Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування нестабільної стенокардії, що включає призначення розувастатину в дозі 10 мг 1 раз на добу, який відрізняється тим, що разом із розувастатином призначають гепатопротекторний препарат гепа-мерц у перші 10 днів лікування - інфузійна терапія в дозі 10,0 мл (містить 5 г L-орнітину-L-аспартату) на хлориду натрію 0,9 % 200,0 мл на добу, надалі - з переходом на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-орнітину-L-аспартату) 2 рази на день протягом наступних 20 днів.

Текст

Реферат: Спосіб лікування нестабільної стенокардії включає призначення розувастатину в дозі 10 мг 1 раз на добу. Разом із розувастатином призначають гепатопротекторний препарат гепа-мерц у перші 10 днів лікування - інфузійна терапія в дозі 10,0 мл (містить 5 г L-орнітину-L-аспартату) на хлориду натрію 0,9 % 200,0 мл на добу, надалі - з переходом на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-орнітину-L-аспартату) 2 рази на день протягом наступних 20 днів. UA 118724 U (12) UA 118724 U UA 118724 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема кардіології, і може бути використана для покращення лікування нестабільної стенокардії. На сьогоднішній день серцево-судинні захворювання є важливою медико-біологічною та соціальною проблемою як в Україні, так в інших країнах. За даними ВООЗ, від серцевосудинних захворювань у світі щорічно вмирає більше 17 мільйонів населення, згідно з прогнозами 2030 року від них помре близько 25 мільйонів населення [Коваленко В.М. Регіональні медико-соціальні проблеми хвороб системи кровообігу. Динаміка та аналіз / В.М. Коваленко, В.М. Корнацький. - К., 2013. - 69 с.]. В Україні в структурі смерті від серцевосудинних захворювань перше місце займає ішемічна хвороба серця, питома вага якої зросла з 66,6 % в 2005 році до 68,9 % у 2015 році. Саме тому питання лікування ішемічної хвороби серця (ІХС) є надзвичайно актуальним в сучасній медицині [Коваленко В.М. Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні / В.М. Коваленко, А.П. Дорогой // Український кардіологічний журнал. Додаток 3. - 2016. - С. 5-14]. Порушення ліпідного обміну є одним із найважливіших факторів ризику ІХС, нестабільна стенокардія є одним із її проявів. На сьогоднішній день статини розглядаються як найбільш ефективні гіполіпідемічні засоби, їх ефективність у первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань доведена великою кількістю багатоцентрових досліджень [Міщенко Л.А. Ефективність розувастатину (Клівас) у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (результати відкритого проспективного дослідження "Чисті судини" / Л.А. Міщенко // Український медичний часопис. - 2016. - № 3 (13). - С. 98-100]. У даний час у розвинутих країнах світу 8095 % хворих на ІХС приймають статини [EUROASPIRE Investigators (2016) EUROASPIRE IV: А European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic management of coronary patients from 24 European countries /K. Kotseva, D. Wood, G. De Backer, L. Ryden et al. //European journal of preventive cardiology. - 2016. - № 23 (6). - S. 636-648]. Відомий спосіб лікування ішемічної хвороби серця, який включає призначення симвастатину в дозі 10 мг або 20 мг на добу через 30 хвилин після вечері протягом дванадцяти тижнів, тривалий час вважався перспективним [Чернишов В.А. Гіполіпідемічні ефекти симвастатину у хворих на ішемічну хворобу серця з дисліпідемією залежно від віку / В.А. Чернишов, О.Г. Гапонова // Український терапевтичний журнал. - 2009. - № 2. - С. 48-54]. Відомий також спосіб лікування нестабільної стенокардії, за яким хворі приймали симвастатин в дозі 20-40 мг протягом двох місяців [Влияние симвастатина на функциональное состояние эндотелия сосудов у больных с нестабильной стенокардией /Ю.С. Рудык, С.Н. Пивовар, Т.И. Бондаренко, А.Л. Опарин //Український терапевтичний журнал. - 2005. - № 3. - С. 89-95]. Проте, новий статин - розувастатин володіє більш вираженим впливом на зниження рівня проатерогенних ліпопротеїдів та володіє сильною гіпотригліцеридемічною дією [Стаднік С.М. Розувастатин: Нові можливості лікування атеросклерзу / С.М. Стаднік // Ліки України. - 2015. - № 4 (190). - С. 38-41]. Найближчим аналогом пропонованого способу є спосіб лікування нестабільної стенокардії, за яким хворим призначають розувастатин в дозі 10 мг 1 раз на добу, із збільшенням дози розувастатину до 20 мг на добу, при відсутності ефекту через місяць [Влияние розувастатина и аторвастатина на уровень аполипопротеинов и маркеры воспаления у больных нестабильной стенокардией / Ш.У. Хошымов, Ш.С. Ахмедова и др. // Сибирское медицинское обозрение. 2014. - № 3. - С. 24-29]. Розувастатин має більш виражений гіполіпідемічний ефект, що сприяє значному покращенню показників ліпідного обміну. Це вкрай важливо для пацієнтів з високим серцево-судинним ризиком. За результатами дослідження STELLAR розувастатин має високу гіполіпідемічну ефективність в порівнянні з аторвастатином, симвастатином, правастатином [STELLAR Study Group. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR* Trial) / P.H. Jones, M.H. Davidson, E.A. Stein, H.E. Bays, J.M. McKenney, E. Miller, V.A. Cain, J.W. Blasetto // Am J Cardiol. - 2003. - № 92 (2). - S. 152-160]. Проте, тривала статинотерапія може супроводжуватися неоднозначним змінами функціонального стану печінки [Effect of multifactorial treatment on non-alcoholic fatty liver disease in metabolic syndrom: a randomised study / V.G. Athyros, D.P. Mikhailidis, T.P. Didangelos et al. // Current medical research and opinion. - 2006. - № 22. - С. 873-883]. Часто через побоювання негативних впливів статинів на печінку їх не призначають або припиняють їх прийом. Частина пацієнтів не приймає статини, оскільки не впевнені в користі ліків і не усвідомлюють їх значення для профілактики. В основу корисної моделі поставлено задачу покращити спосіб лікування нестабільної стенокардії шляхом призначення статинів з максимальним гіполіпідемічним ефектом у 1 UA 118724 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 поєднанні з прийомом лікарського засобу, що дозволить попередити побічну негативну дію статинів на функцію печінки. Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування нестабільної стенокардії, що включає призначення розувастатину в дозі 10 мг 1 раз на добу, згідно з корисною моделлю, разом із розувастатином призначають гепатопротекторний препарат гепа-мерц у перші 10 днів лікування - інфузійна терапія в дозі 10,0 мл (містить 5 г L-opнітину-L-аспартату) на хлориду натрію 0,9 % 200,0 мл на добу, надалі з переходом на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-орнітину-L-acпapтaтy) 2 рази на день протягом наступних 20 днів. Гепа-мерц (L-орнітину-L-аспартату) препарат амінокислот, який належить до групи гепатотропних лікарських засобів, складається з двох замінних амінокислот, які приймають активну участь в метаболізмі аміаку та його перетворенні в сечовину, а також метаболізмі глютаміну [Щербинина М.Б. Гепатопротекторы: рациональний выбор препарата /М.Б. Щербинина// Здоров'я України. Гастроентерологія. - 2015. - № 4. - С. 51-53]. Гепа-мерц посилює також обмінні процеси, підвищує енергетичний потенціал організму. Перевагою лікарського засобу є те, що він існує у вигляді гранул в пакетах і у вигляді концентрату для парентерального введення, що дозволяє швидше досягти концентрації лікарського засобу та отримати клінічний ефект (виробник - Мерц Фарма ГмбХ і Ко. КГаА, Німеччина). Спосіб виконують наступним чином. На фоні базисної терапії нестабільної стенокардії з прийомом розувастатину (в дозі 10 мг 1 раз на добу) застосовують гепа-мерц: у перші 10 днів лікування - інфузійна терапія у дозі 10,0 мл (містить 5 г L-орнітину-L-аспартату) на натрію хлориду 0,9 % 200,0 мл на добу, надалі з переходом на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-орнітинуL-аспартату) 2 рази на день протягом наступних 20 днів. Клінічний приклад. Хворий Ч., 76 років (медична карта № 5450), звернувся зі скаргами на загрудинні болі стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку, тривалістю 5-10 хвилин. Близько 10 років хворіє на ІХС, у 2009 році переніс інфаркт міокарда. Періодично лікувався амбулаторно та стаціонарно, ліки приймав нерегулярно. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові блідо-рожевого кольору. Дихання носом вільне. Аускультативно над легенями везикулярне дихання, ослаблене в нижніх відділах. ЧД 22 вд./хв. Ділянка серця без видимих змін. Границя серця зміщена вліво на 1,5 см від середньоключичної лінії. Аускультативно тони серця ослаблені, аритмічні, миготлива аритмія, систолічний шум над верхівкою. AT 150/100 мм рт.ст., ЧСС 66 уд./хв, пульс 58 уд./хв, дефіцит пульсу 8. Живіт округлої форми, при пальпації м'який, не болючий. Печінка виступає на 1 см зпід краю реберної дуги. Симптом Пастернацького негативний з обох сторін. Діурез достатній. Набряки на нижніх кінцівках. Результати біохімічного аналізу крові при поступленні: АлАТ 24 Од/л, Ac AT 37 Од/л, білірубін загальний 7,27 мкмоль/л, креатинін 106 мкмоль/л, сечовина 7,95 мкмоль/л. Ліпідограма: загальний холестерин 5,85 ммоль/л, ХС ЛПВЩ 1,23 ммоль/л, ХС ЛПНЩ 3,77 ммоль/л, ХС ЛПДНЩ 0,85 ммоль/л, тригліцериди 1,88 ммоль/л, коефіцієнт атерогенності 3,76. Коагулограма: протромбіновий час 18", протромбіновий індекс 65,2 %, фібриноген плазми 4,5 г/л. Тропоніновий тест: негативний. ЕКГ: ритм неправильний, зубець р відсутній, інтервали R-R різні, ЧСС 100-60. Вольтаж знижений. Електрична вісь серця відхилена вліво. Перехідна зона в V3. Патологічний Q та від'ємні Т у III, aVF відведеннях, депресія ST у V5-V6. Ехо-КГ: Дилятація лівого передсердя (4,1 мм). Гіпертрофія стінок лівого шлуночка. Атеросклероз аорти. Скоротливість міокарду лівого шлуночка знижена ФВ 20 %. Легенева гіпертензія помірна. Акінезія задньо-бокової стінки лівого шлуночка, базального сегмента нижньої стінки лівого шлуночка. Гіпокінезія інших стінок лівого шлуночка. Встановлено діагноз: ІХС, прогресуюча стенокардія від 28.02.16 по 11.03.1016. Постінфарктний (2009) кардіосклероз. Фібриляція передсердь, постійна форма, нормосистолічний варіант. Гіпертонічна хвороба III стадія, ступінь 2, ризик 4 дуже високий. Гіпертрофія стінок лівого шлуночка. Дилатація лівого передсердя. Атеросклероз аорти. Помірна легенева гіпертензія. СН IIА із зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ 20 %). До базисної терапії з застосуванням розувастатину (10 мг 1 раз на добу) додано гепа-мерц в перші 10 днів лікування - інфузійна терапія в дозі 10,0 мл на хлориду натрію 0,9 % 200,0 мл на добу, надалі з переходом на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-орнітину-L-аспартату) 2 рази на день протягом наступних 20 днів. Результати лікування. Через місяць стан хворого задовільний, скарг не пред'являє. Показники біохімічного аналізу крові в нормі, практично досягнуто цільових рівнів показників 2 UA 118724 U 5 10 15 20 ліпідограми, хворий продовжує прийом статинів з метою вторинної профілактики серцевосудинних захворювань. Протягом 2015-2016 років запропонований спосіб використано для лікування 34 хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні у комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова, з діагнозом ІХС, нестабільна стенокардія. Позитивні результати лікування підтверджені об'єктивними, клінічними даними, нормалізацією лабораторних показників. Побічних ефектів не виявлено. Таким чином, запропонованим способом лікування за рахунок застосування гепатопротекторного лікарського засобу гепа-мерц, поєднаного з розувастатином, зменшено негативний вплив лікарських засобів на функціональний стан печінки, виявлено добру переносимість гепа-мерцу, відмічено покращення показників функції печінки, ліпідного спектру, підвищена прихильність хворих до прийому статинів з метою вторинної профілактики серцевосудинних захворювань. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб лікування нестабільної стенокардії, що включає призначення розувастатину в дозі 10 мг 1 раз на добу, який відрізняється тим, що разом із розувастатином призначають гепатопротекторний препарат гепа-мерц у перші 10 днів лікування - інфузійна терапія в дозі 10,0 мл (містить 5 г L-орнітину-L-аспартату) на хлориду натрію 0,9 % 200,0 мл на добу, надалі - з переходом на пероральний прийом лікарського засобу в гранулах 1 доза (містить 3 г L-орнітинуL-аспартату) 2 рази на день протягом наступних 20 днів. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 38/00

Мітки: нестабільної, спосіб, лікування, стенокардії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118724-sposib-likuvannya-nestabilno-stenokardi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування нестабільної стенокардії</a>

Подібні патенти