Механізм накатування полотна круглов’язальної машини

Номер патенту: 118282

Опубліковано: 25.07.2017

Автори: Чабан Віталій Васильович, Коробченко Євген Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, та привід накатного валика, який відрізняється тим, що товарний валик обладнаний двоплечим важелем та пружиною розтягу перемінної жорсткості, причому одне із пліч двоплечого важеля виконано вилкоподібним та містить дві опори, в яких встановлений товарний валик, а друге плече з'єднане з пружиною розтягу.

Текст

Реферат: Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить накатний і товарний валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, та привід накатного валика. Товарний валик обладнаний двоплечим важелем та пружиною розтягу перемінної жорсткості, причому одне із пліч двоплечого важеля виконано вилкоподібним та містить дві опори, в яких встановлений товарний валик, а друге плече з'єднане з пружиною розтягу. UA 118282 U (54) МЕХАНІЗМ НАКАТУВАННЯ ПОЛОТНА КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 118282 U UA 118282 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до механізмів накатування полотна круглов'язальних машин. Відомий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, та привід накатного валика (Патент України на корисну модель № 14096, МПК: D04В 15/88, 2006 p.). Притиск товарного валика з полотном до накатного валика в процесі накатування полотна не є стабільним, що призводить до зниження якості полотна та довговічності роботи механізму накатування полотна круглов'язальної машини. Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити такий механізм накатування полотна круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності роботи механізму. Поставлена задача вирішується тим, що в механізмі накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, та привід накатного валика, згідно з корисною моделлю, товарний валик обладнаний двоплечим важелем та пружиною розтягу перемінної жорсткості, причому одне із пліч двоплечого важеля виконано вилкоподібним та містить дві опори, в яких встановлений товарний валик, а друге плече з'єднане з пружиною розтягу. Обладнання товарного валика механізму накатування полотна круглов'язальної машини двоплечим важелем та пружиною розтягу перемінної жорсткості, причому одне із пліч двоплечого важеля виконано вилкоподібним та містить дві опори, в яких встановлений товарний валик, а друге плече з'єднане з пружиною розтягу, дозволяє зі сталою швидкістю здійснювати накатування полотна на товарний валик, що забезпечує підвищення довговічності роботи механізму накатування полотна. На кресленні представлена кінематична схема механізму накатування полотна круглов'язальної машини. Механізм накатування полотна круглов'язальної машини містить накатний 1 і товарний 2 валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, товарний валик 2 обладнаний двоплечим важелем 3 з пружиною розтягу 4, встановленим в опорі 5, одне із пліч двоплечого важеля 3 виконано вилкоподібним та містить дві опори 6, в яких встановлений товарний валик 2, друге плече двоплечого важеля 3 з'єднане з пружиною розтягу 4, накатний валик 1 встановлено в нерухомих опорах 7, привід містить ланцюгову передачу 8 з ведучою 9 та веденою 10 зірочками. На товарному валику 2 міститься рулон 11 полотна 12, розташованого між відтяжними валиками 13-15 механізму відтяжки полотна (на кресленні не показаний), та рулоном 11. Принцип роботи механізму накатування полотна такий. При вмиканні круглов'язальної машини обертальний рух відтяжного валика 13 передається ведучій зірочці 9 ланцюгової передачі 8, за допомогою якої передається далі веденій зірочці 10 та накатному валику 1, на якому вона жорстко закріплена. До накатного валика 1 за допомогою пружини розтягу 4 та двоплечого важеля 3 притискується товарний валик 2. Сила тертя, що виникає в зоні притиску товарного валика 2 до накатного валика 1, зумовлює зусилля накатування полотна 12 в рулон 11. При збільшенні в процесі накатування полотна діаметру рулону двоплечий важіль 3 з рулоном повертається в опорі 5 за годинниковою стрілкою (згідно з кресленням). При цьому сила пружини розтягу F збільшується і компенсує зростаючу вагу рулону Q2 , залишаючи постійною величину сили притиску N рулону до накатного валика 1. Сила накатування полотна (натяг полотна) залишається сталою, оскільки залишається сталою сила тертя, зумовлена сталою величиною сили притиску N товарного валика 2 з рулоном 11 до накатного валика 1. Також сталою залишається і швидкість накатування полотна 12 в рулон 11, оскільки вона залежить від величини діаметру накатного валика 1 та частоти його обертання, які залишаються сталими на протязі усього процесу роботи круглов'язальної машини. Величина початкової сили пружини розтягу 3 (натяг полотна в процесі накатування його в рулон) регулюється за допомогою гвинтової пари (на кресленні не показана). Для забезпечення стабільності зусилля накатування полотна на протязі всього процесу накатування рулону пружина розтягу виконана з перемінною жорсткістю, величина якої вибирається із умови: C 55 q d1  d2   l1 2 l2 де q - погонна вага полотна; d1 - діаметр товарного валика; 1 UA 118282 U d2 - текучий діаметр рулону полотна;  - товщина здвоєного полотна; l1 - робоча довжина вилкоподібного плеча двоплечого важеля; l2 - робоча довжина другого плеча двоплечого важеля. 5 Вибір жорсткості пружини розтягу зумовлений такими міркуваннями. Умова рівноваги товарного валика з полотном буде (див. креслення): Fl 2  Q  Nl1  Q1  Q2  Nl1 , (1) де F - сила пружини розтягу; Q - вага товарного валика з полотном; Q1 - вага товарного валика; Q2 10 - вага полотна, накатанного на товарний валик; N - реакція нормального тиску пари товарний валик з полотном - накатний валик; l1 - робоча довжина вилкоподібного плеча двоплечого важеля; l2 - робоча довжина другого плеча двоплечого важеля. 15 Необхідна сила пружини розтягу знаходиться із умови: F  F0  F , (2) 1 де F0 - початкова сила пружини розтягу (регулюється в залежності від режиму накатування полотна), F0  Q1  N  const ; (3) 20 F1 - складова сили пружини розтягу, що урівноважує вагу полотна, накатаного на товарний валик (вага рулону), F  Q2  CY ; (4) 1 C - жорсткість пружини розтягу; Y - розтяг пружини розтягу, зумовлений збільшенням діаметра рулону полотна в процесі 25 d  d1 l2 Y 2  2 l1 . (5) його накатування, Вага рулону полотна знаходиться із умови: Q2  Lq , (6) де L - довжина полотна в рулоні; q - погонна вага полотна. 30  35 40   2  d2  d1 2 4 Враховуючи, що , (7) рівняння (6) приймає вигляд: q 2 2 Q2  d2  d1 2 . (8) Із умови (4), враховуючи (5), (8) остаточно знаходимо: Q q d1  d2   l1 C 2  Y 2 l2 . (9) L  Для зменшення впливу кута  повороту двоплечого важеля на стабільність зусилля накатування полотна його опора розташована таким чином, що відстань h від осі опор товарного валика, коли він знаходиться в вихідному положенні початку накатування полотна, до горизонталі (див. креслення) вибирається із умови: d  d1 h  2 max 4 , (10) де d2 max - максимальний діаметр рулону полотна. 2 UA 118282 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Механізм накатування полотна круглов'язальної машини, що містить накатний і товарний валики, встановлені з можливістю притискання один до одного, та привід накатного валика, який відрізняється тим, що товарний валик обладнаний двоплечим важелем та пружиною розтягу перемінної жорсткості, причому одне із пліч двоплечого важеля виконано вилкоподібним та містить дві опори, в яких встановлений товарний валик, а друге плече з'єднане з пружиною розтягу. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88, D04B 25/02

Мітки: полотна, машини, механізм, круглов'язальної, накатування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118282-mekhanizm-nakatuvannya-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатування полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти