Спосіб виготовлення куксової вкладки на імплантат при пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виготовлення коренево-куксової вкладки на імплантат при пошкоджені фіксуючого гвинта абатмента, що включає препаровку кореневого каналу, просушування та зняття відбитку коригуючою масою, про знімання всього цього базисним матеріалом перед зняттям робочого відбитку та передачею в зубо-протезну лабораторію, який відрізняється тим, що попередньо висвердлюють пошкоджений гвинт фіксування абатмента до імплантата та віпдрепаровують канал імплантата під куксову вкладку торцевим бором з наступним зняттям базисного оклюзійного відбитку базисним силіконовим матеріалом і коригуючою масою, яку армують пластмасовим штифтом, для чого вводять каналонаповнювачем в підготовлений канал імплантата коригуючу силіконову масу, розтискають масу в каналі пластмасовим штифтом, вводять базисну масу і створюють додаткову компресію на силіконову коригуючу масу змиканням щелеп пацієнта, знімають відбиток у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому і передають в лабораторію, за яким виготовляють куксову вкладку і фіксують її на імплантаті в порожнині рота.

Текст

Реферат: Спосіб виготовлення коренево-куксової вкладки на імплантат при пошкоджені фіксуючого гвинта абатмента, що включає препаровку кореневого каналу, просушування та зняття відбитку коригуючою масою, про знімання всього цього базисним матеріалом перед зняттям робочого відбитку та передачею в зубо-протезну лабораторію, причому попередньо висвердлюють пошкоджений гвинт фіксування абатмента до імплантата та віпдрепаровують канал імплантата під куксову вкладку торцевим бором з наступним зняттям базисного оклюзійного відбитку базисним силіконовим матеріалом і коригуючою масою, яку армують пластмасовим штифтом, для чого вводять каналонаповнювачем в підготовлений канал імплантата коригуючу силіконову масу, розтискають масу в каналі пластмасовим штифтом, вводять базисну масу і створюють додаткову компресію на силіконову коригуючу масу змиканням щелеп пацієнта, знімають відбиток у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому і передають в лабораторію, за яким виготовляють куксову вкладку і фіксують її на імплантаті в порожнині рота. UA 118588 U (12) UA 118588 U UA 118588 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, зокрема до ортопедичної стоматології, а саме для незнімного протезування і може застосовуватись при відломі (пошкодженні) фіксуючого гвинта абатмента для виготовлення опори під незнімну конструкцію. Одним із ускладнень при протезуванні незнімними конструкціями фіксованих на імплантати є відлом гвинта, який фіксує абатмент до імплантата. Після такого випадку потрібно викрутити гвинт, що не часто вдається зробити. Крім того бувають випадки, коли гвинт, який фіксує абатмент, що розкрутився, в свою чергу затрудняє визначення системи імплантатів в даного пацієнта. Тому в таких випадках імплантат видаляють і проводять повторну імплантацію. Відомий спосіб виготовлення суцільнолитої куксової вкладки, що включає препарування твердих тканин кореня з урахуванням топографії кореневого каналу та моделювання воскової репродукції прямим чи непрямим способом, який полягає в проведенні моделювання воскової репродукції до рівня ясен чи до 0,5 мм під яснами, створюючи уступ під кутом 135° до рівня основи куксової вкладки, яка закінчується на рівні бокових стінок [Патент України № 43282, А61С 5/00, опубл. 10.08.2009, Бюл. № 15]. Найбільш близьким до корисної моделі, що заявляється, за технічною суттю, є спосіб виготовлення коренево-куксової вкладки для відновлення втраченої коронкової частини зуба, в якому ендодонтично лікований кореневий канал (або канали) препарують на 2/3 довжини, просушують, та роблять відбиток корегуючою масою "Spidex", вводячи його в кореневий канал за допомогою каналонаповнювача та прознімають все це базисним матеріалом, крім того знімають альгінатний відбиток із зубів антагоністів, та оклюзійний відбиток і передають їх в зубопротезну лабораторію. [Патент України № 4258, від 17.01.2005]. Однак ці відомі способи не передбачають можливість виготовлення куксової вкладки на імплантат при пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента, і їх традиційне використання може спричинити ненадійність опори ортопедичної конструкції через неточність прилягання куксової вкладки до поверхні відновленої ортопедичної конструкції. Крім того ці способи є громіздкими та матеріально затратними. В основу корисної моделі поставлено задачу виготовлення куксової вкладки на пошкоджений імплантат (зі зламаним гвинтом або пошкодженою внутрішньою різьбою), шляхом попередньої підготовки пошкодженого імплантата і зняття робочого відбитку у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому, забезпечити можливість виготовлення куксової вкладки як надійної опори відновленої ортопедичної конструкції. Поставлена задача виконується тим, що за способом виготовлення коренево-куксової вкладки на імплантат при пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента, згідно пропонованої корисної моделі, попередньо висвердлюють пошкоджений гвинт фіксування абатмента до імплантата та препарують канал імплантата під куксову вкладку торцевим бором з наступним зняттям базисного оклюзійного відбитку базисним силіконовим матеріалом і коригуючою масою, яку армують пластмасовим штифтом, для чого вводять каналонаповнювачем в підготовлений канал імплантата коригуючу силіконову масу, розтискають масу в каналі пластмасовим штифтом, вводять базисну масу і створюють додаткову компресію на силіконову