Пристрій для дозованої подачі порошку в ствол детонаційної установки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки для нанесення покриттів, що містить у собі два осесиметричні циліндричні бункери, встановлені один над одним і сполучені між собою через проміжний елемент, виконаний у вигляді втулки з наскрізним отвором, що забезпечує просипання порошку з бункера подачі в бункер змішування, при цьому, бункер подачі порошку, оснащений газонепроникною кришкою та вібратором, виконаний з конічним дном, а бункер змішування має трубопроводи для підведення транспортуючого газу і для відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом, які розташовані паралельно між собою дотично до бічної стінки бункера змішування, а бункер змішування виконаний з опуклим конічним дном, що плавно переходить у бічну стінку, виконану таким чином, що порожнина змішування має максимальний діаметр біля дна, який відрізняється тим, що пристрій оснащений кроковим двигуном, механічно з'єднаним з дозуючою голкою, а також бункер подачі оснащений порожниною для нагріву порошку, яка має канали для подачі та відводу нагрітої рідини для підігріву порошку.

Текст

Реферат: Пристрій для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки для нанесення покриттів містить у собі два осесиметричні циліндричні бункери, встановлені один над одним і сполучені між собою через проміжний елемент, виконаний у вигляді втулки з наскрізним отвором, що забезпечує просипання порошку з бункера подачі в бункер змішування, при цьому, бункер подачі порошку, оснащений газонепроникною кришкою та вібратором, виконаний з конічним дном, а бункер змішування має трубопроводи для підведення транспортуючого газу і для відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом, які розташовані паралельно між собою дотично до бічної стінки бункера змішування, а бункер змішування виконаний з опуклим конічним дном, що плавно переходить у бічну стінку, виконану таким чином, що порожнина змішування має максимальний діаметр біля дна. При цьому пристрій оснащений кроковим двигуном, механічно з'єднаним з дозуючою голкою, а також бункер подачі оснащений порожниною для нагріву порошку, яка має канали для подачі та відводу нагрітої рідини для підігріву порошку. UA 117920 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОЗОВАНОЇ ПОДАЧІ ПОРОШКУ В СТВОЛ ДЕТОНАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ UA 117920 U UA 117920 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Пристрій належить до галузі машинобудування, зокрема до техніки напилювання покриттів детонаційним методом, а конкретніше до пристроїв для дозованої подачі порошкового матеріалу, і може бути використаний в усіх галузях народного господарства при виготовленні виробів, працюючих при підвищених навантаженнях або схильних до підвищеного корозійного, ерозійного і теплового зносу. Найбільш раціональне використання винаходу в авіа-, машино-, судно-, приладобудуванні. Найбільш близьким до пропонованого пристрою є пристрій для дозованої подачі порошку в ствол детонаційної установки [Україна, патент № 43220А, бюл. № 10, 15.11.2001 p.], що також містить у собі два осесиметричні циліндричні бункери, встановлені один над одним і сполучені між собою через проміжний елемент. Верхній бункер подачі порошку оснащений газонепроникною кришкою і виконаний з конічним дном, а нижній, бункер змішування, має трубопровід для підведення транспортуючого газу і трубопровід для відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом. Пристрій оснащений вібратором, виконаним із тороподібною порожниною, всередині якої розміщена кулька з можливістю її переміщення в порожнині вібратора. При цьому до цієї порожнини приєднаний трубопровід подачі транспортуючого газу і трубопровід для з'єднання порожнини вібратора в атмосферою. Бункер змішування встановлений на вібраторі, а трубопровід для підведення транспортуючого газу і трубопровід для відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом розташовані паралельно між собою дотично до бічної стінки бункера змішування в площині й максимального діаметра. Проміжний елемент між бункерами виконаний у вигляді втулки з наскрізним отвором, що забезпечує просипання порошку в бункер змішування, установленої з можливістю переміщення її уздовж осі бункера подачі порошку для утворення регульованого зазору між торцем втулки і вершиною конічного дна бункера змішування. До недоліків конструкції можна віднести дискретне регулювання подачі порошку з бункера подачі до бункера змішування, відсутність можливості виконувати градієнтні покриття з плавним переходом від одного матеріалу до іншого, а також занижену сипкість порошку через наявність у ньому надлишкової вологи, яка потрапляє до порошку при контакті з транспортуючим газом. В основу корисної моделі поставлена задача: у пристрої для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки для нанесення покриттів створити можливість регулювати подачу порошку до бункера змішування в процесі роботи детонаційної установки, а також забезпечити рівномірне і стабільне просипання порошку з бункера подачі до бункера змішування, підвищити точність та економічність дозування, знизити вплив вологості порошку на витратні характеристики пристрою. Поставлена задача досягається тим, що пристрій для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки для нанесення покриттів, що містить у собі два осесиметричні циліндричні бункери, встановлені один над одним і сполучені між собою через проміжний елемент, виконаний у вигляді втулки з наскрізним отвором, що забезпечує просипання порошку з бункера подачі в бункер змішування, при цьому бункер подачі порошку, оснащений газонепроникною кришкою та вібратором, виконаний з конічним дном, а бункер змішування має трубопроводи для підведення транспортуючого газу і для відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом, які розташовані паралельно між собою дотично до бічної стінки бункера змішування, а бункер змішування виконаний з опуклим конічним дном, що плавно переходить у бічну стінку, виконану таким чином, що порожнина змішування має максимальний діаметр біля дна, згідно з корисною моделлю, додатково містить кроковий двигун, механічно з'єднаний з дозуючою голкою, що