Механізм відтягнення полотна круглов’язальної машини

Номер патенту: 118576

Опубліковано: 10.08.2017

Автори: Коробченко Євген Олексійович, Чабан Віталій Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий і два ведені відтяжні валики, кінематично з'єднані між собою, та двопоточний лобовий фрикційний варіатор з диском, встановленим на ведучому відтяжному валику, та двома котками, розташованими по різні сторони диска, причому один із котків встановлено на проміжному валу, розташованому в опорах, який відрізняється тим, що проміжний вал обладнаний кронштейном, розташованим в опорах та встановленим з можливістю притискання котка до диска.

Текст

Реферат: UA 118576 U UA 118576 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до механізмів відтягнення полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий і два ведені відтяжні валики, кінематично з'єднані між собою, та двопоточний лобовий фрикційний варіатор з диском, встановленим на ведучому відтяжному валику, та двома котками, розташованими по різні сторони диска, причому один із котків встановлено на проміжному валу, розташованому в опорах (Патент України на корисну модель № 57144, МПК: D04 В 15/88 2011 p.). Розташування проміжного вала в нерухомих опорах не здатне забезпечити надійний притиск котків до диска при неминучому зношенні в процесі роботи варіатора їх поверхонь, що знижує довговічність роботи механізму відтягнення полотна круглов'язальної машини. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, в якому шляхом введення нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму відтягнення полотна круглов'язальної машини. Поставлена задача вирішена тим, що механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий і два ведені відтяжні валики, кінематично з'єднані між собою, та двопоточний лобовий фрикційний варіатор з диском, встановленим на ведучому відтяжному валику, та двома котками, розташованими по різні сторони диска, причому один із котків встановлено на проміжному валу, розташованому в опорах, згідно з корисною моделлю, проміжний вал обладнаний кронштейном, розташованим в опорах та встановленим з можливістю притискання котка до диска. Обладнання проміжного вала кронштейном, розташованим в опорах, та встановленим з можливістю притискання котка до диска забезпечує надійний притиск котків до диска незалежно від зношення робочих поверхонь як котків, так і диска, що забезпечує підвищення довговічності роботи механізму відтягнення полотна круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлена кінематична схема механізму відтягнення полотна круглов'язальної машини, на фіг. 2 представлено вигляд А механізму відтягнення полотна круглов'язальної машини, на фіг. 3 - вигляд Б. Механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини містить ведучий 1 та два ведені 2, 3 відтяжні валики, які за допомогою зубчастої передачі, що містить циліндричні шестерні 4, 5, 6, кінематично зв'язані між собою, ведучий 1 та ведені 2, 3 відтяжні валики розміщені в рамі 7, що встановлена шарнірно на нерухомій осі 8, двопоточний лобовий фрикційний варіатор з диском 9, встановленим на ведучому відтяжному валику 1 з можливістю осьового переміщення, та два котки 10, 11, розташованими по різні сторони диска 9 з можливістю притискання до нього за допомогою пружини 12, при цьому коток 10 жорстко встановлений на вертикальному приводному валу 13, розташованому в нерухомих опорах 14, 15, а коток 11 жорстко встановлений на проміжному валу 16, розташованому в опорах 17, 18 рухомого кронштейна 19. Осі вертикального приводного вала 13 та проміжного вала 16 розташовані в одній площині. Котки 10, 11 кінематично з'єднані між собою за допомогою циліндричної зубчастої передачі 20. Механізм відтягнення полотна містить ланцюгову передачу 21, ведуча зірочка 22 якої закріплена нерухомо, а ведена зірочка 23 жорстко закріплена на кінці вертикального приводного вала 13. До рами 7 жорстко прикріплена направляюча 24 з встановленим на ній вантажем 25. Між ведучим 1 та веденими 2, 3 відтяжними валиками заправлено полотно 26. Принцип роботи механізму відтягнення полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини механізм відтягнення полотна починає обертатися навколо осі машини. Ланцюг ланцюгової передачі 21 починає обертатися навколо нерухомої ведучої