коригуючу масу змиканням щелеп пацієнта, знімають відбиток у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому і передають в лабораторію, за яким виготовляють куксову вкладку і фіксують її на імплантаті в порожнині рота. Саме завдяки запропонованим суттєвим ознакам, що включають попередню підготовку каналу імплантата при пошкодженому гвинті відповідним препаруванням під куксову вкладку торцевим бором, наступне зняття оклюзійного відбитку базисним силіконовим матеріалом та коригуючою масою, яку армують пластмасовим штифтом, для чого за допомогою каналонаповнювача вводять в підготовлений канал імплантата коригуючу силіконову масу, розтискають масу в каналі пластмасовим штифтом, вводять базисну масу і створюють додаткову компресію на силіконову коригуючу масу змиканням щелепи пацієнта, отримують чіткий робочий відбиток у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому і передають в лабораторію, за яким виготовляють куксову вкладку, яку в подальшому надійно фіксують на імплантат в порожнині рота як опору для відновлення ортопедичної конструкції. Таким чином, отримано нове технічне рішення, яке забезпечує якісно новий технічний результат і є достатнім для виконання поставленої задачі корисної моделі. Суть пропонованого способу виготовлення куксової вкладки на імплантат при пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента пояснюють фігури. На фіг. 1 наведено рентгенограму імплантата із зламаним гвинтом. На фіг. 2 - куксові вкладки на гіпсовій моделі. На фіг. 3 - загальний вигляд металічних куксових вкладок і на Фіг. 4 вигляд зафіксованих відновлених куксових вкладок в ротовій порожнині пацієнта. 1 UA 118588 U 5 10 15 20 25 Спосіб здійснюють так. Після загального та місцевого обстеження пацієнта та визначеної стратегії лікування попередньо висвердлюють пошкоджений гвинт 1, яким фіксувався абатмент до імплантата, та препарують канал імплантата під куксову вкладку 2 торцевим бором. Потім знімають базисний відбиток базисним силіконовим матеріалом, як приклад матеріалом "Spidex" (C-силікон), і коригуючою масою, яку армують пластмасовим штифтом. Для цього вводять каналонаповнювачем в підготовлений канал пошкодженого імплантата коригуючу силіконову масу, розтискають масу (армують) в каналі пластмасовим штифтом, вводять базисну масу і створюють додаткову компресію на силіконову коригуючу масу змиканням щелеп пацієнта. Далі знімають відбиток у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому і передають робочий відбиток в лабораторію, за яким виготовляють відповідну куксову вкладку, яку фіксують на імплантат в порожнині рота і таким чином відновлюють ортопедичну конструкцію. Приклад. Хвора І. 48 років, звернулась зі скаргами на відлом металокерамічних коронок, які фіксувалися на абатментах в ділянці 46-47. Об'єктивно: в ділянці 46-47 наявність імплантатів. Проведені клініко-рентгенологічні дослідження показали, що в імплантаті, який знаходиться в ділянці 46 зломаний фіксуючий гвинт. За допомогою торцевидного бора, який використовується для розпилення коронок, гвинти висвердлили та відпрепарували канали в імплантатах 46, 47. Масою "Spidex" зняли одномоментний відбиток каналів імплантатів 46,47 пропонованим способом з методикою армування та відправили в лабораторію для виготовлення вкладок. Виготовлені куксові вкладки приміряли та зафіксували на імплантати 46, 47 на склоіономерному цeмeнтi "Fugi-I". Через годину знято відбиток і відправлено в лабораторію для виготовлення металокерамічних коронок. Коронки через тиждень зафіксували на склоіономерному цементі "Fugi-I". Скарг на відновлену ортопедичну конструкцію від пацієнта не було. Використання пропонованого способу виготовлення коренево-куксової вкладки на імплантат при пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента, дозволяє забезпечити можливість виготовлення куксової вкладки на пошкоджений імплантат і її використання як надійної опори відновленої ортопедичної конструкції. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Спосіб виготовлення коренево-куксової вкладки на імплантат при пошкоджені фіксуючого гвинта абатмента, що включає препаровку кореневого каналу, просушування та зняття відбитку коригуючою масою, про знімання всього цього базисним матеріалом перед зняттям робочого відбитку та передачею в зубо-протезну лабораторію, який відрізняється тим, що попередньо висвердлюють пошкоджений гвинт фіксування абатмента до імплантата та віпдрепаровують канал імплантата під куксову вкладку торцевим бором з наступним зняттям базисного оклюзійного відбитку базисним силіконовим матеріалом і коригуючою масою, яку армують пластмасовим штифтом, для чого вводять каналонаповнювачем в підготовлений канал імплантата коригуючу силіконову масу, розтискають масу в каналі пластмасовим штифтом, вводять базисну масу і створюють додаткову компресію на силіконову коригуючу масу змиканням щелеп пацієнта, знімають відбиток у вигляді комбінації із робочої частини, зубів антагоністів та оклюзії в одному цілому і передають в лабораторію, за яким виготовляють куксову вкладку і фіксують її на імплантаті в порожнині рота. 2 UA 118588 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61C 8/00

Мітки: пошкодженні, фіксуючого, імплантат, вкладки, спосіб, виготовлення, куксової, гвинта, абатмента

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118588-sposib-vigotovlennya-kuksovo-vkladki-na-implantat-pri-poshkodzhenni-fiksuyuchogo-gvinta-abatmenta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення куксової вкладки на імплантат при пошкодженні фіксуючого гвинта абатмента</a>

Подібні патенти