дає можливість керувати процесом подачі порошку з бункера подачі до бункера змішування не дискретно, а змінювати дозування в процесі роботи детонаційної установки, завдяки чому можливо виконувати градієнтні покриття, різної товщини, а також бункер подачі оснащений порожниною для нагріву порошку, яка має канали для подачі та відводу нагрітої рідини для підігріву порошку, завдяки чому збільшується сипкість, тому що з порошку видаляється надлишкова волога, яка потрапляє до нього через контакт з транспортуючим газом. При такому конструктивному виконанні забезпечується рівномірне просипання порошку в бункер змішування, в якому утворюється інтенсивний обертальний рух потоку частинок порошку. При цьому максимальна кількість частинок у порожнині змішування буде знаходитися на максимальному діаметрі дна бункера змішування, таким чином частинки порошку набуватимуть максимальної швидкості, що забезпечує практично повне використання порошку. На Фіг. 1 зображений пристрій для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки; на Фіг. 2 зображено переріз А-А пристрою для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки. 1 UA 117920 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Пристрій складається з бункера подачі порошку 3 з конічним дном, що забезпечує повне висипання порошку, герметично закритою газонепроникною кришкою 1. Газонепроникна кришка 1 оснащена вібратором, виконаним із тороподібною порожниною, всередині якої розміщена кулька 2 з можливістю її переміщення в цій порожнині вібратора. Газонепроникна кришка 1 має два канали для підводу стиснутого повітря або іншого газу під тиском та для відведення його, що забезпечує рух кульки у заданому напрямі. У нижній частині бункера подачі порошку 3 знаходиться отвір, у якому розташована втулка 7 з наскрізним отвором. Бункер подачі порошку 3, закріплений на корпусі бункера змішування 8, утворює разом з ним робочу порожнину змішування 10. Порожнина змішування 10 має опукле конічне дно з плавним переходом до бічної стінки. Кількість порошку, що в процесі роботи пристрою проходить з бункера подачі порошку 3 до бункера змішування 10 визначається ходом дозуючої голки 9, яка механічно поєднана з кроковим двигуном 11. На корпусі бункера змішування 8 паралельно між собою закріплений трубопровід підведення транспортуючого газу 12 (Фіг. 2) і трубопровід відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом (на перетині не показаний), які максимально віддалені від осі симетрії порожнини змішування таким чином, що є плавний перехід між бічною стінкою бункера змішування 8 і отворами в трубопроводах. Корпус бункера подачі порошку 3 має порожнину для нагріву порошку 4, до якої підводиться нагріта рідина через канал 5 та відводиться через канал 6. Пристрій працює таким чином. У бункер подачі порошку 3 засипається порошок. До каналу підводу вібратора підводиться стиснуте повітря, або інший газ під тиском. Під впливом газу кулька 2, розташована у порожнині вібратора, починає рух по кільцевій траєкторії. Під впливом інерційних сил від кульки 2 бункер подачі порошку 3 із бункером змішування 8 здійснюють складний коливальний рух з малою амплітудою. Коливальний рух бункера подачі порошку 3 забезпечує стабільне просипання порошку через втулку 7 в бункер змішування 8. Паралельно з подачею стиснутого повітря або іншого газу, до каналу 5 подається нагріта рідина для підігріву порошку і видалення з нього надлишкової вологи. Кількість порошку, що надходить з бункера подачі порошку 3 до бункера змішування 8, забезпечується рухом дозуючої голки 9, який можна регулювати безпосередньо в процесі роботи установки завдяки наявності крокового двигуна 11, механічно з'єднаного з дозуючою голкою 9. До бункера змішування 8 через трубопровід 12 подається транспортуючий газ. При надходженні транспортуючого газу в порожнину змішування 10 утворюється обертальний рух частинок порошку разом із газом. Там під впливом відцентрових сил частинки порошку під час руху притискаються до бічних стінок порожнини змішування 10, одночасно набуваючи максимальну швидкість. Разом із транспортуючим газом частинки порошку надходять до трубопроводу, двофазна суміш подається в трубку подачі порошку, розташовану в стволі детонаційної установки для напилювання покриттів. Таким чином з'являється можливість регулювати подачу порошку до бункера змішування в процесі роботи детонаційної установки, наносити градієнтні покриття різної товщини, а також забезпечити рівномірне і стабільне просипання порошку з бункера подачі до бункера змішування, підвищити точність та економічність дозування, знизити витрати порошку через надлишкову вологість. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 Пристрій для дозованої подачі порошкового матеріалу в ствол детонаційної установки для нанесення покриттів, що містить у собі два осесиметричні циліндричні бункери, встановлені один над одним і сполучені між собою через проміжний елемент, виконаний у вигляді втулки з наскрізним отвором, що забезпечує просипання порошку з бункера подачі в бункер змішування, при цьому, бункер подачі порошку, оснащений газонепроникною кришкою та вібратором, виконаний з конічним дном, а бункер змішування має трубопроводи для підведення транспортуючого газу і для відведення двофазної суміші порошку з транспортуючим газом, які розташовані паралельно між собою дотично до бічної стінки бункера змішування, а бункер змішування виконаний з опуклим конічним дном, що плавно переходить у бічну стінку, виконану таким чином, що порожнина змішування має максимальний діаметр біля дна, який відрізняється тим, що пристрій оснащений кроковим двигуном, механічно з'єднаним з дозуючою голкою, а також бункер подачі оснащений порожниною для нагріву порошку, яка має канали для подачі та відводу нагрітої рідини для підігріву порошку. 2 UA 117920 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B05B 7/20

Мітки: пристрій, дозованої, ствол, подачі, установки, порошку, детонаційної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117920-pristrijj-dlya-dozovano-podachi-poroshku-v-stvol-detonacijjno-ustanovki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для дозованої подачі порошку в ствол детонаційної установки</a>

Подібні патенти