Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виробництва плющеної крупи, що передбачає очищения від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, шліфування і сортування продуктів шліфування, воднотеплову обробку ядра, плющення та сортування продуктів плющення, який відрізняється тим, що ядро рису зволожують до вологості 18-20 %, відволожують протягом 1,5-3,0 год., пропарюють при тиску пари 0,15-0,20 МПа протягом 5-7 хв.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують зерно рису сорту "Асманджик".

Текст

Реферат: Спосіб виробництва плющеної крупи передбачає очищения від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, шліфування і сортування продуктів шліфування, воднотеплову обробку ядра, плющення та сортування продуктів плющення. Ядро рису зволожують до вологості 18-20 %, відволожують протягом 1,5-3,0 год, пропарюють при тиску пари 0,15-0,20 МПа протягом 5-7 хв. UA 118705 U (54) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПЛЮЩЕНОЇ КРУПИ UA 118705 U UA 118705 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до круп'яної промисловості, зокрема до способів переробки зерна рису в круп'яні продукти, конкретно крупи плющені. Відомий спосіб виробництва зернових пластівців, який передбачає очищення зерна від домішок, пропарювання при тиску пари 0,1-0,2 МПа протягом 3-5 хв до досягнення вологості 1820 %, додавання 3-5 % киплячої води, темперування протягом 0,5-2,0 год. до вологості 18-20 %. повторне пропарювання при тиску пари 0,1-0,2 МПа протягом 3-5 хв до вологості 25-27 %, підсушування у "киплячому" шарі повітрям до вологості 23-25 % та охолодження до температури 20-25 °C. Зерно підготовлене таким чином піддають лущенню, плющать і підсушують до вологості 13-14 %. [див. патент РФ № 2236151 A63L1/164, 2004 р.] Аналог і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні операції: - очищення зерна від домішок; - пропарювання; - лущення; - плющення; - сушіння. Недоліком технологічного процесу виробництва зернових пластівців є складність етапу воднотеплової обробки зерна, який передбачає двоетапне пропарювання зерна, необхідність підігріву води до стану кипіння для зволоження, підсушування, охолодження, що потребує значних виробничих площ для розміщення відповідних машин, бункерів для відволоження та темперування, сушильного обладнання та викликає труднощі у здійсненні даного процесу на заводах невеликої потужності. Відомий також спосіб виробництва крупи вівсяної плющеної, який передбачає очищення від домішок, калібрування зерна на дві фракції, воднотеплову обробку, лущення за фракціями, сепарування продуктів лущення, круповідділення, повторне лущення, шліфування, сепарування продуктів шліфування, пропарювання крупи вищого або першого сорту, темперування, плющення, сортування та контроль круп плющених [див. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп'яних заводах. - Київ: Міністерство агропромислового комплексу, 1998. - С. 36-38]. Очищене від домішок зерно вівса розділене на крупну і дрібну фракції надходить на воднотеплову обробку. Зерно пофракційно пропарюють у пропарювачах безперервної дії при тиску пари 0,05-0,10 МПа протягом 5 хв, темперують протягом 20 хв, сушать до вологості 1014 %, охолоджують і двома фракціями направляють на лущення. Лущення здійснюють на двох лущильних системах із використанням лущильних поставів або відцентрових лущильників. Сортування продуктів лущення забезпечується у декілька етапів. На першому етапі у буратах проходом сита з отворами  2,0 мм вилучають борошенце і частинки подрібненого ядра, сходом цього сита отримують суміш лущених, нелущених зерен і лузги, яка надходить на дві системи повітряних сепараторів. Після вилучення лузги, суміш лущених і нелущених зерен направляють на сепарування на дві системи падді-машин. Шліфування лущеного цілого ядра проводять одним потоком на одній шліфувальній системі. Продукти шліфування сортують у круп'яному розсійнику. Проходом сит з отворами  2,0 мм або 1,220 мм вилучають борошенце та частники подрібненого ядра. Ціле шліфоване ядро отримують проходом сига з отворами 2,5×20 мм, яке додатково контролюється на двох системах падді-машин. Після контролю у падді-машинах крупу вищого або першого сорту направляють на пропарювання, яке здійснюють в пропарювачі безперервної дії під тиском пари 0,05-0,10 МПа. Після пропарювання крупу темперують протягом 20-30 хв та направляють на плющення у вальцьовий верстат. Продукти плющення просіюють па ситоповітряних сепараторах, де проходом сита з отворами  2,0 мм, виділяють частинки подрібненого ядра. Після цього крупу плющену контролюють на двох системах аспіраційних колонок та після контролю на магнітні домішки направляють у бункери для готової продукції. Даний спосіб вибрано за найближчий аналог. Найближчий аналог і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні операції: - очищення зерна від домішок; - лущення; - сортування продуктів лущення; - шліфування; - сортування продуктів шліфування; - воднотеплова обробка ядра; - плющення; - сортування продуктів плющення. 1 UA 118705 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Але, відомий спосіб передбачає велику тривалість і складність технологічного процесу: 2 лущильні системи для кожної фракції, 8 падді-машин на етапах крупосортування і контролю, 6 сортувальних систем на різних етапах виробництва, пропарювання крупи у пропарювачах періодичної дії, що потребує значних виробничих площ для розміщення відповідних машин та труднощі у здійсненні даного процесу на заводах невеликої потужності, при цьому вихід круп плющених складає 45 %. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб виробництва плющеної крупи, в якому шляхом зміни операцій (однократне лущення зерна одним потоком заміси, двократного), скорочення етапу сортування (використання однієї падді-машини замість восьми), а також використання рису певного сорту, забезпечити спрощення технологічного процесу за рахунок зменшення кількості операцій, їх тривалості та збільшити вихід готової продукції. Поставлена задача вирішена в способі виробництва плющеної крупи, що передбачає очищення від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, шліфування і сортування продуктів шліфування, воднотеплову обробку ядра, плющення та сортування продуктів плющення тим, що на відміну від прототипу, ядро рису зволожують до вологості 18-20 %, відволожують протягом 1,5-3,0 год., пропарюють при тиску нари 0,15-0,20 МПа протягом 5-7 хв. Спосіб здійснюється в наступному порядку. Очищене від домішок зерно рису, наприклад сорту "Асманджик", з вологістю не більше 14,0 %, одним потоком надходить в оперативні бункери. Контролюється на магнітні домішки та спрямовується на лущення, яке здійснюють на одній системі із застосуванням валкового верстату з обгумованими валками. Суміш, продуктів лущення сортують у круп'яному розсійнику. Схід сита  4,5 мм являє собою нелущене зерно, яке після контролю в повітряних сепараторах, повертають па лущильну систему. Прохід сита  4,5 мм і схід 2,4×20 мм на першому етапі контролюється в повітряних сепараторах, після чого надходить на падді-машину, де проводять розділення лущеного і нелущеного зерна. Лущене зерно направляють на шліфувальні системи, нелущене - повертають на лущильну систему. Проходом сита  1,5 мм в розсійнику вилучають борошенце. Ядро рису шліфують на одній шліфувальній системі. На даному етапі використовують лущильно-шліфувальні машини, які працюють за принципом інтенсивного стирання оболонок. Колову швидкість дисків при шліфуванні встановлюють на рівні 14…16 м/с. Зменшення колової швидкості шліфувальних дисків призведе до недостатнього зняття поверхневих шарів зерна при обробленні зерна на одній шліфувальній системі, що відповідно викличе необхідність збільшення кількості шліфувальних систем до двох-трьох. Збільшення колової швидкості шліфувальних дисків сприятиме більш інтенсивному зняттю поверхневих шарів зерна, що призведе до збільшення кількості побічних продуктів у вигляді частинок подрібненого ядра та борошенця, зменшуючи при цьому вихід цілого ядра та готової продукції. Збільшення виходу побічних продуктів приведе до необхідності розширення стану сортування продуктів шліфування за рахунок установлення додаткових машин ситоповітряних сепараторів та аспіраційних колонок. Суміш продуктів шліфування сортують у два етапи. На першому етапі для вилучення борошенця суміш пропускають крізь дві системи аспіраційних колонок або повітряних сепараторів, на другому - у круп'яному розсійнику здійснюють сортування цілого шліфованого ядра і а проводять вилучення подрібненого ядра. Ядро рису, яке отримують сходом сита  2,4 мм, спрямовують на контроль для вилучення залишків борошенця. Даний стан проводять із застосуванням повітряних сепараторів або аспіраційних колонок. Вилучення борошенця дозволить при проведенні наступних технологічних операцій запобігти злипанню крупи, що підвищить ефективність та зменшить вихід вторинних сировинних ресурсів. Після цього ядро зволожують водою до вологості 18-20 % та направляють у бункери на відволоження яке триває 2,0-3,0 год. Після цього пропарюють при тиску пари 0,15-020 МПа протягом 5-7 хв. Дану технологічну операцію проводять із застосуванням пропарювачів періодичної дії типу ПЗ. Після пропарювання ядро темперують протягом 5-10 хв і спрямовують на плющення. Плющення проводять у вальцьових верстатах на рифлених при робочому зазорі 0,3-0,4 мм. Плющену крупу сушать на стрічкових сушарках до вологості 12-14 %. На заключному етапі проводять контроль крупи шляхом просіювання на металотканих ситах № 056, проходом яких проводять остаточне вилучення борошенця та проводять контроль на наявність металомагнітних домішок шляхом однократного пропуску крізь магнітний сепаратор. Приклад Отримали плющену крупу. Для цього очищене від домішок зерно рису сорту "Асманджик" з початковою вологістю 12,5 %, масою 2000 г, зважували на автоматичних вагах та направляли на лущення, яке проводили на одній лущильній системі з використанням вальцьового верстату з обгумованими вальцями. Суміш, продуктів лущення сортували у круп'яному розсійнику. Схід 2 UA 118705 U 5 10 15 20 сита  4,5 мм контролювали на вміст лузги в повітряних сепараторах, після чого повертали па лущильну систему. Прохід сита  4,5 мм і схід 2,4×20 мм після пропуску крізь повітряні сепаратори направляли па круповідділення у падді-машину. Нелущене зерно вилучене на даному етапі надходило на лущильну систему, лущене зерно спрямовували на шліфування. Вилучення борошенця на даному етапі проводили проходом сита  1,5 мм. Шліфування зерна проводили на одній системі машин, що працюють за принципом інтенсивного стирання оболонок. Колову швидкість дисків при шліфуванні встановлювали на рінні 16 м/с. Суміш продуктів шліфування сортували у два етапи. На першому етапі для вилучення борошенця пропускали крізь дві системи аспіраційних колонок, на другому у круп'яному розсійнику здійснювали сортування цілого шліфованого ядра та проводили вилучення подрібненого шліфованого ядра. Крупу рисову отриману сходом сита  2,4 мм направляли в аспіраційну колонку на контроль для вилучення залишків борошенця. Крупу на першому етапі зволожували до вологості 18 % та направляли у бункери на відволоження, яке тривало 3,0 год. Після нього її пропарювали у пропарювачі періодичної дії при тиску пари 0,20 МПа протягом 5 хв. Після пропарювання крупу короткочасно темперували протягом 10 хв і спрямовували на плющення, яке проводили у вальцьових верстатах на рифлених вальцях при робочому зазорі 0,4 мм. Суміш продуктів плющення сушили до вологості 14 % та спрямовували у круп'яний розсійник на сортування. Плющену крупу отримували сходом металотканих сит № 056, проходом вилучали борошенце. В результаті переробки зерна рису сорту "Асманджик" в крупи плющені загальний вихід готового продукту склав 85,0 % (по відношенню до фракції крупи, що перероблялася в плющену крупу), побічних продуктів і відходів (враховуючи механічні втрати) - 15,0 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 1. Спосіб виробництва плющеної крупи, що передбачає очищения від домішок, лущення, сортування продуктів лущення, шліфування і сортування продуктів шліфування, воднотеплову обробку ядра, плющення та сортування продуктів плющення, який відрізняється тим, що ядро рису зволожують до вологості 18-20 %, відволожують протягом 1,5-3,0 год., пропарюють при тиску пари 0,15-0,20 МПа протягом 5-7 хв. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують зерно рису сорту "Асманджик". Комп’ютерна верстка М. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A23L 7/00, B02B 3/00

Мітки: плющеної, виробництва, спосіб, крупи

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118705-sposib-virobnictva-plyushheno-krupi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва плющеної крупи</a>

Подібні патенти