Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і тазу, який включає пункцію вени і катетеризацію гонадальної вени з наступною її емболізацією під рентгенологічним контролем, який відрізняється тим, що спочатку пацієнту виконують ультразвукове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок, трансвагінальне ультразвукове дослідження вен тазу, після чого здійснюють антеградну пункцію великої підшкірної вени під контролем ультразвукового сканера на межі розповсюдження патологічного рефлюксу з постановкою інтрадюсера, після катетеризації відводять катетер у гирло великої підшкірної вени, після чого замінюють провідник на лазерний світловод, далі проводять тумінісцентну анестезію фасціального каналу великої підшкірної вени та її ендовенозну лазерну абляцію під контролем ультразвукового сканера.

Текст

Реферат: Спосіб лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і таза включає пункцію вени і катетеризацію гонадальної вени з наступною її емболізацією під рентгенологічним контролем. Спочатку пацієнту виконують ультразвукове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок, трансвагінальне ультразвукове дослідження вен таза, після чого здійснюють антеградну пункцію великої підшкірної вени під контролем ультразвукового сканера на межі розповсюдження патологічного рефлюксу з постановкою інтрадюсера, після катетеризації відводять катетер у гирло великої підшкірної вени, після чого замінюють провідник на лазерний світловод, далі проводять тумінісцентну анестезію фасціального каналу великої підшкірної вени та її ендовенозну лазерну абляцію під контролем ультразвукового сканера. UA 117883 U (12) UA 117883 U UA 117883 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії, і може бути використана при лікуванні хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і таза. Відомо спосіб лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок, який полягає в проведенні ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени при її варикозній трансфомації під ультразвуковим контролем [Min RJ, Zimmet SE, Isaacs M, Forrestal M. Endovenous laser treatment of the incompetent greater saphenous vein. J Vasc Interv Radiol. 2001; 2:167-1171]. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є спосіб лікування хронічної венозної недостатності таза у пацієнтів із синдромом тазового повнокров'я, який полягає в проведенні пункції загальної стегнової вени, катетеризацію варикозно зміненої гонадальної вени з наступною її емболізацією під рентгенологічним контролем [Edwards RD, Robertson IR, MacLean AB, Hemingway AP. Case report: pelvic pain syndrome-successful treatment of a case by ovarian vein embolization. Clin Radiol. 1993; 47:429-431]. Недоліком цього способу є ризик виникнення венозного тромбозу в місці пункції загальної стегнової вени в зв'язку з травмою та використанням післяопераційної компресії місця пункції. Також емболізацію гонадальної вени та ендовенозну лазерну коагуляцію проводять роздільно в два етапи, що збільшує травматичність та психологічне навантаження на пацієнта. В основу корисної моделі поставлено задачу створення такого способу лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і таза, який би забезпечив малоінвазивність і симультанність лікування даної патології. Поставлену задачу вирішують тим, що у способі лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і таза, який включає пункцію вени і катетеризацію гонадальної вени з наступною її емболізацією під рентгенологічним контролем, згідно з корисною моделлю, спочатку пацієнту виконують ультразвукове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок, трансвагінальне ультразвукове дослідження вен таза, після чого здійснюють антеградну пункцію великої підшкірної вени під контролем ультразвукового сканера на межі розповсюдження патологічного рефлюксу з постановкою інтрадюсера, після катетеризації відводять катетер у гирло великої підшкірної вени, після чого замінюють провідник на лазерний світловод, далі проводять тумінісцентну анестезію фасціального каналу великої підшкірної вени та її ендовенозну лазерну абляцію під контролем ультразвукового сканера. Здійснення пункції великої підшкірної вени на межі розповсюдження патологічного рефлюксу крові, а не пункції загальної стегнової вени з послідуючою її післяопераційною компресією, як у прототипі, зменшує ризик тромбозів глибокої системи вен. Спосіб, що заявляється, дозволяє зменшити післяопераційні ускладнення та травматичність операції при комбінованій варикозній трансформації вен нижніх кінцівок і таза. Проведення операції в один етап під місцевою анестезією зменшує тривалість перебування пацієнта в стаціонарі та відповідно фінансові витрати на лікування. Спосіб виконують наступним чином. Пацієнту виконують ультразвукове дуплексне сканування (УЗДС) судин нижніх кінцівок, трансвагінальне ультразвукове дослідження вен таза та, при показах - мультиспіральну комп'ютерну томографію з контрастним підсиленням вен таза. Визначають наявність та розповсюдження вертикального рефлюксу крові по основному стовбурі великої підшкірної вени, діаметр просвіту великої підшкірної вени на всьому її протязі, діаметр гирла великої підшкірної вени, спроможність остіального клапану та наявність сафено-феморального рефлюксу крові, наявність недостатності перфорантних вен та шляхи їх з'єднання із системою глибоких вен. Проводять анкетування наявності симптомів синдрому тазового повнокров'я, наявність варикозної трансформації вен таза та патологічного рефлюксу по гонадальній вені при виконанні проби Вальсальви. Після обробки операційного поля, за допомогою ультразвукового сканера виконують антеградну пункцію великої підшкірної вени на рівні розповсюдження патологічного рефлюксу крові за Сельдінгером, по провіднику встановлюють інтрадюсер 5-6 F. Під рентгенологічним контролем по провіднику