Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали

Номер патенту: 118035

Опубліковано: 25.07.2017

Автор: Манько Михайло Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали, що складається з рейки, яка підошвою опирається на підрейкову прокладку, встановлену на шпалу між двома анкерними вузлами, в пази яких встановлені дві пружні клеми, які опираються на два вкладиші ізолюючі, яке відрізняється тим, що підрейкова прокладка виконана із звулканізованої гумової суміші, пружні клеми виконані у вигляді дугоподібно вигнутого металевого прута, який у центральній частині зігнутий в овальну дугу, а середні дві частини його перпендикулярно симетрично зігнуті півколом, причому кінці прута є паралельними і виконані прямими, вкладиші ізолюючі виконані із термопластів.

2. Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали за п. 1, яке відрізняється тим, що опорна частина вкладишів ізолюючих у зоні стиків колії має ширину 51 мм.

Текст

Реферат: Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали складається з рейки, яка підошвою опирається на підрейкову прокладку, встановлену на шпалу між двома анкерними вузлами, в пази яких встановлені дві пружні клеми, які опираються на два вкладиші ізолюючі. Підрейкова прокладка виконана із звулканізованої гумової суміші, пружні клеми виконані у вигляді дугоподібно вигнутого металевого прута, який у центральній частині зігнутий в овальну дугу, а середні дві частини його перпендикулярно симетрично зігнуті півколом, причому кінці прута є паралельними і виконані прямими, вкладиші ізолюючі виконані із термопластів. UA 118035 U (54) БЕЗПІДКЛАДКОВЕ ПРУЖНЕ СКРІПЛЕННЯ РЕЙКИ ДО ШПАЛИ UA 118035 U UA 118035 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель стосується залізничного транспорту, зокрема безпідкладкового пружного скріплення рейки до шпали. Прототипом корисної моделі, що заявляється, є безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали [Патент України на корисну модель № 839, МПК Е01В9/30, публ.07.2001 р.], що складається з рейки, яка підошвою опирається на підрейкову прокладку, встановлену на шпалу між двома анкерними вузлами, в пази яких встановлені дві фігурні пружні клеми, які опираються на два вкладиші ізолюючі. Таке виконання рейкового скріплення в сучасних умовах експлуатації з наростанням швидкостей руху та вантажонапруженістю на залізницях має суттєві недоліки. Зокрема, вільні кінці пружної клеми, які притискають підошву рейки, під дією температурних коливань можуть зміщуватись впоперек рейки, що може призвести до зменшення зусилля притискання рейки клемою. Крім того, вкладиші ізолюючі недостатньо надійно фіксуються між анкером та рейкою, що є передумовою його поздовжніх зміщень по поверхні підошви рейки. Зокрема у зоні стиків ланкової колії вкладиші ізолюючі потребують обрізання країв опорної частини, що необхідно робити вручну спецінструментом. В основу корисної моделі поставлено задачу покращити фізико-механічні характеристики пружності і жорсткості пружної клеми, зокрема при деформації вигину та скручування, забезпечити надійне положення робочої петлі клеми пружної в пазу вкладиша, забезпечити відсутність поздовжніх та поперечних переміщень вкладиша та пружної клеми, підвищити надійність прикріплення рейки до шпали та збільшити протидію поздовжньому зсуву рейки, що дозволить покращити експлуатаційні характеристики колії загалом. Поставлена задача вирішується тим, що в безпідкладковому пружному скріпленні рейки до шпали, що складається з рейки, яка підошвою опирається на підрейкову прокладку, встановлену на шпалу між двома анкерними вузлами, в пази яких встановлені дві пружні клеми, які опираються на два вкладиші ізолюючі, згідно з корисною моделлю, підрейкова прокладка виконана із звулканізованої гумової суміші, пружні клеми виконані у вигляді дугогоподібно вигнутого металевого прута, який у центральній частині зігнутий в овальну дугу, а середні дві частини його перпендикулярно симетрично зігнуті півколом, причому кінці прута є паралельними і виконані прямими, вкладиші ізолюючі виконані із термопластів, опорна частина яких у зоні стиків колії має ширину 51 мм. Введення в конструкцію безпідкладкового пружного скріплення рейки до шпали більш еластичної підрейкової прокладки дозволяє збільшити протидію повздовжньому зсуву рейки. Запропоноване виконання конфігурації петель пружної клеми дозволяє витримувати більші робочі навантаження від дії рухомого складу на вузол безпідкладкового пружного скріплення рейки до шпали, оскільки саме така форма пружної клеми обумовлює основні характеристики пружності та жорсткості та забезпечує роботу клеми одночасно на згин і на скручування. Пружинна клема в момент навантаження знаходиться в складному деформаційному стані вигину і скручування, що підвищує надійність скріплення, а також дозволяє більшою мірою реалізувати ресурси міцності матеріалу клеми. Виконання вкладишів ізолюючих із термопластів та зміна розміру ширини опорної частини, дає можливість застосовувати їх у зоні стиків колії з використанням металевих накладок без додаткового обрізання країв опорної частини, що забезпечує більш надійне прикріплення рейки до шпали та збільшує протидію поздовжньому зсуву рейки. За рахунок зміни конфігурації вкладиша ізолюючого забезпечується його надійна фіксація між анкером, прокладкою підрейковою та рейкою, що гарантує підвищення надійності прикріплення рейки до шпали. На фіг. 1 зображено безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали у зібраному робочому положенні, загальний вигляд, на фіг. 2 - те ж, вигляд збоку, на фіг. 3 - те ж, у розрізі. Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали складається з рейки 1, яка підошвою 2 опирається на підрейкову прокладку 3, встановлену на шпалу 7 між двома анкерними вузлами 6. В пази анкерів 6 встановлені дві пружні клеми 5, які опираються на два вкладиші ізолюючі 4. Пристрій монтується таким чином: На залізничній шпалі 7 між забетонованими отворами анкерів 6, які утворюють підрейкові площадки, встановлюють підрейкову прокладку 3, на які вкладають рейку 1. Між рейкою 1 і анкерами 6 встановлюють вкладиші ізолюючі 4, які фіксуються в пазах анкерів 6 та підрейкової прокладки 3. Пружну клему 5 прямолінійними кінцями заводить в направляючі пази анкера 6. В робоче положення пружну клему 5 встановлюють монтажним пристроєм. Під дією монтажного зусилля петля пружної клеми 5 вигинається та займає робоче положення у пазу вкладиша ізолюючого 4, створюючи нормативне зусилля притискання рейки 1 до шпали 7. 60 1 UA 118035 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали, що складається з рейки, яка підошвою опирається на підрейкову прокладку, встановлену на шпалу між двома анкерними вузлами, в пази яких встановлені дві пружні клеми, які опираються на два вкладиші ізолюючі, яке відрізняється тим, що підрейкова прокладка виконана із звулканізованої гумової суміші, пружні клеми виконані у вигляді дугоподібно вигнутого металевого прута, який у центральній частині зігнутий в овальну дугу, а середні дві частини його перпендикулярно симетрично зігнуті півколом, причому кінці прута є паралельними і виконані прямими, вкладиші ізолюючі виконані із термопластів. 2. Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали за п. 1, яке відрізняється тим, що опорна частина вкладишів ізолюючих у зоні стиків колії має ширину 51 мм. 15 2 UA 118035 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: E01B 9/28

Мітки: рейки, безпідкладкове, скріплення, шпали, пружне

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-118035-bezpidkladkove-pruzhne-skriplennya-rejjki-do-shpali.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Безпідкладкове пружне скріплення рейки до шпали</a>

Подібні патенти