюють температуру поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, після другого вимірювання температури поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В припиняють подачу розпиленої води, а результат тестування системи автоматичного пожежогасіння визначають за критерієм: Tk  T2  Tk  T1     0,5   erf 0,78V a 1t 2    ,  1 0,5  erf 0,78V a t1    де Tk - температура кипіння рідини модельного вогнища пожежі класу В; T1 , T2 - температура поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В, що горить, 10 відповідно в апріорі задані моменти часу, t1 та t2 ; V - лінійна швидкість розповсюдження полум'я по поверхні рідини модельного вогнища пожежі класу В; a - коефіцієнт температуропровідності рідини модельного вогнища пожежі класу В;  - апріорі задане мале число. 15 Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A62C 37/00

Мітки: спосіб, автоматичного, тестування, пожежогасіння, систем

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118884-sposib-testuvannya-sistem-avtomatichnogo-pozhezhogasinnya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб тестування систем автоматичного пожежогасіння</a>

Подібні патенти