виконують катетеризацію гонадальної вени з проведенням її флебографії та реєстрації патологічного рефлюксу крові, визначають її діаметр у місці постановки емболізаційних спіралей. Після вибору емболізаційної спіралі виконують емболізацію гонадальної вени. З інтервалом 5-7 хв. виконують контрольну флебографію емболізованої гонадальної вени. Реєструється відсутність патологічного рефлюксу по емболізованій вені, виражений її спазм та стаз контрасту. Катетер переміщують у гирло великої підшкірної вени, провідник замінюють на лазерний світловод та під ультразвуковим контролем кінець світловода розміщують у гирлі великої підшкірної вени дистальніше v.epigastrica superficialis. Після проведення тумінісцентної анестезії фасціального каналу великої підшкірної 1 UA 117883 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 вени розчином Кляйна виконують послідовну її коагуляцію лазерним світловодом. На ультразвуковому контролі реєструють асептичний тромбоз коагульованого сегменту великої підшкірної вени. Інтрадюсер видаляють, стері-стріп на пункційний доступ. У деяких випадках можливе проведення мініфлебектомії чи склеротерапії варикозно змінених приток великої підшкірної вени чи лігації неспроможних перфорантних вен. Проводять еластичну компресію нижньої кінцівки. Корисна модель пояснюється прикладом. Приклад Хвора С, 1975 р. н., історія хвороби № 01146. Діагноз: варикозне розширення поверхневих вен лівої нижньої кінцівки. Хронічна венозна недостатність С II (СЕАР). Синдром тазового повнокров'я. Пацієнтка скаржилася на хронічний тазовий біль, який підсилювався під час менструації та статевого акту. При огляді: набряки нижніх кінцівок, трофічні зміни шкіри відсутні. В анамнезі 2 вагітності. Здійснено ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок: УЗ-ознаки варикозного розширення вен лівої нижньої кінцівки з недостатністю клапанів та вертикальним рефлюксом крові по стовбурі великої підшкірної вени до рівня нижньої третини стегна. Діаметр гирла великої підшкірної вени зліва - 8 мм., остіальний клапан спроможний. Визначено окремі розширенні перфорантні вени групи Кокета на лівій гомілці. Діаметр гирла великої підшкірної вени справа - 5 мм., остіальний клапан спроможний. Виконано трансвагінальне ультразвукове дослідження таза: варикозно розширена ліва яєчникова вена (діаметр 9 мм) з наявністю патологічного рефлюксу при виконанні проби Вальсальви, варикозно розширені вени таза. Згідно з даними аналогового опитувальника інтенсивності хронічного тазового болю - 18 балів. Хірургічне лікування. Протокол операції: Після обробки операційного поля, під УЗДСконтролем виконано антеградну пункцію за Сельдінгером великої підшкірної вени на рівні нижньої третини стегна, по провіднику встановлено інтрадюсер 6 F. Під рентгенологічним контролем по провіднику катетиризовано ліву яєчникову вену катетером Cobra, виконано її флебографію - визначено рефлюкс крові по яєчниковій вені із заповненням венозного сплетення малого таза та контрастуванням вен на контрлатеральній стороні, діаметр яєчникової вени в середній її третині - 12 мм. Виконано емболізація гонадальної вени емболізаційною спіраллю Cook Tornado 10 мм. Через 5 хв. виконано контрольну флебографію емболізованої гонадальної вени. Зареєстровано відсутність патологічного рефлюксу по емболізованій вені, виражений її спазм та стаз контрасту. Виконано флебографію лівої ниркової вени - вена прохідна, ознак компресії не діагностовано. Виконано флебографію лівої загальної стегнової вени - вена прохідна, ознак компресії не діагностовано. Катетер переміщено в гирло великої підшкірної вени, провідник замінено на радіальний лазерний світловод та під ультразвуковим контролем кінець світловода розміщено в гирлі великої підшкірної вени дистальніше v.epigastrica superficialis. Після проведення тумінісцентної анестезії фасціального каналу великої підшкірної вени розчином Кляйна виконано ендовенозну лазерну коагуляцію великої підшкірної вени на стегні. На ультразвуковому контролі зареєстровано асептичний тромбоз коагульованого сегменту великої підшкірної вени. Інтрадюсер видалено, наклеєно стері-стріп на пункційний доступ. Через окремі мінідоступи на гомілці надфасціально перев'язано неспроможні перфорантні вени групи Кокета. Еластична компресія лівої нижньої кінцівки. За запропонованим способом проліковано двох пацієнтів, у яких післяопераційних ускладнень не спостерігали. Таким чином, застосування запропонованого способу дозволяє зменшити післяопераційні ускладнення та травматичність операції при комбінованій варикозній трансформації вен нижніх кінцівок і таза. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Спосіб лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і таза, який включає пункцію вени і катетеризацію гонадальної вени з наступною її емболізацією під рентгенологічним контролем, який відрізняється тим, що спочатку пацієнту виконують ультразвукове дуплексне сканування судин нижніх кінцівок, трансвагінальне ультразвукове дослідження вен таза, після чого здійснюють антеградну пункцію великої підшкірної вени під контролем ультразвукового сканера на межі розповсюдження патологічного рефлюксу з постановкою інтрадюсера, після катетеризації відводять катетер у гирло великої підшкірної вени, після чого замінюють провідник 2 UA 117883 U на лазерний світловод, далі проводять тумінісцентну анестезію фасціального каналу великої підшкірної вени та її ендовенозну лазерну абляцію під контролем ультразвукового сканера. Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 8/00, A61B 17/00

Мітки: спосіб, лікування, венозної, кінцівок, нижніх, хронічної, недостатності, таза

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-117883-sposib-likuvannya-khronichno-venozno-nedostatnosti-nizhnikh-kincivok-i-taza.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і таза</a>

Подібні патенти