Система для охолодження резервуарів в резервуарній групі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система охолодження для резервуарів в резервуарній групі, яка складається із модулів, що пересуваються, які включають ємності із рідиною для охолодження резервуарів і засоби її доставки, із монорейок, на яких розміщені модулі, та із опор, яка відрізняється тим, що одна монорейка виконана у вигляді кола, діаметр якого перевищує максимальний розмір обвалування резервуарної групи у плані, друга монорейка встановлена вздовж діаметра першої монорейки, а опори, на яких розміщені монорейки, розташовані на кінцях двох діаметрів першої монорейки, що перпендикулярні між собою.

Текст

Реферат: Система для охолодження резервуарів в резервуарній групі складається із модулів, що пересуваються, які включають ємності із рідиною для охолодження резервуарів і засоби її доставки, із монорейок, на яких розміщені модулі, та із опор. Одна монорейка виконана у вигляді кола, діаметр якого перевищує максимальний розмір обвалування резервуарної групи у плані. Друга монорейка встановлена вздовж діаметра першої монорейки. Опори, на яких розміщені монорейки, розташовані на кінцях двох діаметрів першої монорейки, що перпендикулярні між собою. UA 118445 U (54) СИСТЕМА ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ РЕЗЕРВУАРІВ В РЕЗЕРВУАРНІЙ ГРУПІ UA 118445 U UA 118445 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пожежної безпеки резервуарних парків з нафтопродуктами, а саме - до охолодження резервуарів. Відома система для охолодження резервуарів в резервуарній групі, що складається із модулів, що пересуваються, які включають ємності із рідиною для охолодження резервуарів і засоби її доставки [1, стор. 158]. Недоліком такої системи є затримка між виявленням пожежі і початком охолодження резервуарів, що обумовлено часом прибуття особового складу і модулів, що пересуваються, до місця пожежі. Найбільш близьким до системи, що заявляється, є система для охолодження резервуарів в резервуарній групі, яка складається із модулів, що пересуваються, які включають ємності із рідиною для охолодження резервуарів і засоби її доставки, із монорейок та опор, причому монорейки встановлені на опорах, які розміщені в вершинах квадрату, що утворений обвалуванням резервуарної групи, а одна із монорейок встановлена таким чином, що вона з'єднує середини двох протилежних монорейок, а на кожній монорейці розташовано модуль [2]. Недоліком такої системи є те, що ефективність охолодження резервуарів в резервуарній групі низька, що обумовлено не в повній мірі використанням запасів рідини із ємностей модулів, які пересуваються по монорейках. В основу корисної моделі поставлено задачу по підвищенню ефективності охолодження резервуарів в резервуарній групі за рахунок більш повного використання рідини із ємностей модулів, які пересуваються по монорейках. Поставлена задача вирішується тим, що в системі для охолодження резервуарів в резервуарній групі, яка складається із модулів, що пересуваються, які включають ємності із рідиною для охолодження резервуарів і засоби її доставки, із монорейок, на яких розміщені модулі, та із опор, додатково одна монорейка виконана у вигляді кола, діаметр якого перевищує максимальний розмір обвалування резервуарної групи у плані, друга монорейка встановлена вздовж діаметра першої монорейки, а опори, на яких розміщені монорейки, розташовані на кінцях діаметрів першої монорейки, що перпендикулярні між собою. На фіг. 1 наведена схема системи охолодження резервуарів в резервуарній групі, на якій зображено: 1 - резервуари; 2, 3 - монорейки; 4 - модулі; 5 - опори. Монорейка 2 виконана у вигляді кола, діаметр якого перевищує максимальний розмір обвалування резервуарної групи (діагональ квадрата, у вигляді якого виконано обвалування). Монорейка 3 встановлена вздовж діаметра монорейки 2. Опори 5, на яких розміщені монорейки 2, 3, розташовані на кінцях діаметрів монорейки 2 і перпендикулярні між собою. Чотири модулі 4 розташовані на монорейці 2, а один модуль 4 - на монорейці 3. На фіг. 2 наведено приклад охолодження резервуара в резервуарній групі за допомогою системи-прототипу, а на фіг. 3 - приклад охолодження резервуара системою, що заявляється (позначення на фіг. 2 співпадають із позначеннями на фіг. 1). Система для охолодження резервуарів в резервуарній групі працює наступним чином. При виникненні пожежі на одному із резервуарів 1 модулі 4 пересуваються по монорейках 2 та 3 на найкоротшу відстань до цього резервуара і із ємностей цих модулів за допомогою лафетних стволів на резервуар 1 подається рідина для охолодження. Внаслідок того, що пожежа починається із загоряння одного із резервуарів 1, то при його охолодженні використовуються всі 5 модулів 4. При охолодженні рідиною резервуара 1 в резервуарній групі за допомогою системипрототипу (фіг. 2) можливо використання лише трьох модулів 4 із можливих п'яти. Якщо охолодження здійснюється за допомогою системи, що заявляється, то використовуються всі п'ять модулів (фіг. 3). Якщо припустити, що технічні характеристики модулів для випадків, відображених на фіг. 2 та фіг. 3, однакові, то ефективність охолодження резервуарів в резервуарній групі при використанні системи, що заявляється, відносно системи-прототипу збільшиться в 5/3 ≈ 1,7 рази. Таким чином, виконання однієї монорейки у вигляді кола, діаметр якого перевищує максимальний розмір обвалування резервуарної групи у плані, встановлення другої монорейки вздовж діаметра першої монорейки, розташування опор на кінцях діаметрів першої монорейки і перпендикулярно між собою забезпечують підвищення ефективності охолодження резервуарів в резервуарній групі в 1,7 рази, що досягається за рахунок використання рідини, розміщеної в ємностях всіх модулів системи. 1 UA 118445 U 5 Джерела інформації: 1. Шароварников А.Ф., Молчанов В.П, Воєвода С.С., Шароварников С.А. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов. - М: Издательский дом "Калан", 2002.-448 с. 2. Пат. 112414 Україна, МПК А62С 3/06. Система для охолодження резервуарів в резервуарному парку / Абрамов Ю.О., Басманов О.Є., Кулик Я.С.; заявник і патентовласник Національний університет цивільного захисту України. - № U201607778; заявл. 14.07.2016; опубл. 12.12.2016, Державний реєстр патентів України на корисні моделі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Система для охолодження резервуарів в резервуарній групі, яка складається із модулів, що пересуваються, які включають ємності із рідиною для охолодження резервуарів і засоби її доставки, із монорейок, на яких розміщені модулі, та із опор, яка відрізняється тим, що одна монорейка виконана у вигляді кола, діаметр якого перевищує максимальний розмір обвалування резервуарної групи у плані, друга монорейка встановлена вздовж діаметра першої монорейки, а опори, на яких розміщені монорейки, розташовані на кінцях двох діаметрів першої монорейки, що перпендикулярні між собою. 2 UA 118445 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Basmanov Oleksii Yevhenovych

Автори російською

Басманов Алексей Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: A62C 3/06

Мітки: охолодження, резервуарній, резервуарів, система, групи

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118445-sistema-dlya-okholodzhennya-rezervuariv-v-rezervuarnijj-grupi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система для охолодження резервуарів в резервуарній групі</a>

Подібні патенти