зірочки 22 і приводить в обертальний рух ведену зірочку 23, жорстко закріплену на вертикальному приводному валу 13, приводячи його в обертання. Обертальний рух вертикального приводного вала 13 передається котку 10, жорстко з ним з'єднаному, і далі за допомогою циліндричної зубчастої передачі 20 проміжному валу 16 та котку 11, жорстко з ним з'єднаному. Котки 10, 11 за допомогою пружини 12 притискуються до диска 9 (зубчасте зачеплення циліндричної зубчастої передачі 20 виконано з можливістю радіального переміщення зубчастих коліс і, відповідно, котків). Сила тертя в парах коток 10 - диск 9 і коток 11 - диск 9, що виникає при цьому, зумовлює обертальний рух диска 9 і з'єднаного з ним ведучого відтяжного валика 1, на якому він закріплений. Обертальний рух ведучого відтяжного валика 1 за допомогою зубчастого зачеплення циліндричних шестерень 4-5 та 4-6 передається веденим відтяжним валикам 2, 3, здійснюючи процес відтяжки полотна 26, заправленого між відтяжними валиками. В разі, коли лінійна швидкість відтяжних валиків буде меншою ніж швидкість в'язання (відтягнення) полотна 26, рама 7 разом з відтяжними валиками 1, 2, 3 опускається, повертаючись навколо нерухомої осі 8 за годинниковою стрілкою (згідно з фіг. 2). При цьому диск 9 двопоточного лобового 1 UA 118576 U 5 10 15 20 25 фрикційного варіатора опускається відносно котків 10, 11, зменшуючи таким чином робочий радіус диска. Передаточне число лобового фрикційного варіатора зменшується, збільшуючи частоту обертання диска 9 і, відповідно, відтяжних валиків 1, 2, 3. Відтяжні валики, маючи при цьому більшу лінійну швидкість, піднімаються разом з рамою 7 по полотну 26 (рама 7 повертається навколо нерухомої осі 8 проти годинникової стрілки). При цьому робочий радіус диска збільшується, що призводить до збільшення передаточного числа лобового фрикційного варіатора і, таким чином, зменшення лінійної швидкості відтяжних валиків. Далі процес зміни положень диска 9 відносно котків 10, 11 двопоточного лобового фрикційного варіатора повторюється до тих пір, поки не зрівняється лінійна швидкість відтяжних валиків зі швидкістю в'язання полотна. В подальшому процес відтягнення полотна здійснюється стабільно. Цей процес, як бачимо, встановлюється автоматично. Величина зусилля відтягнення полотна регулюється за допомогою положення вантажу 25 на направляючій 24. Наявність двопоточного лобового фрикційного варіатора дозволяє розподілити потужність, що передається відтяжним валикам 1, 2, 3, на два потоки: перший потік вертикальний приводний вал 13 - коток 10 - диск 9; другий потік вертикальний приводний вал 13 - зубчаста передача 20 - проміжний вал 16 - коток 11 - диск 9 та автоматично змінювати частоту обертання ведучого відтяжного валика 1 таким чином, що швидкість відтягнення полотна 26 залишається сталою. Також сталою залишається і сила натягу полотна 26 при відтягненні, оскільки сила тертя в зоні притиску котків 10, 11 до диска 9 також залишається сталою - притиск котків 10, 11 до диска 9 здійснюється за допомогою пружини 12 зі сталою силою. В разі зношення робочих поверхонь котків 10, 11 та диска 9, що має місце при роботі механізму відтягнення полотна, величина зношення компенсується можливістю переміщення рухомого кронштейна 19 з опорами 17, 18 і, відповідно, проміжного вала 16 з котком 11. Таким чином здійснюється надійний притиск котків 10, 11 до диска 9 незалежно від зношення їх робочих поверхонь. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 Механізм відтягнення полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий і два ведені відтяжні валики, кінематично з'єднані між собою, та двопоточний лобовий фрикційний варіатор з диском, встановленим на ведучому відтяжному валику, та двома котками, розташованими по різні сторони диска, причому один із котків встановлено на проміжному валу, розташованому в опорах, який відрізняється тим, що проміжний вал обладнаний кронштейном, розташованим в опорах та встановленим з можливістю притискання котка до диска. 2 UA 118576 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: механізм, машини, полотна, відтягнення, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118576-mekhanizm-vidtyagnennya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтягнення полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти